Home

Waarom aardbevingen in Groningen

Een actuele lijst met aardbevingen die door delfstoffenwinning worden veroorzaakt; Een kaart met thematische informatie over de Groningse gasvelden, zoals informatie over boringgegevens, aardbevingen en winvergunningen, de risicokaart en de contouren van het Groninger gasveld De provincie heeft al jarenlang te maken met aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het gebied. Sinds de jaren negentig hebben meer dan duizend aardbevingen in het noorden plaatsgevonden In Groningen wordt echter niet gefrackt en geen water in de grond gebracht, en er vinden (voor zover bekend) geen natuurlijke aardbevingen plaats. De aardbevingen ontstaan hier puur en alleen door het inklinken van de grond

Waar komen aardbevingen voor? De aardbevingen vinden plaats in de directe omgeving van de gasreservoirs. Gasreservoirs in Nederland bevinden zich onder andere in Groningen, Drenthe, Friesland en in Noord-Holland zoals bij Bergen en Castricum. De grootste is het Groningen-gasveld. Hoe vaak komen aardbevingen voor Door het wegpompen van het aardgas in de zandsteenlaag ontstaan er dus aardbevingen. Deze aardbevingen kunnen tot nare gevolgen leiden. 16 augustus 2012 werd Huizinge het epicentrum van de zwaarst gemeten aardbeving in Groningen. Deze aardbeving had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter De onderzoekers stellen dat niet de aardbevingen en het directe gevaar voor mensenlevens zijn de belangrijkste oorzaak van de ramp in Groningen, maar dat het de inadequate reactie op veel schade en veel onrust is die heeft geleid tot de huidige maatschappelijke onrust Omdat het hypocentrum in Groningen ondieper is dan natuurlijke aardbevingen zijn de gevolgen van de gaswinning in Groningen niet te vergelijken met de gevolgen elders in de wereld. Bovendien is in Groningen sprake van nog een ander effect: de grond aan de oppervlakte versterkt de kracht doordat energie door de slappe ondiepe ondergrond wordt omgezet in horizontale en verticale golfbewegingen

Meest getroffen plaatsen in Groningen. DATA - In nieuwsberichten wordt vaak gesproken over een aardbeving in Groningen, maar lang niet altijd wordt er een plaats bij genoemd. Tijd om daar verandering in te brengen. Het totaal aantal aardbevingen in Noord-Oost Nederland, ook Drenthe en Friesland hebben er last van, is 985 in de afgelopen 27 jaar Lees het laatste nieuws uit Groningen bij RTV Noord. Met artikelen, video's, interviews, achtergronden en columns uit provincie en Stad Aardbevingen per plaats. Hieronder een overzicht van de 15 laatste aardbevingen per plaats. De tijd waarop de aardbeving plaatsvond is in UTC, deze verschilt van de Nederlandse tijd. De complete catalogus van aardbevingen is te vinden op het KNMI DataCentrum of de seismische en akoestische data tools (zie onderstaande links)

