Home

Klacht Inspectie SZW spam

Een klacht over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of arbeidsuitbuiting kunt u via de website van de Inspectie SZW doen. Ook als u een klacht heeft over het optreden van de Inspectie, kunt u op de website een digitaal klachtenformulier invullen De volledige tekst van de mail - afkomstig van het mailadres klacht1437@inspectie.com - luidt als volgt: Klachtnummer: 792122. 11:50. Dit is een officiële kennisgeving met betrekking tot een mogelijk onderzoek (Inspectie SZW). Wij hebben een klacht ontvangen tegen uw bedrijf met betrekking tot mogelijke inbreuken De Inspectie SZW onderzoekt geen anonieme meldingen en tips van niet direct belanghebbenden, behalve als het gaat om een gevaarlijke situatie op het werk, betaling onder het wettelijk minimumloon of tewerkstelling door illegalen. Bij een onderzoek maakt de Inspectie SZW nooit aan de werkgever bekend dat er een klacht is ingediend Inloggen op de Inspectie SZW portal. Het portaal voor het indienen van aanvragen en meldingen is vernieuwd. U heeft een email ontvangen met uw nieuwe gebruikersnaam. Heeft u uw wachtwoord nog niet gewijzigd? Klik dan op de link Wachtwoord vergeten. * verplichte velden. E-mailadres *. Wachtwoord *. Toon wachtwoord

Hoe kan ik een klacht indienen? Inspectie SZ

Er gaat een valse mail rond uit naam van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de mail staat dat er een klacht is ontvangen tegen je bedrijf; door op de link te klikken zou je de klacht kunnen bekijken. Het is echter aannemelijk dat je hiermee je apparaat infecteert met malware Dit is een officiële kennisgeving met betrekking tot een mogelijk onderzoek ( Inspectie SZW ). Wij hebben een klacht ontvangen tegen uw bedrijf met betrekking tot mogelijke inbreuken. De belangrijkste reden die in de klacht wordt omschreven is het feit dat uw bedrijf in deze periode niet in staat is zich aan te passen en de huidige wetgeving te respecteren Heeft u een vraag over een eerdere klacht, een melding of een bezoek van de Inspectie? Gebruik dan het online contactformulier. Postadres. Inspectie SZW Postbus 90801 2509 LV Den Haag. Bezoekadres. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Pers. Bent u journalist en heeft u een persvraag De Inspectie heeft één centraal meldpunt waar elke burger, werknemer, werkgever of instantie meldingen kan doen. Het informatieknooppunt van SZW maakt eveneens deel uit van het centrale meldpunt en heeft als taak het veredelen en doorgeleiden van signalen over fraude naar ketenpartners. Klachte

Valse mail uit naam van Inspectie SZW bevat mogelijk

Omdat de klachten recent zijn, heeft de Inspectie SZW nog geen waarschuwingen of boetes gegeven. Wel heeft ze de meeste betrokken werkgevers brieven gestuurd met het verzoek om de situatie op korte termijn te verbeteren. Ook kan de instelling worden gevraagd hierbij de ondernemingsraad te betrekken Met dit formulier kunt u een vraag stellen over een eerdere klacht, een melding of een bezoek van de Inspectie Inspectie SZW onderzoekt: de arbeidsomstandigheden; de arbeidstijden; het minimumloon en de minimum vakantiebijslag; buitenlanders en werk; Inspectie SZW maakt bij een controle niet bekend of iemand een klacht heeft ingediend over de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Wat als de Inspectie een overtreding constateert? De Inspectie legt sancties op als u in overtreding bent. Dat kan een boete zijn

