Home

Bronvermelding titelpagina afbeelding

De meeste hogescholen en universiteiten hanteren de APA-richtlijnen alleen voor de bronvermelding en niet voor de opmaak. Mocht je toch van de APA-opmaak willen uitgaan, dan kun je deze richtlijnen volgen voor de informatie op titelpagina: Titel van je tekst. Je naam (en eventueel namen van andere auteurs) Illustratie of foto op de titelpagina. Een goede illustratie fleurt je scriptie enorm op. Je kunt hiervoor stockfoto's gebruiken. Dit zijn foto's met een hoge resolutie die er erg professioneel uitzien. Op de volgende sites kun je gratis goede stockfoto's downloaden: Free Images; Free Photo Bank; Morgue File; Public Domain Pictures; Stock vaul 1. geef de afbeelding/figuur een nummer, introduceer de afbeelding/figuur in de tekst en verwijs naar de bron (met daarbij de naam van de auteur, het jaar en indien mogelijk een pagina). 2. onder de afbeelding/figuur moet een onderschrift staan (caption in het Engels) met daarin vermeld: het woord Figuur/Figure (met hoofdletter en schuingedrukt

APA-stijl opmaak van titelpagina (omslag) Voorbeel

Wil je een auteursrechtelijk beschermde afbeelding voor een ander doel gebruiken (bv. ter illustratie, voor de titelpagina van je thesis), dan heb je wel degelijk toestemming nodig. Steeds meer makers kiezen ervoor anderen hun werk te laten (her)gebruiken door er een zogenaamde 'Creative Commons' licentie aan toe te kennen Bronvermelding bij een afbeelding en andere online resources. 9 juni 2020. Auteur: Akif Hodzic. Leestijd: 10 minuten. Categorie: Design. Recent hebben we gedeeld waar je gratis illustraties kan downloaden zonder de verplichting om op je website te linken naar de maker van de illustraties. Dit wordt ook wel bronvermelding genoemd Op grond van het citaatrecht mag je een beeld gebruiken als er een duidelijk functioneel verband is met jouw publicatie. Ook moet je bronvermelding gebruiken, bijvoorbeeld door middel van een link naar de website die het auteursrecht heeft op het beeld. Het beeld moet bovendien kleiner worden geplaatst dan het origineel

De bronvermelding van de afbeelding van de voorkant kan je geven op de achterkant van de voorkant of op een van de eerste even (dus linker-)pagina's van je verslag. Zo wordt het ook vaak gedaan in boeken. Kijk daar maar eens naar! Antoni 28 January 2015 10:38. Silver in this category Verwijzen naar een zelfgemaakte tabel of afbeelding. In principe volg je bij een zelfgemaakte tabel of afbeelding dezelfde stappen als bij een tabel uit een externe bron. De afbeelding dient voorzien te worden van een nummer en een titel, maar je hoeft niet langer een bronvermelding toe te voegen of een bron in de literatuurlijst te verwerken

Titelpagina (omslag) voor je scripti

APA richtlijnen: zo verwijs je naar afbeeldingen, websites en social media. Wie teksten schrijft, is bekend met het vermelden van geraadpleegde bronnen. Bestonden deze vroeger grotendeels uit boeken, tijdschriften en krantenknipsels, tegenwoordig halen we veel informatie van het internet. De vraag is echter hoe je hiernaar moet verwijzen bronvermelding bijlagen De titelpagina, inhoudsopgave, inleiding, resultaten, conclusie en discussie, samenvatting, Op de omslag kun je een afbeelding of foto kwijt. verslag: regels en richtlijnen 6 - 23 het_verslag_v145.docx 4. Titelpagina De titelpagina heeft de volgende onderdelen: titel van het versla De richtlijnen voor bronvermelding die de American Psychological Association (APA) gepubliceerdheeft zijn binnen de sociale wetenschappen algemeen gangbaar. Volgens de APA-richtlijnen moet in de tekst kort naar een bron worden verwezen door de auteur en het jaar van publicatie te vermelden. Iedere bro Na de omslagpagina komt de titelpagina. Ook hier is het belangrijk dat het er aantrekkelijk uitziet. Door middel van afbeeldingen kan interesse gewekt worden. De titelpagina bevat meestal de volgende informatie: • De titel • De ondertitel • Afbeelding

