Home

Attest werken op hoogte

Attest - Attest Sold Direc

  1. Werken op hoogte. Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Dat moet altijd bij een hoogte van 2,50 meter of hoger, maar ook onder de 2,50 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen
  2. Werken op hoogte | Gevaren en risico's | Veiligheidsmaatregelen | Gratis Proefexamen VOL VCA 2.4.8 Gevaren/risico's en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte 1. Gevaren/risico's: - Vallen (bv. van dakrand, verdieping etc.). - Door een vloeropening vallen. - Vallende voorwerpen. 2. Veiligheidsmaatregelen werken op hoogte
  3. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een 'attest loopbaanbegeleiding' heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP)
  4. attest werken op hoogte Het attest werken op hoogte waarborgt dat je in staat bent om veilig met een mobiele rolsteiger te werken. Bovendien ben je na het volgen van de cursus werken op hoogte niet alleen in het bezit van een attest werken op hoogte, maar kun je ook een rolsteiger monteren
  5. g bij dreigend gevaar bieden
  6. Er wordt gewerkt op 2,5 meter hoogte of meer. Bij risico's voor de werknemer, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,5 meter. Denk bijvoorbeeld aan werken boven water of bij aanwezigheid van verkeer. Wanneer er wordt gewerkt op arbeidsplaatsen die in beweging zijn of kunnen komen en waarbij sprake is van valgevaar
  7. Stellingbouw - veilig werken op hoogte mod. 1+2 (Vaste steiger+rolstelling+ladders) - standaard attest Doelstelling Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen

Het begrip werken op hoogte is niet gedefinieerd in de Arbowet, het Arbobesluit of de Arboregeling binnen Nederland. Er is wel een omschrijving van valgevaar in het Arbobesluit, al heeft die omschrijving een open einde: Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen (Arbobesluit, artikel 3.16, lid 2) Veilig werken op hoogte Module 2 - Steigerbouw op de werf: Voor personen die op een steiger werken en deze helpen monteren, demonteren of aanpassen. Veilig werken op hoogte Module 3 - Bevoegd persoon steigers op de werf : Voor personen die verantwoordelijk zijn voor de opbouw van een steiger, opmaken van berekeningsnota's en nazicht van correcte opstelling

Personen die op hoogte werken; op ladders, werkplatformen, hoogtewerkers, Aannemers, onderhoudsdiensten, technisch personeel, Formule. In company (afgestemd op de onderneming) of open opleiding (bij IBEVE) Duur. Halve dag (3,5uur) Inhoud. Theoretische opleiding. Doel. Veilig werken op hoogte. Attest. Wettelijk verplicht voor wie op hoogte werken uitvoer Stellingbouw - veilig werken op hoogte mod. 1+2 (Vaste steiger+rolstelling+ladders) - standaard attest Doelstelling. Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen. Doelgroep. Alle stellingbouwers. Programma. Theori Veilig werken op hoogte. Werkzaamheden op hoogte houden aanzienlijke risico's in voor uw werknemers. Zelfs een hoogteverschil van 20 centimeter kan al leiden tot een ernstig arbeidsongeval. Er gebeuren dan ook heel wat valongevallen of verwondingen door vallende voorwerpen. Preventie is dus noodzakelijk WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP voor personen die op een stelling werken personen die een VCA-attest Basisveiligheid voor arbeiders na 1/1/2007 behaald hebben, zijn vrijgesteld van deze opleiding kan gekoppeld worden aan de opleiding Manueel hanteren van lasten of EHBO-basisbegrippe De inhoud van deze opleiding is in overeenstemming met het Register risicovolle taken VCA (IS-009, werken met persoonlijke valbeveiliging) en kadert zich binnen het KB 'Werken op hoogte' (31 augustus 2005, BS 15 september 2005) Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern

Introductie van de basisbegrippen voor veilig werken op hoogte. Onderscheid kunnen maken tussen werkplaatsbeperking en anti-valsystemen. Opleidingsduur. 1 volle dag van 10:00 tot 17:00 uur. Locatie. De opleiding wordt op maat gemaakt. Afhankelijk van de grootte van de groep geven wij training: Op een locatie naar wens; Binnen uw bedrijf; In ons learning center in Maarssen. Attest een val en ernstige letsels. Heel wat ernstige arbeidsongevallen zijn te wijten aan een val vanop hoogte. Veilig boven het grondniveau werken is dan ook essentieel. Ook als u lager dan 2 meter boven de grond werkt, moet u de nodige preventiemaatregelen nemen

