Home

Medicatie aftekenen

Vini Medicinali Terapia Mosti Medicati by Castoldi Artur

 1. Welk toedienregistratie-systeem je ook gebruikt, het gaat erom dat je de toedienlijst gebruikt om te weten welke medicatie je moet klaarzetten of toedienen, en vervolgens daarop aftekenen dat je dit hebt gedaan
 2. Voor medicatieveiligheid bijvoorbeeld in de Veilige principes. Daarin is vastgelegd dat je moet aftekenen voor het toedienen van medicatie. Waarom moet je aftekenen? Medicatie dien je toe aan de hand van een toedienlijst om te controleren wat je in welke dosis en welke vorm aan wie moet geven en op welke tijd
 3. Om overzicht te houden welke cliënt wanneer welke medicijnen heeft gekregen, moeten zij medicatie aftekenen. De toedienlijst wordt afgetekend door degene die de medicijnen aan de cliënt heeft toegediend of aangereikt
 4. Met elektronische toedienregistratie (ETDR) teken je medicatie digitaal af voordat je het toedient. MediCheck is een voorbeeld van zo'n systeem dat van iedereen een digitale lijst bijhoudt. Dit geeft een overzicht van alle medicijnen die een cliënt nodig heeft. De app installeer je op een computer of tablet
 5. dert de kans op medicatiefouten en bespaart ons tijd, aldus Wessels
 6. Door het Apotheek Informatie Systeem (AIS) van de apotheek te koppelen aan een app worden de papieren toedienlijsten vervangen door een digitale lijst. Hierdoor kan het toedienen van medicatie gecontroleerd en afgetekend worden. Boomerweb is een pilot van twee maanden gestart samen met thuiszorgorganisatie Sensire en BENU Apotheek Eibergen
 7. Bij het toedienen van losse, risicovolle medicatie aan een cliënt of patiënt is een dubbele controle belangrijk. Zorgaanbieder en apotheker spreken daarom samen af welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden. Je vindt de hele lijst met medicatie die dubbel gecontroleerd moet worden hier

Toedienlijst en medicatieoverzicht Kennisplein Zorg voor

Met het uitzetten van medicijnen wordt het uitzetten van de medicijnen voor meerdere momenten op een dag of in een week bedoeld. Hiervoor wordt een GDS gebruikt. In een GDS zijn de medicijnen voor één inname moment in plastic zakjes in een rol of in een uitzetsysteem met vakjes voor meerdere momenten op een dag verdeeld. Vanuit het uitzetsysteem worden medicijnen door de cliënt ingenomen of door hulpverlener of mantelzorger aangereikt of toegediend Met de Medicatie Controle App teken je medicatie digitaal af. De geïntegreerde bekwaamheidscheck maakt inzichtelijk door wie een dubbele controle van risicovolle medicatie mag worden uitgevoerd. Deze dubbele controle kan direct online worden voorgelegd aan een collega, of aan een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is Je kan alle medicatie van de week inzien of uitsluitend de toediening op een specifiek tijdstip. Dubbele controle bij risicomedicatie. Risicomedicatie in CareXS Meddy moet dubbel gecontroleerd worden. Je legt de controle middels een foto voor aan een collega of aan een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is. Digitale plak- en prikregistratie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid is een breed begrip. Het gaat om de kwaliteit van geneesmiddelen maar ook om het juiste gebruik ervan door zorgverleners en instellingen die geneesmiddelen toepassen of voorschrijven Bij medicatie die door de apotheek is uitgezet, bijvoorbeeld in een medicatierol, moet de zorgmedewerker controleren op cliëntnaam, tijdstip en juiste medicatie (identiek aan de toedienlijst). Daar- naast moet de zorgmedewerker controleren of het aan - tal medicijnen in het zakje klopt met het aantal op de toedienlijst Het digitaal registeren van medicatie in Medimo maakt direct inzichtelijk of cliënten hun medicatie hebben gekregen of nog moeten krijgen. Het 'vier-ogenprincipe' voor dubbele medicatiecontrole is eenvoudig uit te voeren op afstand door middel van een foto. De dubbele controle kan ook uitgevoerd worden door externe zorgcentrales Om medicijnen veilig aan de cliënt te geven werk je met toedienregistratie. Met Ons® Medicatie leg je de toedienregistratie digitaal in Ons® ECD vast. Het is een oplossing waarbij je vanuit het zorgdossier rechtstreeks kunt samenwerken met de apotheek. Je beschikt altijd over een actuele en uniforme toedienlijst van je cliënt Het nadeel van vooraf aftekenen is dat sommige cliënten geneesmiddelen weigeren waardoor de toedienlijst achteraf gecorrigeerd moet worden, of dat de medicatie vergeten wordt te geven terwijl wel is afgetekend. Het IVM treft bij de meeste zorgorganisaties toedienlijsten aan waarop een of meerdere parafen ontbreken

