Home

Autoroute Eerste Wereldoorlog

Autoroute Ieper in teken van de Eerste Wereldoorlog - WO

Toeristische routes 14-18 Flanders Field

Autoroutes met de Eerste Wereldoorlog als rode draad WO

Pionier is de vierde route in een reeks van 6 die op zaterdag 19 oktober 2013 in Zonnebeke geopend werd. Het 75-kilometer lange traject verkent vooral de Duitse frontstreek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vandaag vormt deze regio een grensoverschrijdend gebied met Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen Een van de activiteiten die daarbij in het oog springt, is de bijzondere autoroute. De route kadert in een reeks van evenementen in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog De app 'Autoroutes Eerste Wereldoorlog in de Westhoek' vergezelt je langs belangrijke plekken waar de Eerste Wereldoorlog zich afspeelde in de Westhoek

Motorroute Eerste Wereldoorlo

Trek tenminste drie tot vier uur uit om deze beruchte heuvel uit de Eerste Wereldoorlog te bezichtigen. Lingekopf (Tête de Ligne) De Lingekopf is met een hoogte van 986 meter ongeveer even hoog als de Hartmannswillerkopf Een elektrisch hek tussen België en Nederland eiste in de Eerste Wereldoorlog ruim duizend slachtoffers. Nu fiets je langs groene velden, pittoreske stadjes en de kerncentrale De Gallipoliveldtocht, ook bekend als de Dardanellenveldtocht, de Slag om Gallipoli of de Slag om Çanakkale, vond plaats op het schiereiland Gallipoli in het Ottomaanse Rijk (in hedendaags Turkije) van 25 april 1915 tot 9 januari 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog.Een gezamenlijke Britse en Franse operatie werd opgezet om de Ottomaanse hoofdstad, Istanboel te veroveren en om een zeeroute. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) had tientallen dorpen en steden langs het front volledig van de kaart geveegd. Herstellen leek een onbegonnen zaak. Maar de Westhoek krabbelde recht. In tien jaar tijd was de wederopbouw grotendeels voltooid. De Westhoek staat in 2020 in het teken van deze wederopbouw met een jaarprogramma van.

Auto- en motorroutes Flanders Field

In Hamont-Achel is een reconstructie te zien van deze afschrikwekkende elektrische grensafscheiding tussen België en Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog waarop een spanning stond van 2000 volt : Leo van Bergen - Medische aspecten Eerste Wereldoorlog F eit is dat lichaamspantser voor soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog over het algemeen niet op grote schaal werd ingezet. Vaak renden infanteristen zonder enige noemenswaardige vorm van bescherming, de helm uitgezonderd, het slagveld op. Sommige soldaten maakten echter - en dat is vrij onbekend - gebruik van lichaamspantsers, zoals ridders in de Middeleeuwen ook deden 2016 - Barbaar Educatiewww.barbaareducatie.n

Ontdek de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog bij de

 1. Op een digitaal platform wordt ruimte geboden aan activiteiten over de Eerste Wereldoorlog die in Nederland en het buitenland - in het bijzonder Vlaanderen - worden georganiseerd tussen 2014 en 2018
 2. O ver het gebruik van gifgas werd tijdens de Eerste Wereldoorlog helemaal niet zoveel gediscussieerd. Pas na de Grote Oorlog barstte de discussie los. Het Rode Kruis mengde zich in de discussie. De hulpverleningsorganisatie, die normaal gesproken uitging van het adagium 'zwijgen is goud', protesteerde vanaf 1918 tegen het gebruik van het dodelijke gas
 3. Volg de wegen van de herinnering in Wallonië en herdenk de Eerste Wereldoorlog. Doorheen de Waalse provincies zijn vandaag nog veel zichtbare sporen van de Grote Oorlog. Monumenten, historische locaties of musea getuigen over de gruwelen tijdens dit conflict, over de heldenmoed van onze soldaten en de geallieerde troepen, alsook over de moed van alle burgers die hebben gestreden voor onze.
 4. Van 2014 tot 2018 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog woedde. Hoewel Nederland neutraal bleef, had de oorlog ook voor ons land grote gevolgen. Op deze pagina's kunt u lezen hoe er in onze kranten werd bericht over de oorlog. Met waar mogelijk links naar de oorspronkelijke kranten die digitaal op www.delpher.nl staan
 5. De Duitsers gebruikten tijdens de Eerste Wereldoorlog in de looograven allerlei soorten chemische wapens waaronder gifgas en chloorgas. Eerste Wereldoorlog -..
 6. New, Used & Rare Books.Compare Price and Edition Great Selection and Amazing Prices. Shop at AbeBooks® Marketplace. Search from 300+ Million Listings
 7. Verken de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog is alomtegenwoordig in Ieper en omgeving. Je kan deze sites op op verschillende manieren gaan verkennen: Met de wagen, met de fiets, te voet, of volg de route Western Front Way

