Home

Kamers VOC

Kamers van de VOC. De Kamers hadden ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Ze konden zelf handelen, zolang ze binnen de door de VOC gestelde normen bleven. Totale inleg voor de oprichting van de VOC (bedragen per 31 augustus 1602 zoals definitief vastgesteld door de Heren XVII), uitgesplitst naar kamer, bedragen in gulden De organisatie van de VOC was decentraal. In zes steden kwamen Kamers (deel-ondernemingen) van de VOC: Amsterdam, Zeeland (Middelburg), Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. Elke Kamer vaardigde vertegenwoordigers af naar de gezamenlijke vergaderingen in Amsterdam of Zeeland Kamers. In de zes steden waar voorcompagnieën waren gevestigd (Amsterdam, Rotterdam, Delft, Hoorn, Enkhuizen en Middelburg) kwamen 'kamers' (bestuursafdelingen) van de VOC. Deze steden hadden het recht om van het gezamenlijke kapitaal van ruim 6,4 miljoen gulden tochten te maken naar Indië

De Kamer van Amsterdam. Huisvesting. Oost-Indisch Huis Bij de oprichting van de VOC werd niet direct begonnen met nieuwbouw voor de huisvesting, maar men probeerde bestaande gebouwen te huren. Het stads Bushuis (het voormalige stadsarsenaal) kon de Kamer van Amsterdam vanaf 14 april 1603 huren voor ƒ2000 per jaar Na de oprichting van de VOC werd voor de huisvesting van de Kamer van Enkhuizen de Zuider- of Engelse toren toegewezen voor een periode van 20 jaar. Mogelijk hoefde hiervoor aanvankelijk geen huur betaald te worden, maar vanaf 1626, toen de Westindische compagnie een pand in Enkhuizen wilde betrekken en hiervoor door de stad huur werd gevraagd, moest ook de VOC voor de toren huur betalen, 250 gulden per jaar

Zoals Middelburg de tweede handelsstad van de Republiek was, zo was de Kamer van Zeeland was na Amsterdam de belangrijkste van de Kamers van de Verenigde Oostindische Compagnie. De Zeeuwen legden bij de oprichting van de VOC in 1602 f 1.300.405 in, ongeveer de helft van de inleg van de Kamer van Amsterdam 21 Woningen vanaf € 1.475. Vind het beste aanbod voor de zoekopdracht kamer voc. Prachtig verbouwd voormalig notariskantoor! Aan mooie gracht gelegen in het sfeervolle oude voc centrum van enkhuizen. Op loopafstand van scholen, de g. .Wonen met allure in een herenhuis op de binnenstadsgrens van de VOC-kamer in Amsterdam en Middelburg. Ook in Rotterdam, Enkhuizen, Delft en Hoorn waren er kantoren. Werknemers: tot 28.000 Producte

Het leven aan boord van een VOC-schip. En dan zijn de schepen gereed en staat de bemanning klaar voor een maandenlange reis richting het Oosten. Een reis die voor velen werd ondernomen met de hoop om als een rijk man terug te keren naar Holland. Maar de moeilijke tijden die hem stonden te wachten ontnamen aan velen die hoop De zes VOC-Kamers De leden die gezamenlijk de Heeren XVII vormden waren afkomstig uit een viertal regionale afdelingen welke waren gevestigd in Amsterdam, Zeeland, West-Friesland en Maaze. Iedere regionale afdeling had één of meerdere kantoren die door de VOC Kamers werden genoemd en het pand waar de Kamer was gevestigd werd in de volksmond het 'Oostindisch Huis' of Oost-Indië Huis' genoemd Na de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie werd in Delft thuis bij de bewindhebbers vergaderd. Maar uiteindelijk is, als laatste van de zes kamers van de VOC, ook in Delft een pand aangekocht. In 1630 zijn twee huizen aan de Oude Delft aangekocht en in 1631, het jaartal in de gevel, direct verbouwd

