Home

Ovariumcarcinoom prognose

Overlevingscijfers van eierstokkanke

Het stadium zegt iets over hoever de kanker is uitgebreid. Voor je prognose is het belangrijk om te weten in welk stadium de ziekte is. Het gaat hierbij om het stadium bij de eerste diagnose. Later in het ziekteproces kan het stadium nog veranderen. Lees meer over de stadiumindeling bij eierstokkanker De prognose is voor vrouwen met een hoog stadium (3 of 4) niet erg positief: van alle vrouwen is na 5 jaar ongeveer 35% nog in leven. De behandeling is daarom vaak gericht op vermindering van de klachten in plaats van op genezing

Symptomen en prognose - Radboudum

  1. Prognose bij uitzaaiingen van eierstokkanker. Bij uitzaaiingen buiten de buik is de prognose niet gunstig. Vijf jaar na de diagnose is gemiddeld nog 5 van de 100 vrouwen in leven. De vooruitzichten hangen af van de soort uitzaaiingen. Je arts geeft je hier uitleg over. Bekijk de overlevingscijfers voor eierstokkanker
  2. Wat is de prognose? De kans dat de behandeling effectief is en de kanker niet terugkeert, hangt af van de aanwezigheid van uitzaaiingen. Als die er niet zijn, dan is de kans op genezing 90 procent. Zijn er wel uitzaaiingen, dan daalt deze kans naar zo'n 50 procent
  3. Eierstokkanker. De prognose bij eierstokkanker (ovariumcarcinoom) is slechts weinig verbeterd in de afgelopen decennia. Er bestaat wel een geleidelijk langere overleving, maar geen grotere genezing getuige de gelijk blijvende 10-jaarsoverleving
  4. De prognose en het beloop van het tubacarcinoom en het extra-ovarieel carcinoom zijn vergelijkbaar met die van het ovariumcarcinoom. De indeling en de behandeling is dan ook hetzelfde. Diagnostiek Literatuurbespreking: Algemeen Het ovariumcarcinoom geeft doorgaans pas laat in het verloop van de ziekte klachten. Daardoor heef
  5. Een ander woord voor ovariumcarcinoom is eierstokkanker. Globaal bestaan er drie typen van kwaadaardige gezwellen aan de eierstok. Epitheliale eierstokkanker is er één van en is de meest voorkomende vorm. Het is een tumor die ontstaat uit de buitenste laag cellen van de eierstok. In het begin van de ziekte geeft eierstokkanker vaak weinig klachten

Uitzaaiingen van eierstokkanker (ovariumcarcinoom

Kans op overleving eierstokkanker Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van eierstokkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven Eierstokkanker, ovariumkanker of ovariumcarcinoom is kanker aan één van de eierstokken. Jaarlijks krijgen 1.100 vrouwen te horen dat ze eierstokkanker hebben. In de meeste gevallen is de oorzaak onbekend. Eierstokkanker verloopt vaak lang onopgemerkt en geeft weinig tot geen verschijnselen De kans op een ovariumcarcinoom wordt met 30 tot 50% verlaagd door het gebruik van meer dan 3 jaar ovulatieremmers of meerdere zwangerschappen. Genetische factoren : genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat bij familiair voorkomende ovariumtumoren genmutaties kunnen voorkomen (BRCA-1, BRCA-2, Lynch syndroom: MLH1, PMS2, MSH2, MSH6)

Eierstokkanker (ovariumcarcinoom

De diagnose 'ovariumcarcinoom' wordt meestal pas in een vergevorderd stadium van de ziekte gesteld. Slechts de helft van alle vrouwen met ovariumcarcinoom wordt direct naar een gynaecoloog verwezen; de andere helft komt daar via een omweg terecht.2 Dat is jammer, want er valt nog veel te verbeteren aan de prognose van patiënten met een ovariumcarcinoom.3 Al geruime tijd zoekt men. Het ovariumcarcinoom geeft doorgaans pas laat in het verloop van de ziekte klachten. Daardoor heeft 70% van de vrouwen met een ovariumcarcinoom bij diagnose al een hoog stadium (stadium II b, c, III of IV). De klachten zijn meestal aspecifiek en bestaan uit: • Vage gastro-intestinale klachten. • Toename van de buikomvang

