Home

Natuurlijk broeikaseffect

Het broeikaseffect een natuurlijk verschijnsel - Klimaa

Broeikaseffect - Wikikid

Het broeikaseffect is in de eerste plaats een natuurlijk verschijnsel : een aantal gassen die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn, absorberen immers gedeeltelijk de warmte die de aarde uitstraalt. Door de menselijke activiteiten neemt de concentratie van een aantal van deze gassen echter gevoelig toe, wat het natuurlijke broeikaseffect. Het broeikaseffect is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Vanwege het effect stijgt de temperatuur op aarde en wordt er een onbalans gecreëerd die ernstige gevolgen heeft voor het leven op aarde. Ondanks de slechte reputatie die het broeikaseffect heeft, is het echter belangrijk om het verschil te weten tussen het natuurlijke en kunstmatige broeikaseffect , omdat de ene. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. Hierdoor is het gemiddeld 33 graden warmer dan het was geweest als de aarde geen atmosfeer met broeikassen had gehad. Een versterkt broeikaseffect veroorzaakt een hogere temperatuur op aarde. Deze hogere temperatuur geeft weer een hogere langgolvige uitstraling tot een nieuw evenwicht ontstaat Het broeikaseffect is een benaming voor het vermogen van de atmosfeer om de stralingswarmte uit het aardoppervlak vast te houden. Het isolerende effect ervan betekent dat de temperatuur van de aarde hoger is dan hij zonder dit vermogen zou zijn. Op alle planeten met een atmosfeer bestaat er een broeikaseffect, in meer of mindere mate

broeikaseffect is afhankelijk van de golflengten die worden geabsorbeerd en van de atmosferische concentratie. De volgende grafiek geeft het absorptiespectrum weer voor de gehele atmosfeer in functie van de golflengte. Je ziet dat niet alleen waterdamp (H2O) en koolstofdioxid Het broeikaseffect is een natuurlijk proces dat plaatsvindt in de atmosfeer van de aarde. Dit proces begint wanneer zonne-energie het aardoppervlak bereikt, de atmosfeer kruist en zowel de bodem of geosfeer verwarmt als het oppervlak van water of hydrosfeer De opwarming van de aarde (klimaatverandering) wordt veroorzaakt door een versterking van het broeikaseffect. De hoofdrol hierin is voor koolstofdioxide (CO2). Koolstofdioxide komt vrij bij allerlei natuurlijke processen zoals bosbranden, uitstoot door vulkanen en verteringsprocessen in natte bossen en oerwouden

Voor meer info kijk op http://www.climatechallenge.be/Creation & animation: http://www.echtgoed.b De meest voorkomende broeikasgas in de atmosfeer van de aarde is waterdamp, dat zorgt voor het natuurlijke broeikaseffect. Dit broeikasgas (de natuurlijke variant) en deze hoeveelheid is van groot belang omdat de aarde anders maar liefst 33 (!) graden kouder zou zijn en daardoor onbewoonbaar. Tenminste op de manier hoe wij het leven nu kennen

Het broeikaseffect Natuurwijze

Het broeikaseffect is het proces waarbij warmtestraling van een planetair oppervlak geabsorbeerd wordt door atmosferische broeikasgassen en vervolgens uitgezonden wordt in alle richtingen. Doordat een deel wordt teruggezonden naar het aardoppervlak, neemt de oppervlaktetemperatuur toe. De atmosfeer is selectief transparant: het laat zichtbaar licht van de zon wel bijna volledig door. Zonder het broeikaseffect, dus zuiver het effect van zonlicht en aardwarmte, zou de oppervlaktetemperatuur op Aa Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier

Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen De temperatuur op aarde is voor een belangrijk deel afhankelijk van de aanwezigheid van zogenaamde broeikasgassen in de atmosfeer. Deze stoffen houden de warmtestraling van de aarde gedeeltelijk vast, de zogenaamde broeikaswerking Het natuurlijk broeikaseffect zorgt er namelijk voor dat er een gunstige temperatuur is op aarde. Dat komt doordat een deel van de zonnestralen door de atmosfeer op de aarde terecht komen. Een deel van de zonnestralen wordt teruggekaatst naar de ruimte en een ander deel wordt vastgehouden door de atmosfeer en teruggestuurd naar de aarde waardoor er een gunstige temperatuur is op aarde Het broeikaseffect ontstaat, omdat CO2 en andere gassen een beschermende laag vormen om de aarde. Ze laten de verwarmende stralen van de zon door, maar houden een deel van de warmte vast Het broeikaseffect is ook een natuurlijk fenomeen. Het klimaat op aarde wordt door vele factoren bepaald, zoals door de afstand van de aarde tot de zon, de hoek tussen de aardas en de aardbaan, de zonneactiviteit, en de concentraties van zogenaamde broeikasgassen in de atmosfeer

Broeikasgassen zorgen ervoor dat het op aarde gemiddeld 18 graden is. Maar omdat we steeds meer CO2 uitstoten, wordt het broeikaseffect versterkt. Gevolg: smeltende poolkappen en steeds vaker natte voeten Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer en daarmee aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. De belangrijkste broeikasgassen in de aardatmosfeer zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas en ozon. Zonder broeikasgassen zo

Wat is het broeikaseffect? - YouTube

Het broeikaseffect is een natuurlijk proces. Het zorgt ervoor dat de aarde niet te veel afkoelt. Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou het op aarde gemiddeld 18 graden onder nul zijn. Nu is de gemiddelde temperatuur op aarde 15 graden boven nul Het broeikaseffect is dus niet alleen natuurlijk maar ook erg welkom. De problemen beginnen pas als de mens door allerlei activiteiten grote hoeveelheden broeikasgassen extra in de atmosfeer brengt en het broeikaseffect versterkt. Daardoor wordt het evenwicht tussen de invallende energie en de uitgaande energie verstoort en warmt de aarde op

KNMI - Broeikaseffec

De atmosfeer, de luchtlaag rond de aarde, veroorzaakt een natuurlijk broeikaseffect. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde gemiddeld ongeveer 15 graden bedraagt, in plaats van -18 graden. Het leven zoals de aarde dat kent zou zonder het natuurlijk broeikaseffect onmogelijk zijn. Het broeikaseffect is in de 19e eeuw ontdekt Het natuurlijk broeikaseffect wordt sinds de industriële revolutie versterkt door hogere concentraties broeikasgassen in de atmosfeer. Verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en methaan, twee belangrijke broeikasgassen. Voor de industriële revolutie was de concentratie CO2 ongeveer 280 ppm Dit natuurlijk systeem van de aarde noemen we het natuurlijk broeikaseffect en zorgt er dus voor een deel voor dat er leven kan ontstaan en kan leven. Helaas is hoogst waarschijnlijk, blijkend uit veel wetenschappelijk onderzoek (zowel goed als slecht werk), het evenwicht verstoord Dit noemt men het natuurlijk broeikaseffect. Een verschijnsel dat we ook 's nachts kunnen waarnemen: met een wolkendek (waterdamp) koelt de aarde immers veel minder af dan bij heldere hemel. Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde op jaarbasis -18 graden Celsius bedragen, in plaats van de huidige +15 graden