VOC-Kamer Amsterdam - Wikipedi

 1. De VOC-Kamer Rotterdam was een van de zes Kamers van de Vereenigde Oostindische Compagnie, opgericht in 1602. De Rotterdamse afdeling leverde één bewindhebber aan de Heren XVII, het VOC-opperbestuur. De VOC-Kamer Rotterdam was belast met het uitvoeren van een zestiende deel van de handelsactiviteiten van de VOC. De andere vijf Kamers waren die van Amsterdam, Middelburg, Delft, Hoorn en Enkhuizen
 2. • Antwoord: De VOC had 6 vestigingen (Kamers) in Nederland. • In welke plaatsen was zo'n Kamer te vinden? • Antwoord: Er is een Kamer in Amsterdam, in Rotterdam, in Delft, Middelburg, Enkhuizen en Hoorn
 3. Het was niet toegestaan op de werven van de VOC schepen voor derden te bouwen. Desondanks bleek in 1671 dat de scheepstimmerman van de Kamer van Hoorn de werf en gereedschappen gebruikt heeft om twee schepen voor particulieren te bouwen. Lijnbaan. Van de zes Kamers van de Verenigde oostindische Compagnie was Hoorn de enige die geen eigen lijnbaan had
 4. De VOC was onderverdeeld in zes Kamers (regionale afdelingen). Aan het hoofd van de Compagnie stonden zeventien Bewindhebbers: de 'Heeren XVII'. Acht Heeren zaten voor de Kamer Amsterdam, vier voor de Kamer Zeeland, en één voor elk van de Kamers Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen
 5. Het archief van de VOC is in het Nationaal Archief in Den Haag. Het bestaat uit de archieven van de zes kamers, waaronder de in Middelburg gevestigde Kamer Zeeland, en van de 'Heren XVII'
 6. De VOC-kamer Hoorn, was de Kamer van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de stad Hoorn. De Kamer van Hoorn leverde doorgaans één bewindvoerder aan het opperbestuur van de VOC, de Heren XVII . Bij de oprichting van de VOC in 1602 telde de Kamer Hoorn zeven bewindhebbers, het kleinste aantal van alle zes kamers
 7. De VOC had 4 rechten: - handelsrechten - in en uitvoer rechten - recht op de kuststreken - als enige Nederlanders handel met Azië voeren In alle steden die waren samengevoegd kwamen kantoren van de VOC, die kamers werden genoemd. Elke kamer had een eigen werf en zij zorgden voor bemanning,voedsel en goud en zilver om handel mee te drijven
In Beeld: VOC-schip de Halve Maen - Groningen - DVHN

VOC: Opvarenden Nationaal Archie

 1. De structuur van de VOC-archieven volgt in grote lijnen die van de organisatie van de Compagnie in de Republiek. De archivalia van de zes VOC-kamers vormen de zes hoofdarchieven. De archieven van de kamer Amsterdam en de kamer Zeeland zijn, qua inhoud en omvang, ontegenzeggelijk de belangrijkste
 2. De Kamer van de VOC in Delft, was de Delftse kamer van de Vereenigde Oostindische Compagnie, opgericht in 1602. Aan het VOC-opperbestuur, de Heren XVII, leverde het college van Delft één vertegenwoordiger. Hiermee behoorde Delft tot de vier kleine kamers
 3. De Kamer Zeeland. Ook in Zeeland speelde de VOC een belangrijke rol. Middelburg, Veere en Vlissingen participeerden alle drie in de Kamer Zeeland (vandaar ook de naam Kamer Zeeland en niet Kamer Middelburg). Vele mensen vonden direct of indirect (bijvoorbeeld bij toeleveringsbedrijven) werk bij de VOC
 4. De VOC was verdeeld in verschillende 'Kamers': de Kamer van Amsterdam, Zeeland (Middelburg), Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Deze Kamers hadden eigen bewindhebbers, werven en pakhuizen. Een bedrag van 6.424.588 gulden was als startkapitaal ingelegd door aandeelhouders
 5. De Verenigde Oostindische Compagnie werd na de oprichting in 1602 opgedeeld in zes Kamers. De Rotterdamse afdeling werd door een vertegenwoordiger, bewindvoerder, vertegenwoordigd in het bestuur van de VOC, de Heren XVII
 6. Uiterst links het equipagemeestershuis van de VOC. Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata II-272 De Middelburgse werf. Aan de huidige Maisbaai in Middelburg lag vroeger de VOC-werf. Onder verantwoordelijkheid van de opperequipagemeester van de VOC Kamer Zeeland werden in de periode 1602-1799 op de werf zo'n 336 Oost-Indiëvaarders gebouwd
 7. First Directors of the VOC. De eerste bewindhebbers van de kamers van de Vereenigde Oostindische Compagnie, zoals vastgesteld in het Octrooi toegekend door de Staten Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op 20 maart 1602