Pétain was een van de belangrijkste Franse legeraanvoerders in de eerste wereldoorlog, waar hij de bijnaam 'de held van Verdun' kreeg en het later tot maarschalk van Frankrijk bracht. Om de bijzondere betekenis van de weg voor Frankrijk te benadrukken werden afwijkende kilometerpaaltjes ontworpen. Parallel aan deze weg liep de Chemin de Fer. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) lijkt weinig met Nederland te maken te hebben. Tussen alle strijdende landen in blijft Nederland neutraal, waardoor de Grote Oorlog aan ons land voorbijgaat. Toch zijn er wel degelijk gevolgen: het schaarse voedsel gaat 'op de bon', een miljoen Belgische vluchtelingen steken de grens over en Rotterdam wordt de spionagehoof Miljoenen soldaten komen om tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Nederland is onpartijdig en blijft daardoor gespaard, maar in de landen om ons heen wordt een vreselijke strijd uitgevochten. Het gevecht in België en Frankrijk loopt al snel vast, waarna soldaten vier jaar lang onder verschrikkelijke omstandigheden in loopgraven zitten Eerste Wereldoorlog. Welkom op de homepage van het Digitaal Educatief Platform over de Eerste Wereldoorlog. Bekijk hier de eerste lesmodule voor het voorgezet onderwijs over de honderdduizenden vluchtelingen die tussen 1914 en 1918 in Nederland worden opgevangen: Oorlogsgasten. Meer informatie voor docenten vindt u hier

Eerste Wereldoorlog - Wikipedi

Het Belgische leger liet in de Eerste Wereldoorlog elf van de eigen soldaten fusilleren. Forum met foto's en/of bidprentjes van gesneuvelde Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nieuws van de Groote Oorlog; oorlogskranten, gecensureerde pers en frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog De collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt uitgelokt door de Flamenpolitiek van Duitsland die er op gericht is België te destabiliseren en Vlaanderen in de Duitse invloedssfeer te brengen. Hitler knoopt hierbij aan als hij in 1940 verordent dat de Germaanse Vlamingen moeten bevoordeeld worden tegenover de Latijnse Walen en als hij de Vlaamse krijgsgevangen soldaten in 1940 vrijlaat

Belangrijke veldslagen. Slag der grenzen: Nadat Duitsland Frankrijk en Rusland de oorlog had verklaard werd aan het neutrale België gevraagd of Duitse legers het land mochten passeren om Frankrijk binnen te vallen. België wees de Duitsers op de neutraliteit en weigerde. Omdat Duitsland geen andere keus zag viel het België aan WO I: Voedseldistributie en volksoproer. Na twee jaar oorlog ontstond in Nederland voedselschaarste. Door de zeeblokkade van de Britten en de aanvallen van Duitse duikboten op Nederlandse schepen, daalde de import van belangrijke levensmiddelen aanzienlijk. Hoe ging de Nederlandse regering hiermee om Lotje boeken 1ste Wereldoorlog wo1 ww1 1wk. -de geschiedenis van de eerste wereldoorlog - passchendaele 1917 - silent cities in flanders fields ( 2 delen ) -de eerste wereldo. Ophalen. € 50,00 4 jul. '21 Van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 vond een grote oorlog plaats waaraan veel landen meededen, de Eerste Wereldoorlog (ook wel de WOI).Landen die mededen waren bijvoorbeeld het Duitse Keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Brittannië, Rusland, de Verenigde Staten van Amerika, het Ottomaanse Rijk, het Koninkrijk Italië enz. Ze noemden die oorlog daarom toen De Grote Oorlog of de. De Eerste Wereldoorlog begon in 1914, maar de basis ervan werd over de koers van tientallen jaren gelegd in een complex netwerk van nationale belangen, internationale verdragen en vurig.