En voor de artsen ook heel fijn: deze kunnen met hun eigen inlogcode op iedere computer in huis medicatie voorschrijven of wijzigen. Handig voor de andere disciplines waar de kinderafdeling veel mee te maken heeft, die tussendoor langs komen, nooit een tijd kunnen afspreken om visite te lopen, maar wel vast de medicatie kunnen wijzigen Digitaal aftekenen gaat snel en eenvoudig. Digitale registratie van toedieningen geeft inzicht in het medicatieproces

Wil je medicatie van een eerder of later toedienmoment aftekenen, ga dan eerst naar 'compleet overzicht'. Voor 'Medicatie in het zakje' kan je de medicatie versnel aftekenen. Klik hiervoor op het pijltje naast de tekst 'medicatie in het zakje'. Voor overige medicatie is dit helaas (nog) niet mogelijk Dubbele controle is nodig bij die medicatie die naar het oordeel van de apotheker een onacceptabel risico vormt bij verkeerde dosering. Bepaalde medicatie die los geleverd wordt dient bij toediening dubbel gecontroleerd en afgetekend (met paraaf) te worden

AIS instellen

In het zorgplan staat vermeld dat er medicatie wordt gegeven die een dubbele controle vereist. De apotheker schrijft bij de daarvoor geldende medicijnen 'dubbel aftekenen bij toediening' en er is een extra rij toegevoegd voor extra paraferen tweede check Met de Medicatie Controle App tekent de Verzorging, Verpleging en/of Thuiszorg (VVT) medicatie digitaal af. De geïntegreerde bekwaamheidscheck maakt inzichtelijk wie een dubbele controle van risicovolle medicatie mag uitvoeren. Deze dubbele controle kan direct online worden voorgelegd aan een collega, of aan een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is Snel medicatie inzien & aftekenen door integratie Medimo in PUUR. Deel dit bericht: Verkeerde medicatie, een te hoge dosis of juist een te lage hoeveelheid, mutaties die te laat verwerkt worden: het toedienen van medicatie is altijd risicovol

Beschrijvin aftekenen toediening medicatie Digitaal inzicht krijgen in gemelde medicatie incidenten Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) implementeren. Title: Microsoft Word - Informatiesheet Medicatieveiligheid 6.docx Created Date

aftekenen 12 3.5 Opslag en voorraadbeheer 13 3.6 Evaluatie 14 1.1 Waarom deze handreiking Cliënten in de gehandicaptensector kunnen net als iedereen medicatie gebruiken. Dit vraagt om een zorgvuldig georga-niseerd medicatieproces. Door systematisch met risicositu-aties om te gaan, is de veilige medicatietoediening geborg Met de app van nCare kan je met één druk op de knop medicatie aftekenen, maar ook nieuwe medicatie bestellen. Daarnaast biedt de app de mogelijk om snel medicatie informatie op te zoeken. Dit is zeer efficiënt werken en zo bespaar je tijd. 3. Altijd inzicht in actuele medicatie