Kamers van de VOC [bewerken | bron bewerken] De Kamers hadden ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Ze konden zelf handelen, zolang ze binnen de door de VOC gestelde normen bleven. Totale inleg voor de oprichting van de VOC (bedragen per 31 augustus 1602 zoals definitief vastgesteld door de Heren XVII), uitgesplitst naar kamer, bedragen in gulden De Kamer van Delft De invloed van de VOC. Op 1 oktober 1601 besloten twaalf Delftse kooplieden en ondernemers een schip te huren en uit te rusten voor een handelsexpeditie naar Azië. Schipper Adriaen Cornelisz. Haai uit Delfshaven, verhuurde zijn schip De Haai voor de tijd van één reis naar de Oost De VOC-Kamer Rotterdam was een van de zes Kamers van de Vereenigde Oostindische Compagnie , opgericht in 1602. De Rotterdamse afdeling leverde één bewindhebber aan de Heren XVII, het VOC-opperbestuur. De VOC-Kamer Rotterdam was belast met het uitvoeren van een zestiende deel van de handelsactiviteiten van de VOC Pakhuizen van de VOC, Onder de Boompjes, Hoorn. De VOC-kamer Hoorn, was de Kamer van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de stad Hoorn. De Kamer van Hoorn leverde doorgaans één bewindvoerder aan het opperbestuur van de VOC, de Heren XVII. Bij de oprichting van de VOC in 1602 telde de Kamer Hoorn zeven bewindhebbers, het kleinste aantal. VOC emissie testkamer EK1000. De kwaliteit van binnenlucht in voertuigen wordt sterk beïnvloed door de vluchtige organische componenten (VOC's) die vrijkomen uit onderdelen, halffabricaten en materialen die voor voertuigen worden gebruikt. De Olfasense 1m 3 VOC emissie testkamer EK1000 maakt karakterisering van de emissies van vluchtige.

De Verenigde Oostindische Compagnie - Erfgoedhuis Zuid-Hollan

De Wildplukker » Wijngaardslak 6: het ecotoilet

De VOCsite : de Kamer van Amsterda

Wat de VOC verder nog bijzonder maakte was dat haar in aandelen verdeeld kapitaal niet na elke expeditie aan de eigenaren werd teruggegeven; het was dus niet meer een gelegenheidsonderneming. In 1602 werd er voor f. 6.424.588 aan kapitaal ingetekend. De organisatie van de VOC, met de zes kamers, was decentraal zondag 9 mei. Jan Luders (uit Borsvliet) in dienst als watermaker bij kamer Amsterdam. Vertrek van het schip Zoelen op weg naar Batavia. zaterdag 25 december. 230 dagen na vertrek. Aankomst van het schip Zoelen op de Kaap. 1707. woensdag 19 januari. 25 dagen na aankomst op de Kaap Werkstuk over VOC voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 19 juni 2006 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Verschillende Kamers. Niet alle overgekomen brieven en papieren van de VOC staan in de index, alleen die van de Kamer Zeeland en een deel van de Kamer Amsterdam zijn in de index opgenomen. Brieven en papieren van de andere Kamers zijn niet opgenomen in de index, maar bevinden zich wel in het archief van de VOC (1.04.02)

Het eerste gezin Van Zijl in Zuid-Afrika: Willem arriveert

Een VOC-kamer is een zelfstandige vestiging van de VOC in Nederland. De kamers konden zelf handelen binnen de normen die door de Heren Zeventien waren vastgesteld, ook had elke kamer een eigen directie en rustte ze eigen schepen uit voor de handel op Oost-Indië. De VOC had een kamer in Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn en Rotterdam De VOC staat voor Verenigde Oost-Indische Compagnie. In de 17de en 18de eeuw was de VOC de grootste handelsvereniging ter wereld. Het was een vloot met meer dan honderd schepen, duizenden werknemers, tientallen kantoren in Azië en 6 vestigingen, oftewel 6 kamers in Nederland; Amsterdam, Enkhuizen, Delft, Zeeland, Hoorn en Rotterdam