Kan ik anoniem een klacht indienen bij de Inspectie SZW

 1. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarschuwt internetgebruikers voor malafide e-mails die uit naam van de organisatie worden verstuurd en een Excel-bijlage met kwaadaardige macro.
 2. isterie van VWS besloten deze tijdelijke positionering van de opsporingsfunctie bij de Inspectie SZW definitief te maken, wat een duurzame taakverbreding voor de Inspectie betekent. In 2017 werden er tien strafrechtelijke onderzoeken afgerond
 3. Blijkt tijdens een inspectie dat de regels niet of niet juist worden nageleefd, dan zal de Inspectie SZW - afhankelijk van de zwaarte van de overtreding - ervoor kiezen om: • een waarschuwing te geven • een eis tot naleving van de wet te stellen • een bestuurlijke boete of een proces-verbaal aan te zeggen • het werk stil te laten legge
 4. Klachten over werk dat bemanningsleden uitvoeren. Deze klachten sturen wij door naar de ILT. Klachten over werk dat niet-bemanningsleden uitvoeren en klachten over de opleiding van personeel. Deze klachten sturen wij door naar de Inspectie SZW. Als wij uw klacht doorsturen naar de ILT of de Inspectie SZW, dan informeren wij u hierover
 5. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarschuwt voor spamberichten die uit naam van de dienst worden verstuurd. De phishingmail ziet eruit als een waarschuwing over een onderzoek. In de.
 6. Er is een fout opgetreden in het Inspectie SZW portaal: Er is een onbekende fout opgetreden op de server
 7. 6 | Wat doet de Inspectie SZW? 3 Klachten, tips, meldingen en aanvragen Wilt u contact opnemen met de Inspectie SZW voor een melding, klacht of vraag? Inspectie SZW Telefoon: 0800 - 51 51 (gratis) Post: Postbus 820, 3500 AV Utrecht www.inspectieszw.nl Meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u het snelst doorgeven via boven-genoemd telefoonnummer

Klachtenformulier - Inspectie SZ

De nieuwste tweets van @InspectieSZW Recht op toezending van het rapport van de Inspectie SZW over een onderzoek (artikel 24 Arbowet) Recht om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Inspectie SZW (artikel 30 Arbowet). De werkgever heeft overigens hetzelfde recht. Het recht een klacht in te dienen bij de Inspectie SZW, die anoniem wordt behandeld (artikel 26 Arbowet) De Inspectie SZW heeft tot en met 13 september ruim 3500 meldingen gekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een woordvoerder heeft een bericht van De Telegraaf hierover bevestigd. Het totaal aantal klachten ligt dit jaar al boven 9.000, tegen 7.500 in een 'normaal' jaar. Van de meldingen gaat 60 procent over veilig en gezond.

Inloggen op de Inspectie SZW portal. Om dit formulier te gebruiken dient u geautoriseerd te zijn. Indien u al geautoriseerd bent, dan kunt u hier inloggen. (Klacht) Webportaal Melding onderbetaling WML. Webportaal Melding ontheffingen VOS. Webportaal Ongeval. Webportaal Ontheffing Nachtarbeid Volgens een woordvoerder van de Inspectie SZW is dat een brede categorie. Ziek naar het werk: vrijwillig Hier vallen bijvoorbeeld klachten onder over collega's die uit zichzelf met coronaklachten naar het werk komen. Ziek naar het werk: gedwongen Maar ook klachten over mensen die ondanks ziekte gedwongen worden om te komen werken Een klacht over uw arbeidsomstandigheden bespreekt u eerst met uw werkgever. Komt u er samen niet uit dan kan de arbodienst adviseren. Lost dit het probleem nog niet op? En bent u van mening dat de regels uit de Arbowetgeving niet of niet goed worden nageleefd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW

Verschillende ondernemers maken melding van dreigende mails uit naam van Inspectie SZW. Er zou een onderzoek worden gestart wegens een schending van het arbeidsrecht tijdens de coronacrisis. De mail bevat een bijlage met een samenvatting van de klachten en beschuldigingen, maar niets is minder waar: deze mail bevat schadelijke malware Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld misbruik door uw werkgever of de horeca. Het meldpunt verbindt u door met de juiste toezichthouder, of geeft uw klacht door aan de toezichthouder. Bijvoorbeeld: De Inspectie-SZW, bij meldingen over een werkgever. Een gemeente, bij meldingen over bijvoorbeeld de horeca U krijgt geen bericht van Inspectie SZW dat er een klacht is binnengekomen. U merkt het pas als de Inspectie onderzoek doet binnen uw bedrijf. Wat doet Inspectie SZW bij klachten over arbeidsomstandigheden? Als uw werknemer bij de Inspectie heeft geklaagd over de arbeidsomstandigheden, dan gaat de Inspectie onderzoeken wat er aan de hand is.

