Home

LUMC ECG

Transthoracaal echocardiografisch onderzoek LUM

Via zogenoemde 'elektroden' die op uw borst geplakt worden, wordt u op het ECG-apparaat aangesloten. De hartfunctielaborant of de arts-assistent brengt gel aan op de huid ter hoogte van uw hart. De gel dient voor de geleiding van de geluidsgolven. Met een zogeheten 'geluidskop', een soort microfoon, wordt u onderzocht ECG waarbij een `gemiddelde hartslag' wordt klaar. Afhankelijl<van de spanning op de spieren berekend. Op basis van deze gemiddelde kan dit een of meerdere minuten duren. hartslag kan de cardioloog afwijkingen in de elektrische geleiding van het hart detecteren Nazorg die niet op een normaal ECG te zien zijn. Na het maken van het SA-ECG mag u zich wee EEG-onderzoek. Deze informatie is opgesteld door de afdeling (en) Neurologie. Binnenkort komt u voor een EEG-onderzoek naar de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. In deze folder wordt uitgelegd wat een EEG-onderzoek inhoudt, en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek

Risicoanalyse Telemetrie op de afdeling Hartziekten LUMC

Voorzitter ECG Mw. R. den Dekker-Gressie LLB Ambtelijk secretaris ECG, Master Dhr. D. Holstein MSc Ambtelijk secretaris ECG, Bachelor Examencommissie-gnk@lumc.nl. Postadres. LUMC Onderwijsservicepunt Postzone V0-P T.a.v. Examencommissie Geneeskunde Postbus 9600 2300 RC Leide Polikliniek Hartziekten. De Polikliniek en de Hartfunctieafdeling bevinden zich op de 9e etage in de J-toren. U bezoekt onze polikliniek voor een afspraak met de cardioloog of voor het ondergaan van een of meerdere onderzoeken, zoals een ECG, hartecho of fietstest. Sommige spreekuren vinden plaats in het Poliklinisch Centrum Lisse LUMC-patiënten die een hartinfarct hebben gehad, gaan thuis zelf hun bloeddruk en gewicht meten. Ze gaan dat doen met behulp van 'The Box': een doos met daarin een weegschaal, bloeddrukmeter en zelfs een ECG-apparaatje om een hartfilmpje te maken. De afdeling Hartziekten geeft deze doos met thuismeetapparatuur mee in het kader van een proef 6. Komen uw gegevens niet direct in de LUMC care app dan kunt u de health mate app openen. 7. Voor een betere connectie tussen de Health Mate app en de LUMC care app installeer de bloeddrukmeter en weegschaal via uw Wi-Fi netwerk. 8. Uw ECG is niet te zien in de LUMC care app, wel in uw Health Mate app. VOORDAT U BEGINT WAT BELANGRIJKE ZAKEN LUMC-basiscursus 2010 PDF (15mb). Studenten AMC Basiscursus studenten - Avond 1 2011 PDF. PPTX. Basiscursus studenten - Avond 2 2011 PDF. PPTX. AIOS Interne / Anesthesie / Cardio Wouter Koks inspannings-ecg-cursus 2007 PDF (1mb). Basis-ecg-cursus voor AIOS - Deel 1 2011 PDF. PPTX. Basis-ecg-cursus voor AIOS - Deel 2 06-2009 PDF: PP

Voor mensen met een hartaandoening zoals een hartritmestoornis, hartziekte, of vaatziekte. Voor mensen met een verhoogd risico op hartaanvallen of beroertes, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, diabetes en/of overgewicht. Door zelf een ECG te maken. kunnen zij hun gezondheid beter in de gaten houden Van het LUMC Hart Long Centrum heeft u een Move ECG gekregen. Met de Move ECG kunt u gemakkelijk een ECG maken van 30 seconden. Tevens kunt u netjes uw stappen bijhouden die u dagelijks maakt. In de volgende stappen ziet u hoe u het horloge kunt installeren - Move ECG horloge ; Uw batterij kan leeg zijn. Neem contact op met de technische Box support. Dit kan telefonisch maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot en met 12:00 071-5297604 en per e-mail naar boxsupport@lumc.nl vermeld altijd uw naam en geboortedatum hierbij. Problemen met de thermomete

