Home

Synoniem afwijzing

Synoniemen van afwijzing. afkeuring. afzegging. rejectie. terugwijzing. verwerping. verworpenheid verstoten, afwijzen, afkeuren, veroordelen, wraken, versmaden, weigeren. weigeren: afslaan, afwijzen, afstemmen, afwimpelen, bedanken, afschrijven, verwerpen, versmaden, katten. in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908): afslaan, afwijzen, van de hand wijzen, weigeren. Verklaren, dat men aan een gedaan verzoek — 't zij om iets te. Synoniem van afwijzing. repuls; verwerping; weigering; Synoniem van 'n ander trefwoord. afkeuring; weigerin

Nederlandse synoniemen van afwijzing, ander woord voor

afwijzing de afwijzing zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: ['ɑfwɛizɪŋ] Verbuigingen: afwijzing|en (meerv.) 1) keer dat je iets afwijst Voorbeeld: `de afwijzing van een voorstel`Synoniem: verwerping 2) bericht dat je afgewezen bentGevonden op https://www.woorden.org/woord/afwijzing

Afgewezen. Ik voelde mij afgewezen en liep in een soort van roes weg. Wat was er zojuist gebeurd? Het was een vreemd gevoel waar ik niet mee bekend was. Een paar uur later kwam het besef. Dat was het moment waarop ik wakker werd en dacht: ik ben gek. Waarom wacht ik op de goedkeuring van anderen? Wat is er mis met mijn kwaliteiten? Dankbaa

afwijzing ( zelfstandig naamwoord ) Definitie of betekenis van afwijzing: ontkenning van enige connectie met of kennis van . Synoniemen voor afwijzing: negatie; ontkenning; verloochenin Synoniemen van afgewezen. Puzzelomschrijvingen van afgewezen: Gezakt; Niet toegekend; Verworpen; Zakken; Cryptische omschrijvingen van afgewezen verwerpen = •afkeuren, afwijzen. •wraken •verstoten ketsen = afwijzen, afspringenJaar van herkomst: 1717 (WNT) Rebuteren = 1) Afschrikken 2) Afstoten 3) afwijzen 4) Niet aannemen 5) Nors afwijzen 6) Tegenstaan 7) Terugstoten 8) Voor het hoofd stoten weigeren = afwijzen (toon de herkomst via de etymologiebank als synoniem van een ander trefwoord: afwijzing (zn): afzegging, bedankje, ontzegging, repuls, repulsie, weigerin

Synoniemen van afwijzen; ander woord voor afwijzen

Synoniem van afwijzing van bezoek. blauwtje; Synoniem van 'n ander trefwoord. Spreekwoorden met afwijzing van bezoek; Synoniemen zoeken. Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek Synoniem van afwijzen. afbestellen; afdanken; afgelasten; afkatten; afkeuren; afkwispelen; afpoeieren; afschaffen; afschepen; afschrijven; afseinen; afslaan; afstemmen; afvoeren; afwimpelen; afwoelen; afzeggen; afzouten; afzweren; annuleren; bedanken; bokken; casseren; eruitjassen; eruitkegelen; eruitsturen; gispen; herroepen; intrekken; kapittelen; kerenafsabelen; ketsen; laken; loochenen; mijden; ontkennen; ontslaa afgewezen vervoegen Synoniemen zoeken Zoek een woord of zin met een betekenis die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, een ander woord of andere woordgroep in ons synoniemenwoordenboek Betekenis afwijzing. Op deze pagina vind je 3 verschillende betekenissen of definities van het woord 'afwijzing', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen afwijzing|en (meerv.) 1) keer dat je iets afwijst. Voorbeeld: `de afwijzing van een voorstel`. Synoniem: verwerping. 2) bericht dat je afgewezen bent. Voorbeeld: `na een sollicitatiegesprek een afwijzing toegestuurd krijgen`