Inspectie SZW ontvangt dagelijks veel vragen, meldingen en klachten over de werkomstandigheden ten tijde van corona. Zij proberen deze zo goed als mogelijk op te pakken en te beantwoorden. De meldingen zijn divers en gaan bijvoorbeeld over zieke collega's op de werkvloer, verplicht blijven werken, geen afstand kunnen houden, geen beschermende middelen om te werken Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waaronder de Inspectie SZW. U kunt contact met deze functionaris opnemen via FG@minSZW.nl. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over deze registratie in te dienen klacht indienen bij de Inspectie SZW. U kunt uw klacht indienen via een digitaal meldingsformulier op de website van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW zegt nooit tegen de werkgever dat er een klacht is ingediend. Passend werk 18. Wie is er verantwoordelijk voor het aanbieden van passend werk voor mense

De Inspectie SZW is een meldpunt voor klachten van werknemers, ondernemingsraden en vakbonden. Al deze personen en instanties hebben het recht om een klacht bij de Inspectie SZW in te dienen. Deze klacht dient te gaan over werkgevers die nalaten of weigeren om een onveilige of ongezonde situatie op de werkplek aan te pakken De wijze waarop dit plaatsvindt wordt nader toegelicht in 'Bedrijfsvoering (Formatie en budget)' en 'Kerncijfers Inspectie SZW'. Wat betreft de ontwikkeling van het aantal ongevallen en klachten in 2017, bestaat op dit ogenblik nog geen compleet beeld. Wel lijkt duidelijk dat de stijging van de te onderzoeken arbeidsongevallen doorzet De Nationale ombudsman behandelt klachten over Inspectie SZW.. Dien een klacht in. Liever bellen? Bel ons gratis op 0800 - 33 55 555 (op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur)

Pas op voor valse mail uit naam van Inspectie SZW

Inspectiepraktijk. Op deze pagina leest u hoe het BRZO+ samenwerkingsverband het plannen, uitvoeren en handhaven van een Brzo-inspectie georganiseerd heeft. Het inspectieproces is gericht op de naleving van de Brzo-wetgeving en vormt een cyclus. Brzo-bedrijven worden geïnspecteerd op naleving van de Brzo-wetgeving Kerncijfers Inspectie SZW. De Inspectie heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in risicogestuurd en effectgericht programmatisch werken. De Inspectie stuurt daarbij op het behalen van resultaten en effecten die bijdragen aan gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen

Officiële kennisgeving (********) met betrekking tot een

 1. De Inspectie SZW meldt dit ook op de eigen website. In de mail wordt aangegeven dat dit een officiële aankondiging is van een mogelijk onderzoek en dat er een klacht tegen u zou zijn ingediend. Vervolgens krijgt u een link om de klacht online te bekijken. Klik niet op de link en verwijder de mail direct
 2. De Inspectie SZW prioriteiten laten leggen op meer PSA-inspecties in zorginstellingen en handhaven indien het PSA-beleid onvoldoende is. Biedt tevens beloningen als zorginstellingen goed op weg zijn op het gebied van preventie. Kansrijke en betaalbare voorbeelden en verhalen van ambassadeur-zorginstellingen en -werkgevers tonen
 3. Ongevallen, klachten, meldingen, verzoeken, opsporing en signalen Ongevallen, klachten, meldingen, verzoeken, opsporing en signalen. De Inspectie is in 2017 begonnen met het programma 'Arbo reactief'. Daarin worden alle ongevallen, klachten, meldingen en verzoeken om ontheffingen van verbodsbepalingen ondergebracht
 4. Contact opnemen met de Inspectie SZW voor een melding, klacht of vraag? Inspectie SZW Telefoon: 0800 - 270 00 00 (gratis) Post: Postbus 820, 3500 AV Utrecht www.inspectieszw.nl Meldingsplichtige arbeidsongevallen kunt u het snelst doorgeven via bovengenoemd telefoonnummer
 5. Inspectie SZW beoordeelt de meldingen op haar eigen terrein op basis van de risico's, en draagt meldingen op het terrein van andere toezichthouders over aan de juiste partij. Tot en met 10 januari 2021 heeft bij 2.217 werkgevers naar aanleiding van een corona gerelateerde melding een interventie plaatsgevonden die deels op afstand is uitgevoerd en deels op de fysieke locatie
 6. Inspectie SZW krijgt 3500 klachten gerelateerd aan coronavirus. 24 september 2020 - Bron: ANP. 24-09-2020 /auteur ANP Producties. DEN HAAG (ANP) - De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot en met 13 september ruim 3500 klachten en signalen binnengekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus
 7. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. De wet is op 11 december 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden

Contact Inspectie SZ

Inspectie SZW richt zich op VVT. De komende jaren zal de Inspectie SZW zich gaan richten op een aantal specifieke activiteiten en programma's, waarmee u als ondernemer in de zorg ook te maken kunt krijgen. Het aantal inspecteurs en rechercheurs zal hiervoor op korte termijn worden uitgebreid. Een samenvatting Meer klachten over pakket- en koeriersdiensten: Flink deel zoekt bewust de grenzen op. Onderbetaling, te weinig pauze, contante uitbetalingen en illegale tewerkstelling: afgelopen jaar kreeg de Inspectie SZW een groeiend aantal klachten binnen over de pakket- en koerierssector. Met eerlijke werkomstandigheden is het volgens de Inspectie. Klacht inspectie SZW. De verhalen van de musici en vocalisten geven een verontrustend beeld over het gedrag van Leusink en de relativerende houding die zijn bedrijfsleiding erop nahoudt. Daarom heeft de Kunstenbond een klacht ingediend bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) De Inspectie SZW rapporteert elke twee tot drie jaar over de resultaten en inzichten in de sectoren waarvoor een meerjarige aanpak geldt. Dit is de eerste sectorrapportage voor de sector Zorg en Welzijn, over de periode 2010 tot en met 2012. De Inspectie SZW werkt risicogericht en zet haar mensen en middelen in waar dat het meeste effect heeft

Onderzoek naar aanleiding van klachten, meldingen en

Klachten, melden en aanvragen Inspectie Gezondheidszorg

Inspectie treedt nauwelijks op tegen malafide uitzendbureaus: 'het is dweilen met de kraan open' Meldingen over misstanden in de uitzendsector leiden zelden tot een zaak. Van de ruim vierduizend klachten die bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) binnenkwamen, werd meer dan tachtig procent überhaupt niet onderzocht 3. Digitale bijlagen. 4. Overzicht en Verzending. 5. Ontvangstbevestiging kennisgeving. De Inspectie van SZW wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op de webpagina over privacy leest u hoe wij dat doen Thuiswerkplicht niet realistisch, maar . Ruim een kwart van de thuiswerkers moet toch af en toe naar kantoor. Bijna de helft doet dat sowieso. Een thuiswerkverplichting wordt dan ook niet realistisch geacht. Ook niet door regering en parlement. Ondertussen groeien de zorgen over onveilige werksituaties

Inspectie SZW krijgt 3500 klachten gerelateerd aan coronavirus. DEN HAAG (ANP) - De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot en met 13 september ruim 3500 klachten en signalen binnengekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een woordvoerder heeft een bericht van De Telegraaf hierover bevestigd De Inspectie SZW onderzoekt klachten en ongevallen en inspecteert branches waar grote risico's spelen rondom arbeidsmarktfraude of de veiligheid en gezondheid van werknemers. In dit gratis webinar komt u te weten waar u als werkgever in de praktijk op moet letten Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt dat doordat die te veel gericht zijn op het individu, terwijl de oorzaak van de werkdruk niet wordt aangepakt. De huidige aanpak zal daardoor volgens de Inspectie de werkdruk niet oplossen