Aardbevingen in Groningen - Groninger Bodem Bewegin

 1. Aardbevingen. Begin jaren negentig werd de provincie Groningen opgeschrikt door de eerste aardbevingen, veroorzaakt door verzakkingen in de ondergrond als gevolg van de gaswinning. Relatief kleine bevingen, maar deze veroorzaakten wel scheuren in muren of wegen. Sinds 2012 is er al 80.000 keer melding gemaakt van schade na een beving
 2. Vanaf 1986 zijn geregeld geïnduceerde aardbevingen in de provincie Groningen. Deze aardbevingen zijn het gevolg van gaswinning. In 1959 werd bij toeval ontdekt dat Nederland zelf over een ongelooflijke grote 'gasbel' beschikte
 3. Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst wanneer hier plotseling energie vrijkomt. In Zuid-Nederland komen natuurlijke bevingen voor. In Groningen ontstaan aardbevingen door gaswinning. Deze worden ook wel 'geïnduceerde bevingen' genoemd
 4. Aardbevingen (Gr.) Een overzicht van geregistreerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groningen-gasveld. Aardbevingen die niet toegeschreven zijn aan het Groningen-gasveld zijn te vinden in de Interactieve Kaart
 5. Gaswinning kan aardbevingen veroorzaken. Bij het Groningen-gasveld zorgen de bevingen voor veiligheidsrisico's. Daarom wordt de gaswinning in Groningen op aandringen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) afgebouwd naar nul. Bij de meeste kleine gasvelden in Nederland worden geen aardbevingen waargenomen
 6. Aardbevingen in Groningen: wat wilt ú er eigenlijk over weten? Vorige week deelden wetenschappers de nieuwste inzichten over de aardbevingen in Groningen met elkaar op een symposium in Delft. Veel vragen zijn beantwoord, veel ook niet. Voor ons aanleiding om een artikelenreeks te starten over deze bevingen
 7. De aardbevingen zijn veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Hierdoor zijn veel huizen beschadigd. De afgelopen jaren is de gaswinning daardoor verlaagd; vanaf 1 oktober 2017 wordt 21,5 miljard kuub per jaar gewonnen. Het KNMIhoudt alle bevingen bij die worden veroorzaakt door de gaswinning

Waarom Groningen nog steeds met aardbevingen kampt NU

Het aantal mensen in Groningen dat woont in een huis met schade die is erkend als aardbevingsschade, is opgelopen tot 100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD. Zeerijp - Journalist Lysette van Geel schreef met Groetjes uit Zeerijp een kinderboek over de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Van Geel deed onderzoek naar kinderen die in het aardbevingsgebied in Noordoost- Groningen wonen en kwam terecht in het mooie dorp Zeerijp. Ik kwam voor mijn werk in Noordoost-Groningen en ontmoette daar kinderen die me vertelden [ In het zuiden van Nederland zijn dit natuurlijke bevingen en in het noorden van Nederland komen er aardbevingen voor als gevolg van gaswinning. Dit noemen ze ook wel geïnduceerde aardbevingen. De natuurlijke aardbevingen in het zuiden van Nederland worden veroorzaakt door verschuivingen van de aardplaten in de Alpen Aardbevingen in Groningen brengen veel ellende. Hoe zorgt de overheid ervoor dat Groningen rustig blijft, terwijl ze aardgas blijft pompen film over hoe we in Nederland omgaan met een zich langzaam voltrekkende calamiteit als de aardgasproblematiek in Groningen. Waarom is deze documentaire anders dan de andere films over dit. De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning en worden geïnduceerde bevingen genoemd. In Groningen komen ze op een diepte voor van ongeveer 3 km. Ze verschillen van natuurlijke bevingen die op een diepte van 20 tot 100 km diepte voorkomen

Aardbevingen in Groningen veroorzaakt door de gaswinning De werking van deze animatie. Deze animatie probeert op twee manieren de bevingen in Groningen weer te geven: via beeld, namelijk rode stippen (maar dat ze rood zijn, zal degene die dit leest toch niet boeien) op de kaart op de plek waar een beving plaats vindt, hoe groter de beving des te groter de stip. Maar ook geluid: elk piepje. Ook de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) in het aardbevingsgebied heeft te maken met de psychische klachten van inwoners door aardbevingen. GGD Groningen werkt samen met andere (hulpverlenings-)instanties in de regio. Aan de hand van onze gezondheidsonderzoeken adviseren wij gemeenten over lokaal gezondheidsbeleid NOS, Waarom een Limburger doorslaapt en een Groninger wakker ligt van 3,2 Staatstoezicht op de Mijnen. Waarom voelen bewoners relatief kleine bevingen? In Groningen wordt het gas uit een laag op 3 km diepte gehaald. Daar vinden de bevingen dus plaats. Voor aardbevingen is dat ondiep. Dat is ook de reden waarom ze zo gevoeld worden door bewoners In Groningen en Drenthe zijn ook veel aardbevingen. Maar die hebben een andere oorzaak. Waardoor ontstaat een aardbeving in Groningen? Lees de volgende tekst. Zet de woorden die ontbreken op de juiste plek in de tekst. Kies uit: schokken - kilometer - aardbevingen - gas - aardlaag - boren. 1. In de bodem van Groningen zi