Het natuurlijk broeikaseffect Inleiding Dit artikel gaat over het natuurlijk broeikaseffect. Mijn eerste artikel ging over de vraag wat het broeikaseffect is en hoe groot het is. Dit artikel gaat over de vraag hoe het broeikaseffect tot stand komt. Welke bestanddelen van de atmosfeer veroorzaken het en wat is er bekend over de eigenschappen va Broeikaseffect natuurlijk. Het natuurlijk broeikaseffect zorgt ervoor dat de aarde zijn warmte vasthoudt en niet meteen kwijtraakt aan de hogere atmosfeer. Dit gebeurt door middel van broeikasgassen in de atmosfeer zoals, waterdamp, koolstofdioxide, stikstofdioxide en ozon. Deze barriére in de atmosfeer houdt de aarde warm Het natuurlijk broeikaseffect. Planten, dieren, mensen, lucht en water draaien allemaal mee in een groot natuurlijk systeem; het 'ecosysteem'. Een ecosysteem kan een bos zijn maar bijvoorbeeld ook de hele aarde. In een ecosysteem is er sprake van een natuurlijke kringloop. Daar gaat het om de relaties tussen de organismen, alles is in. natuurlijk)broeikaseffect. verhoging van de temperatuur van de atmosfeer als gevolg van de natuurlijke aanwezigheid van voornamelijk de gassen H2O, CO2 en CH4 in de atmosfeer. Bron: scholieren.com

wat het broeikaseffect is, hoe de aarde wordt opgewarmd, wat de gevolgen zijn van luchtvervuiling, Wat ga je lezen? Op aarde is het warm genoeg voor mensen om te kunnen leven. Dat komt door het natuurlijke broeikaseffect. Door luchtvervuiling wordt dit natuurlijke broeikaseffect versterkt, waardoor de opwarming van de aarde te snel gaat Broeikaseffect Het broeikaseffect is het proces van zonnestralen die naar de aarde komen en vervolgens daar vastgehouden worden en zorgen voor warmte. Dit proces is essentieel voor het bestaan van leven op aarde, zonder dit proces zou het veel te koud worden op aarde en zou alles uitsterven inclusief de mens (tenzij er met technologi Dit verschijnsel staat nu bekend als het natuurlijke broeikaseffect. Arrhenius beweerde dat een verdubbeling van de CO 2 concentratie zou leiden tot een temperatuurstijging van 5 o C. Hij en Thomas Chamberlain concludeerden beiden uit berekeningen dat menselijke activiteiten de opwarming van de aarde zouden versnellen door toevoeging van CO 2 aan de atmosfeer Introductie. Het leven op aarde heeft alleen kunnen ontstaan dankzij verschillende systemen die naadloos op elkaar aansluiten. Je hebt zonlicht nodig voor licht en warmte, gassen in de dampkring om te kunnen ademen en te groeien en een natuurlijk broeikaseffect om te voorkomen dat het te koud op aarde wordt

Wat is het broeikaseffect? Duidelijke uitleg over de

Wat is het broeikaseffect? Milieu Centraa

Broeikasgassen zoals waterdamp en kooldioxide hebben het vermogen om die uitwisseling van warmte en straling te doen bij de gebruikelijke temperaturen op aarde. De zuurstof en stikstof in de lucht kunnen natuurlijk ook stralen, maar dat is in een verkeerd frequentiegebied dat niet overeenkomt met de temperaturen op aarde Dit is een natuurlijke factor, maar er zit ook een menselijk randje aan. Zo wordt er namelijk op dit moment veel tropisch regenwoud gekapt door de mens en komt er daarom ook meer CO 2 in de lucht. CO 2 is een broeikasgas en dus versterkt dit het broeikaseffect. De werking van het broeikaseffect wordt uitgelegd in de volgende deelvraag natuurlijk en versterkt broeikaseffect Er wordt onderscheid gemaakt tussen het natuurlijk broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect. er zijn gassen in de atmosfeer die er voor zorgen dat warmte op aarde vastgehouden wordt. Dit effect, het natuurlijk broeikaseffect,. In deze oefening leer je: wat het broeikaseffect is, wat het natuurlijk broeikaseffect is, wat het versterkt broeikaseffect is, de gevolgen van het broeikaseffect. Wat ga je lezen? Het wordt steeds iets warmer op aarde. Dat komt door het broeikaseffect. Er zijn twee verschillende soorten broeikaseffecten: het natuurlijk broeikaseffect en het. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om door resultaten van automatisch aanvullen te navigeren en druk op Enter om een resultaat te selecteren