Melden Inspectie SZ

Controleren thuiswerkende werknemer kent strikte voorwaarden. Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht 'Gluurapparatuur' in trek door thuiswerken, vakbonden bezorgd. Vertrouwen tussen werkgever en werknemer is de basis voor een goede arbeidsrelatie. Het is in. voorwaarden gesteld om de privacy van werknemers te waarborgen Een platform voor de bezorging van maaltijden heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 176.000,-. Het platform heeft in 2018 22 buitenlandse werknemers (vreemdelingen) maaltijden laten bezorgen. Het platform had voor hen geen werkvergunning aangevraagd terwijl dit wel verplicht is 1. document over Toezicht en handhaving Inspectie SZW. Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Alle onderwerpen ARIE en Brzo Aangepast werk Aanrijdgevaar Aansprakelijkheid van de werkgever Agressie en geweld Algemene rechten & plichten van werkenden Alleenwerken Allergenen.

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot en met 13 september ruim 3500 klachten en signalen binnengekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een woordvoerder heeft een. Waarschuwing voor phishing mails Inspectie SZW. 09-04-2020 Print. Let op! Er gaan phishing mails rond, zogenaamd afkomstig van 'Inspectie SZW'. De Inspectie SZW meldt dit ook op de eigen website. In de mail wordt aangegeven dat dit een officiële aankondiging is van een mogelijk onderzoek en dat er een klacht tegen u zou zijn ingediend Inspectie SZW onderzoekt in principe elke serieuze klacht. Werknemers kunnen ook anoniem een misstand melden. Zowel een individuele werknemer als een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) kunnen een klacht bij Inspectie SZW indienen als zij vinden dat de arbeidsomstandigheden in hun organisatie niet voldoen aan de wettelijke eisen

Home Inspectie SZ

Inspectie SZW en de rechten van de OR. De Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) is onder meer belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Ook heeft de Inspectie SZW een rol bij het onderzoeken van een werkplek voor een arbeidsgehandicapte werknemer en het doen van voorstellen om de werkplek aan te passen Basisinspectiemodule Inspectie SZW. Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van de Inspectie SZW. BIM's zijn primair bedoeld voor intern gebruik door de Inspectie SZW, maar kunnen ook door derden worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop geïnspecteerd wordt De inspectie SZW is het met hen eens. De vergoeding die Huiscleaning vroeg aan de schoonmakers, was in strijd met de wet. Ook de regel dat niet zonder Huiscleaning gewerkt mocht worden, was onwettig

De Inspectie SZW gaat in 2021 extra aandacht schenken aan de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van bedrijven. De inspectie wil hiermee de gezondheid van werknemers borgen en oneerlijke concurrentie tegengaan. Dit blijkt uit het jaarplan dat onlangs is gepubliceerd. De inspectie gaat niet alleen strenger controleren of bedrijven een RI&E hebben, maar ook of deze Het gaat goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid loopt terug. De keerzijde van deze ontwikkeling is de groei van het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt. De Inspectie SZW zag in 2018 schijnconstructies en misstanden waarbij werkenden ernstig financieel werden benadeeld of zelfs uitgebuit. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW

Inspectie SZW. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich houden aan de wetten over werk. De Inspectie onderzoekt ook klachten en andere meldingen. U kunt een klacht over uw arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden indienen bij de Inspectie. Nationale Ombudsman De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie heten. De reden voor de naamsverandering is onder meer de komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority (ELA), maar ook het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is