⬇ Download Titelpagina stockfoto's bij het beste stockbureau redelijke prijzen miljoenen eersteklas rechtenvrije stockfoto's, afbeeldingen en vectors van hoge kwaliteit De titel van de foto in cursief, gevolgd door een punt. De datum waarop de foto is gemaakt, gevolgd door een punt. Indien beschikbaar, de plaats waar de foto hangt, gevolgd door een komma, de naam van het museum of de collectie, gevolgd door een punt. Het woord Bron gevolgd door een dubbele punt

APA - verwijzen naar online afbeeldingen - Pedagogische

 1. In beide gevallen geldt dat bronvermelding verplicht is. Standaard worden auteur, jaartal en eventueel pagina-nummer(s) genoemd terwijl alle overige gegevens van de geraadpleegde bron in de bronnenlijst opgenomen dienen te worden. Indien er geen auteur is wordt de organisatie genoemd. Als er ook geen organisatie is wordt met de titel begonnen
 2. Bronvermelding: → in de bronvermelding vermelden jullie de bezochte/gebruikte websites en de gesproken personen (van bijvoorbeeld het interview). Gebruik van bronnen in een verslag In een verslag staan vaak bronnen. Dit kunnen zelfgenomen foto's zijn, maar ook foto's van het internet. Ook kaarten en logo's zijn voorbeelden van bronnen
 3. Bronvermelding volgens APA-richtlijnen. Plagiaat . Als je voor je werkstuk gebruik hebt gemaakt van literatuur of andere bronnen, dan je door moet bronvermelding duidelijk maken welke delen van je werkstuk zijn overgenomen of gebaseerd op het werk van een ander. Het is voor de lezer van je werkstuk van belang om te weten op wie of wa
 4. bronvermelding wordt ingekort. In de bronnenlijst worden maximaal 20 auteurs vermeld voordat de bronvermelding wordt ingekort. Boek/ebook 3 Vermelding van zowel plaatsnaam en de naam uitgever. Bij een ebook hoeft geen uitgever te worden vermeld. De naam van de uitgever wordt vermeld. De plaatsnaam wordt weggelaten. Ook bij ee
 5. Bronvermelding. Bij een bronvermelding geef je de oorsprong van jouw informatie. Je vermeldt dus welke bronnen je hebt gebruikt voor jouw werk. Het is belangrijk dat je je bronnen goed noteert. Dit doe je volgens regels, afhankelijk van de methode die je hebt gekozen. Maak voor iedere geraadpleegde bron een bibliografische steekkaart
 6. Dit vind je meestal na de titelpagina. 5 De plaats waar het boek uitgegeven is. Die vind je meestal na de titelpagina. 5 Bronvermelding voor artikels uit tijdschriften 1 De familienaam van de auteur in hoofdletters, gevolgd door een komma en de initialen (= de beginletter(s) van de voornaam) en een punt
 7. Illustratie of foto op de titelpagina. Een goede illustratie fleurt je pws enorm op. Je kunt hiervoor stockfoto's gebruiken. Dit zijn foto's met een hoge resolutie die er erg professioneel uitzien. Op de volgende sites kun je gratis goede stockfoto's downloaden: • Free Images • Free Photo Bank • Morgue File • Public Domain Pictures • Stock vaul

Afbeeldingenlijst Richtlijnen bij bronvermelding van afbeeldingen Afbeeldingenlijst Ook van afbeeldingen dien je steeds de oorsprong weer te geven. Bij omvangrijkere werken wordt een afbeeldingenlijst opgesteld. Iedere afbeelding krijgt dan een volgnummer en titel (vb. Afbeelding 1: titel). Eén pagina in de tekst verzamelt al deze volgnummers en titels, en geeft per afbeelding de oorspron Bron vermelden bij afbeelding. In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt. In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden wanneer ze er een beeld bij hebben

