Home

Hoge standaard betekenis

Kaart 'Hoera, geslaagd' (Rood) A5 | DMS educatief

Standaard - 22 definities - Encycl

een hoge standaard - Vertaling naar Engels - voorbeelden

Het geheel is in perfecte staat en onderhouden volgens hoge standaarden. The whole is in perfect condition and maintained to high standards. Onze chauffeurs zijn altijd gekleed volgens onze hoge standaarden. Our chauffeurs are always dressed to our high standards vertrouwen in de bestaande, hoge kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. Het stelsel beoogt, binnen het geldende wettelijke raamwerk van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het eigenaarschap van docenten en studenten over d Bepaal de risicocategorie waarin de patiënt valt: zeer hoog, hoog of laag tot matig verhoogd risico (zie tabel 1). Bij patiënten jonger dan veertig jaar kan voor de schatting van het risico op hart- en vaatziekten worden gebruikgemaakt van een relatiefrisicotabel (zie de volledige tekst van de NHG-Standaard) Hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, is een veel voorkomende aandoening. Ongeveer één op de vier Nederlanders heeft een hoge bloeddruk. Bij mensen boven de 65 jaar zelfs één op de twee. Een hoge bloeddruk geeft weinig tot geen klachten. Heel bedrieglijk, want het is wel degelijk gevaarlijk

Inhoud inktpatronen, verschillen tussen standaard en hoge

Bij een verhoogd (NT-pro)BNP is de kans dat de patiënt hartfalen heeft ≥ 40%; hoe hoger het (NT-pro)BNP, hoe groter deze kans. Een verhoogd (NT-pro)BNP kan ook andere oorzaken hebben (chronische nierschade, atriumfibrilleren, hoge leeftijd, ernstige infectie) Standaard formaat vaatwasser. Een standaardformaat vaatwasser is zo'n 60 cm breed en 80 tot 85 cm hoog. Bij de meeste vaatwassers kun je de hoogte een aantal centimeters verstellen door de pootjes uit te draaien. Er passen 12 tot 15 couverts in, soms 16 of 17. Een standaard formaat vaatwasser heeft 2 rekken en een korf en/of lade voor het bestek De Standaard als startpagina De Standaard is aangesloten bij de Raad voor de journalistiek Oorzaak van te hoog cholesterol. Het meest voorkomende probleem met cholesterol is dat je een te hoog cholesterolgehalte hebt. Hierdoor loop je dus de kans dat je aderen dichtslibben. Dit probleem ontstaat doordat je lichaam uit zijn balans is. Je cholesterolwaarden kunnen uit balans raken door bijvoorbeeld: Vet eten. Te weinig lichaamsbeweging. Roken Wat betekent hoge GGT. 2019. GGT is een enzym dat aanwezig is in veel weefsels en organen van ons lichaam, vooral in de lever, milt, nieren, hart en alvleesklier, dat primair verantwoordelijk is voor het metaboliseren van glutathion. Om de niveaus van gamma-glutamyltransferase te kennen, beter bekend als GGT, is er een specifieke test, hoewel deze.

Wat is de betekenis van standaard? - Ensi

Hoe hoger de ratio, hoe hoger het extra rendement dat het fonds genereert om een bepaald risico te nemen. De 'volatiliteit' geeft weer hoe beweeglijk het fonds zich gedraagt Deze nieuwe versie van de standaard sluit - mede vanwege daartoe in het verleden gemaakte afspraken - nauw aan bij de herziene richtlijn 'Hoge bloeddruk' van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO),2 3 en is daarnaast zoveel mogelijk toegespitst op de situatie in de huisartsenpraktijk Het is de bedoeling dat de mensen die zich bezighouden met de organisatie- inrichting zich aan deze principes houden. Binnen de NORA zijn veel principes opgesteld die te maken hebben met diensten en interoperabiliteit. Dit sluit aan bij het doel van de NORA: stimuleren van samenwerking tussen overheidsorganisaties Hoe hoger de resolutie, des te meer details het beeld bevat. De VGA-resolutie (640 x 480) is ideaal voor kleine afdrukken en computergebruik. De XGA- (1024 x 768) en SXGA-resolutie (1280 x 960) zorgen voor nog meer details Wanneer te hoog? Je hebt een hoge bloeddruk als die hoger is dan 140/90; Meet je thuis, dan is je bloeddruk meestal iets lager dan bij de arts. Waarden voor thuis meten zijn daarom: 135/85 Een hoge bovendruk verhoogt je risico op hart- en vaatziekten méér dan een hoge onderdruk