Veilig toedienen medicijnen Kennisplein Zorg voor Bete

 1. Ons Medicatiecontrole. Ons® Medicatiecontrole is een app die controleverzoeken binnen het team verdeelt. Mocht de ontvanger van het verzoek niet in de gelegenheid zijn om deze uit te voeren, dan wordt het verzoek direct doorgestuurd naar de volgende collega
 2. Dubbel te controleren lijst. Op de dubbel te controleren lijst (voorheen: lijst risicovolle medicatie) staan de geneesmiddelen waarbij dubbele controle nodig is (versie juli 2019). PDF-bestand, 98 KB (101228 bytes) 20190704-2 dubbel te controleren lijst + ATC (1).pdf
 3. Als medewerkers medicatie delen, controleren ze vooraf of ze de juiste medicatie in de juiste dosering aan de juiste cliënt geven. Bij risicovolle medicatie voert een tweede medewerker een controle uit, waarna deze aftekent. Het werken met digitaal medicatie aftekenen biedt ook meer inzicht in het proces van aftekenen
 4. 2. Een aftekenlijst bevat: naam van de cliënt, de datum, innamentijdstip van de verschillende medicijnen, ruimte voor aftekenen (traceerbaar!) door de medewerker. 3.Bij levering van medicatie in zakjes (zgn Baxtersysteem) levert de apotheek een aftekenlijst, die tevens medicatieoverzicht is. 4
 5. Goed en veilig medicijnen gebruiken. Medicijnen kunnen door bijwerkingen of verkeerd gebruik schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen door verkeerd gebruik ziek worden en in het ergste geval zelfs overlijden. De Rijksoverheid bewaakt de toelating, kwaliteit, werkzaamheid en risico's van geneesmiddelen en veilig gebruik

Je kunt medicatie ook vanaf een afstand aftekenen voor je collega, die dan een foto deelt. Je hoeft dus niet van je woongroep af. Het is minder foutgevoelig. Artsen kunnen altijd dingen aanpassen in het systeem. Medewerkers kunnen instellen wanneer ze hier meldingen van willen krijgen Deze toedienlijst wordt gebruikt door verpleegkundigen of verzorgenden in de thuiszorg of in zorginstellingen. Met behulp van toedienlijsten zorgen zij ervoor dat je de juiste medicijnen krijgt, in de juiste vorm (pillen, druppels, enz.) en op de juiste tijd. Wanneer je medicatie gewijzigd wordt, zorgt de apotheker voor een nieuwe. Medicatie en -veiligheid voor Helpende + en Verzorgenden Medicatie en medicatieveiligheid, wet- en regelgeving, basiskennis, signaleren van problemen, aandachtspunten. Het aanreiken van medicatie moet op een veilige, verantwoorde manier gebeuren. Je moet weten wat Richtlijnen voor het aftekenen

Efficiënt en veilig medicatie toedienen met Medimo. tags: Zorggroep Solis (17) , Technologische toepassingen (46) thema's: Technologie (173) , Veiligheid (253) , Gebruik van hulpbronnen (224) Deel op Twitter Deel op Facebook Deel op WhatsApp Deel op LinkedIn Deel op Pinterest Download als PDF Elektronische toedienregistratie (VVT) Bij veel vormen van zorgverlening binnen de VVT speelt het voorschrijven en/of toedienen van medicatie een rol. Afhankelijk van de situatie variëren de werkprocessen, het aantal betrokkenen en verantwoordelijkheden rond de farmaceutische zorg. Er is een grove indeling te maken in Aftekenlijst. 1. Er dient een up to date aftekenlijst per cliënt aanwezig te zijn. 2. Een aftekenlijst bevat: naam van de cliënt, de datum, innamentijdstip van de verschillende medicijnen, ruimte voor aftekenen (traceerbaar!) door de medewerker. Aftekenlijst houder wit - 2Bcreated - Kliklijsten 1 Onverminderd hetgeen elders in deze wet is bepaald, is het eenieder verboden UAD-geneesmiddelen te koop aan te bieden, te verkopen of ter hand te stellen, met uitzondering van: a. apothekers die hun beroep in een apotheek uitoefenen; b. huisartsen als bedoeld in artikel 61, eerste lid, onder b Registratie of aftekenen bij toediening zodat herleidbaar is welke medicatie is gegeven. Bij afwezigheid van de toedienlijst dan wel geneesmiddel contact op te nemen met de leverende apotheek voor het leveren van de toedienlijst dan wel geneesmiddel

