Home

Cao hbo docent

De cao liep van 1 april 2020 t/m 31 december 2020, en is nog van kracht tot uiterlijk 1 september 2021. Lees hier meer over de huidige onderhandelingen. Hoofdpunten cao hbo 2020. Het onderwijspersoneel krijgt in deze cao-periode (negen maanden) een loonsverhoging van in totaal 2,75 procen Cao met langere looptijd. Op 1 januari 2021 liep officieel de cao Hoger Beroepsonderwijs af. Omdat geen van de betrokken partijen de cao heeft opgezegd, is deze zonder veranderingen verlengd tot 1 oktober 2021, zodat er tijd is om een nieuw voorstel te maken Een cao geldt voor een hele sector of bedrijf. Met een cao ben je dus beter af. Met een cao krijg je vaak meer vakantiedagen, regelmatig een loonsverhoging, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Ook regelt een cao vaak je pensioen en heb je als lid inspraak in de cao. Een cao geeft rust op de arbeidsmarkt Hoeveel een docent verdient, dat hangt af van de functie en de opgedana ervaring. Docenten vallen in de salarisschalen 10 t/m 13. Daarbij geldt dat het overgrote deel van de docenten in schaal 11 of 12 werken. De Salaristabel cao-hbo 2018-2021: 10 (€ 2.769,32 - € 4.192,37) 11 (€ 3.560,72 - € 4.892,31 10 cao-hbo 2018 - 2020 Mocht op 1 januari 2022 blijken dat de introductie van het nieuwe artikel D-3 niet leidt tot een daling van het percentage niet-vaste contracten, dan vallen sociale partners terug op de cao-teksten van hoofdstuk D van de cao-hbo 2017-2018. Vormen van tijdelijkheid die in beginsel uitlegbaar zijn

De cao PO is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. CAO. Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020 - Overzicht wijzigingen cao-tekst. CAO Primair Onderwijs 2019 - 2020. CAO was-wordt-lijst CAO PO 2019 - 2020. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 - 202 HBO | Hoger Beroepsonderwijs 2018 - 2020 Nieuws. 29-05-2020 Principeakkoord CAO HBO 2020; 20-07-2018 Nieuwe tekst CAO HBO 2018-2020; 23-03-2018 Principeakkoord CAO HBO 2018-2020; 02-11-2017 Nieuwe tekst CAO HBO | Hoger Beroepsonderwijs 2017-2018; 20-03-2017 Principeakkoord CAO HBO 2017-2018; 30-05-2016 Nieuwe tekst CAO Hoger Beroepsonderwijs 2016-2017; 24-02-2016 Principeakkoord CAO HBO 2016-201 CAO en arbeidsvoorwaarden. Sociale partners in het hbo, werkgevers en werknemers, onderhandelen periodiek over een cao voor de ruim 40.000 werknemers in de sector. Met de cao hbo 2012-2013 is een groot aantal gedetailleerde regelingen over scholing en ontwikkeling vervangen door één kaderregeling Salaris docent. Het salaris in het onderwijs wordt bepaald op basis van schalen. Deze schalen worden per sector vastgesteld in zogenaamde salaristabellen.Devocare is voornamelijk actief in de volgende sectoren Welke verlofregelingen zijn er voor het hbo? Een fulltime werkweek bestaat in het hoger beroepsonderwijs uit 36, 38 of 40 uur. Op basis van het aantal uren dat u per week werkt, wordt ook het aantal vakantieuren berekend. Werkt u 36 uur per week, dan heeft u recht op 219 vakantieuren per kalenderjaar. Werkt u 38 uur, dan krijgt u 323 vakantieuren