Herdenkingsplaatsen Wereldoorlog I - Groote Oorlog in de

 1. Eerste Wereldoorlog in beeld. Bekijk hier filmpjes over de Eerste Wereldoorlog, zoals een documentaire over de Slag bij Gallipoli of Britse propaganda uit de Eerste Wereldoorlog. Discovery Channel-documentaire over de Slag bij Gallipoli. Britse oorlogspropaganda. Fotoserie: de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen, nu en honderd jaar geleden.
 2. Van 1914 tot 1918 was er een verwoestende oorlog in een groot deel van de wereld. Er werd gebruikgemaakt van nieuwe uitvindingen als tanks, gifgas en vliegtuigen die bommen konden werpen. En kanonnen schoten honderden miljoenen granaten af. In dit boek lees je over de oorzaken en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog
 3. . 15 sec.) Van Compiègne naar Compiègne
 4. Belgische vluchtelingen. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, vluchten vele Belgische burgers en militairen naar het neutrale Nederland. Op deze wijze wisten zij uit de handen van de Duitsers te blijven die hun land waren binnengevallen. De burgers en militairen werden in diverse kampen in Nederland ondergebracht
 5. O p 11 november 1918 kwam er officieel een eind aan de Eerste Wereldoorlog. In de buurt van Parijs werd die dag de wapenstilstand gesloten. Vanaf 11:00 uur die ochtend werd er niet meer gevochten. Het echte einde van de Eerste Wereldoorlog kwam in 1919
 6. Oorzaken Eerste Wereldoorlog - 1. Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren meerdere oorzaken: Rivaliteit Frankrijk - Duitsland. In 1870 verloor Frankrijk een oorlog met de Duitse staten onder leiding van Pruisen. Frankrijk werd militair vernederd en werd gedwongen tot het betalen van forse herstelbetalingen

Werkstuk over De Eerste Wereldoorlog voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 15 november 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (groep 7 1356633. mind_map. 2021-01-18T08:23:43Z. Created with Raphaël 2.1.0. De eerste Wereldoorlog 1914 - 1918: Oorzaken Aanleiding Kenmerken van WO I Afloop Bondgenootschappen Nederland tijdens WO I 1. Nationalisme 2. Militarisme 3. Bondgenootschappen 4. Kolonialisme 5

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog Koninklijke

Nieuwe WOI-autoroute Pionier in Zonnebeke voorgesteld WO

In de eerste wereldoorlog waren er niet echt landen bezet. Maar er werd wel geprobeerd de landen te bevrijden. Dat gebeurde door aanvallen zoals D-Day, waarbij 150.000 Engelse en Amerikaanse soldaten het strand op renden waarbij super veel mensen omgekomen waren Dit zijn alle aantekeningen van geschiedenis over de Eerste Wereldoorlog aantekeningen eerste wereldoorlog les het congres van wenen en de opkomst van he