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA - StudeerSne

Afbeeldingen controleren op auteursrecht. Wanneer u een afbeelding wilt gebruiken in uw werk, moet u weten of er auteursrecht op rust. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt nagaan. Bij gebruik van een afbeelding is het toevoegen van een bronvermelding altijd vereist, maar niet voldoende. Twee dingen zijn essentieel om te controleren Bronvermelding is altijd nodig. Omdat je in een elektronische leeromgeving niet werkt met een literatuurlijst, is het belangrijk om dit per gebruikte afbeelding te doen. Afbeeldingen, foto's en kunstwerke Bronvermelding afbeeldingen leeromgeving Zoeken naar (rechtenvrije) afbeeldingen Search this Guide Zoeken. Bronvermelding afbeeldingen leeromgeving: Zoeken naar (rechtenvrije) afbeeldingen. Bronvermelding bij het gebruik van (audio)visueel materiaal in de digitale leeromgeving Net zoals bij websites met betaalde afbeeldingen moet u ook hier goed de gebruikersrechten doornemen. Voor sommige foto's is een bronvermelding vereist; andere zijn alleen gratis voor persoonlijk gebruik. Websites met gratis afbeeldingen zijn hoe dan ook een geweldige bron voor iedereen die zijn content wat visuele ondersteuning wil geven c: Bronvermelding Vermeld voor elke gebruikte foto of afbeelding in een PowerPoint- of Prezi-presentatie de bron. Deze bronvermelding moet in ieder geval de naam van de maker bevatten, en bij voorkeur ook de vindplaats. De bronvermelding kun je direct bij de foto plaatsen, of gebundeld op een aparte dia achterin de presentatie. Voorbeelden

Download prachtige gratis afbeeldingen over Bronvermelding. Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelij Voor mijn wordpress website ga ik nu foto's afnemen van persbureaus en moet de bron gaan vermelden in deze afbeeldingen, maar Bronvermelding in Uitgelicht afbeelding wordpress Sitedeal Download 23.813 Titelpagina beelden en stock foto's. Fotosearch - 's Werelds Stockfotografie - Één Website T

Soms zijn boeken door één of meerdere auteurs met verschillende functies geschreven, bijvoorbeeld schoolmethoden. Naast de schrijvers worden onder anderen redacteurs, eindredacteurs, illustratoren, vertalers, adviseurs of medewerkers genoemd, maar: worden alle namen en functies die op de kaft en/of titelpagina vermeld staan in de tekst en in de bronnenlijst vermeld Titelpagina Na de voorkant maak je een titelpagina, deze pagina heeft dezelfde lay out als de voorkant. Hierop vermeld je de namen van de auteurs op alfabetische volgorde, de studierichting en opleiding, de plaats en datum van voltooiing en de naam of het logo van de organisatie waarvoor het verslag geschreven wordt

Bronvermelding bij een afbeelding en andere online

Wanneer mag je een foto van internet plukken? Zo zit het

 1. g van je schema zet je dan een voetnoot (Word --> Verwijzingen --> Voetnoot invoegen) en dan vul je in waar het schema vandaan komt (achternaam, bladzijdenummer) en op de laatste pagina van je publicatie doe je dan je volledige bronvermelding (dus naam, titel, uitgever etc.). 26 June 2015 12:14. 0 0. 0
 2. g voor nodig is. Maximaal 5 foto's mogen hierbij van dezelfde maker afkomstig zijn, bijvoorbeeld omdat ze uit hetzelfde boek worden.
 3. Grote verzameling foto's uit het publieke domein, tevens de mogelijkheid om zelf afbeeldingen toe te voegen. Licentie: CC0 - Publiek domein. Commons.wikimedia.org Op wikimedia commons worden mediabestanden (zoals afbeelden en video- en geluidsfragmenten) onder een Creative Commons-licentie gedeeld. Licentie: CC0 - Publiek domei
 4. isterie. Sommige organisaties hebben een officiële afkorting. Vanaf de tweede bronvermelding in de teks
 5. Beschrijvin