Een loonsverhoging van 2,75 procent in negen maanden tijd, een eenmalige uitkering van 880 euro en nieuw personeel met een master komt in principe in salarisschaal 11. Dat zijn belangrijke afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de cao hbo. Een degelijk resultaat, dat wij gaan voorleggen aan onze leden, zegt AOb-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep juni 2019: € 400 eenmalige uitkering (deeltijd naar rato) dec-2019: 8,3 procent eindejaarsuitkering. jun-2020: € 880 eenmalige uitkering. 01-07-2020: 2,75 procent salarisverhoging. dec-2020: 8,3 procent eindejaarsuitkering. Documenten. Tekst CAO hoger beroepsonderwijs 2017 - 2018

Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO hbo 2018-2020. Na je aanstelling nodigen we je uit voor onze introductie voor nieuwe medewerkers. Daar hoor je meer over werken bij Avans Het salaris van een Docent Verpleegkunde ligt tussen de € 2915,- en € 6065,- bruto per maand. Dit salaris is gebaseerd op de CAO voor het MBO onderwijs. Er is voor leraren en docenten op het MBO een salarishuis ontworpen op basis van ervaring. Er zijn 4 ervarings- of competentieniveaus Cao-regeling Duurzame Inzetbaarheid Sinds 1 augustus 2015 is de cao-regeling Duurzame Inzetbaarheid (DI) van kracht. Deze regeling geeft de werknemer (die voldoet aan de voorwaarden) jaarlijks recht op een persoonlijk DI-budget in uren. De werknemer kan zijn DI-uren op verschillende manieren besteden. Hij bepaalt zelf hoe hij zijn DI-uren aanwendt Hoeveel verdien je als leraar? Leraren in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs (cao po). Een leraar die start in de eerste trede van schaal L10 krijgt op basis van de cao po 2018 ongeveer € 3.000 per maand. In principe geldt dat naarmate een leraar meer ervaring heeft, het salaris hoger wordt

Behalve een boeiende werkomgeving kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de CAO-HBO 2020 en een aantal specifieke Fontysregelingen zoals: volledige vergoeding woon- werkverkeer als je met openbaar vervoer reist. fiscaal gunstige uitruilregeling reiskosten. collectieve verzekeringen Centraal Beheer CAO HBO, CAO Hoger Beroepsonderwijs met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws. 29-05-20 Principeakkoord CAO HBO 2020. 20-07-18 Nieuwe tekst CAO HBO 2018-2020. 23-03-18 Principeakkoord CAO HBO 2018-2020. 02-11-17 Nieuwe tekst CAO HBO 2017-2018 Vandaag: hbo-docent Marc (44). Marc werkt 40 uur per week als docent en opleidingsmanager in het hbo. Hij doet dit nu 7 jaar. Volgens de cao werk ik 36 uur per week,. Gedurende de looptijd van de cao zullen sociale partners monitoren of deze doelstelling is behaald. Mocht op 1 januari 2022 blijken dat de introductie van het nieuwe artikel D-3 niet leidt tot een daling van het percentage niet-vaste contracten, dan vallen sociale partners terug op de cao-teksten van hoofdstuk D van de cao-hbo 2017-2018 Ook is de huidige cao is door geen van beide partijen opgezegd. Daarom is deze ongewijzigd verlengd met negen maanden. De huidige cao hbo liep af op 1 januari 2021. Eind vorig jaar heeft de FNV met de andere bonden een gezamenlijke inzet voor een nieuwe cao hbo aan de werkgever gepresenteerd

Voor het mbo zijn de salarissen vastgelegd in de cao mbo.In de cao zijn vier salarisschalen voor docenten opgenomen: LB, LC, LD en LE. In welke salarisschaal je wordt ingedeeld hangt af van de taken en verantwoordelijkheden die bij je functie horen, de hoeveelheid ervaring die je hebt en de scholing die je gevolgd hebt Hogeschool Utrecht, functieprofiel HOGESCHOOLDOCENT - functiecode 0103, 1 mei 2007 5 RESULTAATGEBIEDEN Kernactiviteit Kader Resultaat Voorbeeld van activiteiten 14. Leiding geven aan medewerkers onderwijsteam met verantwoordelijkheid voor RGW cyclus / teamleider onderwijs (variant Het door decentrale cao-partijen ontwikkelde functiebouwwerk voor het hbo kent referentiefuncties voor docenten op verschillende niveaus. Daarmee biedt het functiebouwwerk ruimte voor loopbaan- en promotiemogelijkheden. 9.5.7. Ontslag en pensioen. Bepalingen omtrent ontslag zijn opgenomen in de cao hbo Check je salaris! 2021 Professoren en docenten hoger onderwijs bereiden thematische colleges en werkgroepen voor en geven ze in het kader van een bepaald curriculum aan universiteit of hogeschool. Ze doen onderzoek en schrijven wetenschappelijke artikelen en boeken