MOVE ECG HORLOGE INSTALLATIE De Move ECG is geïnstalleerd en staat in de lijst van apparatuur. Tik op OK De Move ECG is spatwater dicht en er kan mee gedoucht worden. Zwemmen wordt niet geadviseerd. Maak altijd een ECG met het horloge om de pols welke u aangegeven heeft bij installatie. Het Move horloge kan u Tijdens deze onlinecursus leert u met behulp van een tien-punten-aanpak op systematische wijze een ECG beoordelen. Informatie 071 526 8500; Boerhaavenascholing@lumc.nl; boerhaavenascholing.nl. Adres: LUMC Boerhaave nascholing, Postbus 9600, 2300 RC Leide Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voert een pilot uit met zelfmeetapparatuur voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad. De patiënten krijgen na ontslag uit het ziekenhuis een bloeddrukmeter, weegschaal en mobiele ECG mee naar huis. Artsen kunnen de gemeten medische waarden op afstand controleren Faculteit der Geneeskunde - LUMC . Regels en richtlijnen van de examencommissie . van de opleidingen . Geneeskunde Bachelor en Master . zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW . Vastgesteld op 24 september 202

Het gekozen proces en afbakening voor deze risicoanalyse is het gebruik van de telemetrie op de afdeling Hartziekten voor patiëntbewaking, waarbij de patiënten zijn opgenomen op de 2e fase (verpleegafdeling). Stap 2: Formeer een team. Het is noodzakelijk om alle verschillende deskundigen te betrekken bij het uitvoeren van de risicoanalyse De Boerhaave Basiscursus Electrocardiografie is een praktische, interactieve cursus voor huisartsen, physician assistants, specialisten ouderengeneeskunde en.. 'Even' naar het ziekenhuis voor een ECG komt voor die doelgroep eigenlijk nooit uit. Hoe meer ze thuis kunnen doen, hoe prettiger dat voor hen is. Tenslotte hopen Treskes en zijn collega's met het project, in combinatie met het digitale spreekuur van het LUMC, het aantal bezoeken aan de polikliniek met 40% te verminderen

Tijdens het spreekuur kindercardiologie onderzoeken en behandelen we klachten bij kinderen en baby's die mogelijk met het hart te maken hebben. Het onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een hartecho, eventueel aangevuld met een ECG (hartfilmpje). In totaal duurt het onderzoek ongeveer 30 minuten Geachte heer/mevrouw, Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de nascholing ECG grondbeginselen. Deze avond zal geheel in het teken staan van het lezen en interpreteren van het ECG aan de hand van het 6-stappenplan, waarbij u veel voorkomende ritmestoornissen leert herkennen De deelnemer kan met behulp van de tien-punten-aanpak op systematische wijze een ECG beoordelen. De deelnemer heeft begrip van de pathofysiologie van cardiale afwijkingen en kan daarmee een ECG op correcte wijze interpreteren. Cursuscommissie Deze cursus is samengesteld door. Dr. Anastasia Egorova, cardioloog, LUMC

Fig1:Paroxysmal mechanical aortic valve prosthesis

ECG voor gevorderden (vervolg op de Basiscursus ECG) 3 APRIL 2020 | LUMC, LEIDEN De electrocardiografie is de hoeksteen van de cardiologische analyse. Door het noninvasieve karakter is het ECG natuurlijk bijzonder goed toegankelijk. Jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden ECG's gemaakt en beoordeeld zowel binnen als buiten het ziekenhuis Zowel binnen als buiten het ziekenhuis wordt de electrocardiografie ingezet voor het opsporen en vervolgen van hartafwijkingen. Met deze eendaagse en digitale cursus legt u de basis van de beoordeling van ECG's of frist u uw kennis op. Het ECG wordt dagelijks zowel binnen als buiten het ziekenhuis ingezet als laagdrempelig diagnosticum Met een ECG-apparaatje kan op ieder gewenst moment een hartfilmpje worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor zuurstofmeting, temperatuur, gewicht, activiteit en slaap. LUMC Leiden. Het APOP screeningsprogramma voor oudere patiënten op de Spoedeisende hulp LUMC zoekt de doe-het-zelf patient. Als je dagelijks ziet dat je te zwaar bent of je bloeddruk te hoog is, ga je er dan vanzelf meer aandacht aan besteden? Vanuit die gedachte startte vorig jaar in het Hart-Long Centrum in Leiden een proef waarbij patiënten thuis werden uitgerust met een connected bloeddrukmeter, weegschaal en een mobiel ECG.

