Home

Staatssecretaris Onderwijs

Eva De Bleeker - Open Vld

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Tamara van Ark. Minister voor Medische Zorg en Sport. Ankie Broekers-Knol. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Raymond Knops. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hans Vijlbrief. Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst. Alexandra van Huffele Ingrid van Engelshoven Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs brengt het beste in mensen naar boven en zorgt voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goed onderwijs wil ik me samen met studenten, docenten en wetenschappers iedere dag inzetten Arie SlobMinister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Arie Slob. Onderwijs gaat over de toekomst van onze kinderen en jongeren. Voor hen wil ik minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten bloeien Ingrid van Engelshoven (D66) is de huidige minister van OCW. Daarnaast is er een minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, Arie Slob (ChristenUnie). De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marjan Hammersma

Bewindspersonen Regering Rijksoverheid

 1. ister voor Rechtsbescher
 2. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het
 3. Staatssecretaris Partij Periode Departement A. Aboutaleb: PvdA: kabinet-Balkenende IV: Sociale Zaken en Werkgelegenheid K.Y.I.J. Adelmund: PvdA: kabinet-Kok II: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) N. Albayrak: PvdA: kabinet-Balkenende IV: Justitie M.J.J. van Amelsvoort: CDA: kabinet-Van Agt I kabinet-Lubbers I kabinet-Lubbers III: Financiën Binnenlandse Zaken Financië
 4. g. Sander Dekker. De rechtsstaat vormt de basis van onze vrije samenleving. Door bescher
 5. Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kabinet-Kok II 1998-2002 Rick van der Ploeg: Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kabinet-Kok II 1998-2002 Wouter Bos: Staatssecretaris Financiën kabinet-Kok II 2000-2002 Minister kabinet-Balkenende IV: 2007-2010 Geke Faber: Staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visseri
 6. ister aan haar werd toevertrouwd.

Ingrid van Engelshoven Rijksoverheid

Op zaterdag 5 april was ik in Driebergen bij het IVA, dat opleidingen voor management in de autobranche verzorgt. Beter Onderwijs Nederland, hield er de jaarvergadering. Eén van de sprekers was staatssecretaris Sander Dekker. Zoiets kun je wel aan hem overlaten Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft voldoende draagvlak in de Tweede Kamer om de ontwerpfase 2032 in gang te zetten, maar de Kamer heeft desalniettemin tal van moties ingediend. Dat bleek op 9 maart 2016 in een debat met de Kamer over het eindadvies Ons Onderwijs 2032

Staatssecretaris: onderzoek gezondheidseffecten

Reacties staatssecretaris van Onderwijs en besturen PO-Raad, VO-raad en VNG De staatssecretaris geeft aan geen voorstander te zijn van het in wet- en regelgeving vast leggen van wat 'goed' is, omdat dit het verantwoordelijkheidsgevoel bij schoolbesturen en gemeenten zou kunnen afzwakken - Brief Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18-04-2014 inzake verslag gesprek tussen College voor Examens, Cito en hoogleraren over examens Nederlands havo en vwo (Kamerstuk 31 289, nr. 188) Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs 31 293 Primair Onderwijs Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 december 2008 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft op 13 november 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma va Staatssecretaris Dekker moet vóór 1 augustus 2017 alsnog bekostiging verstrekken aan een nieuwe islamitische middelbare school voor mavo, havo en vwo in Amsterdam. Dit heeft de Raad van State op 26 juli jl. geoordeeld

onderwijs en het onderzoek op het van landbouwen natuurlijke omgeving, Onze Minister van Economische Zaken; c. instelling voor hoger onderwijs: instelling als bedoeld in de artikelen1.1, onderdeel aa, en 1.2, onderdeel a, van de wet; d. hoger onderwijs: onderwijs, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de wet Drs. S. (Sander) Dekker. Sander Dekker (1975) is sinds 26 oktober 2017 minister voor Rechtsbescherming op het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 23 maart tot 26 oktober 2017 was hij. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker 3 Staatscourant 2017 nr. 52217 13 september 2017. TOELICHTING Algemene toelichting Inleiding curriculumontwikkeling po en vo In november 2014 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het startsei