Kennisbundel Medicatieveiligheid - Medicatieproces Vilan

Ik had als onderwerp: het niet aftekenen van medicatie op de aftekenlijst. Moest ik een presentatie over houden. Ik heb eerst verteld hoe het officieel zou MOETEN gaan. Daarna met behulp van foto's en voorbeelden hoe het er op dat moment bij ons aan toe ging Met name het controleren en aftekenen van medicatie en de kennis van medicatie zijn aandachtspunten. In 2019 gaan we hier, met prioriteit, mee verder om dit zo snel mogelijk te borgen. Ook gaan we door met de tweejaarlijkse e-learning, zodat alle medewerkers die medicatie toedienen, hun kennis op peil houden Snel medicatie inzien en aftekenen dankzij integratie van Medimo in Puur . Verkeerde medicatie, een te hoge dosis of juist een te lage hoeveelheid: het toedienen van medicatie is altijd risicovol. We hebben nu een oplossing om deze risico's te beperken en zo de zorg te verbeteren én tegelijkertijd het werk van zorgverleners te vergemakkelijken MediCheck is een digitaal platform, bestaande uit een app en portal ter bevordering van medicatieveiligheid voor de cliënt en het efficiënter werken in de zorg. Het is een gebruiksvriendelijke app voor elektronische toedienregistratie, die de papieren toedienlijsten vervangt. Daarnaast is er een mogelijkheid voor het controleren van de risicovolle medicatie en zit er een actueel.

ETDR en medicatie controle app Zorg van N

RST Zorgverleners gaat medicatie digitaal aftekenen - RST

veilig gebruik van medicatie in de eerstelijnszorg verder te verbeteren. Deze maatregelen zijn in algemene zin gericht op processen, communicatie en samenwerking, maar ook inhoudelijk over het gebruik van bepaalde typen medicijnen. Het is nog niet duidelijk of de initiatieven daadwerkelijk tot een veiliger gebruik van medicijnen hebben geleid Door het aftekenen op de toedienlijst is voor iedereen duidelijk dat het medicijn is gegeven. Hier loop je als toediener regelmatig tegen knelpunten aan: Het is lastig een compleet overzicht te krijgen van alle toe te dienen medicatie, met name in overdrachtssituaties (in nacht, avond weekend

Elektronische toedienregistratie verhoogt

HBO Kennisbank. Filter op opleiding. AB&I Academie voor Bouw en Infra (311) Avans Hogeschool. Academie Architectuur en Stedenbouw (10) Fontys Hogescholen. Academie voor Beeldende Vorming (57) Fontys Hogescholen. Academie voor Lichamelijke Opvoeding (176) Hogeschool van Amsterdam. Academische Pabo (14) NHL Stenden Hogeschool 1 geracc.net handleiding aanpassingen versie1.2.4xx inhoudsopgave 1. educatieve filmpjes in de applicatie rss feed instellen om rss feed te ontvangen rss feed actief administratie : elektronische facturatie administratie : favoriete facturatiecodes facturatiecodes ingeven supplementen medicatie : therapielink parameter voor gebruik therapielink therapielink instellen per apotheek medicatie. Ook is digitaal aftekenen en het bewaken van de juiste toedienmomenten mogelijk, meldt BENU Apotheken. Geschikt voor alle medicatie De EDTR-app is volgens het PW geschikt voor alle medicatie: voor medicatie in zakjes, losse medicatie en 'zo nodig'-medicatie Digitale zorg. thuis. Met CareXS beschik je als zorgverlener altijd over de gegevens die jij nodig hebt voor veilige zorg. Onze oplossingen brengen gegevens van verschillende zorginformatiesystemen en apparaten samen in overzichtelijke applicaties. Samenwerken met zorgverleners in andere ketens wordt zo makkelijker, veiliger en meer transparant

Stel dat iemand die wijkverpleging ontvangt, ook een aantal dagen per week naar de dagbesteding gaat en daar ook medicatie moet hebben, dan kunnen beide zorgorganisaties de medicatie aftekenen in de nCare applicatie. Implementatie Sinds 30 maart jl. zijn wij binnen de wijkverpleging gestart met het digitaal aftekenen van medicatie via nCare Zeker weten, MediCheck. Elektronische toedienregistratie. MediCheck maakt een eind aan de papierwinkel. Dubbele controle bij risicovolle medicatie. MediCheck rekent af met fouten. Actueel medicatieoverzicht. MediCheck laat je niet wachten. Heldere communicatie en rapportages. MediCheck zet communicatie centraal Beter dan een paraafje. Elektronische vastlegging van toediening geneesmiddelen blijkt waardevol. Een verpleegkundige dient zonder medicatieopdracht een geneesmiddel toe. Een patiënt krijgt te veel medicatie doordat de spuitenpomp te hoog staat. Deze en andere toedienfouten zijn aan de orde van de dag