Eierstokkanker heeft geen goede prognose. Na vijf jaar is iets minder dan 40 procent van de patiënten nog in leven. De overlevingskans is het grootst voor patiënten met stadium I. Meer dan 90 procent van deze patiënten is na drie jaar nog in leven PROGNOSE. De incidentie van het epitheliale ovariumcarcinoom in Nederland bedraagt 25 per 100.000 personen per jaar,10 en stijgt met de leeftijd, tot 54 per 100.000 tussen 74 en 85 jaar.15 16 Van de patiënten bij wie een ovariumcarcinoom vastgesteld wordt, is 48 ouder dan 65 jaar.3 15 De prognose van een patiënt met een ovariumcarcinoom is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het. prognose van patiënten met ovariumcarcinoom met een BRCA-mutatie in vergelijking met patiënten met sporadisch ovariumcarcinoom zien. In het algemeen wordt gesuggereerd dat de betere prognose bij BRCA-gerelateerd ovariumcarcinoom ten opzichte van sporadisch ovariumcarcinoom verklaard ka Ovariumcarcinomen geven in een vroeg stadium nauwelijks specifieke klachten. In de maanden voorafgaand aan de diagnose kwamen patiënten vooral bij de huisarts met 'vage' klachten, zoals buikpijn, vaker plassen en een toegenomen buikomvang. Tien procent van de ovariumcarcinomen is geassocieerd met een erfelijke factor Een vrouw met een BRCA1 -mutatie heeft een risico van 60-80% om in haar leven borstkanker te krijgen en 35-45% kans op ovariumcarcinoom

Als de tumor in een vroeg stadium wordt ontdekt - wat vaak het geval is -, is de prognose gunstig, maar de vijfjaarsoverleving daalt sterk in hogere stadia. De hoeksteen van de behandeling is (laparoscopische) verwijdering van de uterus, de adnexen en eventueel de bekkenlymfeklieren, zo nodig gevolgd door bestraling Klachten van het ovariumcarcinoom blijven lang onopgemerkt door het ontbreken van zenuwweefsel in het kleine bekken. Vaak krijgen vrouwen postmenopauzaal bloedverlies of buikklachten. Door uitzaaiingen in de longholte ontstaat soms benauwdheid. Niet zelden is er een uitgebreid uitzaaiingsproces in de buik bij presentatie in het ziekenhuis

Tumor van de eierstokken. In een vroeg stadium treft eierstokkanker één of beide eierstokken. In latere stadia breidt de tumor zich vooral uit in de buikholte (op het buikvlies, darmen, middenrif en lymfeklieren) Ovariumcarcinoom Wat is de epidemiologie en de etiologie van erfelijk ovariumcarcinoom? In de algemene Nederlandse populatie bedraagt het risico om ovariumcarcinoom te krijgen tot 70 jarige leeftijd 0,7% [ http://www.iknl.nl/ ] Het volgende advies is gebaseerd op resultaten van ons grootse onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker. Blijf op een gezond gewicht. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat overgewicht de kans op eierstokkanker vergroot. Check of je een gezond gewicht hebt met behulp van onze handige BMI calculator en door je buikomvang te meten

Eierstokkanker - IKN

Ovariumcarcinoom is een betrekkelijk zeldzame aandoening, maar de prognose is over het algemeen slecht omdat het vaak pas in een laat stadium wordt ontdekt. De balans van werkzaamheid en bijwerkingen van langdurig preventief HST-gebruik is onder meer in Gebu 2001; 35: 71-77 en Gebu 2002; 36: 109-115 opgemaakt en sindsdien in essentie niet veranderd en nog steeds negatief het ovariumcarcinoom wordt gegeven. Screening en prognose het is niet zinvol de algemene populatie te screenen op het ovariumcarcinoom. tot op heden ontbreekt namelijk de mogelijkheid om het ovariumcarcinoom i Bij eierstokkanker begint de ongeremde celdeling in de eierstokken. Er kan dan een kwaadaardig gezwel (een tumor) ontstaan. Kwaadaardig betekent: de kankercellen kunnen door ander lichaamsweefsel heen groeien. de kanker kan zich door het lichaam verspreiden via bloed en lymfevaten (uitzaaien) Er zijn verschillende soorten eierstokkanker De prognose ( de kans op genezing) wordt uitgedrukt in een 'vijfjaarsoverleving'. Dit duidt op het percentage van patiënten met een bepaald stadium van de eierstokkanker dat na vijf jaar nog in leven is. Hoe lager het ziektestadium, hoe hoger de vijfjaarsoverleving. De hoeveelheid resttumor na de operatie bepaalt grotendeels de kans op genezing