Synoniem van afwijzing; ander woord voor afwijzing - Ensi

2. toestemming om ergens gebruik van te mogen maken. ♢ de toewijzing van de uitkering volgde na drie maanden. Zelfstandig naamwoord: toe -wij-zing. de toewijzing. de toewijzingen. Synoniemen. toekenning. Tegenstellingen. afwijzing, weigering Synoniemen van Afgewezen. Afgewezen is een woord van 9 letters (A F G E W E Z E N) en heeft 5 synoniemen. Voorbeeld: Deze gewassen jongen is afgewezen door een vlinder. Synoniem. Letters. Voorbeeld. Ankie. 5. Paard Waarmee Ankie Van Grunsven Olympisch Goud Won Reactie (van een niet met name te noemen bureau met twee letters): 'andere kandidaten voldoen beter aan het functieprofiel'. Dat is dan dus synoniem voor : 'wij vinden u te oud'. Spreek je betreffend bureau daar op aan krijg je geen of een nietszeggend antwoord

Ingenomenheid = 1) Affectie 2) Eigenliefde 3) instemming 4) Manie 5) Tevredenheid 6) Voorliefde. instemming = de instemming zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [ˈɪnstɛmɪŋ] goedkeuring Voorbeeld: `de instemming van je ouders hebben om vanavond laat thuis te komen`Antoniemen: afkeuring, afwijzing, S.. radicale afwijzing van iets waaraan of iemand met wie men niet wil meewerken synoniem: veto. De minister stelt evenwel geen exclusieven tegenover hen. Ze spelen hoog spel, maar het is een democratische partij als een andere. De kiezer maakt uiteindelijk zijn keuze repulsie de repulsie zelfst.naamw. (v.) Verbuigingen: repulsies 1) afstoting 2) afwijzing Bron: WikiWoordenboek. 2 definities op Encyclo 1) Afstoting 2) Afwijzing 3) Schok 4) Terugstoot 5) Terugstoting 6) Weigering terugstoting. synoniem: terugstoting Toon.. Hierbij is men bang voor kritiek, afkeuring of afwijzing. synoniem: obsessieve-compulsieve persoonlijkheid persoonlijkheid, antisociale persoonlijkheid van iemand zonder verantwoordelijkheidsgevoel, met crimineel gedrag, agressiviteit en verwaarlozing van verplichtingen. synoniem: psychopaat persoonlijkheid, borderlin

Vertalingen van 'afgewezen' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Uitdrukkingen die afwijzen betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt): bot vangen; feestelijk bedanken; 3 definities op Encyclo. •een negatieve beslissing ergens over nemen. iemand of iets niet willen hebben vb: de sollicitant werd afgewezen Synoniem: versmaden Tegenstellingen: aannemen aanvaarden accepteren Betekenis afgewezen. Op deze pagina vind je 2 verschillende betekenissen of definities van het woord 'afgewezen', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen

Synoniemen van afwijking; ander woord voor afwijking

inbegrip = dat meegerekend vb: met inbegrip van de entreekosten zijn we 100 euro kwijt. orthopantomogram = OPG,Röntgenopname die de volledige boven- en onderkaak toont met inbegrip van de kaakgewrichten. Gebruik = Bediening, installatie (met inbegrip van installatie ter plaatse), onderhoud (controle), reparatie, revisie en opknappen. En bovenal, als je zo'n angst hebt om afgewezen te worden, dan lijkt het net alsof je voortdurend wordt afgewezen door andere vrouwen. Dat is een uitstraling die je Image geen goed doet. Samengevat: je angst voor afwijzing beperkt je natuurlijke aantrekkingskracht zodat de kans op afwijzing juist groter wordt. 2 Mensen vinden je overdreven vrolijk of blij overkomen. Je raakt soms zo in vuur en vlam voor een idee of gedachte dat je even het contact met de aarde verliest. Anderen kunnen dit betitelen als nep of onecht. Je bent niet te stoppen en je stuitert maar door in je enthousiasme. Je communiceert uitbundig met uitroeptekens en gebaren Als ten minste 4 van onderstaande kenmerken je bekend voorkomen, bestaat de kans dat je een vermijdende persoonlijkheidsstoornis hebt. Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis symptomen zijn: Overgevoeligheid voor afwijzing of kritiek. Sociaal isolement. Een extreem laag zelfbeeld. Eenzaamheid. Extreme verlegenheid of bang zijn voor sociale situaties