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet noemt de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gasboringen 'verdomd vervelend', maar tegelijkertijd 'niet zo heel erg'. Het is geen. Het huis van Lonneke van Rijen en haar gezin in Oldenzijl raakte zwaar beschadigd door de vele aardbevingen in de provincie Groningen. Van Rijen is een van de personages in Gronings goud

Deze subsidie van maximaal 10.000 euro kan vanaf 1 juli aangevraagd worden bij SNN. De regeling geldt voor woningen in hetzelfde gebied als waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt, aangevuld met de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt. Vergoedingenoverzich De Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen is twee dagen op werkbezoek in de provincie. Sommige leden komen hier voor het eerst. Een commissielid merkt in Huizinge* op: het is hier wel heel pittoresk.Zo'n uitspraak kun je op veel manieren opvatten: Ik had er weinig van verwacht, maar het is hier tenminste wel schilderachtig, 'De verhalen over Groningen kloppen gewoon. Impact interview Kor Dwarshuis over Aardbevingen Groningen. Het is veelvuldig in het nieuws gekomen: de aardbevingen in Groningen, als gevolg van gaswinning. Kor Dwarshuis is zelf geboren Groningen en daarnaast webdeveloper, datavisualiseerder en verhalenverteller. Hij maakte een aantal interessante data visualisaties en gebruikte daarvoor.

Aardbevingen in Groningen worden erger. Het noorden van de provincie Groningen is vanacht opgeschrikt door twee aardbevingen. De eerste beving vond plaats rond 23.30 uur en had een kracht van 2,7. De tweede volgde een uur later en had kracht 3,2. Tegenwoordig vinden bijna wekelijks aardbevingen plaats in Nederland In Groningen vond afgelopen nacht een aardbeving plaats met een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag bij Loppersum. Het is de op één na zwaarste aardbeving.

Bekijk: Waarom heeft men de aardbevingen in Groningen niet

Duurzaam Herstel en Versterken van Woningen in Groningen. Alle 12 Hoofdstukken samen in een BURGERBOEK 51 MB, 509 pagina's, 1400 illustraties, juni 2021. Voor iedereen die meer wil weten over de herstelmethoden van de woningbouw in Groningen na de aardbevingen aardbevingen in het verleden en met dat inzicht kun je vervolgens uitspraken doen over de toekomst van de aardbevingen in Groningen. GRONINGEN GASVELD Allereerst enkele algemene feiten en cijfers over het Groningen gasveld voor zover van belang voor de historische analyse en de toekomstvoorspellingen

KNMI - Aardbevingen door gaswinnin

A Daar waar al gas is weggepompt, is de bodem nog niet in evenwicht (equilibrium). B Nederland ligt nu eenmaal op de rand van twee aardplaten. C Aardbevingen vinden overal plaats dus ook in Groningen. 5 Heeft het zin om chemicaliën de bodem in te pompen om daarmee de bodemdaling en aardbevingen te voorkomen? A Ja, daarmee stop je de daling Het is nog onzeker of boeren in Groningen met onverkochte boerderijen een vergoeding krijgen voor waardedaling van hun agrarische bedrijven door aardbevingen. Onderzoek moet dit uitwijzen. 'Het is ontzettend complex', stelt woordvoerder Jouke Schaafsma van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) Dorpsgesprekken Aardbevingen. De gemeenteraad van Groningen blijft met de inwoners van het aardbevingsgebied van de voormalige gemeente Ten Boer in gesprek. In november en december 2020 zijn er dorpsgesprekken geweest met inwoners van dorpen die al zo lang getroffen zijn door aardbevingsellende vanwege de gaswinning Bent u eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied, maar zit u niet de 'versterkingsopgave'? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie van € 10.000,- voor woningverbetering. Dit is op 6 november 2020 afgesproken door het Rijk, de provincie en de aardbevingsgemeenten. Ook kunt u - wanneer u twijfelt over de veiligheid van uw woning - zelf een opname aanvragen