CAO Onderwijs 2021 - CAO en Arbeidsvoorwaarde

240 jobadvertenties beschikbaar voor cao hbo docent om de job te vinden die je zoekt. De beste jobadvertenties in Trovit Hbo cao en salaris. ik ben aangenomen voor een dag per week op een (grote) hbo instelling en moet binnenkort over mijn salaris onderhandelen. Het valt in schaal 11 van de hbo cao. Ik ben uit flink wat kandidaten het geworden op basis van mijn ervaring als docent en ervaring als professional (10 jaar +) en dat ik dus met die ervaring direct aan.

Werken bij hogescholen - sector GezondheidszorgWerken in de sector Kunst - Werken bij hogescholen

Cao Hoger beroepsonderwijs (HBO) De Algemene Onderwijsbon

Alles over de cao Hoger Beroepsonderwijs CN

De Hogeschool Van Hall Larenstein zoekt een docent communicatie. 'Jij bent een kei in communicatie en hebt een relevante opleiding op academisch niveau', staat in de vacature. De geboden salarisschaal: 10. Tegen de afspraken in de hbo-cao in Dat is vreemd, want het gaat tegen de afspraken in van. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, schaal 12 CAO HBO/ Docent onderzoeker C (minimaal € 4.445,52 en maximaal € 5.717,25) bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar (D4). De hoofdstandplaats is Leeuwarden maar daarnaast. Hbo-docenten hebben last van 'masterstress', blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Docenten met een bachelordiploma moeten snel een masteropleiding gaan volgen, ook als ze er eigenlijk geen tijd voor hebben. Hogescholen hebben allerlei prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs. Die gaan niet alleen over lesuren, uitval en studietempo, maar ook over het [ Van leraren die les geven aan onderwijsinstellingen zijn de lonen vastgelegd in CAO's. In het basisonderwijs verdient de leraar (in schaal LA of LB) bruto tussen de €2270 en €3597. In het speciaal onderwijs (schaal LB of LC) is dit maandelijks tussen de €2354 en €4197 en in het voortgezet onderwijs (schaal LB, LC of LD) tussen de €2445 en €4962 De werknemers van hogescholen krijgen vanaf april een loonsverhoging. De vakbonden en werkgevers hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe hbo-cao. In de nieuwe cao staat dat het personeel een salarisverhoging krijgt van 3,65 procent. Daarnaast krijgt iedereen er in april eenmalig 250 euro bij en in november 500 euro (bij een voltijdse aanstelling)