Daarom heeft de VOC nog een hoofddirectie aangesteld: Heren 17 wordt die genoemd. De Heren 17 - met de 17 meest belangrijke heren van de VOC - vergadert meestal in Amsterdam. Het bepaalt hoeveel schepen naar Azië varen, wat er aan voorraad mee moet, én hoeveel manschappen er van elke Kamer meegaan. Toon letterlijke tekst Zeeuwse VOC-wrakken. In 2017 kwam het internationale onderzoek naar het VOC-wrak van de Rooswijk, in 1740 vergaan voor de Engelse kust, uitgebreid in het nieuws. Deze Oostinjevaarder was gebouwd voor de Kamer Amsterdam. Ook veel Zeeuwse VOC-schepen zijn vergaan, en andere VOC-schepen in Zeeuwse wateren Deze gids bevat een opgave van stukken betreffende de VOC aanwezig in de archieven en verzamelingen van het Zeeuws Archief. Let op: het VOC-archief, inclusief de kamer Zeeland, bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.. Bij de indeling van de gids in rubrieken is zoveel mogelijk de indeling uit de inventaris van van het VOC-archief in het Nationaal Archief gevolgd bewindhebber van de VOC en WIC Kamer van Rotterdam Ongetwijfeld familie van mr. M. C. Bichon van Ysselmonde, uit ons Van Speijk dan liever de lucht in verhaal: De militairen die in 1831 naar België trokken, om de opstand aldaar te onderdrukken, werden enthousiast uitgeleide gedaan door de achterblijvers

VOC Vereenigde Oostindische Compagnie Masuk ke Asia Timur

De VOCsite : de Kamer van Enkhuize

Jacob Janssen, op. 11 september 1787. in dienst van Verenigde Oostindische Compagnie. Heenreis. 1787. dinsdag 11 september. Jacob Janssen (uit Norden) in dienst als soldaat bij kamer Amsterdam. Vertrek van het schip Schelde op weg naar Batavia. 1788 Toch heeft De Hout een hedendaagse uitstraling. Doordat we vernieuwen in een bestaande traditie krijgt het gebouw iets vanzelfsprekends en voegt het iets toe aan de omgeving. De Hout pást gewoon op Oostenbrug, deze prachtige plek in Amsterdam met zijn rijke verleden van de VOC, de handel en de industrie. Lees meer over de architect Jan Erasmus, op. 30 december 1707. in dienst van Verenigde Oostindische Compagnie. Heenreis. 1707. vrijdag 30 december. Jan Erasmus (uit Amsterdam) in dienst als jongen bij kamer Amsterdam. Vertrek van het schip Standvastigheid op weg naar Batavia

De VOCsite : de Kamer van Zeelan

De VOC heeft jaarlijks tientallen schepen nodig voor de vaart van en naar Azië. Daarnaast moeten er ook genoeg schepen voorhanden zijn om de routes in het octrooigebied te bevaren. Op de scheepswerven van de kamers in de Republiek worden de grote scheepstypen gebouwd 16 mei 2021 16 mei 2021. Home algemeen Kielhalen - Een zware straf voor zeelieden De VOC werd bestuurd door de Heren XVII. Dit was een raad van bewindhebbers die werd gekozen uit de plaatselijke kantoren ('kamers') waar Enkhuizen er ook één van had. De Kamer Enkhuizen had, na Amsterdam en Zeeland, de grootste inbreng in het aandelenkapitaal van de VOC, met maar liefst ƒ 540.000,- De handel in VOC-aandelen vormde de aanzet voor het ontstaan van de Amsterdamse Beurs, de oudste effectenbeurs ter wereld. Vanaf 10 september staat het aandeel centraal in een tentoonstelling over de VOC in het Westfries Museum in Hoorn. Er is speciale aandacht voor de geschiedenis van de twee West-Friese Kamers van de VOC, Enkhuizen en Hoorn

Vastgoed kamer voc - Mitula Wonin

De Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) was een van de kleinere Nederlandse handelsondernemingen die in de 18e en 19e eeuw in de internationale scheepvaart actief waren.Vrijwel het hele archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie is bewaard gebleven en wordt beheerd door het Zeeuws Archief te Middelburg A collection of genealogical profiles related to VOC • kamer Enkhuizen Frieslan