L Leids Universitair - LUM

Bent u op zoek naar een passende cursus of opleiding? Op deze pagina vindt u het aanbod aan medische cursussen, opleidingen en congressen van Boerhaave Nascholing, veelal geaccrediteerd. Ga voor kwaliteit en raak geïnspireerd door het brede aanbod. Deelnemers waarderen onze docenten met een 4,0 of hoger (ECG) hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit kan door een e-mail (met eventuele aanvullende informatie) te sturen naar: Examencommissie-gnk@lumc.nl Wanneer het coschap of de SAS met een onvoldoende afgerond wordt, is het van belang dat de beoordelaar de beoordeling zo spoedig mogelijk invoert in EPASS LUMC de aanpak begeleidingsethiek gebruiken. De digitale innovatie waar het om gaat is De Box één van de projecten uit het CAIRELab, een bloeddrukmeter en een apparaat om een ecg mee te maken. Voorheen werd de bloeddruk, het gewicht en het ecg alleen gecontroleerd bij de polikliniek bezoeke

eventuele aanvullende informatie, per e‐mail naar de ECG gestuurd worden: Examencommissie‐gnk@lumc.nl Zodra de ECG de melding ontvangen heeft, wordt de student opgeroepen voor een gesprek. Indien de student vooralsnog niet verder mag met de coschappen, dan zal dat tijdens het gesprek worden aangegeven De 'LUMC Care app' is ontwikkeld voor de 'LUMC Box', een doos met digitale meetapparatuur zoals bloeddrukmeter, weegschaal, ECG-apparaat of zuurstofmeter die aan de patiënt in bruikleen wordt. ECG Inferior Lateraal Posterior Regionaal Ziekenhuis 112 Overleg met LUMC EF >30% EF Pijn op de borst Trombolyse Ergometrie pos Revalidatie 30 dg 6 mnd EFO 12 mnd ICD Ischemie EF < 30% VT/NSVT + EF >35% VT/NSVT + EF<35% Anterior Infero-lateraal Infero-posterior Postero-lateraal MISSION! Poli CCU LUMC Primary PTCA Echo Doppler Holter Echo 3 mnd. DFE (stress-echo) In HartKliniek kan uw cardioloog een Dobutamine (hart)Frequentie Echo (DFE) laten maken om uw hart verder te onderzoeken. In veel gevallen (vooral bij vrouwen) is een fietstest onvoldoende om met meer zekerheid zuurstofgebrek, door bijvoorbeeld een vernauwing van de grote en kleine bloedvaten van het hart, te kunnen uitsluiten

EEG-onderzoek LUM

De LUMC Care app is ontwikkeld voor de LUMC Box, waarmee digitale meetapparatuur zoals bloeddrukmeter, weegschaal, ECG-apparaat of zuurstofmeter aan de patiënt in bruikleen worden gegeven. De meetwaarden geven zij automatisch via de app door naar het elektronisch patiëntendossier (EPD) De LUMC Care app is ontwikkeld voor de LUMC Box, waarmee digitale meetapparatuur zoals bloeddrukmeter, weegschaal, ECG-apparaat of zuurstofmeter aan de patiënt in bruikleen worden gegeven. De meetwaarden geven zij automatisch via de app door naar het elektronisch patiëntendossier (EPD). Zo is er geen risico op dataverlies en kan er frequente monitoring plaatsvinden, die zowel voor de. Op het ecg is boezemflutter te herkennen aan een snelle zaagtand, die met name in afleiding II en V1 goed te zien is. De vorm van de zaagtand is afhankelijk van het circuit van de fluttergolf door de atria. Boezemflutters worden ingedeeld in twee categorieën: De typische vorm, of type I. Type-I-flutters worden verder onderverdeeld in. Arie Maan. Arie Maan was van 1991 tot 2018 hoofd van de ECG-dienst van het LUMC in Leiden. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de analyse van ECG's en Holters, ontwikkeling van programmatuur, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met name op het gebied van de signaalanalyse. In 2006 is hij bij de HFBS begonnen als docent