Als je een afbeelding gebruikt op de voorkant van je

 1. Kies Toevoegen en citeren om tekst toe te voegen met een bronvermelding. Tik op Alle afbeeldingen weergeven om de afbeeldingengalerie te openen. Kies Afbeelding toevoegen om de afbeelding toe te voegen aan het document. Wanneer u tekst of een afbeelding hebt toegevoegd, wordt u gevraagd de bibliografie bij te werken
 2. uten hoe je een bronvermelding en bronnenlijst via de APA stijl maakt in Microsoft Wor
 3. Datacenter foto's Datacenters in beelden Digital Realty Gebruiksrechten: Foto's kunnen enkel gebruikt worden met bronvermelding: Digital Realty + indien van [
 4. Auteursrecht / Gebruiksvoorwaarden Het Geheugen. Op de werken op deze website (zoals illustraties, foto's en teksten) rust veelal nog auteursrecht. Dit kan met name het geval zijn bij materiaal van na 1875. Het auteursrecht op (onderdelen van) een werk eindigt namelijk 70 jaar na de dood van de maker (s) die eraan heeft/hebben bijgedragen.

Afbeeldingen zoeken, gratis én rechtenvrij - 40 handige websites vol mooie afbeeldingen. Iedereen wil zijn of haar website extra kracht geven door afbeeldingen te gebruiken. Helaas mogen we niet zomaar elke afbeelding gebruiken, hoe graag we dat ook zouden willen. Gelukkig zijn er talloze websites die gratis rechtenvrije afbeeldingen aanbieden Als u een bronvermelding aan uw document wilt toevoegen, voegt u eerst de bron toe die u hebt gebruikt. Klik op het tabblad verwijzingen op de pijl naast Bibliografiestijlen klik op de stijl die u wilt gebruiken voor de bronvermelding en de bron.Sociale wetenschappen documenten gebruik bijvoorbeeld meestal de stijlen MLA of APA voor bronvermeldingen en bronnen Als je een afbeelding uit het Fries Fotoarchief wilt gebruiken, voor bijvoorbeeld op je website of in een publicatie, neem dan contact met ons op via info@tresoar.nl. Neem bij de afbeelding de volgende bronvermelding op: foto: [naam fotograaf], Tresoar, fotonummer [fotonummer], licentie [afkorting CC-licentie bronvermelding. Hallo, Voor een opdracht van school moeten we met de bronvermelding van word werken. Ik heb met zowel een windows pc als met een macbook aan het bestand gewerkt en ineens zijn al mijn bronnen veranderd door de melding 'ongeldige bron opgegeven'. Wij krijgen er niks meer aan veranderd APA bronvermelding Word. Is het mogelijk om ervoor te zorgen dat in de APA bibliografie eerst de dag, dan maand en als laatst het jaartal wordt genoemd? Op het moment geeft hij: jaartal, maand, dag (Op de Engelse schrijfwijze i.p.v. Nederlands). Wanneer ik de dag bij 'jaartal' invul & het jaartal bij 'dag' klopt dit niet meer in de lopende tekst

Bronvermelding afbeelding Vancouver. Vancouver: afbeeldingen Voor afbeeldingen, illustraties, diagrammen, tabellen of foto's geldt dat je in je tekst direct eronder kort vermeldt waar je het vandaan hebt. In je literatuurlijst vermeld je vervolgens de gehele referentie Bronvermelding en voetnoten. Als een artikel één afbeelding bevat, zetten we dat meestal rechtsboven in het artikel, vóór de eerste regel van de introductie. Bij een lang artikel kan de afbeelding geplaatst worden bij de alinea waar het plaatje betrekking op heeft

Foto's, tekeningen en andere afbeeldingen worden ook figuur genoemd. Bij een figuur staat de beschrijving onder de afbeelding: Figuur X. Omschrijving. Eventuele toelichting. Een figuur kan gebaseerd zijn op eigen onderzoek of (gedeeltelijk) op externe bronnen. Bij een zelfgemaakte foto, tekening of andere afbeelding komt geen bronvermelding AlleFriezen te Leeuwarden, Bevolkings­register Deel: 1881, Periode: 1850-1860, Schoterland, inventaris­num­mer 1881, Bevolkingsregister Heerenveen deel 1. Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2 december 2019