Eierstokkanker. Eierstokkanker is een kwaadaardige aandoening van 1 of beide eierstokken. Een ander woord voor eierstokkanker is ovariumcarcinoom. Er is ontdekt dat een groot deel van de eierstokkankers eigenlijk ontstaat in en uit de eileiders. Wanneer de kankercellen losraken en in de buikholte terechtkomen, kunnen ze via het buikvocht. Omdat ovariumcarcinoom van de cellen van het kapsel verreweg het meest voorkomt, zal in deze folder met name op dit type ovariumcarcinoom worden ingegaan. Het ovariumcarcinoom is een ernstige ziekte die behandeld moet worden met chirurgie en chemotherapie en waarvan de prognose erg samenhangt met het tijdstip waarop de ziekte wordt ontdekt Meestal gaat het bij eierstokkanker om een epitheliaal ovariumcarcinoom. Deze soort eierstokkanker ontstaat in de buitenste laag cellen van de eierstokken of eileiders. Er zijn ook andere soorten eierstokkanker, zoals een granulosaceltumor of een kiemceltumor. Deze soorten ontstaan in de andere celtypen van de eierstok Prognose Laag stadium ovariumcarcinoom (I-IIa) heeft een 5-jaars overleving van ongeveer 75%, terwijl dit ongeveer 40% is voor vrouwen met een hogere stadiering. Bronnenlijst. Oncoline.nl. 2020. Oncoline Het ovariumcarcinoom heeft de slechtste prognose van alle gynaecologische maligniteiten. Door beperkte mogelijkheden in effectieve screening en onvoldoende etiologische kennis ligt de aandacht in de huidige literatuur bij verbeteringen in beleid en behandeling

Epitheliaal Ovariumcarcinoom - Startpagina - Richtlijn

Kans op overleving - Radboudum

Eierstokkanker: symptomen, oorzaken en behandeling Mens

In maart is de eerste patiënt in het Maastricht UMC+ behandeld met de nieuw toegelaten behandeling van eierstokkanker door middel van buikspoeling met verwarmde chemotherapie (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie; HIPEC). Onderzoek naar deze behandeling wees uit dat deze vrouwen een betere kans op genezing hebben na HIPEC Bij ovariumcarcinoom verbetert resectie na chemotherapie de prognose 20/04/21 om 07:00 Bijgewerkt op 19/04/21 om 10:29 Dr. Hubert Claes. Deze multicentrische open-label, multicentrische (vier centra in China), gerandomiseerde. Ovariumcarcinoom wordt meestal pas in een laat stadium ontdekt en steeds agressiever behandeld met een combinatie van operatie (debulking) en chemotherapie. Desalniettemin blijft de prognose slecht. Ovariumcarcinoom en in mindere mate endometriumcarcinoom kan optreden als gevolg van erfelijke belasting, in het kader van respectievelijk BRCA1/2-mutaties en het lynchsyndroom