Gekleineerd worden heb ik gerubriceerd onder gevoelens van afwijzing. Maar: hoe kleineer je iemand? Goeie vraag wellicht. Of nog beter: wanneer voel je je gekleineerd? Ik noem wat voorbeelden: Wanneer je niet op waarde wordt geschat. Wanneer je niet op waarde wordt geschat, of wanneer men aan jou voorbij gaat, is dat een vorm van kleineren Gehoord worden. Een mens heeft behoefte om gehoord te worden. Gehoord worden betekent ook: gezien worden en serieus genomen worden. Maar wat is dat nu voor gevoel? Mensen zeggen soms: ik voel me niet gehoord of ik heb het gevoel dat ze me niet zien staan De sollicitatiecode bevat basisregels die organisaties - bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan - naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij sollicitatieprocedures. Organisaties zijn dus niet verplicht om de sollicitatiecode toe te passen, maar de inhoud van de code wordt wel gezien als. tijdnood m. te weinig tijd hebben om iets te doen of af te maken waardoor problemen ontstaan. Het schooljaar was al vergevorderd toen De Bruyne ietwat in tijdnood aan zijn eindwerk begon. In Mechelen draaide hij in een kerk een aflevering van wat Sorry voor alles zou worden. 'Het project begon uit te dijen', zegt Dehaen

Synoniemen van afgewezen; ander woord voor afgewezen

Antwoord. Ja, categoriek is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is categorisch.. Toelichting. Het woord categorisch kan in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt worden als synoniem onder meer voor stellig, pertinent, onvoorwaardelijk, krachtig, formeel, onverbiddelijk, bepaald, onomwonden. (1) Marco Borsato weigerde categorisch naar de kapper te gaan Behoefte aan waardering, erkenning en respect is een mens eigen. Ieder mens kent deze behoefte ongeacht waar u vandaan komt. Wat er achter zit: ook u wilt erbij horen, gezien worden, gehoord worden, serieus genomen worden. U wilt betekenis hebben, ertoe doen! Wanneer deze behoefte wordt vervuld ontstaan er positieve gevoelens Wij begrijpen dat een afwijzing erg vervelend is, maar alleen de meest urgente situaties krijgen voorrang. Als u geen urgentie krijgt toegewezen, gaat u via de 'gewone weg' op zoek naar een woning. Dat doet u via Wooniezie. Of misschien is flexwonen wel iets voor u Synoniem: aanpakken. Afdingen - Minder bieden dan de gevraagde prijs. Synoniem: afpingelen, aanmerken. afpersing (de) - chantage afwijzen - bij rechterlijke uitspraak ongegrond verklaren of ontzeggen, zijn eis is door de rechtbank afgewezen Betekenis en definitie. Mondig of verbaal zijn heeft niets te maken met brutaal zijn of een grote mond hebben. Het betekent: je bent assertief. je regelt jouw eigen zaken. je bent zelfstandig. je laat zien dat je handelingsbekwaam bent. je kunt je goed uitdrukken en dat durf je ook. je bent in staat om te vertellen wat jij ervan vindt

Sensitiviteit, inlevingsvermogen. Met sensitiviteit of inlevingsvermogen wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen. Er wordt ook wel gesproken van interpersoonlijke sensitiviteit. Als je gevoelig bent voor de gevoelens van anderen, dan wordt dat empathie of empathisch vermogen genoemd Binnenvetten en gevoelens opkroppen: Ken je de uitspraak van: Die is het een binnenvetter?.Het wordt vaak gezegd wanneer het eigenlijk al te laat is. Mensen die emoties opkroppen en niet voor hun gevoelens opkomen, krijgen op vroege of late leeftijd te maken met zowel lichamelijke als mentale gevolgen.Het is niet gezond voor de mens om zich niet te uiten De afwijzing had in de meeste gevallen te maken met de foto die aanvragers indienden. PSA staat dus synoniem aan een grijs golfje. Maak melding. henkes 28 augustus 2014 At 21:54. Als je PSA (prostaat specifiek antigeen) waarde te hoog is, kan dat. Afwijzing van gedwongen dienstbaarheid en vanzelfsprekende communistische gezindheid (Graeber en Schinkel wijzen er op) zijn dus de niveaus waarop zo goed als iedereen anarchist is. Er moet altijd even uitgelegd worden dat met dat anarchisme geen chaos trappen of bommen gooien bedoeld wordt Dat wil zeggen van de klachten, problemen en van de de achtergrond hiervan. Iemand met een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis komt in de spreekkamer vaak verlegen en geremd over en is bang om iets verkeerds of stoms te zeggen. Er is wel behoefte aan contact met anderen, maar gaat dit uit de weg uit angst voor afwijzing