Verenigde Oostindische Compagnie - Wikikid

1778-1795 : Bewindhebber VOC - Kamer Hoorn * 1751 : Burgemeester * 1749 : Admiraliteit * 1761 : Dijkgraaf Drechterland Reep Verloren (1746 - 1813) Direkteur Levantse handel en Navigasie op de Middelanse see Thesaurier en Burgemeester te Hoorn Afgevaardigde Statenvergadering van Holland Bewindhebber VOIC (Verenigde Oost-Indiesche Compagne 155H18 Herman de Vos, Met snee jagt en kake van wint: leven en werken op schepen van de VOC-kamer Enkhuizen en andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief (Hoorn 2009). 153F9 Roelof van Gelder en Lodewijk Wagenaar, Sporen van de Compagnie (Amsterdam, 1988). 153G15 Femme S. Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC (Zutphen, 1989)

Het leven aan boord van een VOC-schip - Zeeuws Archie

Allegorische voorstelling met de vrouwelijke personificatie van de Amsterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie gezeten op een troon. Op het hoofd draagt zij een schepenkroon, in de rechterhand een zwaard met lauwerkrans, in de linkerhand boeken en documenten VOC-Kamer Amsterdam en Vereenigde Oostindische Compagnie · Bekijk meer » VOC-Kamer Enkhuizen. Het Oostindisch huis te Enkhuizen, omstreeks 1729, getekend door Cornelis Pronk (Rijksarchief te Noord-Holland) De Kamer van de VOC in Enkhuizen was een van de zes kamers van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Nieuw!! Onze VOC-kalender is volledig onder voorbehoud en afhankelijk van de evoluerende Coronamaatregelen. Jaarlijks Algemene Ledenvergadering met een feestelijke Praat onder de Mastvrijdag 27 augustus 2

Organisatiestructuur VOC in Nederland en Indië Kunst en

Op Oostenburg, in het historische hart van Amsterdam, verrijst De Keizer. Dit stoere, majestueuze appartementsgebouw bestaat uit 44 exclusieve appartementen, maisonettes, atelierwoningen en penthouses. Met een state-of-the-art keuken, luxe badkamer Amsterdam, 2 februari 2010 De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) organiseert deze week een emailbombardement op de Tweede Kamer, waar donderdag 4 februari het Hoofdlijnendebat Drugsbeleid op de agenda staat. Het debat gaat over de brief van het kabinet van 11 september 2009 (zie bijlage) waarin de richting wordt aangegeven waarin het drugsbelei Den Haag, 22 oktober 2009 De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heeft alle Tweede Kamerleden een advies gestuurd over het Nederlandse cannabisbeleid, dat op 17 november besproken wordt in een plenair debat. Het vijf pagina's tellende advies gaat in op de hoofdlijnenbrief van het kabinet over het drugsbeleid en het rapport van d Inntel Hotels Amsterdam Landmark heeft een stoer karakter dat geïnspireerd is op het industriële verleden van de omgeving. Het is de plek om te overnachten, dineren in Bar & Brasserie Werkspoor, zakelijke events te organiseren en volledig tot rust te komen in Spa Steam. Het wellness centre beschikt over een zwembad, Turks stoombad, sauna en massageruimte

De VOCsite : de Kamer van Delf

Uitsnede uit Kaart Lavaux, ca. 1737 (Atlas of Mutual Heritage) Utrecht had geen eigen kamers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) of West-Indische Compagnie maar de stad had wel afgevaardigden in kamers van andere steden, waaronder Amsterdam. De VOC was bovendien een belangrijke werkgever in de stad. Diverse VOC-bestuurders kwamen rentenieren in Utrecht zoals Gideon Dat kan door de volmacht te downloaden, in te vullen, te dateren en terug te zenden, digitaal aan secretaris@vockamerantwerpen.be , of per post naar Secretariaat VOC-Kamer Antwerpen, Tangehoefstraat 10 te 2170 Antwerpen Op maandag 30 augustus doet de VOC een noodoproep aan de Tweede Kamer om na 2½ jaar uitstel eindelijk te debatteren over het drugsbeleid. De oproep, gericht aan Kamer-voorzitter Verbeet, wordt bij de griffie bezorgd en om 11.15 uur aan 'de achterdeur' van het Kamergebouw gespijkerd. Alle tegenstanders van het cannabisverbod en sympathisanten van d Op de zes borden de zes gebouwen van de zes kamers van de VOC. (Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen) Meer over Meissen en de Geschiedenis van Saksen kun je vinden in dit verhaal. De Bewindhebbers van de VOC kamer te Rotterdam vanaf de oprichting van de VOC op 20 maart 1602 tot ca 1720 Ook was er een kamer van de VOC gevestigd en werd het bekende Delfts Blauw er gefabriceerd. Vanaf 1672 ging de economie in Delft echter achteruit, omdat de stad overschaduwd werd door de buursteden Den haag en Rotterdam. Langzaam sloten de meeste plateelbakkerijen de deuren,.