Verschillende broeikasgassen - Klimaa

 1. Zonder deze broeikasgassen zou het ongeveer -18°C zijn, nu is het gemiddeld 15 graden op aarde. Op andere planeten binnen ons zonnestelsel is er geen broeikaseffect waardoor daar geen leven mogelijk is. Het vasthouden van gassen waardoor de warmte op de aarde word vast gehouden noemen we het natuurlijk broeikaseffect
 2. Zonder broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld - 18 0 C zijn, in plaats van de huidige +15 0 C. De broeikasgassen werken als isolatie en zorgen dat de aarde niet teveel warmte de ruimte instraalt. Ze zijn dus nodig, maar met mate. Het broeikaseffect. Broeikasgassen als waterdamp, kooldioxide en methaan laten zichtbaar zonlicht.
 3. der energie. Veel lichtgolven kunnen wij niet eens zien als ultraviolet, infrarood, rontgenstraling.
 4. Het natuurlijk broeikaseffect wordt daardoor versterkt, de temperatuur stijgt en het klimaat verandert. We noemen dat het antropogeen (van menselijke oorsprong) of versterkt broeikaseffect . De kritische gren
 5. Maar een teveel aan broeikasgassen in de atmosfeer heeft ingrijpende gevolgen. Doordat de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen eeuwen flink is toegenomen, wordt het natuurlijke broeikaseffect versterkt en warmt de aarde verder op. Daardoor is het nu gemiddeld 0.9 graden warmer dan 140 jaar geleden
 6. Gefluoreerde broeikasgassen. Dit zijn de enige broeikasgassen die niet natuurlijk zijn, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Gefluoreerde broeikasgassen zijn sinds de jaren '90 veel toegepast als vervanging voor bepaalde ozonlaagafbrekende stoffen. (H)CF

Verschil tussen natuurlijk en kunstmatig broeikaseffec

 1. g van de aarde en is essentieel om de temperatuur van de planeet in ideale omstandigheden te handhaven om te overleven, en zonder dat zou de aarde te koud zijn, wat de ontwikkeling van soorten en het bestaan belemmert van het leven.. Het wordt een broeikaseffect genoemd omdat hetzelfde effect, hoewel in.
 2. Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou de aarde 16 graden kouder en nauwelijks leefbaar zijn. Lees ook Drammers plaatsen windmolens en zonnecellen boven de partijen. Bier. Het ligt voor de hand dat de mens via het verstoken van fossiele brandstoffen dit natuurlijke broeikaseffect versterkt
 3. Het broeikaseffect is HOT! Natuurlijke en versterkte broeikaseffect. Schooltype: 3 de graad BSO (2 de jaar optie landbouw) Vakgebieden: Natuurwetenschappen, algemene ontwikkeling, praktisch werk, groepswerk, timemanagement. Uitvoering door: 3 groepjes van telkens 4 leerlingen. Tijdsinvestering voor leerling
 4. De term 'broeikaseffect' betekent in het huidige spraakgebruik vaak: het versterkte broeikaseffect door een verhoogde concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer (dampkring). Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde en treedt klimaatverandering op.. Het broeikaseffect zelf is het natuurlijk verschijnsel dat bepaalde gassen in de atmosfeer de uitstraling van warmte door de aarde.