Literatuurlijst: verwijzen naar afbeeldinge

Ik heb kort geleden microsoft office opnieuw geïnstalleerd. Na de installatie deed alles het perfect het enige wat nu ontbreekt is bronvermelding invoegen. Zoeken via bibliotheken lukt niet. voorda Bronnen gebruiken in je eigen tekst. Bij het schrijven van een eigen tekst zul je (bijna) altijd gebruik maken van het werk van anderen. Je mag dit op drie manieren doen: citeren. parafraseren. samenvatten. In elk van deze gevallen dien je naar het werk van de oorspronkelijke auteur (je 'bron') te verwijzen. Het maakt daarbij niet uit waar die. Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Tewerkgestelden '40-'45. Deel: 1363, Periode: 1944, Amsterdam, archief 5236, 8 november 1917, Tewerkgestelden '40-'45. Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 februari 2020 Redactionele bronvermelding: Hollandse Hoogte/ Shutterstock; Bestand: 6.000 x 4.000 pixels; Outgoing Prime Minister Mark Rutte responds to the death of crime reporter Peter R. de Vries at the Ministry of General Affairs. De Vries died after he was shot a week earlier in the Lange Leidsedwarsstraat in the center of Amsterdam. meer leze DEN HAAG - Minister Cora van Nieuwenhuizen is voorstander van een verbod op gebruik van schadelijke zonnebrand op Bonaire. Een motie van de Eilandsraad moet dat verbod uitvoeren, maar zover is het nog niet. Volgens de minister is dat aan Bonaire zelf. Het stofje oxybenzone is de grootste boosdoener voor zowel huid als milieu. De [

Registratie, 15-11-1922, Anna Willers, Stadsarchief Amsterdam: Vreemdelingenregister. Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Vreemdelingenregister Deel: 971, Periode: 1922, Amsterdam, archief 5225, inventaris­num­mer 971, 15 november 1922, Vreemdelingenregister Bovenstaande gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 februari 2020 ARNHEM - Arnhem verbreekt de stedenband met de Chinese stad Wuhan. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hier gisteravond toe besloten. Aanleiding is de mensenrechtenschendingen in Wuhan en de behandeling van de Oeigoeren door de Chinese overheid. Er vinden in China op massale schaal mensenrechtenschendingen plaats en de situatie van de Oeigoeren en van andere minderheden in China. apa bronvermelding afbeeldingen: er is een belangrijk verschil tussen een afbeelding (een foto, een tabel, een tekening, etc.) die wordt genoemd in de tekst o Insluiten of embedden is: het koppelen van een afbeelding, video, muziek en/of tekst (pdf) vanuit het origineel (de internetsite) naar de leeromgeving, via de url van het betreffende item. De URL wordt ingesloten via de z.g. html-tags (iframe of img scr)

Naar encyclopedieën verwijzen in APA-stijl Format

Duidelijk artikel! Ik zit zelf met de kwestie: bronvermelding van foto's. Ben nu bezig een website te maken en wil niet in de problemen komen en gewoon op een correcte manier foto's gebruiken. Zoeken op internet heeft mijn vraag nog niet voldoende beantwoord. Inmiddels heb ik bijv. een hele fijne site ontdekt, Pixabay, met hele mooie foto's Bronvermelding in tekst - Citeren: letterlijk overnemen van een stuk tekst of afbeelding. - Parafraseren: in eigen woorden overnemen. Citaat uit boek: Auteur, jaartal (paginanummer) - Ik zoek uit wat APA is (Han & APA, 2014, P. 12)

APA-stijl voorbeelden Boeken, artikelen, websites en mee

Zonder een correcte bronvermelding wordt plagiaat gepleegd, wat kan leiden tot een onvoldoende of zelfs uitsluiting van de opleiding. APA staat voor American Psychological Association , een organisatie voor academici in de V.S. die een stijl heeft ontwikkeld voor bronvermelding, voetnoten en literatuurlijst Het vermelden van het paginanummer in de bronvermelding is niet nodig bij een parafrase. Enkel bij een citaat dien je het paginanummer te vermelden waarop je het citaat gevonden hebt. Het paginanummer komt altijd ná het jaar van publicatie te staan. Citeer je uit een passage dat over één pagina loopt, dan gebruik je hiervoor 'p. x' 2 Afbeeldingen op de titelpagina Afbeelding Made Uit Gehandicapte man levend opgegeten door maden, 2010,via: Afbeelding Beenwond 1 Uit Maggot therapy, Case reports, Case no. 1, fig 1, door Hebrew University, Jerusalem, Israel, 2007, via:.