Chirurgisch

Uiteindelijk hopen we met HIPEC de prognose voor een veel grotere groep patiënten met ovariumcarcinoom te kunnen verbeteren.' DE OVHIPEC-1-STUDIE De OVHIPEC-1 De OVHIPEC-1-studie van onder meer dr. Willemien van Driel (Antoni van Leeuwenhoek), waaraan 8 centra in Nederland en België meewerkten, liep van 2007 tot 2016 Prognose De vooruitzichten zijn sterk afhankelijk van de locatie van de oorspronkelijke kanker en de hoeveelheid van de uitzaaiingen naar de lever of ergens anders. Meestal is genezing door een operatie enkel mogelijk wanneer zich maar een beperkt aantal tumoren in de lever bevinden Ovariumcarcinoom E-module. Universiteit. Universiteit Utrecht. Vak. Gezonde en zieke cellen II (GNBA200206) Academisch jaar. 2017/2018. Nuttig? 2 0. Delen. Reacties. Log in of registreer om reacties te kunnen plaatsen Een retrospectieve Europese multicenter studie onder patiënten met ovariumcarcinoom op basis van een mismatch repair-genmutatie passend bij het Lynch syndroom, toonde aan dat meer dan 80% van deze patiënten een FIGO 1/ 2 stadium had bij diagnose met een betere prognose (het life time risico voor vrouwen met Lynch syndroom op overlijden aan ovariumcarcinoom was 2%), in vergelijking tot de. Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) voor de behandeling van patiënten met stadium III ovariumcarcinoom bij wie (bijna) al het tumorweefsel operatief is verwijderd is met ingang van 1 januari 2020 voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de Zvw voor een periode van 7 jaar. De voorwaarde is dat de patiënten deelnemen aan het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van.

Patient Angst ↑ Prognose ↓ 10/11/2016 Symposium Het Ovariumcarcinoom 24 . Casus: Simple Rules B-kenmerken B1 Uniloculair B2 Solide componenten waarvan grootste max. < 7 mm B3 Akoestische schaduw B4 Gladde multiloculaire tumor met grootste < 100 mm B5 Geen. Ovariumcarcinoom of eierstokkanker[1] is een kwaadaardige aandoening van de eierstok en komt in Nederland redelijk frequent voor. Jaarlijks krijgen 1 op de 100 vrouwen deze vorm van kanker . Meestal gaat het om vrouwen ouder dan 60 jaar. Maar eierstokkanker kan voorkomen op alle leeftijden. De prognose van deze tumor is echter slecht: jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 950 vrouwen. Ovariumcarcinoom. Ovariumcarcinoom is een kwaadaardige aandoening van de eierstok en komt in Nederland niet frequent voor. Jaarlijks krijgen 7 op de 100.000 vrouwen deze vorm van kanker . De prognose van deze tumor is [..] Bron: nl.wikipedia.org

Ovariumcarcinoom en tubacarcinoom worden beschouwd als gelijkaardige ziekten die op dezelfde manier behandeld worden. Verschillen tussen beide ziekten zijn beperkt maar we kunnen stellen dat tubacarcinoom langer beperkt blijft tot het orgaan en dus dikwijls klachten geeft in een vroeger stadium dan ovariumcarcinoom De prognose van deze tumor is slecht, jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 950 vrouwen aan de gevolgen van deze vorm van [ Eierstokkanker, ook ovariumcarcinoom genoemd, staat op nummer 7 in de ranglijst van de meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen in Nederland. Jaarlijks krijgen ruim 1.300 vrouwen de diagnose eierstokkanker Chirurgisch.nl, by Niels Vos, is an online resource voor surgeons, surgery residents en interns offering information on surgical pathology and procedures

Ovariumcarcinoom - Med-Inf

Ervaringsverhalen: Marjan met recidief van eierstokkanker en prognose van ongeneeslijk te zijn is genezen met natuurlijke aanpak. Lees hier haar verhaal. Marjan leeft medio 2012 een normaal en kwalitatief uitstekend leven zonder kanker op dit moment. Marjan is overleden. Artikel update 29 april 201 Vandaag kwam het nieuws dat Sjoukje Hooymaayer (77) eierstokkanker in een vergevorderd stadium heeft. En onlangs moesten we het droevige nieuws brengen dat Lotti van Leeuwen hieraan was overleden

Symptomen ovariumcarcinoom minder aspecifiek dan gedacht

Ovariumcarcinoom: epitheliale origine en CA-125 Prognose bij Stadium I, bij mucineuze histologie CA-19.9 of CA-195, controle na Stadium I, CEA en CA-125 evaluatie chemotherapie, nacontrole Kiemceltumoren en bij AFP, hCG Diagnose, endodermale sinustumor AFP evaluatie chemotherapie, Immatuur teratoom AFP, hCG nacontrole Matuur teratoom SCC-antigeen prognose. Er wordt in het algemeen uitgegaan van maximaal 20% type II endometriumcarcinomen, van het endometrium - of ovariumcarcinoom en het vaak voorkomen van het gunstigere histologische endometrioïde type endometriumarcinoom bij vrouwen met het Lynch syndroom