Wat is het broeikaseffect en waarom kunnen we niet zonder

 1. Een versterkte broeikaseffect is een algemene temperatuurstijging op onze planeet, door de toenemende concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer zoals kolstofdioxide, waterdamp, methaan en ozon. Koolstofdioxide, CO2. De hoeveelheid CO2 in de lucht neemt steeds meer toe. Koolstof (C) is een natuurlijke stof die in alle levende dingen zit
 2. Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage dan synthetische koudemiddelen. Het broeikaseffect van HFK's is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2; het broeikaseffect van ammoniak is nul. > Vanuit milieuoogpunt zijn natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief
 3. Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde gemiddeld -18 graden Celsius bedragen, in plaats van de huidige +15 graden. Maar omdat de mens grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring brengt (vooral CO 2 ), wordt het broeikaseffect versterkt. (c) Europa Nu. Dit versterkte broeikaseffect kan een wereldwijde.
 4. SOORTEN BROEIKASGASSEN . Er zijn natuurlijke broeikasgassen: waterdamp, H 2 O (onderdeel van de watercyslus) koolfstofdioxide, CO 2 (ademhaling, branden) methaan, CH 4 (ontbinding in vochtige zones zoals moerassen en tropische wouden en vertering van dieren) distikstofoxide, N 2 O (komt op een natuurlijke manier vrij via oceanen en bodem
 5. g van de aarde. CH4 kan veel meer warmte vasthouden dan CO2 en draagt relatief meer bij aan het versterkte broeikaseffect. Hoewel een groot gedeelte van CH4 vrijkomt door natuurlijke processen komt steeds meer CH4 vrij als gevolg van de mens
 6. Het broeikaseffect met NOVA Het broeikaseffect is natuurlijk en noodzakelijk voor het leven op Aarde. Het is een fenomeen waarbij bepaalde gassen in de atmosfeer een deel van de door de aarde gereflecteerde stralen vasthouden. In plaats van op te lossen in de ruimte, blijven deze stralen hangen in de atmosfeer en verwarmen ze de Aarde
Natuurkundebroeikaseffect - 4nix

Het broeikaseffect - Wat is het broeikaseffect en hoe

Het broeikaseffect - METEO BENELUXBroeikaseffect

In de categorie wereldwijde milieueffecten is er naast het gat in de ozonlaag natuurlijk het broeikaseffect, de 'global warming'. Door een toename van koolstofdioxide in de atmosfeer (en andere broeikas-gassen als methaan) wordt een steeds groter deel van de warmte die de aarde uitstraalt als infrarode straling teruggekaatst verstoring van het natuurlijke broeikaseffect, deze extra hoeveelheid energie die in het klimaatsysteem wordt vastgehouden, die we gewoon-lijk het'broeikaseffect' noemen. Oorzaken In tegenstelling tot vele andere milieuproblemen zijn de oorzaken van het broeikaseffect buitengewoon complex. Ze zijn wereldomspannend het verstoren van het natuurlijk evenwicht door toevoeging van broeikasgassen door de mens. Noteer de belangrijkste broeikasgassen en hun oorsprong ( zie ook ) gas. oorsprong. broeikaseffect in vergelijking met CO2 ( in CO2-equivalenten ) CO2. verbranding van fossiele brandstoffen. 1. methaan CH4 Broeikaseffect geen broeikas-effect natuurlijk broeikas-effect versterkt broeikas-effect geen broeikas-effect natuurlijk broeikas-effect versterkt broeikas-effect Zonnestraling warmt aarde op Aarde straalt warme uit Broeikasgassen houden warmtestraling vast Geen broeikaseffect-18 °C Natuurlijk broeikaseffect +15 ° Transport 1 college 1 Maatschappelijke problemen: uitputting natuurlijke hulpbronnen, broeikaseffect, verzuring, lokale verontreiniging, geluid- en geurhinder, verkeersonveiligheid en bereikbaarheid en congestie