Nederlandse synoniemen van afwijzen, ander woord voor afwijze

 1. Afwijzing aanvraag WIA: 43: 4.524: Totalen: 408: 35.311: Bron: UWV. In de rechterkolom het totaal aantal beslissingen dat in 2006 is genomen in de betreffende categorie. Onder de diverse CAS-codes is het aantal beslissingen bij de beschreven ziektebeelden genoteerd. 6. Preventie
 2. 145 afwijzing zonder duidelijke reden iemands zelfvertrouwen aantast. Uit psychologisch onderzoek blijkt verder dat afwijzing dezelfde gebieden in de hersenen activeert als fysieke pijn. 150 Dat betekent dus dat je er daad-werkelijk lichamelijke hinder van kunt ondervinden. (11) Dat we door sociale media meer met elkaar in contact staan, beteken
 3. Weerhouden is geen standaardtaal als synoniem van onder andere in overweging nemen, rekening houden met, in aanmerking nemen, in aanmerking komen, ingaan op, gevolg geven aan, kiezen, selecteren, aanwijzen, aanvaarden, onthouden, ophouden, verhinderd zijn. Het werkwoord weerhouden kan in die betekenissen ook tot verwarring of misverstanden.
 4. Zo'n afwijzing nestelt zich in je zelfvertrouwen en breekt het vervolgens af. Niet iedereen snapt dat gesloten jeugdzorg géén synoniem is voor jeugdgevangenis. Ik werd er vanwege suïcidaliteit geplaatst. Ik heb nooit agressieproblemen gehad. Interessant Commentaar Delen. Angelique Goercharn - Ramlal
 5. Bijvoeglijk naamwoord. willekeurig. naar de wil van degene die beslist dus niet volgens een bepaalde regel of dwingende noodzaak Dat was een volledig willekeurige keuze.; Willekeurige spieren zijn die spieren die je met je wil kunt aansturen, onwillekeurige spieren zoals bijvoorbeeld die van het hart kun je niet door je wil aansturen.; De or geeft aan dat er 'zorgen en frustraties'zijn over de.
 6. atie, maar geldt dat ook voor 'te jonge' mensen? Als je solliciteert en je word niet aangenomen enkel omdat je 'te jong' bent, is dat dan leeftijdsdiscri

Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod. Brief - Afsluiting. Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. Formeel, zeer beleefd. Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn Tsongkhapa. Anders dan bij de andere grote tradities kan de gelug geen specifieke Indiase meester identificeren als de bron voor hun leerstellingen, hoewel het zich erfgenaam acht van de traditie van Atisha (982-1054).. De vader van het geestelijk gedachtegoed is Tsongkhapa (1357-1419). Tsongkhapa studeerde bij alle belangrijke leraren van de Kadam, Kagyu en vooral Sakya Relatieproblemen, problemen op het werk, afwijzing en verlies zijn veelvoorkomende gevolgen van het gedrag van iemand met deze stoornis. Doordat mensen met deze stoornis een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde hebben, zijn zij gevoelig voor depressie To ride pillion. - Meerijden achter op een motor. To stick in the mud. - Conservatief zijn. / Saai en ouderwets zijn. To whet your appetite. - Je eetlust opwekken. You could have knocked me over with a feather. - Ik was met stomheid geslagen Bijdragen aan synoniem. Synoniemen van bijdragen aan. Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook

Puzzelwoordenboek afwijzing - Mijnwoordenboek Vertale

 1. woordenschat HS 1t/m Formuleren HS 1/m3 Learn with flashcards, games, and more — for free
 2. Daarnaast: het gaat nog steeds om duizenden mensen die ieder jaar een afwijzing krijgen; 4103 vorig jaar. 1.228.962 mensen kregen 'm wel. Ook vrijspraak staat op je 'strafblad
 3. 1. Login in de ING Commercial Card Portal met de kaart welke nu in ING Commercial Card App staat. 2. Ga naar het 'menu' rechtsboven en kies 'Persoonlijke instellingen', dan 'Tweefactor-authenticatie' en vervolgens 'Opnieuw instellen' rechts in beeld