Taaltip: hoog op de agenda / hoog in het vaandel Als iets hoog op de agenda staat, wordt bedoeld dat het hoge prioriteit heeft. 'Duurzaamheid staat hoog op de agenda' betekent dus dat duurzaamheid voorrang krijgt: het krijgt prioriteit, omdat het als een van de belangrijkste punten wordt gezien Deze stijlvolle vloerlamp heeft een hoge standaard met 3 poten. Het voegt overal in huis schoonheid, stijl en elegantie toe. De lampenkap is gevoerd met 100% polyester en verspreidt een zacht licht wat erg rustgevend werkt. De fitting is geschikt voor 1 E27 lamp die je apart dient aan te schaffen RFC. Refereert naar een type document, opgestelt door het IETF, met als doel een standaard te definieren op basis van voorstellen en commentaar. Hierdoor hoopt men op een hoge acceptatie graad. Een RFC begint zijn leven als een kladje op het Internet maar groeit langzaam naar een volwaardig document over een bepaalde standaard Dit betekent derhalve dat er ook veel standaarden als relevant kunnen worden geacht voor de verschillende deelgebieden. In een (beperkte) survey onder ho-instellingen uit 2016 is gebleken dat deze standaard door deelnemende instellingen in hoge mate als relevant wordt gezien

Standaardfout - Wikipedi

Cassatierechtspraak is de laatste mogelijkheid om een uitspraak in een rechtszaak in Nederland aan te vechten. De Hoge Raad oordeelt of het recht en de procesregels juist zijn toegepast. De Hoge Raad kan een uitspraak van het gerechtshof (soms de rechtbank) vernietigen (casseren). In de meeste gevallen moet het hof de zaak overdoen Hoge eigen bijdrage: maximaal 2.419,40 euro per maand; Na de eerste vier maanden hangt het van de persoonlijke situatie van de cliënt af of hij/zij een 'hoge' of 'lage' eigen bijdrage moet betalen. Dit wordt door het CAK berekent. Bereken de eigen bijdrage in jouw persoonlijke situatie via hetcak.nl Wanneer bloedsuiker te hoog is, betekent dit dat het glucosegehalte in uw bloed te hoog is. Glucose wordt aangemaakt door het eten van koolhydraten. Dit is in de basis een goede zaak, want die glucose heeft het lichaam nodig. Wanneer uw suiker te hoog is, duidt dit echter op een te veel aan glucose. Het glucoseniveau wordt door het lichaam zelf. Hoewel hoog potentieel verschillend kan zijn voor verschillende mensen, kan het wel worden gedefinieerd. Hoog potentieel is de waarschijnlijkheid dat een bepaald prestatieniveau wordt bereikt. 3. Potentieel is specifiek voor bepaalde functies en domeinen. Potentieel definiëren betekent de functie en de prestatiecriteria definiëren Er zijn echter veel IQ testen op het internet waar je relatief eenvoudig een hoge score van meer dan 130 kan halen. Vaak hebben deze testen een ander doel, bijvoorbeeld het verzamelen van marketinginformatie. Met de IQ test van 123test kun je betrouwbaar en accuraat zien hoe hoog je IQ is. Lees verder over IQ scores en verschillen tussen groepen

Een hoge bloeddruk noemen we ook wel hypertensie. We spreken van een hoge bloeddruk wanneer het bloed te hard tegen de wanden van de bloedvaten drukt. Je hebt een hoge bloeddruk wanneer de bovendruk hoger is dan 140 mmHg en/of de onderdruk hoger dan 90 mmHg. Als je wilt weten of je een hoge bloeddruk hebt, moet je op verschillende momenten meten Comorbiditeit betekent dat je één of meer (chronische) aandoeningen hebt naast de hoofddiagnose waar de meeste aandacht naar uitgaat. GGZ Standaarden. Deze kennisbank is ontwikkeld door en in beheer van Akwa GGZ. Contact 030-307 92 70 ggzstandaarden@akwaggz.nl. Kijk ook o SNOMED is gekoppeld aan nationale standaarden, zoals de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en een aantal NHG-tabellen. Met SNOMED kan betekenis worden toegevoegd aan deze informatie door het te coderen en het zo eenduidig vast te leggen. of wat eventueel nodig is voor een hoger implementatieniveau