Inspectie SZW melding spam let op! er gaan phishingmails

Het werkveld van Inspectie SZW is breed: 1,6 miljoen bedrijven, 8,6 miljoen werkenden en 1,4 miljoen mensen die een beroep doen op het sociale zekerheidsstelsel. Programma's Een programma bestaat uit een meerjarige mix van activiteiten, toegespitst op het aanpakken van de grootste risico's en het behalen van gestelde doelen De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarschuwt internetgebruikers voor e-mails die uit naam van de organisatie worden verstuurd en een Excel-bijlage met een virus bevatten. De e. Wat doet de Inspectie SZW. Zoals de naam al zegt, doet de Inspectie SZW inspecties bij bedrijven. Zo controleert zij of werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels rondom werk. Ook onderzoekt de Inspectie SZW meldingen van bedrijfsongevallen en klachten over bedrijven. Lees hier alles over bedrijfsongevallen De Inspectie SZW kreeg in 2018 meer meldingen van schijnconstructies en van situaties waarin mensen zwaar financieel zijn benadeeld of zelfs uitgebuit. Hier zou content moeten staan van bijv. De Inspectie SZW heeft de capaciteit voor data-analyse ter ondersteuning van de LSI-thema's in 2018 uitgebreid. Daarnaast is de Inspectie SZW in het kader van de LSI-samenwerking in 2018 gestart met een project om de kennis over schijnconstructies te verbeteren

De ACM houdt toezicht op Europese Zeehavenverordening. De Europese Zeehavenverordening, geldig sinds 24 maart 2019, regelt een aantal zaken in de relatie tussen een zeehavenbeheerder, havendienstaanbieders en havengebruikers. Maar de verordening ziet ook op financiële betrekkingen tussen zeehavenbeheerders en de overheid De Inspectie SZW zal de betreffende bedrijfsarts in geval van overtreding van dit lid primair een waarschuwing geven. Indien de situatie niet verbetert, volgt een boete van categorie 3 De klacht dient op een zorgvuldige wijze te worden onderzocht. Daartoe behoort Meer dan zevenhonderd klachten over de werkdruk had protestgroep WOinActie verzameld. Met steun van de vakbonden belandden die klachten in januari 2020 op het bureau van de inspectie SZW, die een onderzoek is gestart. Dat is nu afgerond. De uitkomst: het gaat niet goed. De plannen tegen de werkdruk halen te weinig uit Op de website van Inspectie SZW vind je de onderwerpen die onder het toezicht van de Inspectie SZW vallen en waarover je een melding of aanvraag in kunt dienen, zoals het melden van arbeidsongevallen, of klachten over naleving van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden

Inspectie SZW: Tweede kennisgeving (*****) - Onderzoek is

1 De Inspectie-afdeling 1 staat onder leiding van een manager inspectie. 2 De manager inspectie is verantwoordelijk voor: a. het conform de planning uitvoeren van de projecten, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit inspecteur-generaal SZW 2010; b Meer klachten over onveilige werkplekken door corona. Arbeidsinspectie Vanwege corona krijgt de Inspectie SZW dit jaar veel meer klachten, met name vanuit de horeca en de groot- en detailhandel.

Inspectie SZW heeft haar Jaarplan 2018 gepubliceerd. Daarin constateert de organisatie de verwachting van een stijging van het aantal ongevallen en door een groeiende economie een verhoogd risico bestaat op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Reden voor de overheid om extra budget beschikbaar te stellen voor efficiënte handhaving DEN HAAG (ANP) - De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft tot en met 13 september ruim 3500 klachten en signalen binnengekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een. Inspectie SZW: speerpunten 2021 jaarplan. November jl. publiceerde de Inspectie SZW het jaarplan 2021 gericht op het realiseren van eerlijk, gezond, veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Vanwege het coronavirus heeft de Inspectie het jaarplan bijgesteld Documenten keurmeesters. Aanwijzingsformulier keuren hijs- en hefmiddelen. Aanwijzingsformulier keuren ladders trappen en rolsteigers. Aanwijzingsformulier keuren landbouw-, tuin-, park- en bouwmachines. Aanwijzingsformulier keuren valbeveiligingsmiddelen. Aanwijzingsformulier keurmeester NEN 3140 Het regent klachten over het overtreden van coronaregels op de werkvloer. Tot nu toe kwamen er dit jaar bijna 6000 klachten binnen bij de Inspectie SZW met betrekking tot corona. In dezelfde. Door de Inspectie SZW zal worden gecontroleerd of je beschikt over een actuele Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In een RI&E worden de Arbo-risico's die specifiek voor jouw bedrijf gelden, in kaart gebracht en wordt hiervan een plan van aanpak gemaakt om deze risico's aan te pakken. De verplichting om een RI&E te hebben, geldt niet.