Aardgasveld van Groningen - Wikikid

Waar op vakantie in Groningen? Groningen wordt langzaam wat populairder als vakantiebestemming, maar is voor lange tijd ondergewaardeerd. Veel mensen denken aan de aardbevingen in Noord-Oost Groningen en/of zijn van mening dat Groningen geen geschikte vakantiebestemming is, of saai Grafiek toont schokkende groei aardbevingen in Groningen In een grafiek wordt nog eens duidelijk waarom: het aantal bevingen is de afgelopen decennia angstaanjagend toegenomen. Binnenlandredactie. Aardbevingen door gaswinning. Door de gaswinning uit de diepe ondergrond kunnen aardbevingen optreden. Vooral de aardbevingen in Groningen zijn de laatste jaren in het nieuws geweest. Maar ook in Drenthe komt zo nu en dan een aardbeving voor. De gasvelden in Drenthe zijn 'kleine gasvelden'

Groningen is zondagochtend voor de derde keer deze week getroffen door een aardbeving. Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn er sinds de beving bij Loppersum tot zondag 12.00 uur 998 schademeldingen aan huizen en gebouwen binnengekomen. Ook waren er 11 meldingen van acuut onveilige situaties. Het aantal meldingen is ten opzichte van de week ervoor ruim 60 procent hoger Baudet: 'Aardbevingen in Groningen zijn geen genocide of zo'. Thierry Baudet, de zelfverklaarde grootste intellectueel van Nederland, vindt de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinningen 'nou ook weer niet zó erg'. Dat zei hij op zijn eigen propagandakanaal FvD Journaal Onderzoek naar aardbevingen in Groningen. Onderzoekers aan de RUG doen volop onderzoek naar de aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen, vanuit verschillende invalshoeken. Hier vindt u een selectie van recent nieuws en onderzoek. Lees meer op de website van het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Onwikkeling (KADO) Waarom gaat het dan nog niet goed in Groningen? Natuurlijk stopt de gaswinning, maar de aardbevingen gaan door. Ze worden wel minder, maar ze zijn er nog wel

Gaswinningsproblematiek in Groningen - Wikipedi

 1. In Groningen komen aardbevingen voor door de gaswinning. Veel mensen die in of nabij het Groningenveld wonen of hebben gewoond, hebben letselschade door de aardbevingen in Groningen. Zo hebben ze last van psychische problemen. Dit kan bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn. Maar ook andere psychische klachten zijn mogelijk
 2. Wat zijn aardbevingen? En hoe ontstaan ze in Groningen? Pascal legt het uit. Deze video komt uit aflevering 'Aardbevingen in Groningen'. In Groningen wordt a..
 3. Groningen ziet 'toukomst' na de aardbevingen. Provinciale plannen Honderd miljoen euro is beschikbaar voor plannen om de provincie Groningen na het aardbevingenleed te verfraaien en verbeteren.
 4. Veelgestelde vragen over aardbevingen door gaswinning. Op deze pagina leest u de meestgestelde vragen over aardbevingen door gaswinning. Mogelijk leest u hier de vraag én het antwoord waar u naar op zoek bent. Is dit niet het geval, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0592 36 21 00) of mailen

Aardbeving Loppersum was zwaarste in 6 jaar (RTVnoord.nl, 17 augustus 2008) Recente aardbevingen in Nederland. Geïnduceerde aardbevingen in Nederland (gearchiveerd 2015) Bronnen, noten en/of referenties. ↑ Aardbeving schrikt Groningen op (NU.nl, 8 augustus 2006) [dode link Focus. In het gaswinningsgebied van Groningen zijn geregeld aardbevingen. Ook de stad en veel dorpen in de gemeente Groningen hebben hiermee te maken. Versterken en Vernieuwen. IMG. NCG. NPG Effecten geïnduceerde aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen v korrelspanningen en daarmee tot vermindering van sterkte en stijfheid van het zand. Als de trilling sterk is kan het zand zijn sterkte en stijfheid zelfs compleet verliezen (dit wordt verweking genoemd). Bij de tot op heden opgetreden aardbevingen in Groningen zijn gee Waar komen aardbevingen in Nederland voor en waarom juist daar? Er komen in Nederland aardbevingen in Noord-Nederland en Zuid-Nederland voor. Er komen aardbevingen in Noord-Nederland voor, omdat er in Noord-Nederland aan gaswinning wordt gedaan. De laatste tijd zijn er vooral aarbevingen in Groningen geweest