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 12 november 1996, nr. 96028721/3702, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Sharon Dijksma (PvdA) - staatssecretaris Onderwijs 'Een mooie les in nederigheid', zegt Sharon Dijksma (35) achteraf over haar mislukte greep naar het partijvoorzitterschap van de PvdA in 2001. Van onze verslaggever 14 februari 2007 , 13:2

Arie Slob Rijksoverheid

 1. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 2 februari 2015 over groepsgrootte in het basisonderwijs (Kamerstuk 31 293, nr. 241). De vragen en opmerkingen zijn op 9 maart 2015 aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorgelegd
 2. Beeld Den Haag Vandaag Jeroen Pauw en Ferry Mingelen Staatssecretaris Mark Rutte VVD van Sociale Zaken volgt de vorige week afgetreden Annette Nijs Toptalent Mark Rutte van de VVD nieuwe staatssecretaris op Onderwijs (2004
 3. Zij vragen de Staatssecretaris een indicatie te geven van de prijs per leerling die in het schooljaar 2016-2017 zal gelden voor leerlingen binnen het door het Ministerie van EZ bekostigde onderwijs versus leerlingen binnen het door het Ministerie van OCW bekostigde onderwijs
 4. Mr.Drs. C.H.J. (Cees) van Leeuwen. Cees van Leeuwen (1951) was van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003 namens de LPF staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hij was advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht en entertainmentrecht. Was basgitarist bij rockband Kayak en is nu onder meer juridisch adviseur van zangeres Anouk
 5. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2015, nr. VO/F-669126, houdende regels voor de verstrekking van aanvullende bekostiging in verband met het Sectorakkoord VO 2014-2017 alsmede wijziging van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs (Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015-2017
 6. Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 25 september 2017, nr. DUO/OND/ODS-2017/12398 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW

Ik vraag of de staatssecretaris aandacht wil geven aan duurzaamheid ook in het onderwijs ***dat kinderen in school hun talenten mogen ontwikkelen, ***dat kinderen zich kunstzinnig mogen ontwikkelen ***dat kinderen zich mogen ontwikkelen tot vrije mensen met open ogen die leren zien wat de wereld nodig heeft die, wanneer zij van school afkomen, in hun kracht staan en vanuit deze kracht. Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. WJZ/420483 (10207), houdende wijziging van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met evaluatie van het restitutiebeleid DEN HAAG - Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken zal de vorige week afgetreden staatssecretaris Nijs van Onderwijs opvolgen. Hij wordt op zijn beurt opgevolgd door H. van Hoof, voormalig. Sander Dekker (VVD), Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Frans Weekers (VVD) , Staatssecretaris van Financiën Wilma Mansveld (PvdA) , Staatssecretaris van Infrastructuur en Milie Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is niet van plan de laatste school in het dorp koste wat het kost open te houden. Wel wil hij ouders een stevigere stem geven bij het bepalen of een school die leidt.

Sander Dekker - Wikipedi

 1. gen in de vorm van secundaire migratiestromen, veiligheidsdreigingen, onvoldoende implementatie en handhaving van de regels, en een gebrek aan alternatieven voor interne. Download kamerstuk. 2021D28817. Brieven regering. 9 jul 2021
 2. g met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 85, derde lid, 85a, eerste lid en 85b1, tweede, derde, vierde, zesde en zevende lid van de Wet op het voortgezet onderwijs
 3. Woord (en) of zinsdeel. Toelichting zoeken op zinsdeel. U kunt hier zoeken op basis van één of meerdere woorden die voorkomen in de titel. Wanneer u een woord invoert, wordt er exact op deze term gezocht. Indien u op een woordsamenstelling wilt zoeken, kunt u gebruik maken van een '*'. Bijvoorbeeld met de zoekterm 'milieu*' vindt u.
 4. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij onderwijs in het Engels vroeg in het basisonderwijs gaat stimuleren en tweetalige basisscholen gaat opzetten. Tweetalig onderwijs wordt nu op 12 scholen gemeengoed
 5. Annette Nijs toch staatssecretaris onderwijs. DEN HAAG - VVD-leider Zalm heeft de 42-jarige Annette Nijs opnieuw voorgedragen als staatssecretaris van onderwijs. Nijs heeft de post gekregen, tegen.
 6. g met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Gelet op artikel 74 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies; Besluit