De zorg betreffende medicatie wordt niet direct overgenomen, dit alleen wanneer de cliënt/ familie het niet meer zelfstandig kan. Waar gaan we aan werken: De samenwerking met de apotheek behoeft aandacht rondom het aftekenen van medicatie, de medicatieafspraken en het voorschrijven en stoppen van medicatie Elektronisch medicatie aftekenen Best practice: Medicatie Controle App — KNMP . Met de Medicatie Controle App tekent de Verzorging, Verpleging en/of Thuiszorg (VVT) medicatie digitaal af. De geïntegreerde bekwaamheidscheck maakt inzichtelijk wie een dubbele controle van risicovolle medicatie mag uitvoeren Hier treft u de meest gebruikte documenten en formulieren aan van instellingsapotheek Farmadam Digitale toedienregistratie maakt medicatie geven veiliger. Wie met medicatie werkt, kent de risico's. Een verkeerde dosering, niet op tijd stoppen of medicatie toedienen aan de verkeerde persoon. Om de medicatieveiligheid in de wijkzorg te vergroten, starten Nedap en CompuGroup Medical (CGM) een samenwerking waren het klaarmaken van de medicatie, het verrichten van de handeling, het verlenen van nazorg en de onderdracht van dienst. Met betrekking tot het protocol voor de ontvangst en het beheer van opiaten op de verpleegafdeling werd afgeweken van de voorgeschreven handelingen op het onderdeel beheer en bewaken van opiaten op de afdeling

Welke medicatie moet dubbel gecontroleerd worden? - Nursin

9 Controleer of het medicijn is ingeslikt..... * 10 Herhaal, bij inname van meerdere medicijnen, de. Vertalingen van 'aftekenen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen

Medicatie Controle App - Boomerwe

 1. Het is vaak een eeuwige strijd tussen ouders: lijkt het kleintje nou op papa of op mama? Nadat Chantal Janzen (42) een babyfoto van zichzelf plaatste op Instagram weten haar volgers het in ieder.
 2. Als apothekersassistent ben je een belangrijk aanspreekpunt voor cliënten die in de apotheek hun medicijnen komen halen. Het is jouw werk om de cliënten juist te informeren over de medicijnen die ze (gaan) gebruiken; je geeft de hen voorlichting over het gebruik ervan en attendeert hen op eventuele bijwerkingen
 3. Annet van Harten, adviseur van tBureau, vraagt wijkverpleegkundige Pallavi en apothekersassistent Maartje naar hun ervaring. De ONS app voor efficiëntere medicatie. Wijkverpleegkundigen kunnen op hun smartphone of iPad in het dossier van de cliënt. Vanuit dat dossier zien ze ook de digitale medicatie aftekenlijst en kunnen ze direct aftekenen
 4. Deze alliantie medicatieveiligheid gaat vandaag van start en komt dit najaar met concrete acties en doelstellingen om het aantal incidenten terug te dringen. Minister Bruins: Het hoge aantal incidenten als gevolg van medicatiefouten is mij een doorn in het oog; de cijfers vormen een schril contrast met het niveau van onze zorg
 5. Toedienlijsten ondersteunen het uitzet- en toedienproces door een verpleegkundige of verzorgende. Het doel van deze lijsten is zorgen dat het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm, in de juiste dosis, op de juiste tijd en aan de juiste persoon wordt toegediend
 6. Verkeerde medicatie wordt uitgezet Verkeerde hoeveelheid wordt uitgezet Verkeerde dosering wordt uitgezet Middel wordt bij verkeerde tijd uitgezet Middel wordt niet uitgezet Niet aftekenen Verkeerd aftekenen 10. Wat gaat er fout Controle, delen en aftekenen medicatie Faalwijze Hoe vaak komt het voor