4 zaken die je zeker moet vermijden in je sollicitatiebrief. Probeer zoveel mogelijk onderstaande dingen in je sollicitatiebrief te vermijden. 1. Clichés. Clichés zijn afgezaagde woorden en uitdrukkingen die zo vaak gebruikt worden dat ze hun betekenis verloren hebben. Ze maken een brief voorspelbaar, saai en eentonig Verdriet en onmacht. Verdriet en onmacht. is wat jij mij geeft. Ik zie in jou. een diepe teleurstelling. Aandacht is. waar jij naar streeft. Jaren lang heb ik het kunnen verdragen. maar nu is het genoeg Mexico zet in op meer kernenergie ondanks afwijzing door Mexicanen. In Mexico wil de linkse regering Andrés Manuel López Obrador meer kernenergie. Een meerderheid van de Mexicanen is daar niet voor gewonnen. De Federale Elektriciteitscommissie (CFE) maakte op 10 december haar plannen bekend om een nieuwe kerncentrale te bouwen, bij voorkeur. Er is geen sprake van opvallend bloot of van expliciete seksualiteit. De foto is van mooie kwaliteit met een persoon die krachtig rechtop staat. In de uiting is in de pose van de persoon het silhouet te zien, dat volgens de reclameontwerper synoniem staat aan profiel (en profiel) Andere gerelateerde documenten Samenvatting: Bestuursrecht begrepen week 1-7 College-aantekeningen, college 5 - uitgangspunten van bestuursrecht Samenvatting PED Hoorcolleges proefdieren & dierproeven - zowel teksten van de dia's als uitspraken van de docent samengebundeld College-aantekeningen, college 1 tm 8 - Alle modellen uit het boek Samenvatting VEI 16,17 27 Bestuursrecht begrepe

Autonomie is niet synoniem met volledige beleidsvrijheid; Medebewind is daarentegen niet synoniem met het ontbreken van beleidsvrijheid. Mechanisch medebewind (geen beleidsvrijheid) De burgemeester had het dierenwelzijn niet als reden voor de afwijzing mogen gebruiken. f samenvatting academisch juridisch denken week een visie veronderstelt wat het recht is. de gedachte hierbij is dat je daar op verschillende manieren naar kun Andere gerelateerde documenten Samenvatting Nederlandse Geschiedenis Samenvatting Nederlandse geschiedenis (112210076Y) - Relevante hoofdstukken uit diverse literaire bronnen - Deel 1 Samenvatting Nederlandse geschiedenis (112210076Y) - Hoofdstuk 3,4,6,8 - Sociaal - Economisch - College - aantekeningen, colleges 14 Aantekeningen hoorcolleges MG College-aantekeningen Introductiecursus moderne.

Afwijzing - 4 definities - Encycl

 1. Personaliseren moet niet verward worden met personificeren of personifiëren. Die laatste twee woorden betekenen 'als een persoon voorstellen'. In fabels, strips, tekenfilms en dergelijke worden dieren gepersonifieerd: ze kunnen praten, denken en allerlei andere menselijke handelingen verrichten. Personifiëren en personificeren zijn.
 2. Nadat uw bezwaar is afgewezen door het bestuursorgaan kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank, CBb, CRvB of RvS ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het bestuursorgaan
 3. Emotionele verwaarlozing - net zoals lichamelijke verwaarlozing - ontstaat nooit van de één op de andere dag. Het betreft een patroon dat langzaam ontstaat en waarbij de ouder-kindrelatie zich kenmerkt door liefdeloosheid en afwijzing. Een andere manier van kijken naar verwaarlozing ontwikkelde Glaser (2011)
 4. De Rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden en Raad van State publiceren uitspraken op basis van selectiecriteria: Uitspraken zaken meervoudige kamers. Uitspraken Hoge Raad en appelcolleges. Uitspraken met media-aandacht. Uitspraken in strafzaken. Europees recht. Richtinggevende uitspraken. Wraking
 5. 5 voorbeelden voor beantwoorden van een terechte of onterechte klacht. ›. Afwijzing sponsorverzoek. 5 voorbeeldbrieven om een aanvraag voor sponsoring correct af te wijzen. ›. Abonnement opzeggen. 6 voorbeeldbrieven ter inspiratie voor een opzegging van bijv. een contract. ›. Bevestiging telefonische afspraak
 6. ant, wil bewonderd worden en heeft vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf belangrijker dan anderen
 7. ar over Seksuele Intimidatie. Elke man heeft op de basisschool al gehoord dat hij meisjes vooral niet mocht vertellen dat hij ze leuk vond. Omdat hij anders een.