Dit natuurlijke phenomeen staat bekend als het broeikaseffect. Men is het erover eens dat het broeikaseffect is gecorreleerd met temperatuursveranderingen. Wanneer broeikasgassen niet zouden bestaan, zou de temperatuur op aarde minder dan -18 oC bedragen. Tabel 1: natuurlijke en antropogene broeikasgas emissie Vrijgekomen broeikasgassen kunnen natuurlijkerwijs worden opgeslagen door bomen en moerassen over de hele wereld. Maar omdat er steeds meer bomen worden gekapt en moerassen verdrogen door klimaatverandering, is er steeds minder capaciteit om CO2 op te slaan in de natuur. Ook daarom zitten er steeds meer broeikasgassen in de lucht Broeikaseffect. Het broeikaseffect is een natuurlijk proces waarbij warmte in de atmosfeer wordt vastgehouden door de aanwezigheid van broeikasgassen. Zonder broeikaseffect zou de aarde veel koeler zijn, gemiddeld -18 graden. Met broeikaseffect is dit 15 graden. Zonder broeikaseffect zou er geen leven op aarde mogelijk zijn

Het natuurlijk broeikaseffect - Meteo Westerlo : online

 1. Gelukkig maar, want zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan het huidige wereldgemiddelde van ongeveer 15 graden. Omdat de hoeveelheid broeikasgassen (zoals methaan en CO2) sinds de industriële revolutie enorm aan het stijgen is, wordt de warmte beter op aarde vastgehouden
 2. Wat is het broeikaseffect. Dat het klimaat verandert en de aarde steeds warmer wordt komt door het broeikaseffect, veroorzaakt door broeikasgassen. Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door broeikasgassen. Het belangrijkste en meest bekende broeikasgas waar we in klimaatdiscussies over horen is koolstofdioxide oftewel CO 2
 3. De broeikasgassen die opgeslagen zijn in gesteentes noem je bicarbonaten. In nederlands is het zo'n gemiddeld 20 keer zo zuur als natuurlijke regen. Alles wat onder een pH-waarde van 7 zit is betekent dat het zuur is. Hieronder zie je een lijst zodat je een beetje kan inschatten hoe zuur zuur regenwater is
 4. Als dit natuurlijke broeikaseffect niet zou bestaan dan zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan het huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden. De mens is echter op grote schaal bezig om de samenstelling van de atmosfeer te veranderen, onder andere door verbranding, ontbossing en verkeer
 5. Het versterkt broeikaseffect ontstaat doordat er veel koolstof in de lucht komt, door het gebruik van fossiele brandstoffen door de mensen. De koolstof weer uit de lucht halen zou daarom een manier zijn om ons te beschermen tegen de gevolgen van het broeikaseffect. Uiteraard hebben geleerden hier over nagedacht

Broeikaseffect: oorzaken, gevolgen en oplossinge

Dat de mens de schuld krijgt van het broeikaseffect is nonsens. Wij leven op een levende planeet waar cycli gaande zijn van tienduizenden jaren, het is een natuurlijk proces. Men praat ons een schuldcomplex aan, puur uit politieke en economische motieven. Iemand met een schuldgevoel is goed te manipuleren. Ze moeten tegenover ons rechtvaardigen. Het broeikaseffect van HFK's is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO 2; het broeikaseffect van ammoniak is nul. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt Het natuurlijk broeikaseffect is heel handig en nodig voor de aarde want het houdt de warmte vast en zorgt ervoor dat er leven op aarde mogelijk is, Het menselijk broeikaseffect ontstaat als het natuurlijk evenwicht verstoord wordt. Er komen te veel broeikasgassen in de lucht, en die gassen breken de ozonlaag af, door het afbreken van de. Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO2, zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt gedeeltelijk terug wordt gekaatst: deze gassen leggen een als het ware een warme deken om de aarde heen. Dit noemt men het broeikaseffect