Belgian Oncology & Hematology News - Artsenkrant

5 vragen over eierstokkanker Gezondheidsne

Een aantal jaar geleden publiceerden oncoloog Benoit You (Universiteit van Lyon) en zijn collega's een voorspelmodel op basis van de CA-125 eliminatieconstante k (KELIM-model) voor de prognose van ovariumkanker. Deze ESMO presenteerde arts-onderzoeker Lilian van Wagensveld een validatie van dit model, mogelijk gemaakt door data uit het Nederlands Kankerregister. Ze geeft ons een overzicht van. Ovariumcarcinoom, of eierstokkanker, heeft een zeer slechte prognose. De ziekte veroorzaakt laat symptomen en wordt daardoor meestal pas in een gevorderd stadium ontdekt. Tot nu toe is er nog geen methode gevonden om ovariumcarcinoom in een vroeger stadium op te sporen resistentiemechanismen in het ovariumcarcinoom is het gebrek aan weefsel van zowel pre- en postchemotherapie als van het recidief van dezelfde patiënt. Afname van dit weefsel wordt niet standaard gedaan, is invasief en draagt niet bij aan de prognose van de patiënt, waardoor het alleen in onderzoeksverband mogelijk is Eierstokkanker kan zich uit één of uit beide eierstokken ontwikkelen. In een vroeg stadium blijft de ziekte beperkt tot de eierstok (ken). Zodra de tumor groter wordt, is er echter een risico op uitzaaiingen naar meerdere locaties: vooral naar het buikvlies, het weefsel dat de buikholte en haar organen bekleedt; soms naar de lymfeklieren door.

Ovariumcarcinoom bij ouderen; een diagnostisch en

Ovariumcarcinoom of eierstokkanker is een kwaadaardige aandoening van de eierstok en komt in Nederland redelijk frequent voor. Jaarlijks krijgen 1 op de 100 vrouwen deze vorm van kanker (ongeveer 1300 nieuwe gevallen per jaar). Meestal gaat het om vrouwen ouder dan 60 jaar. Maar eierstokkanker kan voorkomen op alle leeftijden Study Ovariumcarcinoom flashcards from Bernadet Bekkers's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

ovariumcarcinoom weten we dat infiltratie van CD8+ T-cellen voorspellend is voor een betere prognose. Bij patiënten die veel van deze CD8+ tumor-infiltrerende lym-focyten (TIL) in hun tumorweefsel hebben, is de overleving aanmerkelijk langer dan bij patiënten zonder of met beperkte infiltratie van CD8+ TIL. Hoewel CD8+ TIL i De incidentie van het epitheliale ovariumcarcinoom in Nederland bedraagt 25 per 100.000 personen per jaar,10 en stijgt met de leeftijd, tot 54 per 100.000 tussen 74 en 85 jaar.15 16 Van de patiënten bij wie een ovariumcarcinoom vastgesteld wordt, is 48 ouder dan 65 jaar.3 15 De prognose van een patiënt met een ovariumcarcinoom is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het

Ovarium- en tubacarcinoom, nieuwe ontwikkelingen

Uit onderzoek met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat een langer tijdsinterval tussen chirurgie en chemotherapie geassocieerd is met een slechtere overleving voor patiënten met gevorderde eierstokkanker (ovariumcarcinoom). Dit geldt zowel voor patiënten die met neoadjuvante chemotherapie zijn behandeld, als voor patiënten die initieel geopereerd zijn zonder. Controleer 'ovariumcarcinoom' vertalingen naar het Spaans. Kijk door voorbeelden van ovariumcarcinoom vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