Eerste autoroute rond wereldoorlog (Lo-Reninge) - Het

 1. De Eerste Wereldoorlog bevestigde Nederlandse politici juist in het belang van die positie: zij zochten ook na de oorlog geen veiligheid binnen een militair bondgenootschap.' Ruth Oldenziel: 'De Eerste Wereldoorlog heeft een veel groter effect gehad op de loop van de wereldgeschiedenis dan de Tweede Wereldoorlog
 2. Het eerste gedeelte van je examen bevat vragen over staatsinrichting, daarna gaan de vragen over het historisch overzicht vanaf 1900. We nemen per onderdeel alles nog eens door wat je op het examen moet weten. Staatkundige kaart van Europa - periode Eerste Wereldoorlog Oorzaken Eerste Wereldoorlog Militarisme Nationalisme Industrialisatie Moderne wapens Bondgenootschappen https://youtu.be.
 3. De Eerste Wereldoorlog ligt al meer dan honderd jaar achter ons. In stilte voltrok zich bij Ieper daarna een ander fenomeen: de natuur palmde het kapotgeschoten landschap in. Zo ontsto.
 4. Eerste Wereldoorlog. Zonnebeke. Route.nl. Zonnebeke. Bezoek de website. Ieper, of Ypres, zoals de Franssprekende Belgen de stad noemen, is met 35.000 inwoners de op vijf na grootste stad in de provincie West-Vlaanderen en ligt in het West-Vlaams Heuvelland
 5. De Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914-1918, is vooral bekend geworden als een 'loopgravenoorlog'. De loopgraven waren goed te verdedigen met machinegeweren, artillerie en prikkeldraad.Het bleek een stuk moeilijker om ze te veroveren.In de zomer van 1916 willen de geallieerden een doorbraak forceren bij de rivier de Somme.De bedoeling is.

De Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914 - 1918, is vooral bekend geworden als een 'loopgravenoorlog'. In de zomer van 1916 willen de geallieerden een doorbraak forceren bij de rivier de Somme. De Eerste Wereldoorlog duurt van 1914 tot 1918 en vooral bekend geworden als 'loopgravenoorlog'. Diepe loopgraven zijn goed te verdedigen De Eerste Wereldoorlog: een terugblik In verscheidene Europese landen wordt vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Precies 96 jaar geleden, op 11 november 1918, tekenden de. 20-dec-2018 - Bekijk het bord 'Eerste Wereldoorlog' van Fabienne Benoot, dat wordt gevolgd door 251 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over eerste wereldoorlog, wereldoorlog, oorlog De Eerste Wereldoorlog; De economische wereldcrisis; De Sovjet-Unie; Fascisme en nationaalsocialisme; De 2e Wereldoorlog; De bezetting van Nederland; Tijd van televisie & computers. De Koude Oorlog (1945-1963) Kolonien worden onafhankelijk; Europa van verdeeld naar een, einde K.O. Van verzuild naar veelkleurig; Info examen; HC Flip; Kaart-Afb. Wereldoorlog. Duitse troepen trekken Antwerpen binnen op 9 oktober 1914. Rookwolken van branden op de achtergrond. Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, die ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog, begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918 (nog altijd bekend als wapenstilstandsdag) Content. 1 Duitse inval in België

Zeven songs over de Eerste Wereldoorlog Tindersticks bracht onlangs een album uit met de titel Ypres en de band Franz Ferdinand vernoemde zich naar de Oostenrijkse aartshertog wiens moord de aanleiding vormde voor de Eerste Wereldoorlog (en die trouwens helemaal niet van muziek hield), maar W.O. I heeft veel meer sporen nagelaten in de muziekgeschiedenis De Eerste Wereldoorlog is een wereldbrand die in nevelen gehuld blijft. De vaststelling komt ironisch genoeg van John Keegan zelf, de historicus die er volgens velen tot dusver het best in is geslaagd die krankzinnige strijd tussen naties inzichtelijk te maken. Keegan, vermaard om een superieure reeks militair-historische studies, concentreert.

Autoroutes Eerste Wereldoorlog in de Westhoek by Westtoe

De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en van de hele wereld. Meer dan welke moderne oorlog ook, leeft '14-'18 in de herinnering voort als het ultieme voorbeeld van een onevenwicht tussen inzet en kosten Eerste Wereldoorlog 49x 1914-18 Lot van 49 kaarten van de eerste wereld oorlog. Meeste kaarten ook de achterkant gescand. Veel gericht aan Mvr Stevens. Haar man was soldaat in deze oorlog. zie ook zijn documenten op de laatste foto's. Leuke lotje Eerste wereld oorlog.