De versterking van het broeikaseffect: zo werkt

Het broeikaseffect zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde in feite gemiddeld +15°C is. Dit 'gewone' of 'natuurlijke broeikaseffect' is dus van levensbelang! De naam 'broeikaseffect' is afgeleid van het verschijnsel dat in een broeikas ( Engels : 'greenhouse') een glazen of plastic overkapping de uitstraling van warmte tegenhoudt, en zo de temperatuur in de broeikas laat oplopen Natuurlijke bedreigingen voor koraalriffen. Koraal wordt, zoals inmiddels algemeen bekend is, op verschillende manieren bedreigd. Jammer genoeg zijn dit niet alleen maar natuurlijke bedreigingen, maar ook menselijke bedreigingen. Hieronder wordt besproken hoe het koraal aangetast wordt door het klimaat, de verzuring, bleaching en predatoren Het broeikaseffect hoeft dus uiteindelijk niet alleen invloed te hebben op dieren en planten en de aarde zelf. De mens kan natuurlijk ook meer ziektes krijgen, doordat het warmer wordt. Zo kan er natuurlijk ook Malaria ontstaan in gebieden die nu nog veel te koud zijn

Climate Challenge: Het natuurlijk broeikaseffect - YouTub

Het klimaat op aarde begint te veranderen door het broeikaseffect. Doordat er steeds meer gassen komen in de atmosfeer kunnen er steeds minder uit en warmt de aarde op. Het broeikaseffct is een natuurlijk verschijnsel want de taak van de atmosfeer is om de aarde op temperatuur te houden, maar het versterkte broeikaseffect is niet de bedoeling Natuurlijke broeikasgassen in de atmosfeer, zoals koolstof-dioxide (CO 2), lachgas (N 2 O) en methaan (CH 4), reguleren de temperatuur op aarde doordat zij een deel van het zonlicht absorberen en reflecteren. Een van de bronnen van broeikas-gasemissie is de landbouw. Dit gebeurt in de vorm van koolstofdioxide (CO 2) door gebruik van diesel, gas e Actief bossen herstellen kan broeikasgassen verminderen. Er is een eenvoudige manier om broeikasgassen te verminderen: door beter te zorgen voor de natuurlijke bossen in de wereld, zegt Tim Radford die een recente studie over bosbeheer in Borneo onder de loep neemt. Europese en Amerikaanse wetenschappers stellen dat bosbeheer de beste troef is.

Hoe de aarde eruit zou zien zonder broeikasgassen in de

Wat zijn de overige gevolgen van het versterkte broeikaseffect: In de loop der jaren heeft de mens steeds meer koolstofdioxide geproduceerd, dit kan veel problemen veroorzaken. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer neemt toe, de gemiddelde zee en- aardtemperatuur stijgt mee. De toename van de volume van het zeewater en de temperatuur. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer verder toeneemt wordt de warmte op aarde steeds beter vast gehouden, waardoor de gemiddelde temperatuur aan het stijgen is. Die stijging van de temparatuur heeft grote invloed op de natuurlijke klimaatsystemen op aarde. Conclusies klimaatorganisatie IPC Zonder warmte kunnen we niet leven op aarde. Maar mensen versterken het natuurlijk broeikaseffect. Als we ons verwarmen, autorijden, vliegen of varen, verbranden we fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas. En dan komt het gas CO2 vrij. Koeien stoten dan weer methaangas uit. CO2 en methaangas zijn broeikasgassen Op deze pagina kom je alles te weten over klimaatverandering. Milieudefensie werkt elke dag aan een beter klimaat. Dat doen we samen met duizenden mensen in het hele land. We voeren campagnes op verschillende onderwerpen om klimaatverandering tegen te gaan. Want er is maar 1 aarde en daar moeten we zuinig op zijn Het menselijk broeikaseffect ontstaat, als het natuurlijk evenwicht verstoord wordt. Er komen dan teveel broeikasgassen in de lucht, waardoor de ozonlaag wordt afgebroken, waardoor er meer warmte de aarde kan bereiken. Vervolgens wordt deze warmte weer door de broeikasgassen vastgehouden. En de temperatuur op aarde zal stijgen