Puzzelwoordenboek afwijzin

 1. Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod. Brief - Afsluiting. Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken. If you need any additional assistance, please contact me. Formeel, zeer beleefd. Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn
 2. stens tientallen Joden de dood in heeft gejaagd
 3. Het systeem van Miele van gescheiden opvangbakken is een relatief nieuw systeem, er is nog geen objectieve norm vastgesteld voor het hygiënisch legen van afvalbakken van zakloze stofzuigers. Onvoldoende aannemelijk is dat het woord 'gecertificeerd' of 'certificaat' synoniem is aan het begrip 'keurmerk'
 4. Een businesscase of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project

Stalking, ook wel uitgesproken als stolking, of belaging is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook te bedreigen.. Het woord stalking komt van het Engelse woord to stalk, wat besluipen (meestal van wild) betekent.Zowel in het Nederlands Wetboek van Strafrecht als in het Belgisch Strafwetboek. Mijn Bewind: digitale verslagen, machtigingsverzoeken en communicatie met de rechtbank. De rechtbank Den Haag (kanton Leiden-Gouda), rechtbank Oost-Brabant, rechtbank Overijssel en rechtbank Zeeland-West-Brabant bieden particuliere bewindvoerders de mogelijkheid om via Mijn Bewind verschillende bewindszaken digitaal te regelen De kous op de kop krijgen betekent 'afgewezen worden', 'niet krijgen wat je wilt' en 'teleurgesteld worden, achter het net vissen'. De herkomst van deze uitdrukking is helaas niet duidelijk. De oudste variant is met de kous op de kop thuiskomen, waarmee bedoeld werd: 'helemaal blut thuiskomen, zonder bereikt te hebben wat je wilde bereiken toen je vertrok' en vaak specifiek. Moraal. 1) De zeden, de algemeen aanvaarde normen met betrekking tot goed en kwaad. Ethische en gedragsregels die door de maatschappij worden bepaald en waartegen men niet zomaar kan ingaan zonder het risico te lopen op sociale uitsluiting of afwijzing. Moraal vormt ook één van de fundamenten waarop de wetten van een staat gebouwd worden Homoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht.Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, alsook anderzijds naar een seksuele geaardheid die zich kenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de eigen sekse.. De exacte oorzaak van seksuele oriëntatie is niet bekend, maar vermoed wordt dat ze.

Afwijzing, synoniem voor doorzetten? - Monique Dekke

De afwijzing is in de afwijzingsbrief zodanig duidelijk De term marktconform tarief mag dus niet meer als synoniem gebruikt worden voor het `gemiddeld gecontracteerd tarief' of andere varianten hiervan die vaak door verzekeraars gebruikt worden als uitgangspunt om bij natura- en combinatiepolissen de vergoedingsbeperking te berekenen. Narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is tweezijdig. Aan de ene kant staat een opgeblazen gevoel van zelfbelang en zucht naar bewondering centraal, en aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid. Narcistisch gedrag is vaak lastig te herkennen

Toverspreuk Zigeuner. Zigeuners hebben hun tradities altijd in ere gehouden. Een belangrijk deel van hun dagelijks leven werd ingenomen door hun geloof en een intuïtief talent voor het paranormale. Tot op de dag van vandaag houden zij vast aan oude rituelen, waaronder het leggen van waarzegkaarten, Tarot kaarten, Lenormand kaarten, Engelen. Nederland Wetgeving in voege tot 1998. Tot 1998 gold dat een overspelig kind bij de geboorte de staat van natuurlijk kind van zijn moeder ontving. Was de verwekker gedurende het gehele conceptietijdvak gehuwd, dan kon hij het in overspel verwekte kind eerst na ontbinding van zijn huwelijk erkennen Bewust versterven. De bewuste keus tot versterven, omdat de huisarts niet wil meewerken aan euthanasie, wordt door ons nadrukkelijk afgewezen. De patiënt gaat dan over zijn eigen leven beschikken, want ons inziens in strijd is met de beschermwaardigheid van het leven. Tegelijk beseffen we wel dat de last van het ouder worden groot kan zijn Afwijzing van aanvragen voor in de artikelen 4, 5 en 10 bedoelde vergunningen en certificaten 1. Wanneer een Lid-Staat een aanvraag voor een vergunning of certificaat afwijst en wanneer het in het licht van de doelstellingen van deze verordening gaat om een significant geval, stelt hij de Commissie daarvan onverwijld in kennis en deelt hij haar de redenen van zijn afwijzing mee Door de mand vallen betekent 'doorzien worden', en vooral: 'ontmaskerd worden als leugenaar, bedrieger, domoor, enz.'. Helaas is niet duidelijk waar deze uitdrukking vandaan komt. Volgens F.A. Stoett (Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden) gaat door de mand vallen mogelijk terug op de situatie dat iemand een beschuldiging aanvankelijk ontkent, maar daarna.