Lijst van laboratoriumbepalingen in bloed - Wikipedi

  1. ASC. ASC is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal- en schelpdieren. Ze werken wereldwijd. Het keurmerk wordt beheerd door de Aquaculture Stewardship Council. De standaard richt zich vooral op vis, waarvan de vraag op de markt hoog is, de productie sterk groeit en waarbij de impact op het milieu het hoogste is
  2. Verschillende afmetingen hoge kasten. Met zo veel opbergruimte, heb je ook alle mogelijkheid om je hoge kast optimaal in te delen. Van een standaard inrichting met deurtjes en planken waar je veel kookspullen op kwijt kan, tot lades en manden van verschillende hoogte en diepte
  3. De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht.Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter.Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast

Hoge bloeddruk. Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten. Een te hoge bloeddruk vergroot uw risico op hart- en vaatziekten, zoals op een hartinfarct en een beroerte. Daarmee verlaagt u uw risico. Medicijnen om de bloeddruk te verlagen zijn niet altijd nodig Hoge bloeddruk of hypertensie geeft nauwelijks tot geen symptomen en dat is het verraderlijke ervan. Soms geeft hoge bloeddruk één of meerdere van deze klachten: hoofdpijn, oorsuizingen, hartkloppingen, dansende vlekjes voor de ogen, bloedneuzen, kortademigheid, spierzwakte en krampen. Maar vaak blijft hoge bloeddruk symptoomloos Hoge standaard Indaver heeft gekozen voor geïntegreerde en uniforme managementsystemen. Ze waken over de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van haar processen en verankeren haar duurzame aanpak in de organisatie Betekenis van vaandels en standaarden. De vaandels en de standaarden binnen de krijgsmacht staan voor trouw, eenheid en eergevoel. Ze vormen het symbool van de onderlinge verbondenheid tussen de militairen van een onderdeel. Of zij nu actief dienend of gepensioneerd zijn. Vaandels en standaarden zijn ook het uiterlijke teken van de band tussen.

Hematocriet is verhoogd - wat betekent het en hoe kan de

Gamma GT is enorm toegenomen. Is de Gamma GT is toegenomen, is meestal het teken van levercelbeschadiging: wanneer de levercellen afsterven, wordt het enzym Gamma-GT (GGT) in verhoogde concentraties afgegeven aan het bloedserum. De oorzaak kan bijvoorbeeld virale hepatitis, levercongestie of levercirrose zijn Vertalingen standaard NL>EN . We hebben geen vertalingen voor standaard in Nederlands > Engelsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Enzyklo.de (Betekenissen van Duitstalige.

Hb-gehalte bloed: te laag of te hoog hemoglobinegehalte

Versie 19 juli 2021 Zie onderaan pagina voor een overzicht van de wijzigingen onder versiebeheer. Of zie paragraaf 1.3 voor een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen in deze versie t.o.v. de vorige.. 1. Over deze richtlijn 1.1 Inleiding. De informatie in deze richtlijn, de professionele uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie, is tot stand gekomen op basis van het rapport van de. Dit betekent, dat door gebruik te maken van een kabel met een lage capaciteit het mogelijk is grotere afstanden te overbruggen zonder buiten de limieten van de standaard te vallen. Als bijvoorbeeld UTP CAT-5 kabel wordt toegepast met een typische capaciteit van 57 pF/m, dan is de maximaal toegestane kabellengte 44 meter Wat betekent een te hoge ontstekingswaarde? Het niveau van CRP in het bloed is gewoonlijk laag, althans minder dan 10 mg/l. Een hoge of toenemende hoeveelheid CRP in het bloed suggereert de aanwezigheid van een ontsteking, maar de locatie of de oorzaak kan met dit onderzoek niet vastgesteld worden Een variabel leveringstarief betekent dat de prijs voor levering kan veranderen. Dit gebeurt meestal 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. Het is moeilijk te voorspellen of de prijzen hoger of lager zullen worden. Vaste leveringskosten; Wat voorheen vastrecht heette, wordt nu 'vaste leveringskosten' genoemd Over ons. De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank.