Examencommissie - Universiteit Leide

  1. Een ECG (hartfilmpje) is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de conditie van zijn of haar hart Dit onderzoek is met name gewenst voor mensen met; vermeende hartklachten, een te hoge bloeddruk, suikerziekte of mensen die een intensief sport beoefenen. Resultaten. Dit kan veel informatie verschaffen over
  2. SEH-LUMC.NL. Search. Main menu. Skip to primary content. Skip to secondary content. De afdeling SEH van het LUMC; Nieuws van de maand; Snelle links; EM blogs; ECG interpretation. Posted on 15 december 2016 by Chris. ECG Library (LITFL) AMI ECG, anatomy an pathology. ECG learning center. ECG pedia. Sgarbossa Criteria
  3. Bekijk het profiel van Linda Christiaans op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Linda heeft 3 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Linda en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien
  4. Daarnaast wordt vanuit het LUMC de regionale zorg bij acuut hartfalen gecoördineerd in het zogeheten Mission!-project. De concentratie op topklinische en topreferente zorg heeft geleid tot een sterke groei van het aantal patiënten. Ook het aantal functietesten, zoals ECG's, inspanningstesten en ICD- en pacemakercontroles is sterk toegenomen
  5. Title: LUMC Magazine #21, Author: Leids Universitair Medisch Centrum, Name: LUMC Magazine #21, Length: 36 pages, Ik maakte toen snel dat ECG'tje en keek naar mijn bloeddruk
  6. LUMC, afd. Interne geneeskunde, Leiden: drs. Y. de Jong, aios interne geneeskunde. Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Interne Geneeskunde: drs. M. Bilsen.

Polikliniek Hartziekten Hart Long Centrum Leide

Mobile health in de praktijk: hartpatiënten LUMC meten

Five Strategies to Effectively Use Online Resources in Emergency Medicine. Naslag. Farmacotherapeutisch Kompas. NHG Standaarden. Kinderformularium. Up to dat Bij de afdeling Cardiologie van Alrijne kunt u terecht voor onderzoek, zorg en behandeling van alle aandoeningen die te maken hebben met de werking van het hart en de bloedvaten. Dat kan poliklinisch, in dagbehandeling of tijdens ziekenhuisopname

  1. g van de redactie (redactie@lumc.nl) en met bronvermelding Oplage 11.000.
  2. Title: LUMC Magazine #21, Author: Leids Universitair Medisch Centrum, Name: LUMC Magazine #21, Length: 36 pages, Page: 8, heeft hij The Box met daarin het ECG-apparaatje.
  3. Cardiologie Centrum Voorschoten. Leidseweg 557, 2253 JJ, Voorschoten. U kunt online een afspraak maken. Wachttijden kunnen per locatie verschillen

Powerpoint presentaties van ECG cursussen - ECGpedi

Prima verzorgde portal LUMC. Nuttigheid. Duidelijke structuur alles is terug te vinden wat ik persoonlijk belangrijk vind. De mogelijkheid tot contact via e-mail voor de minder spoed eisende vragen is aanwezig, Pluspunten. Vragen ECG kunnen inzien More and more people can use The Box. The use of home measuring equipment for patients is a relatively new concept, which the LUMC has been working on for some time, and which now fulfills a precursor function. Your data safely to the hospital. Where previously blood pressure could be influenced by the stress of the visit to the hospital or the. Sinds april 2020 monitort het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) coronapatiënten thuis met een zogenoemde COVID-box. Het gaat om patiënten voor wie opname niet of niet langer noodzakelijk is. Dankzij het gebruik van de box zijn al flink wat opnames voorkomen

Zelf hartfilmpje (ECG) maken Zorg van N

Hoe werkt het Holter-ECG Wanneer en Holter-ECG wordt gebruikt om een ECG van het hart te maken worden elektrische signalen van het hart gemeten door elektrodes die zijn vastgemaakt aan de borstkas. De elektrodes worden op verschillende plekken op het lichaam geplakt, afhankelijk van het model Dit jaarverslag beschrijft de ambities, activiteiten en resultaten van het LUMC in 2018. Wij staan als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen. Deze missie. Medicine Men introduceert klinisch onderzoeksplatform EmmaResearch voor sensordata uit fitnesstrackers, smartwatches, draadloze weegschalen en ECG's Regelmatig wordt AF pas ontdekt na een beroerte. Actief opsporen van asymptomatisch AF kan beroertes voorkomen. Dat kan door bijvoorbeeld de pols te voelen, het hart te ausculteren of een ECG te maken. Maar hierbij kan paroxysmaal AF worden gemist. Een eerdere (Ver)stand van zaken beschreef een onderzoek naar case finding op het spreekuur