E-learning - Medicatieveiligheid - ODA punten V&VN. Menu. Home. Over Zuster-055. Diensten. Enkel-Arm-Index. Zorg cursussen. Cursussen Gelderland. Cursussen Friesland 2.2 Medicatie bij opname, ontslag, vakantie, dagbesteding en het actuele medicatieoverzicht 2.2.1 Medicatie bij ontslag In geval van ontslag van de cliënt wordt alle medicatie van de cliënt meegegeven voor minimaal 24 uur. De overgebleven medicatie moet in de medicatie retourbox gedeponeerd worden Op 1 januari 2017 ging het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) van start. Een belangrijk onderdeel van VIPP is medicatieveiligheid. Binnen het programmaonderdeel Patiënt en Medicatie zijn in twee modules doelstellingen geformuleerd, B1 en B2. Met module B1 wordt beoogd om het risico van niet beschikbare, onvolledige of gedateerde medicatie-informatie. Sommige apps voor medicijn herinnering bieden een aantal handige extra's. Bijvoorbeeld een app die helpt om de medicijnvoorraad bij te houden. Die heten apps voor medicijngebruik. Er bestaan ook medicijnhorloges en medicijndispensers die tijdig signalen afgeven. Beoordeel met de Vilans App Check of een app betrouwbaar is Wat gebeurd er met een vig als je een paar cliënten vergeet medicatie te geven. Antwoord. Hedwig Schlotjes-Belle op 27-10-2019 om 22:55 Hoi Wendy, als VIG kun je niet voor de tuchtrechter geroepen worden. Maar ik denk wel dat je iets uit te leggen hebt en wellicht volgt ontslag

CareXS Meddy elektronische toedienregistratie en

Met een medicijnen app van de apotheek heb je een handig overzicht van alle medicijnen die je gebruikt. Deze is gekoppeld aan de apotheek van jouw keuze. In de app staan bijsluiters en je kunt een herinnering instellen. De app vertelt dan wanneer je medicatie moet innemen, als een medicijnwekker. Vaak kun je herhaalrecepten aanvragen bij jouw. Met de digitalisering hebben thuiszorgmedewerkers altijd de meest recente toedienlijst bij zich, krijgen ze een signaal als ze niet tijdig digitaal aftekenen en hebben ze een kortere communicatielijn met de apotheker. Overleg over medicatie is dan eenvoudiger te voeren. Handboe Aftekenen van de toedien lijst; Duidelijkheid over het gegeven medicijn is belangrijk voor de collega's die na jouw ronde het toedienen van medicatie op zich nemen. Een duidelijke paraaf met naam moet voldoende duidelijkheid geven. Controleer dit regelmatig. Onbelemmerd medicatie dele

Medicatieveiligheid Inspectie Gezondheidszorg en Jeug

Onze oplossingen - Elektronische toedienregistratie Medim

Dubbel aftekenen van medicatie Aantal medicatiefouten 2016 Medicatie proces Bij welke medicatie een dubbel check Het proces bestaat uit 5 stappen Het protocol High risk medicatie Klacht Stap 1: Stap 4: Voorschrijven van het medicijn Klaarmaken van de medicijnen Stap 5: Toediene - communiceren met de cliënt over medicatie en hulpmiddelen; - begeleiden van cliënten bij een eerste en tweede uitgifte; - begeleiden van cliënten tijdens thema-avonden of -weken. • Handverkoop Adviseert cliënten met behulp van de WHAM-vragen en de standaarden van de KNMP, opdat zij met een juist advies of product naar huis gaan Sinds 1 juli 2012 kunt u het klaarzetten van medicatie per os aanrekenen bij bepaalde groepen van patiënten. U moet eerst de verstrekking 'Verpleegkundig advies en overleg in functie van de wekelijkse voorbereiding van de geneesmiddelen per os met akkoord van de behandelend arts' (424896) aanrekenen. Daarna kunt u wekelijks de verstrekking.