Ben je geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog? Hier vind je heel veel lees-, luister- en kijktips van de bibliotheek Eerste Wereldoorlog militaria bestellen voor historische educatie, re-enactment of verzamelingsdoeleinden Eerste Wereldoorlog vlaggen bestellen voor historische educatie, re-enactment of verzamelingsdoeleinden De Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd, was een oorlog die begon op 28 juli 1914 en eindigde op 3 maart 1916. : • • •

269 ervaringen Eerste Wereldoorlog: autoroute rond Iepe

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Groote Oorlog spreekt een eeuw na datum nog steeds tot de verbeelding. Ook Ingelmunster ontsnapte niet aan het oorlogsgeweld. Als logistiek centrum kreeg het bijzonder veel Duitsers over de vloer. De mensen overleefden met de weinige middelen die ze hadden. De tol va Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, Bennekom, Netherlands. 1,235 likes. Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW Tegenwoordig noemen we dat PTSS - Post Traumatische Stress Stoornis en terugkijkend kan je de symptomen bij de gevolgen van ieder groot conflict terug vinden. Alleen het naampje is anders De Eerste Wereldoorlog, ook wel bekend als de Grote Oorlog, was een oorlog die van 1914 tot 1918 duurde. De oorlog speelde zich af op verschillende fronten en eiste een groot aantal slachtoffers. Het conflict staat vooral bekend als loopgravenoorlog die zich afspeelde op het Belgische en Franse platteland Eerste Wereldoorlog (1914-1918) Place de l'École des Arts, Châlons-en-Champagne; Frankrijk Champagne-Ardenne Châlons-en-Champagne; Dit monument (Monument aux Morts) herdenkt de medewerkers en voormalige studenten van de École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne die hun leven hebben gegeven in de Eerste.

De Eerste Wereldoorlog is de eerste grote oorlog waar wereldwijd miljoenen soldaten en burgers bij betrokken raken. In dit conflict staan de 'centralen' (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk) tegenover de 'geallieerden' (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland). Het oorlogsfront beperkt zich niet tot Europa, maar. De Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot 1918. In deze oorlog vochten niet alleen legers met elkaar. De hele maatschappij was betrokken bij de oorlog. De oorlog wordt daarom wel een totale oorlog genoemd. Bespreek met een klasgenoot wat er allemaal zou veranderen als er een oorlog is in een land en de hele maatschappij is betrokken De Eerste Wereldoorlog was heel erg anders dan voorgaande oorlogen die in de wereld voorgekomen waren. Ten eerste was het een wereldoorlog waar bijna landen van de hele wereld bij betrokken waren. Ook werden er nieuwe wapens gebruikt zoals de tank, het vliegtuig, de onderzeeboot, de mitraieur en zo voorts. ook werd er in deze oorlog gebruik gemaakt van gifgas Het einde van de Eerste Wereldoorlog. De wapenstilstand in Compiègne op 11 november 1918 hield voor Duitsland in, dat het binnen 15 dagen de bezette gebieden en Elzas-Lotharingen, en binnen 30 dagen de linker Rijnoever moest ontruimen; verder moest het nagenoeg volledig ontwapend worden door het inleveren van vrijwel alle oorlogsmaterialen De Eerste Wereldoorlog, ook wel Grote Oorlog genoemd, was een oorlog in Europa, waarbij alle grootmachten van de wereld betrokken waren. De voornaamste tegenstanders waren de Entente (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland) en de Centralen (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk)

Slag van Verdun: autorondritToeristische autoroute 14-18, IJzerfront: NieuwpoortOntdek nog meer begraafplaatsen in Normandië