2. De intensiteit Onder Groninge

Groningen. Gebouwen worden zo nodig versterkt om ze beter bestand te maken tegen de gevolgen van de aardbevingen, zodat iedereen in Groningen net zo veilig kan leven als iemand in de rest van Nederland. De versterkingsopgave in onze gemeente is omvangrijk en complex. Er staan ongeveer 5000 adressen op de lijst Immateriële schadevergoeding gedupeerden aardbevingen Groningen. Op 17 december 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in hoger beroep in een zaak tussen 127 eisers en de NAM. De eisers wonen in of in de omgeving van het gebied in de Provincie Groningen waar aardgas wordt gewonnen. In dit gebied vinden aardbevingen.

Meest getroffen plaatsen in Groningen - Sargass

Tijdlijn met de aardbevingen in Groningen. Het was lang onbekend of een beving veroorzaakt is door een andere beving. Toegepast op de KNMI-catalogus van bevingen in de periode 1995-2018 blijkt uit het model dat in het Groningen-veld de rol van naschokken niet kan worden verwaarloosd, zegt Van den Heuvel Waarom gaat dat nog steeds niet sneller? De Commissaris van de Koning in Groningen René Paas zegt het ook, over de aardbevingsschade in Groningen. 'Er zijn steeds afspraken gemaakt, maar de uitvoering verloopt ongelofelijk sloom. Dat zit soms in goedbedoelde democratie, maar het zat ook in tegenwerking en dat zal zo'n vaart niet lopen.

Het nieuws uit Groningen - RTV Noor

Waardedaling. Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen. Vanaf 1 juli 2021 kan een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder. De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de verdichting van zandsteen als gevolg van aardgaswinning. Dit verdichtingsproces hangt af van het type zandkorrels, hun vorm, de ruimte tussen de korrels en van de mineralen die de korrels verbinden - ofwel: de petrografie groningen/besluit-rijksoverheid-over-aardgaswinning-groningen, geraadpleegd september 2014 Kam, de G. &Raemaekers, J.M. (2014) Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in dri TNO heeft per typologie voor heel Groningen de gevolgen van aardbevingen berekend en hiervan een kaart gemaakt. In deze kaart is alle informatie opgenomen van de ondergrond en de mogelijke kracht van aardbevingen. De gekleurde gebieden op de kaart geven aan waar gebouwen van een bepaalde typologie niet voldoen aan de veiligheidsnorm

KNMI - Seismologie - Aardbevinge

Door het wegnemen van de oorzaak van de aardbevingen wordt de veiligheid in het gebied sterk verbeterd. Dit heeft ook een positief effect op de versterkingsopgave: Groningen kan Groningen blijven. Het kabinet geeft opdracht aan KNMI, SodM, TNO en NEN om op korte termijn het precieze effect op het veiligheidsrisico in kaart te brengen Opnieuw is Groningen getroffen door een aardbeving. Het epicentrum lag volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) bij Startenhuizen en had een kracht van 2,3 Door gaswinning in Groningen is bodembeweging ontstaan. Dit veroorzaakt schade aan huizen en gebouwen in de regio. Om dit te stoppen, brengen we de gaswinning zo snel mogelijk naar nul. Tegelijkertijd pakken we de bestaande schade aan. Sommige huizen hebben fysieke schade zoals scheuren