Veelgestelde vragen Hart Long Centrum Leide

Hartkatheterisatie (coronair angiografie) Hartkatheterisatie is als onderzoek de gouden standaard voor de meest voorkomende hartziekte, namelijk slagaderziekte in de kransslagaders.Een gouden standaard wil in de geneeskunde zeggen: het onderzoek dat de meeste zekerheid biedt bij het stellen van een diagnose 11 december 2020, geldig tot 2022 . Disclaimer (1 januari 2015) De Richtlijnen van de afdeling Neurologie Erasmus MC zijn met zorg samengesteld op basis van de stand van de wetenschap ten tijde van het vaststellen van de Richtlijn Symposium voor verpleegkundig specialisten: De patiënt centraal? Vrijdag 9 september 2016 . LUMC, Onderwijsgebouw - Burumazaal . 08.45 - 09.10 uur Ontvangst en inschrijving . 09.10 - 09.15 uur Opening door dagvoorzitters Mw. A. Krispijn, verpleegkundig specialist Psychiatri Aantekeningen hoorcolleges. Vak: Cardiovascular and Respiratory System and Biomedical 1 (KT1601) K T1601: Car diovasculair en r e s piritoir. systeem en Biomedis che instrumentatie. 1. Blokcoörd ina tor P aul Steendijk: p.steendijk@lumc.nl. HC 1: Algemene inleidin g. Opbouw van het blok Week 28 ma 12-07-2021; Tijd Naam Groepen Ruimten ; 07.30-08.15 : Hlk overdracht werkdagen: CZ-1_route-768: 07.45-08.30 : IC ochtendoverdracht werkdagen: CZ-5_route-55

Download LUMC Care en geniet ervan op je iPhone, iPad en iPod touch. ‎Voor velen geschikt Steeds meer mensen kunnen van The Box gebruikmaken. Het inzetten van thuismeetapparatuur voor patiënten is een relatief nieuw concept, waarbij het LUMC al langer mee bezig is, en inmiddels een voorloperfunctie vervult Uw gegevens veilig naar het ziekenhuis Waar voorheen de blo The LIFEPAK 15 monitor/defibrillator allows you to easily acquire a baseline pre-medication 12-lead ECG, and quickly identify STEMI and treat patients accordingly. physio-control.com Met de LIFEPAK 15 monitor/defibrillator kunt u gemakkelijk een uitgangs12-lead ECG vóór medicatie maken, snel STEMI vaststellen en patiënten dienovereenkomstig behandelen Een ECG met QRS complexen die (gelijktijdig) positief zijn in leads: a) I, II en III b) I, III en aVL c) aVF, aVL en aVR d) aVF, aVR en II. Een patiënt heeft een linker ventrikel ejectiefractie van 40% en een eind-systolisch volume van 40 mL. Op zijn ECG is het interval tussen twee opeenvolgende QRS complexen 400 ms Cardiologie. Van hartritmestoornissen tot vernauwde bloedvaten en een lekkende hartklep: voor onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten bezoekt u cardiologie. (023) 224 0010 Polikliniek, tussen 08:00 en 16:30 uur. Maak een afspraak

Elektrocardiografie medischcontac

Hooglandse Kerk, vrijdag 20 april 2012, 9:00 - 12: Dit tentamen bestaat uit 64 meerkeuzevragen, de beschikbare tijd is 3 uur. Het aantal antwoord-alternatieven kan per vraag verschillen, maar er is altijd slechts één van de antwoorden goed. Bij twijfel, kies dan het meest juiste antwoord ECG: Elektrocardiogram [hartfilmpje] EMV: Afkorting van: E= Eye opening M= Motor response en V= Verbal response . Hiermee kan het bewustzijn gescoord worden, er wordt gekeken naar het openen van de ogen, de beste motorische reactie [bewegen van de armen] en de beste verbale reactie: Epidermis: Opperhuid: Epiglottis: Strotklepj Fysiologic ECG Services heeft zich geheel gespecialiseerd in ECG-diagnostiek. We zijn in 1977 gestart met het registreren en analyseren van elektrocardiogrammen (ECG's) in opdracht van huisartsen, specialisten en ziekenhuizen. Dat betekent dat we inmiddels meer dan twee miljoen analyses hebben verricht. Dat aantal groeit exponentieel verder