Op de dag van de uitzetting maakte staatssecretaris Harbers gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. Het AD omschrijft deze bevoegdheid als de 'macht' van de staatssecretaris van asielzaken om in individuele asielzaken hoogstpersoonlijk een beslissing te nemen. Volgens de krant zijn het zaken waarin een verblijfsvergunning volgens de regels al is afgewezen, maar die vanwege. De Algemene Rekenkamer vindt dat de staatssecretaris op dit vlak zou kunnen overwegen actiever en activerender te zijn. Gemeenten en schoolbesturen dragen gezamenlijk zorg voor bijna 10.000 schoolgebouwen. Ruim 2,5 miljoen leerlingen krijgen hier dagelijks les in het primair en voortgezet onderwijs IMF-bewindvoerder Snel (D66) wordt staatssecretaris van Financiën. CDA-Kamerlid Raymond Knops wordt staatssecretaris Koninkrijksrelaties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 1. der werkdruk en meer salaris. Oud-staatssecretaris van Onderwijs Jacques Wallage ziet dat het belang van onderwijs al decennia 'geen nationale prioriteit' is
 2. staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap . Wist je dat: Sander vroeger kok wilde worden? In 2012 werd Sander staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij onder andere wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport in Den Haag
 3. De staatssecretaris wil een ontwerpteam instellen dat zich gaat buigen over een nieuw curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs. Hoe wordt er gereageerd op het advies? Vanaf het eerst begin waren de reacties op het plan van de plan verdeeld
 4. Afgelopen januari kwam staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op bezoek bij het Huygens College, een 'zwarte' vmbo in Amsterdam Oud-West, om de school een opsteker te geven: de basisberoepsgerichte leerweg scoorde goed op de rekentoets. Een glunderende directeur en staatssecretaris staan samen op de foto om dat heuglijke feit te vieren
 5. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren van de invoering van passend onderwijs (Regeling stimulering invoering passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2, 2013-2014

De huidige staatssecretaris van Onderwijs wordt een de twee ministers op het ministerie van Justitie en Veiligheid, zoals het gaat heten Onderwijs2032, in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgave van het Platform Onderwijs2032, Den Haag, 2016. ISBN/EAN 978-90-824928--4 Bureau Platform Onderwijs2032 Bezuidenhoutseweg 60 2594 AW Den Haag www.onsonderwijs2032.nl info@onderwijs2032.nl #onderwijs2032 Vormgeving: zootz Druk: Impressed dru

Staatssecretaris Dekker lanceert brainstorm naar nieuw onderwijs VIDEO: Publiekscampagne #onderwijs2032 van start: op zoek naar goede ideeën voor het nieuwe onderwijs van Nederland Staatssecretaris Dekker heeft maandagavond bij DWDD de aftrap gegeven voor een nieuwe campagne waarin heel Nederland wordt uitgenodigd om ideeën aan te leveren voor nieuwe schoolvakken

Bewegen en Onderwijs draagt bij aan een beter aanbod voor onze kinderen. Sharon Dijksma Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inleiding Op 26 maart 2009 hebben de staatssecretarissen Sharon Dijksma van OCW en Jet Bussemaker van VWS het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs gelanceerd voor de periode 2009-2012 Abstract. Onder de naam Onderwijs 2032 werd in Nederland in 2015 een maatschappelijke curriculumdialoog gevoerd. Het betrof een integrale, breed gevoerde dialoog over de toekomst van het funderend onderwijs waaraan niet alleen het onderwijsveld maar ook andere belanghebbenden deelnamen. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ons Onderwijs Pioniersprogramma wordt steeds meer een vaste waarde in het onderwijsveld. Vrijdag 29 augustus stuurde het ministerie van OCW een bericht uit waarin minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hun steun voor Onderwijs Pioniers onderbouwen.. Ook zij zien steeds meer potentieel bij leraren om zelf te vernieuwen en de noodzaak om dat steeds meer mogelijk te maken het funderend onderwijs' (SLO , 2014) - de feestelijke presentatie van de 'Leerlijn programmeren in het basisonderwijs' (PO-Raad, 25 mei 2016). Ook wordt computational thinking voorgesteld als een van de 21e eeuwse vaardigheden in het 'Curriculum van de toekomst'. Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) reageerde als volgt o