Bronnen vermelden is niet enkel, zoals velen denken, nodig om de schrijver van je bronnen eer aan te doen of op gerechtelijk vlak veilig te staan. Het dient ook om de juistheid van je tekst te staven. Een bronvermelding is bij grotere werken altijd noodzakelijk. Verwijzen naar bronnen hoort bij het schrijven van een paper, essay of andere tekst Lees de informatie titelpagina keuzes om er een te vinden die het beste past bij uw rapport of document . 3 . Klik op het voorblad u verkiest . Word voegt de pagina in het document . 4 . Voer de tekst en afbeeldingen passend op de titelpagina door te klikken op dat gebied van de ingevoegde pagina en het typen van uw informatie . 5 Een afbeelding, koppeling of discussie met betrekking tot naakt. Gedrag dat beledigend, onbeschoft, vulgair, lasterlijk of oneerbiedig is. Gedrag dat een inbreuk maakt op gebruiksrechtovereenkomsten, waaronder het verstrekken van productsleutels of koppelingen naar illegale software. Ongevraagde massamailings of massareclameberichten

Auteursrecht. Als je zelf foto's, afbeeldingen of teksten maakt, krijg je hiervoor automatisch auteursrecht, ook wel copyright genoemd. In de Auteurswet staat dat alleen de maker zijn werken mag publiceren en vermenigvuldigen. Staat een foto of tekst van jou op internet, dan heb jij nog steeds auteursrecht op jouw werk Auteursrecht (Engels: copyright) is het uitsluitende recht van degene die een werk maakt om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit wordt 'exploitatierecht' genoemd. Het exploitatierecht ontstaat automatisch en geldt tot 70 jaar na overlijden van de maker. Wanneer de maker een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een stichting of bedrijf. Afbeeldingen die met een digitale fotocamera zijn gemaakt, zijn over het algemeen veel groter dan de schermgrootte van een videoproject. Als u de grootte van een afbeelding wilt wijzigen zonder de afbeelding te vervormen, houdt u Shift ingedrukt en sleept u de hoekgreep van de afbeelding of gebruikt u de opdracht Tekst > Transformeren > Schaal

Bronvermelding. Bronvermelding, wat is dat nou eigenlijk? Bij bronvermelding geef je de oorsprong van informatie, verwerkte teksten, beeldfragmenten en afbeeldingen die gebruikt zijn voor het maken van gepubliceerd werk. Door gebruik te maken van bronvermeldingen, kunnen de lezers of kijkers beoordelen of de informatie betrouwbaar is Vaak worden werkstukken verluchtigd met plaatjes. Men kan op de titelpagina eventueel een afbeelding opnemen, maar voor afbeeldingen en figuren in de tekst bestaan regels. Een afbeelding mag nooit zomaar ter opsiering worden opgenomen maar moet een specifieke functie hebben: de tekst moet verduidelijkt worden door middel van de afbeelding

Bronvermelding bestaat uit twee stappen: Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met de volledige vermelding van alle bronnen die je hebt gebruikt, ofwel bronnenlijst of literatuurlijst. In de tekst maak je elke keer als je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron. Gepubliceerd door HvA Bibliotheek 11 november 2020 Download en gebruik gratis 10.000+ stockfoto's die betrekking hebben op gratis afbeeldingen. Dagelijks duizenden nieuwe afbeelding Helemaal gratis Hoogwaardige video's en afbeeldingen van Pexel Foto's maken van een kunstwerk (teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografie n, graveer- en andere plaatwerken, maar ook standbeelden, gebouwen en andere driedimensionale kunstwerken) aan de openbare weg mag, mits de foto maar is van het werk zoals het zich aldaar bevindt (artikel 18 auteurswet) Gratis foto's van hoge kwaliteit die je overal kunt gebruiken. Gratis voor commercieel gebruik Geen toeschrijving vereis In dit filmpje leg ik uit hoe je:- Een titelblad in Word maakt.- De paginanummering zo inricht dat op het titelblad geen paginanummering is en op pagina 2 de..