Cao Hoger Beroepsonderwijs - FN

Veelgestelde vragen over het werken bij hogeschole

Hbo Docent vacatures. Docent Nederlands, Docent Visualisatie Skills Built Environment, Docent Beveiliging en meer op Indeed.co Blijf op de hoogte! Wil je niets missen? Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het onderwijsnieuws, AOb-activiteiten en de onderwerpen uit het Onderwijsblad Als werkgevers en werknemers instemmen met de nieuwe cao, komt er geld beschikbaar voor de 'professionalisering' van hbo-werknemers.Tel alle salarissen van medewerkers bij elkaar op en neem daar zes procent van. Dat is het budget dat hogescholen er voortaan minimaal aan besteden Hbo-docent dupe van schijnconstructies Rond de externe inhuur van hbo-docenten hangt een dichte mist. Het Onderwijsblad ontdekte dat drie grote hogescholen externe docenten inhuren via een eigen payrollbedrijf. Juridisch mag dat, maar het leidt tot een oneerlijke tweedeling onder het personeel. Tekst Yvonne van de Meent Beeld Typetank Van ee Het landelijk gemiddelde salaris voor een Docent hogeschool in Nederland is € 4.203 per maand. Filter op locatie om salarissen voor een Docent hogeschool in uw gebied te bekijken. Schattingen van salarissen zijn gebaseerd op 26 salarissen die anoniem bij Glassdoor zijn ingediend door werknemers met Docent hogeschool als functie

Werken bij Hogeschool Windesheim in Almere en Zwolle Actief bijdragen aan inclusieve en duurzame samenleving 25.000 studenten 2000 medewerkers uitdagend en flexibel onderwij De AOb is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Met meer dan één miljoen leden is de FNV de grootste vakbond voor werknemers van Nederland Opslagfactor (deel 2 artikel CAO PO) Aan het geven van les en het verzorgen van lesgebonden en/of behandeltaken is voor- en nawerk verbonden. Deze uren worden uitgedrukt in een opslagfactor. De opslagfactor wordt vastgesteld tussen 35 % en 45 % van de lesuren. Wat wel en niet onder een opslagfactor valt, verschilt per bestuur en soms zelfs per. Handreiking Duurzame Inzetbaarheid. In deze handreiking uit oktober 2016 is een overzicht van regelingen die er zijn, hoe ze werken en hoe je hier als hbo-medewerker gebruik van kunt maken. Ter inspiratie vertellen zes medewerkers over hun ervaringen Volg dan de deeltijdopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn! Je kunt hierna aan de slag als 2e-graads leraar in het vmbo en mbo. Deeltijd Bachelor 4 jaar , verkorting is mogelijk. Nijmegen Kapittelweg 35. 6525 EN Nijmegen

HBO docent frans Vacatures. 114 vacatures gevonden. Op zoek naar HBO vacatures, banen, werk als docent frans. E-mail mij de nieuwste banen Docent wiskunde . SvPO Wij volgen de cao hbo. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed. Lbr: 10/073 CvA/LOGA 10/12 - Uitwerking Cao 2009-2011 Flexibilisering en levensfase- 1 juli 2010; Lbr. 09/054 CvA/LOGA 09/12 - Aanvullende CAR-UWO wijzigingen n.a.v. verlenging onbetaald ouderschapsverlof- 27 april 2009; Lbr. 08/197 CvA/LOGA 08/41- Duur ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting - 12 decenber 200 Dit is een uitgave van de Stichting Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA Rotterdam T 010 794 0000 hogeschoolrotterdam.nl Fotografieconcept en vormgeving: Het Proce

Alle cao's en salarisschalen binnen het onderwijs voor 202

  1. Deze CAO's gelden ook voor al het niet-lesgevend personeel. Daarnaast hebben sommige grote besturen (OMO, Carmel) een eigen CAO. personeelsleden aan de universiteit kunnen onder de CAO-NU (Nederlandse universiteiten) vallen, maar ook bijvoorbeeld onder de CAO-onderzoeksinstellingen, hangt er vanaf wie je formele werkgever is
  2. 'Functiewaardering hbo-docent herzien' De vakbonden willen het functiewaarderingssysteem in het hbo herzien. Nieuwe docenten zwemmen in de fuik van de laagste salarisschaal, waaruit ontsnappen alleen mogelijk is door managementtaken te aanvaarden
  3. Een gewone verpleegkundige werkzaam in een UMC met 10 jaar ervaring na het behalen van het diploma :zit aan de max van schaal 7 CAO UMC salaris: 2996 euro bruto per maand, daarnaast nog 8,3% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering komt in totaal uit op 41920 euro dat is omgerekend 51645 US dollar
  4. Wij bieden u een of meerdere betrokken professionals voor de hbo docent vacatures. Maakt u gebruik van de diensten van GoudGrijs, dan brengen wij u in contact met betrokken onderwijsmensen. De vacature docent hbo wordt door ons serieus opgepakt. Wij zoeken de juiste mensen voor de openstaande vacature
  5. Salaris hbo docent Fontys. Leraren in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs vallen onder de cao primair onderwijs (cao po). Een leraar die start in de eerste trede van schaal L10 krijgt op basis van de cao po 2018 ongeveer € 3.000 per maand Docent salarissen bij Fontys variëren van €1.083 - €5.375. De schatting is gebaseerd op 4 Fontys Docent salarisrapport(en) die verstrekt zijn.