Nationaal Programma Groningen zet zich in voor een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. De komende tien jaar wordt vanuit het Nationaal Programma fors geïnvesteerd in de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat Aardbevingen in Groningen leiden tot dalende huizenprijzen. Het blijkt dat sterke aardbevingen (met een kracht boven de 2,2 op de schaal van Richter) huizenprijzen in de buurt van de aardbeving verlagen. Het gaat om huizen met een maximale straal van 10 kilometer rondom de sterkste aardbevingen. Gemiddeld daalt de huizenprijs per aardbeving met 2.500 euro. Vooral voor huizen die meerdere keren. Re: Groningen moet zich voorbereiden op zwaardere aardbevingen Reactie #10 Gepost op: 11 februari 2013, 18:01:46 Ja en bied dan de mensen onder de rook van Pernis, in de buurt van de kerncentrale Borselle etc ook allemaal de zelfde mogelijkheid Waar komen de aardbevingen in Nederland voor? In Nederland komen aardbevingen bijna nooit voor. Dit komt omdat Nederland in het midden van een continentale plaat ligt. Waar spanningsveranderingen onder de grond heel klein zijn. Maar er zijn ook uitzonderingen. In Groningen is men in 1960 begonnen met het winnen van aardgas

Gaswinning in Groningen - Geschiedenis en gevolgen Historie

 1. 2015-03-15 in Aardbevingen / Groningen tagged aardbeving / aardschok / Groningen / trillingen by Gijs Noorlander Vandaag was er eindelijk nieuws voor de beta-testers van het Moovvs project. Een deel was niet helemaal nieuw, aangezien dat al wel tussen de regels door was verteld, maar toch al-met-al een verrassing
 2. Inwoners van Groningen hebben al jaren te kampen met aardbevingen in hun woongebied. Door aardgaswinning verzakt de bodem en dat gaat helaas niet zonder gevolgen. Diverse panden zijn al gesloopt of worden daarmee bedreigd. Veel mensen voelen zich onveilig en willen dat hun woning versterkt wordt. Kinderen groeien op in angst. Maar ook esthetisch gezien stuiten veel inwoners van de provincie op.
 3. Trillingen en aardbevingen. Afgelopen week werd Groningen voor de zoveelste keer opgeschrikt door aardbevingen. Dit keer lag het epicentrum in Westerwijtwerd. Met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter werd de aardbeving tot diep in de stad Groningen gevoeld. Het schadeloket ontving meer dan 1000 schademeldingen

Steeds meer aardbevingen in Groningen: hoe gaat dit in de

Voorman Mark van den Oever van FDF waarschuwde eerder dat de Animal Rights-activisten er niet zullen doorkomen. Volgens hem verdienen de bewoners rust. De wake van de dierenactivisten is verplaatst naar het Raadhuisplein in het centrum van Nederweert. Een woordvoerder van Animal Rights laat bij 1Limburg weten dat er geen plannen meer Aardbevingen in Groningen - Gevolgen, ervaringen, emoties' van de Groninger journalist Mike Tomale. De auteur heeft zijn lezerswaardige boek opgedragen aan de inmiddels overleden Dr. Meent van der Sluis, die al in 1986 concludeerde dat er een relatie bestond tussen gaswinning en aardbevingen

Aardbevingen door gaswinning Bouwen met staa

De aardbevingen in Groningen gaan dus gewoon door, zij het in een iets rustiger tempo. Pyrrusoverwinning. Jacques Hagoort, oud-hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft, noemt dit de 'wet tot behoud van aardbevingen'. Het KNMI heeft in Groningen dus een net opgesteld waar ook pieksnelheden,. Aardbevingen Groningen aantekeningen. Vak:Inleiding GPM (MAN-BIN107) Geografische begrippen op de aardbevingen: - Sociaal w e lzijn mensen in Groningen, gezondheid/fi nanc iën - Complexiteit fi nanc iële steun, een boel org anisatie di e de com pensati e regelen - Schaalniveau's, denken in geografische lage Verder is Groningen geregeld in het nieuws door de aardbevingen. Tijdens je dagje uit of vakantie, zal je dit echter niet merken. Het aantal aardbevingen neemt namelijk af en een gedeelte van de bevingen worden niet opgemerkt. Een rustige provincie waar je nog kunt genieten van echte rust. Pittoreske dorpjes in de provinci Werkstuk over Aardbevingen voor het vak aardrijkskunde. Dit verslag is op 13 november 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas vwo Noordoost-Groningen. Enige mate van bodemdaling door de aardgaswinning was daarbij voorzien. Vanaf 1996 treden in toenemende mate aardbevingen op in Noordoost-Groningen. Alle partijen zijn het er inmiddels over eens dat de aardbevingen worden veroorzaakt door de aardgaswinning. De aardbevingen veroorzaken schade aan gebouwen in het gebied