afwijzing synoniem of ander woord voor afwijzing

Denk niet dat De rode lantaarn synoniem is voor een paar uur per week ouwehoeren over de koers. De Gier, Dudok en Seriese nemen hun werk serieus, Vaak worden ze afgewezen,. Interne mobiliteit stimuleren: de do's & don'ts. Wil je meer uit de talenten en capaciteiten van je medewerkers halen en de vertrekratio verlagen? Dan kan een intern mobiliteitsbeleid je daarbij helpen. Het zorgt ervoor dat getalenteerde medewerkers beter kunnen doorstromen en zich voor langere tijd aan het bedrijf binden De beste zinnen om je brief mee af te sluiten. De afsluiting van je sollicitatiebrief moet kort en vriendelijk zijn en niet te ingewikkeld of te creatief. Zorg ervoor dat de lezer de juiste indruk krijgt van jouw capaciteiten en jouw beste eigenschappen. Beëindig de brief met een duidelijke slotzin, waarin je duidelijk en krachtig aangeeft.

Nederlandse synoniemen van afgewezen, ander woord voor

Synoniem; Stachys officinalis; Soort Utrecht - De Uithof - Fort Hoofddijk (UT) afgewezen Route. 1 foto's route. GPS 52.0887, 5.1727 RDS 140299 455627 nauwkeurigheid 6m bron ObsIdentify. synoniem: koelkast. Het is puur je persoonlijke afscheid afspraken afwijzing afwimpelen alcohol asociaal auto bedanken belediging bemoeien condoleren converseren cultuurverschillen eenzaamheid erfenis etentje geld geldcadeau huisdieren huwelijksinvitaties hygiëne jaloezie kleding kraamtijd kritiek logeren met tekening onbeleefd opruimen. Hoewel de naam Einstein tegenwoordig een synoniem is voor genie, is daar in zijn jonge jaren nog geen sprake van. Sterker nog, nadat hij in 1900 afstudeert aan de technische Universiteit van Zürich kan hij geen werk in de wetenschap vinden. In plaats daarvan besluit hij te gaan werken bij een Zwitsers bureau in Bern

Fouten maken is een synoniem van leren! Het principe van yin en yang leert ons dat fouten maken een synoniem is van leren. Als we namelijk het principe van afbraak (katabool) en opbouw (anabool) doortrekken, komen we uit bij non-dualiteit: het omlaag-proces = het omhoog-proces. Falen = slagen Huisje Boompje Beestje. 7-8. 5-6. Het vertrouwde programma met Raaf, Fahd en Carlijn over mensen, de natuur, techniek en milieu. Er komen geen nieuwe afleveringen meer. Log in om je favorieten op te slaan. Favoriete video's gemakkelijk terugkijken waar je wilt. Bewaar je favoriete video's en kijk later. Maak je eigen afspeellijsten Kinderen met een reactieve hechtingsstoornis voelen zich meestal afgewezen en niet gewenst. Deze kinderen zijn vaak verdrietig en voelen zich steeds tekort gedaan en niet begrepen. Meestal wijst het kind de hoofdverzorger het sterkst af. Er bestaan twee typen hechtingsstoornissen: het geremde en het ontremde type Helikoptermoeders zorgen dat alle obstakels, gevaren en tegenslagen ruim voor een mogelijke confrontatie met hun kind uit de weg geruimd zijn. Tieners houden niet van bemoeizieke ouders. Helikoptermoeders of tirannieke vaders lopen meer kans om door hun kinderen te worden afgewezen zodra zij de tienerleeftijd bereiken