Wat is hoge bloeddruk? - Radboudum

De snelheid van de 802.11ac standaard wordt verder verhoogd door de 256-QAM modulatie, waar de 802.11n het deed met 64-QAM. Dit houdt in dat er 256 verschillende signalen over dezelfde frequentie worden gestuurd door ze allemaal afzonderlijk in een net iets afwijkende fase te zenden Hoge Raad en parket bij de Hoge Raad: focus op rechtsontwikkeling en maatschappelijke betekenis. Den Haag, 02 april 2019. Pagina-inhoud. De Hoge Raad neemt als hoogste rechter beslissingen in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat zijn beslissingen in individuele zaken. Maar de taak van de hoogste rechter gaat verder Wat is dpi. Alom is er verwarring over dpi. Googelen met de termen forum, 300 dpi, levert een lange reeks vragen op: hoe zit dat, ik begrijp er niets van.Er zijn mensen die dat dan proberen uit te leggen, anderen die zich daar weer mee bemoeien, meestal eindigend in een enorme spraakverwarring betekenis & definitie. Jurisprudentie, letterlijk rechtsopvatting, is het geheel van uitspraken die door het gerechtshof en de Hoge Raad. Het doel van jurisprudentie is om de rechterlijke uitspraken systematisch te kunnen verdelen om zo wetgeving te bundelen. Dit is belangrijk, want vorige uitspraken zijn. Doordat een hoge vaatwasser een hogere binnenruimte heeft, kun je er grotere vaat in zetten. Er passen niet noodzakelijk meer couverts in dan bij een standaard-vaatwasser. Let altijd goed op de specificaties (afwerking voorkant, bedieningspaneel, instelbare hoogte, kan het bovenblad eraf) als je een vaatwasser koopt

Type Toilet Hoogte Seniorentoilet - MijnKluswijzer

  1. Hoog scoren op de Google ranking page: de droom van elke website-eigenaar! Voorheen kon je nog redelijk gemakkelijk goede SEO-resultaten behalen door het gebruik van populaire keywords. Maar door de komst van Semantic Search, zul je als marketeer beter je best moeten doen om online vindbaar te blijven
  2. gerenoveerde schuur finshed tot een hoge standaard. US$ 68. US$ 68 per nacht. exclusief belastingen en toeslagen. US$ 203 in totaal. 3 nachten, inclusief belastingen en toeslagen. US$ 68. 22-25 aug
  3. Europese beurzen openen hoger. (ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 37 punten voor de Duitse DAX, een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 8 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen zijn woensdag ook al hoger gesloten, na het.
  4. Ático con vistas a la piscina · UHC SALOU VILLA FAMILY COMPLEX 089. HolidayLettings. 3 slaapkamers Accommodatie voor 8. Binnen 0,6 mijl. House for 2-4-6 people near the beach and golf-SALOU-. HolidayLettings. 3 slaapkamersAccommodatie voor 6. Binnen 0,6 mijl
  5. Vertalingen van het uitdrukking FOR A HIGH LEVEL OF EMPLOYMENT van engels naar nederlands en voorbeelden van het gebruik van FOR A HIGH LEVEL OF EMPLOYMENT in een zin met hun vertalingen:policy under which the fight for a high level of employment must be part of every...

Deze Airmate 12 serie is ontworpen om de aan de vereisten van een Productie Mixer van hoge standaard te voldoen. Deze mengtafel is een betrouwbaar toestel voor de veeleisende DJ's met onder meer de interne 2 Telephone Hybrid en USB connectie voor PC (bv. om te streamen naar het web) Olieprijs hoger gesloten. Woensdag 21 Juli 2021 | Bron: ABM Financial News. (ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen (ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.358,65 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.798,00. Olieprijs hoger gesloten woensdag 21 juli 2021 20:39 (ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen

Deze splitter van Delock ontvangt een HDMI-signaal van een PC of notebook en verdeelt het over vier aangesloten monitoren. Dit betekent dat vier HDMI-monitoren kunnen worden bediend op één HDMI-aansluiting.? Verbindingen: Ingang: 1 x HDMI-A 19-pins aansluiting 1 x DC 5 V voedingsaansluiting Uitgang: 4 x HDMI-A 19-pins aansluiting ? Hoge snelheid HDMI specificatie Premier Israël belt op hoge poten met Unilever-CEO. Unilever is al bijna honderd jaar een prachtbedrijf en -aandeel. Het heeft aanzienlijk bijgedragen aan onze welvaart. Leve de aandelen, ook al.