Online kan een bronvermelding een hyperlink zijn. Waar mogelijk dicht bij het citaat zelf, zoals je onder een foto vaak staat 'Foto: bron/maker'. In langere stukken kunnen tekstcitaten ook als voetnoten of eindnoten worden opgenomen Deze bronvermelding komt ook in de literatuurlijst te staan. Als jij een bron bewerkt (data verwijdert, toevoegt of aanpast) moet er bij je onderschrift staan: Aangepast overgenomen uit. In de tekst wordt er direct verwezen naar de desbetreffende tabel, figuur, foto of kaart Soms heb je een foto gebruikt, maar wil je weten van wie de foto origineel is om een correcte bronvermelding toe te voegen. Met TinEye kan dat: je laadt de foto naar hun website en je krijgt linkjes naar de originele locatie van de foto. Let op: ook al vind je een foto online, dat betekent nog niet dat je hem zomaar mag gebruiken

Afbeeldingen & auteursrecht - Afbeeldingen van internet

Met de SCRiBBR APA Generator kun je eenvoudig de bronvermelding in de APA-stijl maken. Kies de taal van je scriptie, selecteer het type bron, vul de invoervelden in en maak de bron precies volgens de APA-stijl. Check altijd de referentie aan de hand van de officiële handleiding. Zoeken in de APA-generator van SCRIBBR Meer fantastische inhoud ontdekken. Doorzoek meer dan 40 miljoen redactionele stockfoto's en - afbeeldingen over het nieuws, sport en entertainment. Authentieke stockfoto's en -afbeeldingen van bekroonde artiesten. Stockfoto's, -vectoren, en -video's toegankelijk voor elk budget In CBG Familiewapens zijn familiewapens digitaal ontsloten. De website bevat afbeeldingen van moderne en historische familiewapens en beschrijvingen van familiewapens. Het is een eenvoudig hulpmiddel om na te gaan of er een familiewapen is voor de familie die je onderzoekt. De site stond voorheen bekend als de Heraldische Databank 12 De bronvermelding van een citaat bevat, indien van toepassing, het paginanummer. 13 De bronvermelding maakt onderdeel uit van een zin en/of alinea. Standaardverwijzing is (Achternaam auteur, jaartal, p. X) of (Achternaam auteur, jaartal). 14 Bijlagen en afbeeldingen zijn genummerd en worden genoemd in de tekst

laatst bijgewerkt op: 31 05 2021 bronvermelding: tekst en foto's: Sjoerd de Nooijer, tenzij anders vermeld bij de betreffende foto De nieuwe app Foto's maakt het verbeteren van je digitale herinneringen leuk en gemakkeliijk. En als je films maken met Windows Movie Maker leuk vond, dan zul je het geweldig vinden wat je kunt doen met Foto's. Bewaar je foto's allemaal op één plek. Snel foto's vinden. Verbeteren met effecten Foto's en video's van gebruikers op Instagram zijn niet zomaar te gebruiken op je eigen Instagram of op een andere website. Ook niet wanneer je de rechthebbende credits geeft of een bronvermelding opneemt. Wil je er dus zeker van zijn dat je de foto of de video mag gebruiken, vraag dan toestemming aan de rechthebbende. Imke