Wouter DE RUIJTER | GP-researcher, MD, PhD | MD PhD | LUMC

Overweeg ergometrie bij conservatieve strategie indien: symptoomvrij, zonder ECG-afwijkingen, geen troponine stijging, lage GRACE score. 2. Na percutane coronaire interventie Medicatie voorschrijven: ascal, thienopyridine, beta-blocker, statine, ACE-remmer, pantoprazol Indien behandeld met abciximab, stop na 12 uu We strive to make this website the best resource for mechanisms of drug action in the context of physiology and pathophysiology. Graphics, animations, graphs, texts, questions, cases and other reference data are provided to enhance the understanding of the user Record a hospital-quality ECG on your iPhone or Android smartphone when symptoms occur and receive feedback in just 30 seconds

De M.F.L.S. is de studievereniging van de faculteit Geneeskunde/LUMC. De M.F.L.S. heeft met 2.800 studenten inspraak in het onderwijs en organiseert een ruim scala aan activiteiten Hartfilmpje (ECG). Echo van het hart. 100% fietstest (inspanningsonderzoek). Deze gewone inspanningstest is vaak niet doeltreffend. Indien nodig: een DFE (Dobutamine Frequentie Echo) / 'stress-echo' onderzoek van het hart. Dit onderzoek naar zuurstoftekort in de hartspier wordt verricht in een van de dagbehandelcentra van HartKliniek

Hartpatiënten LUMC naar huis met wearable

Slimme doorontwikkelingen in het LUMC ontzorgen patiënt en zorgverlener Vanuit MediMapp wordt er constant gewerkt aan het optimaliseren en vernieuwen van alle features. Onlangs heeft MediMapp samen met het LUMC aan nieuwe doorontwikkelingen gewerkt. Deze nieuwe mogelijkheden verhogen het gebruiksgemak voor zowel patiënt als zorgverlener. Lees hieronder meer over de nieuwste mogelijkheden. 5/5 Vertrouwd, doelgericht en effectief. De meest relevante stof, beschikbaar over het hele land. Bekijk producten Bekijk producten Voor 20:00 besteld (werkdagen en zaterdag), vandaag verzonden. 5/5 Leerzame ecg's in je mailbox? Evenals casussen, blikdiagnoses en exclusieve winacties? Meld je dan aan voor de VGT Mail via de knop. Aanmelden VGT Mail Waarom Welkom Lees verder In gezondheidscentra, praktijken of bij u thuis. SCAL Medische Diagnostiek voert functie- en beeldvormend onderzoek uit op 20 SCAL-locaties in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek en Alphen aan den Rijn. Bekijk alle locaties Aanbeveling 1. Verricht geen ECG ter controle de QTc-tijd bij het voorschrijven van een antipsychoticum voor de indicatie delier wanneer doseringen worden gebruikt die het risico op TdP niet relevant verhogen. Zie tabel 1 in module 'Toedieningsvorm en dosering antipsychotica' voor doseringen per antipsychoticum. Aanbeveling 2

Bekijk het profiel van Marie-France Jilderda op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Marie-France heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Marie-France en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Undulatie. Undulatie is het fenomeen bij ascites wanneer een golvende beweging opgewekt kan worden wanneer tegen de buikwand gestoten word. Met één hand wordt tegen de een kant van de buik geklopt Elektrische cardioversie. Met een elektrische cardioversie proberen we met een 'stroomstootje' een hartritmestoornis weer regelmatig en rustig te krijgen. Normaal klopt het hart 60 tot 100 keer per minuut. Bij een hartritmestoornis is de hartslag heel onregelmatig. Het gaat dan vaak om boezemfibrilleren (atriumfibrilleren) of boezemflutter.