Nedap ontwikkelt Ons Medicatie; digitale toedienregistrati

Medicatie die in de bloedbaan opgenomen wordt, moet in een bepaalde concentratie in het bloed aanwezig zijn voordat de gewenste werking optreedt. Pas daarna aftekenen! Observeren/rapporteren (voldoende) effect. Observeren/rapporteren bijwerkingen/ overgevoeligheidsreacties Verbeterplan medicatie aftekenen Top 4 verbeterpunten voor toedienen medicatie . 3. Aftekenen op de toedienlijst. Het moet duidelijk zijn of een geneesmiddel is gegeven of niet. En zo ja, door wie. Daarom parafeert een zorgmedewerker op de toedienlijst (aftekenen) voor het geven van medicatie. Niet aftekenen kan tot verwarring leiden CareXS biedt praktische, digitale oplossingen aan voor zorgprofessionals en cliënten. Met onze oplossingen zoals elektronische toedienregistratie en smart. Toediening Gereedmaken van medicatie bijdraagt aan het verminderen van de meest voorkomende medicatiefouten bij VTGM in verpleeg- en verzorgingshuizen en daarmee mogelijke (blijvende) schade aan de patiënt voorkomt. 1.3 Afbakening . De landelijke instructie is bedoeld voor het Voor Toediening Gereedmaken van medicatie o Lade-unit medicatie. De MedNest 'slimme' lade-oplossing zorgt ervoor dat medicijnen en opiaten op een veilige manier worden bewaard. De modulaire lade-unit wordt door 'slimme' software aangestuurd en is multi-inzetbaar. De MedNest lade-unit is zeer geschikt om in combinatie met onze All Modul COW te gebruiken voor medicatie distributie.

Intrakoop - Top 4 verbeterpunten voor toedienen medicati

De scholing is in totaal 3 uur lang. Voor deze scholing is geen specifieke voorbereiding nodig. Accreditatie. Deze scholing heeft 3 accreditatiepunten bij het kwaliteitsregister van V&VN. Certificering. Na afloop van deze scholing, ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname/bekwaamheid. Aanmeldprocedure - medicatie van 6u geven + aftekenen - evt. parameters controleren van operatiepatiënten - urinaal ledigen - infusen controleren Briefing van nachtdienst naar late dienst Uitloggen 2.2 Taken van de zorgkundige De taken van een logistieke assistente situeren zich op verschillende domeinen Medicatie 16u00 aftekenen in Medicatiebeheer (Infohos). Controle parameters: BD, p, t°, sedatie, pijn. 17u00 Opdienen van het avondmaal door de logistiek assistente (ALTIJD na overleg met de blokverpleegkundige). 17u30 Avondeten verpleegkundigen 18u00 Medicatie pikken + aftekenen in Medicatiebeheer (Infohos). 19u00 Inzien van patiëntendossiers

Medicatieveiligheid op de afdelingeHealth op de werkvloer: een extra controle op high riskWat hebben we al gerealiseerd? - SVRZPPT - Raak nooit vertrouwd met een medicatiefoutNieuwsbrief januari 2019 | Paardenpraktijk West-Brabant

medicatie op het juiste moment, een betere dubbele controle bij risicovolle medicatie: Marie: Je moet veel handelingen doen - de bewoner aanklikken, het medicijn aanklikken, aftekenen - en dan moet de app telkens even laden. Al met al kost dat best veel tijd. Zeker omdat de meeste bewoners best veel verschillende medicijnen krijgen Slimme koppeling voor optimale medicatieveiligheid. dinsdag 13 juli 2021. De Antonius Zorggroep en Patyna werken samen op het gebied van medicatie voor de bewoners en cliënten van Patyna. Deze medicatie wordt al langer door de apotheek van de Antonius Zorggroep geleverd aan Patyna. Door een slimme koppeling tussen de systemen HiX (elektronisch. Digitale toedienregistratie maakt medicatie geven veiliger. Wie met medicatie werkt, kent de risico's. Een verkeerde dosering, niet op tijd stoppen of medicatie toedienen aan de verkeerde. Top 4 verbeterpunten uit Thermometer Medicatieproces audit. Het klaarzetten, aanreiken en toedienen van geneesmiddelen is een risicovol proces in zorgorganisaties. Een fout kan grote gevolgen hebben voor de cliënt. In 2017 voerde het IVM in 30 intramurale zorgorganisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ hun 'Thermometer. Medicatie waarbij de organisatie verantwoordelijk is voor inname of aanreiken, wordt vastgelegd in het zorgleefplan. Het aftekenen geschiedt op een aftekenlijst van de apotheek. Gesmeerde zalven wordt in de dagrapportage vermeld. Dubbele controle bij gebruik van risicovolle medicatie (zie bijlage dubbel paraferen lijst)D • Medicatie toedienen. Belangrijke afspraak op de afdeling is, dat elke VP die medicatie toedient hier ook verantwoordelijk voor is. Medicatie aftekenen in Medicatiebeheer (In-fohos) na iedere toediening. • Afnemen van bloedstalen-ochtendurine. • Infuuscontrole. • Verzorgingsplannen afspreken met de patiënt