Muskusschildpadden. Muskusschildpadden ( Sternotherus) zijn een geslacht van schildpadden uit de familie modder- en muskusschildpadden. De groep werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door John Edward Gray in 1835 In de bronnenlijst worden maximaal 8 auteurs vermeld voordat de bronvermelding wordt ingekort. De naam van de uitgever wordt overgenomen zoals die op de titelpagina staat vermeld. Bij een figuur naam en nummer onder de afbeelding Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 nov 2016 om 21:06. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk Het kan zijn dat iemand zijn werk rechtenvrij aanbiedt, het is altijd correct om exacte bronvermelding te doen in gedrukt werk. Je zult eerst goed moeten nagaan of de foto rechtenvrij is. E.e.a. wordt op onderstaande website duidelijk uitgelegd. De oorspronkelijke wettekst geeft in art. 10 uitleg waarop auteursrecht bestaat

Bronvermelding Schrijvendestudenten

Sites waar je rechtenvrije afbeeldingen kan downloaden om te gebruiken voor je lesmateriaal. Op deze manier moet je je geen zorgen maken om copyright. Vaak gaat het om public domain images cc0, in andere gevallen volstaat het een bronvermelding te geven Toelichting bronvermelding. We zijn aangesproken op de naleving van de auteursrechten. Als gevolg daarvan worden vanaf heden foto's en video's in onze groep zonder bronvermelding in principe direct verwijderd. We hebben helaas geen andere keus. Ik denk dat we in de groepsafspraken en meerdere berichten duidelijk genoeg zijn geweest De op deze pagina gebruikte afbeeldingen zijn bewerkingen van bestaande afbeeldingen in de TheaterEncyclopedie. Klik hieronder voor meer informatie. Wat ging er in première in 1982?; Bewerking van Bestand: Repro-50xxxx107.0001-2.jpg, Fotografie: Hans Verhoeven Geen bronvermelding: voor verwijderen. Ciell 8 mrt 2009 04:00 (CET) Lijkt mij niet nodig om de bron exact te vermelden, zie ook logo op File:Slavia BZ 400 cc 1903.jpg , de fabriek bestaat sinds 1925 niet meer, dus 82 jaar geleden Jacobus Borstius / Ds. P.J.R. Laan / Reizend Israëliet 1884 Vermakelijke wandeling naar den hemel, door Jacobus Borstius.Waaraan is toegevoegd: stichtelijke overdenkingen voor Gods volk (door P.J.R. van der Laan) WAARBIJ: Brief van een reizend Israëliet, geschreven in het jaar 33 na de geboorte van Jezus Christus

Tabellen, figuren en afbeeldingen in een scriptie - 24edito

Overige afbeeldingen Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever en waarbij bronvermelding niet noodzakelijk is, zullen slecht aan derden worden vrijgegeven, als de betrokken informatieverschaffer hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven Beeld aanvragen. De Nachtwacht in je presentatie? Het Melkmeisje boven je balie? Haal het Rijksmuseum in huis en bestel gratis de mooiste afbeeldingen van topwerken. Niet alles, maar wel veel van de kunstwerken in het Rijksmuseum zijn gratis te downloaden op de pagina van het betreffende werk in Rijksstudio, als jpeg van gemiddeld 4500x4500 pixels Photo about Een macrofoto van razorsharp van de eerste pagina van het boek van de eerste chronicles. Image of document, geschriften, macro - 21443060 Vind de redactionele stockfoto van Ethan Tavares Mark OBrien Liam Macdonald en meer in de Shutterstock-collectie met redactionele fotografie. Dagelijks duizenden nieuwe foto's toegevoegd

APA richtlijnen: zo verwijs je naar afbeeldingen, websites

Redactionele bronvermelding: CHRISTOPHE PETIT-TESSON/ EPA-EFE/ Shutterstock Bestand: 5.472 x 3.648 pixels British rider Mark Cavendish of the Deceuninck Quick-Step team celebrates on the podium after winning the the 13th stage of the Tour de France 2021 over 219.9 km from Nimes to Carcassonne, France, 09 July 2021 Anne Frank - Het achterhuis - Amsterdam, Contact, 1947 - IX, 253 pp - Kartonnen band met stofomslag - ca. 10 x 20 cm. Met portretfoto van Anne Frank, 2 foto's van de Schuilplaats, een plattegrond en 2 facsimiles van het originele dagboek. Met los toegevoegde aankondigingsbrief van de uitgeverij, met getypte teks