VOC-Kamer Rotterdam - Wikipedi

In Nederland verkochten ze hun producten op veilingen in de zes kamers. De VOC is de eerste NV ter wereld. Min of meer. De VOC werd gefinancieerd door particulier kapitaal in de vorm van aandelen Kamer te huur Almere Buiten - Laan der VOC. Deze kamer in een vrouwenhuis met 5 kamers is nieuw beschikbaar! De woning is voorzien van een voortuin (3,00 x 4,80m). Het is gel Home V.O.C. - Kamer Antwerpen Schrijfselen van het huis Het VOC-Journael. Elk kwartaal verschijnt ons VOC-Journael met daarin interessante weetjes over en in verband met de Verenigde Oostindische Compagnie. Alle VOC-Journaels tot en met die van vorig jaar, kan je online lezen. VOC-Journaels van het lopende jaar zijn enkel beschikbaar voor leden VOC-Kamer Amsterdam. Het Oostindisch-magazijn, omstreeks 1770, getekend door Hermanus Petrus Schouten (Gemeentearchief Amsterdam) Het scheepswerfterrein van de VOC op Oostenburg in Amsterdam. De VOC-Kamer Amsterdam, was de Amsterdamse afdeling van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). 40 relaties: Admiraliteit van Amsterdam, Adriaan. Het email-bombardement van de VOC aan alle Tweede Kamerleden is in volle gang. De actie is onder meer opgepikt door het Wietforum, Legalize! en Anarchiel.com. De volgende oproep is afgelopen weekend verspreid onder sympathisanten van de VOC: Beste mensen Deze week (4 februari) staat het Hoofdlijnendebat Drugsbeleid op de agenda van de Tweede Kamer. D

Recreatiepark Wiringherlant » West Inn, 2p luxe kamerHolandska istočnoindijska kompanija - Wikipedia, slobodnaOost-Indisch Huis (Amsterdam) - Wikipedia20 maart 1602 - Oprichting van de Vereenigde Oostindische

De kamers bevonden zich in Middelburg, Delft, Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam en Amsterdam. Afbeelding: De verschillende hoofdkwartieren van de VOC (van boven naar beneden: Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam, Delft, Rotterdam, Middelburg) Oost-Indisch Huis Bij iedere VOC kamer kon je het zogenaamde Oost-Indisch Huis vinden Samuel Radermacher (1693-1761) en zijn zoon Daniël (1722-1803) waren bewindhebbers voor de VOC en de WIC voor de kamers Zeeland. Grootvader van Samuel, Johan Radermacher was bewindhebber van de 2e WIC, diens schoonvader Pieter Boddaert was bewindhebber van de VOC. Collectie Van Vredenburgh: 1602-1779: 1.10.83: Adriaan en Gerard van Vredenburgh De VOC verloor steeds meer van haar handelsposten. In 1796 werden de bewindhebbers ontslagen en werden de activiteiten van de Kamers tot een minimum teruggebracht. Op 1 januari 1800 hield de VOC officieel op te bestaan. Meer informatie over de VOC vindt u in de beschrijving van het VOC-archief (1.04.02 Scheepssoldijboeken VOC. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hield in scheepssoldijboeken de personeelsadministratie bij volgens vastgestelde regels. Voor elk VOC-schip, dat tussen 1700 en 1795 afvoer, werd een lijst van opvarenden opgesteld. De opvarenden waren in dienst van één van de zes Kamers van de VOC, gevestigd in Amsterdam. Kamers genoemd. Er waren Kamers in Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen. In die plaatsen vind je nu ook nog het Oostindisch Huis. Dat was het kantoor van de VOC. De directeuren van de zes Kamers kwamen regelmatig bij elkaar. Zij vormden de hoofddirectie van de VOC. Ze waren met zeventien heren en werden daarom 'd