Aardbevingen (Gr.) NA

NAM wil hooguit 50 huizen in Groningen verstevigen. In plaats van ongeveer 26.000 huizen wil de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) maar vijftig huizen versterken. Volgens de laatste berekeningen blijkt dat minder dan vijftig huizen vanwege de veiligheid hoeven te worden versterkt, zegt NAM-directeur Johan Atema in een interview met. Groningen ziet 'toukomst' na de aardbevingen. Provinciale plannen Honderd miljoen euro is beschikbaar voor plannen om de provincie Groningen na het aardbevingenleed te verfraaien en verbeteren. Protest tegen aardgaswinning in Groningen. Veel Groningers zijn angstig of ongerust over de gevolgen van aardbevingen in hun woongebied. Terwijl de ondergrond zich in 2013 iets minder extreem gedroeg dan het jaar ervoor, is de stroom protesten bovengronds aangezwollen. Toen de gaswinning in het Groningen-veld in 1963 begon, werd decennialang. Dit is wat Kamp niet zegt over aardbevingen in Groningen. De familie Smit demonstreert voor hun huis in het dorp Loppersum tijdens het bezoek van minister Kamp in juli 2013. Het gebied rond. aardbevingen in groningen. Columns & Opinie Rutte is vooral bezig met partijpolitiek, niet met de inhoud. Nieuws & Achter­grond Voor 40 procent van de Nederlanders is 100 op de snelweg hard zat. 'Waar zijn de regenboogpieten gebleven?.

Forse aardbeving in Groningen - NU Actueel‘Parlementaire enquête moet niet alleen over de poppetjesCommentaar: Waarom zijn we zo bang voor hangjongerenWaarom Jos opeens BDe meest zinloze stoplichten van Nederland - RTV NoordMan uit Hoogezand bedreigde buren met vuurwapenWaarom deze spermadonor uit Hoogezand niet langer anoniem

Schade in Groningen: gevolg aardbevingen NAM? Bijzondere taxaties, Onrechtmatige (overheids)daad. Bij het voorgaande slaat de voorzieningenrechter er uitdrukkelijk acht op dat NAM evenzeer heeft toegelicht, onder verwijzing naar de rapporten van Arcadis, W2N, [X] en Tandem, dat de scheefstand van de woning gedurende een periode van tenminste. In de nieuwsberichten over de aardbevingen in Groningen wordt op dit moment nog veelal de Magnitudeschaal volgens Richter aangehouden. Deze schaal zegt echter weinig over het effect van een aardbeving aan de oppervlakte De aardbevingen in Groningen zijn is een actueel onderwerp. De bevingen veroorzaken veel schade aan gebouwen en veroorzaken veel ontrust bij de Groningse bevolking. Dit onderzoek zal zich richten op de bestaande woningen in Groningen en hoe de fundering van deze woningen aangepast kunne Gedupeerden aardbevingen (deels) ook recht op vergoeding immateriële schade. Leeuwarden, 17 december 2019. Op 17 december 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in hoger beroep in een zaak tussen 127 eisers en de NAM. De eisers wonen in of in de omgeving van het gebied in de Provincie Groningen waar aardgas wordt gewonnen Aardbevingen in Groningen. Op de plek waar het huis van Zara en Annemijn stond, wordt nu een huis gebouwd dat wel tegen aardbevingen kan. Ze wonen namelijk in Groningen, waar veel aardbevingen zijn door de gasboringen die er worden gedaan Je snapt waar dit heen gaat, ook wat betreft de financiële reserves om de verwachte schade in Groningen te vergoeden. Als je dit laatste verhaal combineert met het vreemde Mmax-sommetje van de NAM van 2015 en de vreemd lage PGA waarden waar het bedrijf mee kwam met betrekking tot Huizinge, krijg je toch een beetje de indruk dat we hier te maken hebben met een bedrijf dat het niet zo nauw.