Lijst van Nederlandse staatssecretarissen - Wikipedi

Onderwijs als straf, daar komt het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van 2 oktober jongstleden op neer. Bij uitvoering van dit wetsvoorstel kan de rechter jongeren onderwijs opleggen als straf. Enerzijds om te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare feiten en anderzijds om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten Voor een leerling als bedoeld in artikel 4, dertiende lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 4, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs voor wie in het schooljaar 2001/2002 krachtens de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten ten behoeve van het vervoer naar en van school een voorziening werd verstrekt en op wie artikel V, eerste en tweede lid, niet van toepassing. Berichten over staatssecretaris onderwijs geschreven door juffiegelukkigonderweg. Een zes min voor de leraar In 35 minuten word je bijgepraat over de staat van ons onderwijs Dijksma was eerder staatssecretaris van Onderwijs, in het kabinet-Balkenende IV. Ze zat voor de PvdA in de Tweede Kamer van 1994 tot 2007 en later van 2010 tot 2012 Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs komen maandag 5 oktober op bezoek bij Company Webcast BV. Vanuit onze professionele webinar studio gaan beide bewindslieden een webinar verzorgen in het kader van De dag van de Leraar. Dag van de Leraar 5 oktober is de Dag van de Leraar. Op die dag staan leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal [

Toegegeven: staatssecretaris Zijlstra laat er geen gras over groeien. In rap tempo komt hij met ingrijpende maatregelen voor het hoger onderwijs. De langstudeerboete van 3.000 euro, selectie aan de poort, collegegelddifferentiatie en binnenkort het zogenaamde leenstelsel voor de Masteropleiding VVD-staatssecretaris Sander Dekker wil ook in een volgend kabinet, als de VVD weer de grootste wordt, verder op Onderwijs. Dit zei Dekker vanavond op RTL Z in het programma 'Van Liempt Live' Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2017, nr. WJZ/1171880/7226, houdende regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Video: Sander Dekker Rijksoverheid

Jacques Wallage - WikipediaEva De Bleeker staatssecretaris in Vivaldi-regering | RingZuhal Demir wordt nieuwe N-VA-staatssecretaris - België

Lijst van bewindslieden voor de PvdA - Wikipedi

onderwijs waaraan niet alleen het onderwijsveld maar ook andere belanghebbenden deelnamen. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Platform Onderwijs2032 bestaande uit acht leden uit het onderwijsveld, wetenschap en bedrijfsleven onder voorzitterschap van Paul Schnabel in het leven geroepen De staatssecretaris van onderwijs R. in 't Veldt neemt op een commissievergadering op 17 juni 1993 afscheid als staatssecretaris en afscheid van de commissie-voorzitter Franssen. De minister van Onderwijs, Jo Ritzen had geen vertrouwen in het functioneren van In 't Veld,.

S.A.M. (Sharon) Dijksma - Parlement.co

Thuisonderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) vindt het een vies woord. Kinderen horen op school. Waar ze gedegen les krijgen en lekker kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes onderwijs in verband met de integratie van het leerwegon-dersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs) ( 33993 ). De voorzitter: Ik heet staatssecretaris Dekker van harte welkom. Als de leden zich een beetje kunnen inhouden, zal ik de interrupties niet limiteren De Tweede Kamer vraagt zich af of passend onderwijs wel op de werkvloer landt en heeft zorgen over het draagvlak bij docenten voor passend onderwijs. Dat bleek in het algemeen overleg van de Kamer met staatssecretaris Dekker naar aanleiding van de voortgangsrapportage over passend onderwijs op 29 juni 2016. Er zijn bij de verschillende Kamerleden ook zorgen over de thuiszitters, de afstemming. Het Agentschap Telecom laat installaties van zonnepanelen die het C2000-communicatienetwerk verstoren, onder omstandigheden uitzetten. Dat meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken

D66 — Alexandra van Huffelen

Staatssecretaris (Nederland) - Wikipedi

Buschauffeurs op de buslijn van en naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel willen in gesprek met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie vanwege de grote overlast die zij ondervinden Laatste versie actieagenda vastgesteld met Staatssecretaris Keijzer. 20 juli 2021. Op 5 juli werd de Taskforce Gastvrijheidseconomie ontvangen in de Beurs van Berlage voor het periodiek overleg van de brancheorganisaties met staatssecretaris Mona Keijzer. Geert Dijks van HISWA-RECRON vertegenwoordigt namens HISWA-RECRON de gastvrijheidssector. Uitspraak 202004766/1/V1. Bij besluit van 6 maart 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. De vreemdeling is van Palestijnse afkomst en staatloos. Hij is als vluchteling geregistreerd bij de 'United Nations Relief. Op donderdag 22 juli 2021 wordt Huisartsenpraktijk Healthcare for Internationals Limburg (H4i) officieel geopend door demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK). H4i is de eerste huisartsenpraktijk in Nederland die zich volledig richt op arbeidsmigranten in de regio. De huisartsenpraktijk is centraal gevestigd in Venlo bij ziekenhuis VieCuri, grenzend aan de Spoedpost

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser reageert voorlopig niet op Kamervragen over de illegale bouw van Camp Dovale op Plantage Wacawa. Dat doet de bewindsvrouw pas na het zomerreces, omdat 'zorgvuldige beantwoording binnen de gestelde termijn niet haalbaar' is. D66 had in juni Kamervragen gesteld nadat bleek dat Defensie geen. Gericht aan: S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 24. jan. De nieuwbouw van ROC Heerlen van 60 miljoen euro dat ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs Gericht aan: J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 2012 2011. Woensdag 19 februari heeft de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over passend onderwijs. In de brief meldt hij dat er dit jaar niet meer kinderen naar het speciaal onderwijs worden verwezen dan andere jaren. Het aantal klachten van ouders bij het steunpunt passend onderwijs is slechts iets hoger dan andere jaren hierna genoemd 'Staatssecretaris van OCW', dan wel 'OCW'; De PO-Raad, sectororganisatie en belangenbehartiger van schoolbesturen in het primair onderwijs, hierna genoemd de PO-Raad. De school van 2020 De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven Minister Minister zonder portefeuille Staatssecretaris Financiën - Rijksbegroting - Thesaurie en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet financieel toezicht, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - MBO - HO (incl. studiefinanciering / leenstelsel, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek 1e, 2

 • Spruw in melkkanalen.
 • Long eared Owl vs Great Horned Owl.
 • Fordyce spots lip.
 • Harcha Uit de keuken van Fatima.
 • The Church Gent.
 • Dean Martin Somebody Loves You.
 • Warmtepaneel badkamer.
 • Plattegrond New York.
 • Islamitische Babykleding.
 • Valhalla Rising IMDb.
 • Tomorrowland ship.
 • Is The Irishman based on a true story.
 • Slim rijk worden.
 • BLACK PEARL Yacht Marine Traffic.
 • Broodplank met tekst.
 • Clopidogrel stoppen voor ingreep.
 • HSCT MS.
 • Poli Orthopedie Spaarne Gasthuis.
 • Vlaamse spreekwoorden.
 • Futur simple devoir.
 • 10 weken echo baby beweegt.
 • Studierichting 4 letters.
 • Creative contents licentie.
 • Hoe sterk is een chimpansee.
 • Nomofobie test.
 • Honden loslopen Duinen.
 • Loft te huur.
 • Aigues Mortes.
 • Toxische belasting.
 • Fotobehang Bergen Alpen.
 • Koolwitje rups bestrijden.
 • Runderhart smaak.
 • Funda Koudum Doerebout.
 • Vaillant VR ketel kopen.
 • Blaasoog.
 • Puzzels laten drukken.
 • Toyota Australia.
 • Vitopod propagator kopen.
 • Pistol shrimp wiki.
 • SmugMug login.
 • Nootmuskaat bollen kopen.