Salaris en Arbeidsvoorwaarden HBO Hoger Beroepsonderwijs

  1. der werkdruk. Een groeiend aantal leraren schrijft zich in als ondernemer en staat als zzp'er voor de klas. Met uurtarieven van 60 euro per uur lijkt dat een.
  2. MBO docent Vacatures. 257 vacatures gevonden. Op zoek naar MBO vacatures, banen, werk als docent. Ons privacy statement vind je hier. Om je zoekopdracht succesvol op te slaan, moet je deze nog activeren. Je hebt hiervoor 48 uur de tijd. Pas dan ontvang je relevante vacatures op basis van je zoekopdracht in je mailbox
  3. g om mij tweemaal per week de nieuwsbrief te sturen. Categorieën Actueel Opinie Wetenschap.
  4. istratief Medewerker, Docent Pedagogiek, Medewerker Planning en meer op Indeed.co
  5. In 2008 werd besloten dat mbo-docenten meer zouden moeten verdienen. Extra geld waarover mbo-instellingen beschikken, blijkt echter niet bij personeel terecht te komen

Vereniging Hogescholen CAO en arbeidsvoorwaarde

Inschaling, afhankelijk van ervaring, conform CAO-PO L10 schaal (min. € 2678,- max. € 4113,- bruto) bij een fulltime betrekkingsomvang; Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden , waaronder 50 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, 6,3% eindejaarsuitkering en mogelijkheden om fiscaal vriendelijk onder andere een fiets te kopen , een weekendje weg te gaan of een maaltijdbox aan te. 8049 vacatures gevonden. Online zoeken naar VMBO vacatures, banen en werk als onderwijs. Personeel gezocht: Nationalevacaturebank.nl is de vacaturebank met het meest complete aanbod vacatures en jobs met een vast of deeltijd dienstverband. E-mail mij de nieuwste banen. Mail mij dit soort vacatures De functie kan met het docentschap Creative Business Entrepeneur Finance en Marketing worden gegeven. (dit docentschap betreft 0,3 FTE). Je bent een docent die studenten kan coachen tot digital marketeer in creatief ondernemen. De docent moet zijn kennis over marketingstrategie, Search Engine Marketing, Content Marketing, Social Media en online.

Staking leraren: 'salaris wordt niet doorbetaald

Salaris docent? Bekijk hier de loontabellen PO, VO, MBO

De cao ontstond aan het eind van de 19e eeuw om uitbuiting van arbeiders tegen te gaan. In de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw ontstonden de cao's zoals wij ze Een hbo-docent die van zijn hogeschool na twintig jaar lesgeven een halfjaar de tijd heeft gekregen om een docentenstage te lopen Wat verdien ik na afstuderen op het hbo? Nu feitelijk bijna iedere student een studieschuld heeft, een heel begrijpelijke vraag.Want het geld dat je leent moet je ook weer terugbetalen.In een eerder artikel ben ik al ingegaan op de startsalarissen van mensen die een universitaire opleiding hebben gevolgd.. Regelmatig geef ik, met studenten, een webinar over studeren en studiekeuze - een HBO-docent - een hoogleraar/professor Onderwijs CAO is een van de beste van NL. Een leraar Primair Onderwijs begint met LA1 eur. 2.132,00 (even uit mn blote hoofd) schaal loopt tot LA18: eur. 3.132.00 Speciaal Onderwijs en VO hanteert LB 2250 tot 3400