De prognose voor vrouwen met uitgezaaide invasieve epitheliale eierstokkanker is erger dan vrouwen die hebben uitgezaaid kiemcel tumoren of kanker die begint in de eileiders , Ovariumcarcinoom flankpijn . Een gebied van de aan de flank buik , loopt langs de zijkant van de buik van de ribben tot Hoe vindt Hospice zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom . Is eierstokkanker Curable . Prognose voor eierstokkanker Fase 3 . Experimentele behandeling voor eierstokkanker . Hoe te voorkomen eierstokkanker Van Recurring . Hoe snel gaat eierstokkanker verdeeld . Soorten van eierstokkanker . Interperitoneale Vs . Regelmatig Chemotherapie bij. Eierstokkanker (ovariumcarcinoom) is een kwaadaardig gezwel aan één of beide eierstokken. Jaarlijks worden ruim 1.200 vrouwen geconfronteerd met deze ziekte; meestal vrouwen ouder dan 50 jaar. Er zijn drie vormen van eierstokkanker, waarbij epitheliale eierstokkanker de meest voorkomende is Kans op genezing (prognose) De kans op genezing hangt bij kanker van veel factoren af, o.a. van de soort kanker en van het stadium waarin de ziekte zich bevindt bij diagnose. Elke situatie is verschillend. De behandelend arts kan meer uitleg geven over de elementen die de kans op genezing mogelijk beïnvloeden

De groeiende rol van PARP-remmers bij ovariumcarcinoom - NTV

Het herstel hangt af van stadium en uitbreiding van de tumor en de gevolgen van de behandeling. Vrouwen bij wie borstkanker vastgesteld wordt op jonge leeftijd, hebben een slechtere prognose dan vrouwen bij wie de ziekte op latere leeftijd wordt vastgesteld. Patiënten met een tumor met HER-2-neu-overexpressie hebben een slechtere prognose De prognose van een laag stadium ovariumcarcinoom (stadium I-IIa) is vrij goed: zo'n 90-100%, wanneer het carcinoom matig tot slecht gedifferentieerd is echter nog maar 78-85%. Ovariumcarcinomen met een hoog stadium (IIB - IV) hebben een prognose van 20-60 % en overall gezien 30%. Vagina carcinoom. Het vaginacarcinoom is een zeldzame tumor Wereld Eierstokkanker Dag. Datum: zaterdag 8 mei 2021. Jaarlijks op 8 mei wordt er met de World Ovarian Cancer Day (WOCD) aandacht gevraagd voor mensen die leven met deze zeldzame en zeer kwaadaardige vorm van kanker (ovariumcarcinoom of eierstokkanker). Jaarlijks krijgen 7 op de 100.000 vrouwen deze vorm van kanker. De prognose van deze tumor is slecht

Epitheliaal ovariumcarcinoom (eierstokkanker epitheliale type) Endometriumcarcinoom (baarmoederkanker) Cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker) Overige gynecologische maligniteiten (niet cervix-, ovarium- of endometriumcarcinoom) Hersentumoren. Gliomen (primaire maligne tumoren van het centraal zenuwstelsel) Onbekende primaire tumo Meestal gaat het om uitzaaiingen van eierstokkanker (ovariumcarcinoom) of dikkedarmkanker (coloncarcinoom). Peritonitis carcinomatosa betekent letterlijk 'ontsteking van het buikvlies door kanker'. Dit artikel gaat over oorzaak, symptomen, diagnose en behandeling van peritonitis carcinomatosa In het algemeen is het zo dat de prognose van een patiënt beter is bij kanker in een vroeg stadium. Bij de verschillende stadia horen verschillende behandelvormen. Als de kanker op één plek in het lichaam wordt gevonden, kan het makkelijker zijn om de tumor operatief te verwijderen of te laten verdwijnen met hulp van bestraling (gewenste) verbetering van de prognose voor de patiënt met een ovariumcarcinoom door de nieuwe samenwerking. Huidige ontwikkelingen Verzekeraars, landelijke specialistenverenigin-gen én de IGZ dragen uit dat er substantiële kwaliteitswinst is te boeken door het aanbie-den van complexe zorg in gespecialiseerde centra Ovariumcarcinoom is een ziekte met een slechte prognose omdat deze meestal in een vergevorderd stadium wordt ontdekt. Beeldvormende technieken en tumormarkers kunnen behulpzaam zijn voor de differenti-aal diagnose van een geconstateerde tumor in het bekken. Tot op heden is er geen betrouwbare methode die ovariumcarcinoom in een vroeg stadiu