Nee, er bestaat niet een groep mensen met een standaard hogere temperatuur. Wat wel voorkomt is een chronische koorts. Hierbij is de temperatuur chronisch te hoog, meestal gaat het dan om een milde verhoging van de temperatuur, zoals bij jou oom het geval is. Dit is echter wel altijd een symptoom van een onderliggende ziekte Standaarden Standaarden zijn er in soorten. Een de facto-standaard is een standaard die in de praktijk door een groot aantalpartijen is geaccepteerd en overgenomen, maar zonder dat deze dooreen onafhankelijke organisatie als formele standaard is vastgesteld.Veel leveranciersafhankelijke standaarden zijn zo ontstaan Betekenis 'hoog' Je hebt gezocht op het woord: hoog. hoog (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: hoger, overtreffende trap: hoogst) 1 zich naar boven uitstrekkend: een hoge boom 2 zich op grote afstand van de grond enz. bevindend: hoog en droog veilig (voor het water) 3 belangrijk, met veel aanzien: een hoge functionaris. De NHG-Standaarden zijn de basis voor het medisch handelen voor huisartsen. De richtlijnen bieden de meest actuele kennis en stand van zaken van de medische wetenschap. Ze hebben voor de huisartsen geen dwingend karakter. Richtlijnen helpen de huisarts bij de besluitvorming.Richtlijnen hoeven niet worden gevolgd- het zijn immers geen wetten of voorschriften- maar moeten me

Zij zitten hoog en droog en ver van hun geluk. Wel veilig, maar straatarm zijn. Het hoge woord is er uit. Het onaangename is gezegd. Hoge bomen/masten vangen veel wind. Mensen met een hoge positie hebben ook veel verantwoordelijkheid. Weet jij ook nog een spreekwoord, gezegde of uitdrukking met hoog en de betekenis Tarieven standaard terhandstelling Voor elk medicijn waar een recept voor nodig is, betaal je standaard terhandstelling. De hoogte hiervan verschilt per apotheek, medicijn en tijdstip. Meestal ligt het tarief rond de 6 euro. Het bedrag kan ook lager of hoger zijn. Dit laatste is het geval wanneer: je het medicijn 's avonds of in het weekend.

Het gemiddelde IQ. 100 is het gemiddelde IQ. De standaardafwijking is 15. Een IQ van 110 of hoger komt bij 1 op de 4 mensen voor. De helft van de bevolking heeft een IQ lager dan 100, de andere helft hoger dan 100. Hele lage of hoge IQ's zijn zeldzaam Wij bieden een gezinsgerichte behandeling waarbij voor het hele gezin een plan wordt gemaakt. We zoeken de samenwerking tussen kinder- en volwassen psychiatrie, verslavingszorg, maatschappelijk werk, LVB en noem maar op. Het hele gezin wordt op maat geholpen, soms vanuit de specialistische ggz, soms vanuit preventie Wat betekent cum laude, magna cum laude & summa cum laude? Cum laude, magna cum laude en summa cum laude zijn aanduidingen die worden gebruikt wanneer leerlingen of studenten met hoge cijfers slagen voor hun afsluitend examen. Cum laude betekent met lof en wordt gebruikt bij middelbare scholen, universiteiten en sommige hogescholen - Een verhoging van de cobalamineconcentratie in serum kan een teken zijn van een ernstige, soms zelfs levensbedreigende aandoening. - Ziektebeelden zoals chronische myeloïde leukemie, acute promyelocytenleukemie, polycythaemia vera en het hypereosinofiel syndroom gaan vaak gepaard met een sterke stijging van de cobalamineconcentratie in het bloed

Op voorraad. Toevoegen om te vergelijken. De Systeemkaart Standaard Hoog voor beginners is onmisbaar voor als je begint te bridgen. De systeemkaart is gebaseerd op de Vijfkaart Hoog methode. Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij. Ga naar het begin van de afbeeldingen-gallerij Wat betekent gemaximeerd loon en hoe hoog is dat? 26 juli 2016. Voor de berekening van de premies en uitkeringen van de WIA Metalektro verzekeringen wordt uw bruto jaarsalaris begrensd op het wettelijke Ziektewet-dagloon. Per 1 januari 2016 bedraagt dit omgerekend naar jaarloon 52.763,00 bruto. Als uw bruto jaarsalaris hoger is dan dit jaarloon. In de meeste Europese landen is bij schriftelijk gebruik een 24-uurs aanduiding standaard. Betekenis van de afkorting AM PM AM is een afkorting voor Ante Meridiem, het Latijn voor Voor de middag. Bijvoorbeeld 10.00 a.m. is 10 uur in de ochtend. Bij de 24-uurs tijd is dit 10:00 Om dit te doen opent u allereerst een lege pagina in Microsoft Word. Nu klikt u (in de bovenste werkbalk, het vijfde tabblad) op Opmaak Opmaakprofiel (Als deze niet in het rijtje van Opmaak staat moet u even op de twee pijltjes onderaan het rijtje klikken.). U krijgt nu een schermpje voor u waarin het opmaakprofiel gewijzigd kan worden Bent u het niet eens met uw huurder of verhuurder? Ontstaat er een conflict? De Huurcommissie geeft u deskundig advies, bemiddelt en/of beslecht conflicten

Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 werden verzuimd wegens ziekte. De laatste keer dat het ziekteverzuim in het vierde kwartaal hoger was, was in 2002 (5,4 procent). Het ziekteverzuim is in het eerste en het vierde kwartaal (herfst en winter) altijd iets hoger dan in de andere kwartalen De hoge bomen zijn in dit geval de hoger geplaatsten (directeuren, burgemeesters, notarissen, voetbaltrainers in de eredivisie, enzovoort), als er iets mis gaat zijn zij degenen die verantwoordelijk zijn en als eerste er uitvliegen of de meeste kritiek krijgen. Er was ook een tv programma dat heette Hoge Bomen, dat was een docu over kopstukken

'Met hoge (of: grote) heren is het kwaad kersen eten' is een soort waarschuwing. De uitdrukking betekent: verwacht niet dat je voordeel zult hebben als je met 'hoge heren' omgaat. Ze zullen je bedriegen. Uiteindelijk zullen de hoge heren er namelijk altijd voor zorgen dat alleen zijzélf het beste van het beste krijgen Cholesterol. Cholesterol is belangrijk voor het lichaam. Uw lichaam maakt het zelf en neemt het op uit voeding. Een hoog cholesterol is geen ziekte. Het geeft geen klachten. Een hoog cholesterol kan de bloedvaten wel nauwer maken. Een hoog cholesterol vergroot daardoor het risico op hart- en vaatziekten. Bij een hoog cholesterol helpt gezond leven Startersaanbod. Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen In de urine hoort normaal gesproken geen eiwit voor te komen. Als het wel in de urine wordt gevonden wordt dit in de geneeskunde proteïnurie genoemd. De nieren werken als filters voor afvalstoffen uit het bloed. Eiwitten worden afgebroken en uitgescheiden in de vorm van ureum. Echter soms kan het eiwit door de filters heen geperst worden en in.

Op Voedingscentrum.nl vind je onafhankelijke informatie over gezond eten, veilig eten en duurzaam eten. Actuele informatie over voeding voor consumenten en professionals Normaal gesproken, zonder antistolling, is de INR 1.0. Afhankelijk van het soort aandoening waarvoor men de antistolling medicijnen gebruikt wordt gestreefd naar een INR tussen de 2.0 en de 4.0. Dit gaat altijd in overleg met uw arts en de trombosedienst. Vrouwen. Normaal gesproken, zonder antistolling, is de INR 1.0

Stroomdiagram - WikipediaRegelgeving borden voor honden

Incidenteel hoger beroep. In de Awb is bepaald dat als hoger beroep wordt ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank, degene die ook hoger beroep had kunnen instellen (maar dat heeft nagelaten), incidenteel hoger beroep mag instellen. Dat moet gebeuren binnen zes weken nadat de hogerberoepsrechter de gronden van het hoger beroep aan de. Wat betekent deze afkorting nu precies. In SMS , Twitter en Whatsapp berichten worden veel afkortingen gebruikt. Welke letters betekenen nu wat ? Vind hier hulp bij het opzoeken van een afkorting zoek help bij afkortingen vinden ; wat betekent deze afkorting aub ook voor acronym en afgekort en afk woorden en letter vind je hier snel de betekenis U streeft dus altijd naar een current ratio die hoger is dan 1. Met een current ratio hoger dan 2 zit u zeker veilig, want er wordt vaak een ratio van 1,5 geadviseerd. Maar dat betekent niet dat een current ratio van 2 altijd gezond is voor een bedrijf. Zo'n hoog current ratio is namelijk niet voor iedere onderneming goed gaat. Want een hoge bloeddruk vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Zeker als je ook andere risicofactoren hebt, zoals een hoog cholesterolgehalte, overgewicht of als je rookt. In deze brochure lees je meer over de oorzaken en gevolgen van een hoge bloeddruk. Je leest wat dit precies betekent en wat je zelf kunt doen om je bloeddruk te. HOGE Finance op de schouder betekent innovatieve primeur. ADO Den Haag zet de komende twee speelronden de schouders eronder om nog lijfsbehoud in de Eredivisie te realiseren en zal dat doen met het logo van HOGE Finance op de schouderpositie van het shirt. Dit is onderdeel van een innovatieve samenwerking, die tevens een primeur betekent