Welke verlofregelingen zijn er voor het hbo

Een jaarcontract (D4 cao hbo). Een goede werk/privé balans (40+ vrije dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, mogelijkheid tot betaald ouderschapverlof 75%, flexibele werktijden). Salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding, van minimaal €2.845,48 en maximaal €5.026,85 bruto per maand (schaal 10 of 11) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3%. Als HBO docent recht en bedrijfskunde geef ik gastcolleges. Lees meer. Docent. cao onderhandelingen, advies conflicterende cao's, begeleiding adviesaanvragen, advies instelling OR en rol ondernemer / OR. Reorganisatie & fusie

Cao hbo: 2,75 procent loonsverhoging De Algemene

Salaris in het onderwijs. het salaris in basisonderwijs als startende leraar krijg je bruto circa €3.100,- per maand betaald. Het salaris in basisonderwijs kan verschillen. Het salaris in het onderwijs die je dan krijgt is inclusief je vakantiegeld en het eindejaarsuitkering. het salaris in voortgezet onderwijs wordt het vastgelegd in de cao. Kom werken bij de HAN. Bekijk het overzicht van onze vacatures, en lees meer over de arbeidsvoorwaarden De pensioenpremie van ABP gaat omhoog in 2021. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 24,9% naar 25,9%. Dat is nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. De financiële positie van het fonds laat niet toe dat de pensioenen van de deelnemers verhoogd worden in 2021. Het bestuur van ABP heeft dit, na positief. Hbo'er (met apostrof) is juist. Dit woord is een afleiding van hbo ('hoger beroepsonderwijs'). Aan de afkorting hbo is het achtervoegsel -er geplakt. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden. Dat zou namelijk tot uitspraakverwarring kunnen leiden ('hboer') Volgens de cao ben je dan 'instructeur' in plaats van hbo-docent Ineke is actief in diverse bestuurlijke functies. Ze is lid van de Politieonderwijsraad, lid Commissie Arbeidsvoorwaarden Vereniging Hogescholen, lid Werkgevers Onderhandelingsdelegatie cao t.b.v. het hbo en lid adviesraad Studentenhuisvesting Stichting DUW

Genootschap Onze Taal: Nederlandse vereniging van taalliefhebbers, met het tijdschrift Onze Taal. Nieuws, advies en informatie over taal Opzegtermijn CAO bij ontslag nemen. Is er in jouw geval een CAO van toepassing, dan is het goed om deze ook even te checken. In de CAO mag namelijk ook afgeweken worden van de standaard opzegtermijn. Kijk dit dus altijd even na. Kalendermaand en opzegtermijn. Wat betreft de opzegtermijn wordt er altijd gewerkt met hele kalendermaanden Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, schaal 10 of 11 CAO HBO/ Docent onderzoeker A of B (minimaal € 2845,48 en maximaal € 5026,85) bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering Een ervaren piloot die een Boeing 747 vliegt bij KLM kan qua bruto jaarloon ruim boven de €200.000,- uitkomen. Dit bepaald een heel groot deel van je salaris, Er zijn simpelweg airlines die veel minder betalen dan een ander bedrijf. Ook al vlieg je in het zelfde vliegtuig met evenveel ervaring Gemiddeld factureert een freelance docent in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo): - tussen de € 55,- en € 65,- per uur (tweedegraads); - tussen de € 60,- en € 75,- per uur (eerstegraads). De genoemde bedragen zijn exclusief btw, omdat het geven van onderwijs vrijgesteld is van btw Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De cao hbo kun je hier nalezen. Additionele informatie. Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je toch nog? Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Of misschien ben je nieuwsgierig geworden naar de werkomgeving of hoe het is om hbo-docent te zijn in de praktijk