8 Broeikaseffect / gevolg

Broeikaseffect - Wikipedi

5.2. De tegenstanders. Volgens deze mensen is de opwarming van de aarde wel bezig maar is het een natuurlijk proces. We bevinden ons immers in een intergalciaal ( = een warme periode tussen twee ijstijden ) en dan is het volgens hen niet meer dan normaal dat de temperatuur stijgt. Broeikaseffect en CO2. Broeikasgassen zoals CO2 en waterdamp komen van nature in de atmosfeer (lucht) voor. Ze houden de warmte van de zon gedeeltelijk vast. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde veel kouder zijn dan nu. Dit natuurlijke broeikaseffect is sinds d Nieuws en video's over broeikaseffect. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Dit natuurlijk broeikaseffect is dus zeer belangrijk voor het leven op aarde. Zolang de invallende en de uitge-straalde energie in balans zijn, blijft de gemiddelde temperatuur op aarde constant. Het zijn de broeikasgassen die de energiebalans van de aarde in belangrijke mate bepalen Methaan is heeft een grote broeikaseffect dan CO 2 maar het heeft ook een kortere atmosferische cyclus. Stikstofoxide heeft, net als CO 2, een lange levensduur, en kan zich decennia en zelfs eeuwenlang opstapelen in de atmosfeer. Natuurlijke oorzaken, zoals veranderingen in de zonnestraling of vulkanische activiteit, hebben van 1890 tot 2010.

Broeikaseffect Scholieren

Het broeikaseffect is een effect waardoor het warmer op aarde wordt. Je hebt een versterkt- en natuurlijk broeikaseffect. De zon verwarmd de aarde door de zonnestraling die door de atmosfeer van de aarde komt. Op de aarde wordt deze zonne-energie omgezet in warmte. Deze warmte weerkaatst terug naar de ruimte Tabel I - De belangrijkste broeikasgassen en hun relatieve bijdrage aan de versterking van het natuurlijke broeikaseffect in de 21e eeuw [IPCC, 1990]. co2 CH4 N20 CTK's Ozon Relatief broeikas-bevorderend effect van 1 mol gas t.o.v. 1 mol C02 1 7,6 290 --Verwachte relatieve bijdrage in de komende eeuw 61% 15% 4% 10% 10 De leerlingen krijgen inzicht in de verbanden in een tekst over het broeikaseffect. Zij leren om gegevens uit een infographic en een grafiek te interpreteren. Ze verdiepen zo hun kennis over het natuurlijk en versterkt broeikaseffect en begrijpen dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later Dit is het natuurlijke broeikaseffect. Maar sinds 1850 gaat het mis: fabrieken, auto's, het kappen van bossen enz. zorgen ervoor dat er veel te veel broeikasgassen in de lucht komen, en het broeikaseffect wordt versterkt. De temperatuur begint onnatuurlijk te stijgen.

Broeikaseffect. 1. 4M klimaat .notebook September 30, 2016 Natuurlijke broeikaseffect: 1. Zon: energie voor de processen op aarde 2. Aardoppervlak absorbeert zonnestralen Zet ze om in warmtestraling 3. Warmtestraling: opwarming van de atmosfeer 4. Warmtestralen worden tegengehouden door koolstofdioxide, waterdamp en methaan 1 Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen dat veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van broeikasgassen in de lucht (vb. waterdamp, koolstofdioxide). Menselijke activiteiten stoten echter een bijkomende hoeveelheid van deze gassen uit en creëeren daarnaast nieuwe gassen, waardoor het broeikaseffect versterkt wordt Oplossingen voor het broeikaseffect. Het versterkt broeikaseffect is door de mens veroorzaakt en zal niet door de natuur opgelost worden. De mens zal zelf een oplossing voor de opwarming van de aarde moeten bedenken. Eigenlijk is er maar één echte oplossing: het beperken van de uistoot van broeikasgassen zoals co2 Beantwoord de onderstaande vragen. Weet je de antwoorden, dan kan je verder met de les. Weet je de antwoorden niet, dan is het misschien verstandig om even te kijken naar de achtergrondinformatie over het broeikaseffect en fossiele brandstoffen