Door een eerst na de Wereldoorlog bekend geworden telegram van de Duitse chef van de generale staf v. Moltke aan de Oostenrijkse stafchef baron Conrad v. Hötzendorf ( = achternaam) daartoe opgeroepen, mobiliseerde ook Oostenrijk-Hongarije op 31 juli zijn gezamenlijke strijdkrachten. Op het afkondigen van de Russische mobilisatie werd in Duitsland op 31 juli de oorlogstoestand uitgeroepen Hamsteren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lisette Kuijper Bhic. vertelde op 26 augustus 2014 om 08:56 uur. In Veghel krijgt bakker Ketelaars een maand lang géén nieuwe grondstoffen van de Centrale Broodcommissie vanwege het achterhouden van broodkaarten, bedoeld voor zijn klanten Om de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog te reconstrueren maken archeologen gebruik van luchtfoto's die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gemaakt. Op deze foto uit 1917 is het slagveld bij Soissons in Frankrijk vastgelegd. Alle mensen die de Eerste Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt, zijn overleden, zegt hij In de loopgraven komen een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod; van soldatenvoedsel tot het gevaar van sluipschutters. Geen eindeloze verhalen van een pratende meneer of mevrouw, maar zelf onderzoeken en beleven door middel van educatieve, eventueel vakoverstijgende, opdrachten. Boek een bezoek De miskende rol van de vrouwen in de Eerste Wereldoorlog. Nooit eerder veranderde de rol van vrouwen zo snel als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Omdat de mannen massaal naar het front trokken, verschenen vrouwen in rollen en jobs die ze nooit eerder hadden uitgeoefend. Tim Trachet, Jan Ouvry. do 08 mrt 2018 17:39

Slagveld van de Somme: bloedbad Wereldoorlog I

De Eerste Wereldoorlog staat ook wel bekend als de 'Grote Oorlog'. De invloed van deze wereldoorlog was enorm. Het aanzien van Europa, een beschaafd werelddeel met een lange geschiedenis, veranderde definitief door WO I. Hoe een conflict zo uit de hand kon lopen en ontwikkelde volkeren zo'n verschrikkelijk bloedbad konden aanrichten, verbaast historici nog steeds Nederland in de Eerste Wereldoorlog: een waar spionageparadijs. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland het toneel voor spionage. Door haar strategische ligging tussen Duitsland en Engeland was het dé perfecte uitvalsbasis. Rotterdam speelde de hoofdrol: het ontpopte zich zelfs tot het grootste spionagecentrum ter wereld Toen de Eerste Wereldoorlog een feit werd, was Churchill Minister van Marine. Churchill was een echte oorlogliefhebber en vanaf het moment dat de Eerste Wereldoorlog in het zicht was, was hij al bezig met het voorbereiden van zijn vloot. Toen de oorlog echt uitbrak, was hij dan ook opperheer van de machtigste vloot ter wereld en kon hij zich. De Eerste Wereldoorlog Iedereen ging ervan uit dat de Eerste Wereldoorlog maar kort zou duren. Toch werd het een oorlog die veel levens en geld kostte. Duitsland was verwikkeld geraakt in een oorlog op twee fronten. Aan de ene kant vocht Duitsland tegen Frankrijk en aan de andere kant tegen Rusland

Nieuwe autoroute Frontleven voorgesteld PoperingeAutoroute Dinant - Bezienswaardigheden & brouwerijen, HanBezienswaardigheden Saint-Omer, Noord-FrankrijkOpening POP-fietsroute | WOIElzas & Vogezen: 5-Daagse Rondreis met gratis download

De Eerste Wereldoorlog krijgt hier veel minder aandacht, ondanks het grote aantal doden. In totaal zijn het er waarschijnlijk bijna 10 miljoen. Bovendien is de Tweede Wereldoorlog te zien als een voortzetting van de Eerste Wereldoorlog. Genoeg reden dus om eens te kijken naar de Eerste Wereldoorlog Directe aanleiding van de Eerste Wereldoorlog Je hebt nu kunnen lezen dat de spanningen in Europa tot grote hoogte waren gestegen. Er was niet veel meer nodig voordat de boel uit de hand zou lopen. Dit gebeurde op 28 juni 1914, toen de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand door een Serviër, Gavrilo Princip, werd doodgeschoten Hoofdstuk 1 De Eerste Wereldoorlog . Opdracht 1 De Eerste Wereldoorlog ; Opdracht 2 Aan het front ; Opdracht 3 Het einde van de oorlog ; Opdracht 4 Volkenbond ; Opdracht 5A Waarom was de Eerste Wereldoorlog zo verschrikkelijk? Opdracht 6 Hoe eindigt Wereldoorlog 1 ; Opdracht 7 Poppy ; Webkwestie De Eerste Wereldoorlog