Veel schilders, glaszetters, glazenwassers en afbouwers werken nog steeds met ladders. Valgevaar is echter één van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek die 2,50 meter of hoger ligt dan het aangrenzende terrein moeten daarom maatregelen worden genomen. Bij gebruik van een ladder zijn de risico's extra hoog, dus gelden aanvullende maatregelen. Bedenk ook dat. Als u het attest te laat (of helemaal niet) bezorgt, mag de werkgever loonwaarborg weigeren voor de dagen dat u niet gedekt was door een medisch attest. WEETJE Bent u een werkloze en uw arts verklaart u arbeidsongeschikt, dan moet u uw uitbetalingsinstelling (uw vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) op de hoogte brengen Elektriciteitsleerlingen behalen attest werken op hoogte Geplaatst op 1 juni 2018 door Redactie De leerlingen van het 5de en 7de jaar 'Elektrische Installaties' van het KA Geraardsbergen kregen een specifieke opleiding rond het gebruik van een steiger/ stelling, steigerbouw en rond de veiligheids-procedures van werken op hoogte Behaal via deze opleiding je certificaat werken op hoogte als je gebruik maakt van ladders en stellingen

Werken op hoogte Arboportaa

Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken. Werken op hoogte: module 2 - bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk) Doelstellingen: Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen. Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen Hoogwerker Behaal het attest bestuurder hoogwerker Het doel van deze training is veilig werken met een hoogwerker/schaarlift, zonder kwaliteitsverlies. Deze cursus is zeer praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als ervaren gebruikers van de hoogwerker Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel certificaat WERKEN OP HOOGTE: MONTEUR ROLSTEIGER; Wens je de rolsteiger ook zelf te gebruiken of vrijgeven als bevoegd persoon, volg dan onze praktijkopleidingen Werken op hoogte module 1: gebruiker rolsteiger en Werken op hoogte module 3: bevoegd persoon rolsteiger. WAT ZEGT DE WET

VCA: Gratis Proefexamen VOL VCA Werken op hoogt

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN DE BOUWSECTOR Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en stellingen Het programma. Nog steeds gebeuren vele bedrijfsongevallen door het vallen van een hoogte. In de bouw is dit veruit de grootste oorzaak van de dodelijke arbeidsongevallen. Niet aangepaste middelen, onvoldoende werkvoorbereiding, foutief gebruik, onvoldoende kennis en opleiding, zijn vaak de oorzaken die leiden tot deze arbeidsongevallen Deze opleiding kadert binnen het KB voor 'Werken op hoogte' (31 augustus 2005, BS 15 september 2005). Het KB is de omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving, die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Deze bepalingen zijn opgenoemen in het boek IV van de codex over het welzijn op het werk WERKEN OP HOOGTE Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en stellingen. Op basis van een risico-analyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- e Onthaal | België Werken op HoogteBelgië Werken op Hoogte. --- Navigation --- OVER ONS ONZE DIENSTEN - Industriële gebouwen - In besloten ruimtes - Industriële reinigingen - Inspecties - Veiligheid VALBEVEILING FOTO'S WERF VIDEO'S BLOG CONTACT FR

Toolbox Werken op hoogte. Samen doen we het beter! Titelstijl van model bewerken. Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken. Cijfers en ongevallen. In 2016 kreeg de Inspectie SZW 3.785 meldingen van ongevallen. In 35% van de gevallen ging het om een valongeval. 2 Toolbox Veilig werken op hoogte. De toolbox Veilig werken op hoogte geeft informatie over: De specifieke risico's die bij het werken op hoogte kunnen optreden. De maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen nemen om valgevaar te beperken Werken op hoogte: alle eisen en maatregelen. Wie moet werken op hoogte, is gebonden aan een groot aantal regels. De belangrijkste regel is dat het werken op een hoogte vanaf tweeënhalve meter extra risico's met zich meebrengt. Deze hoogte is dan ook de grens voor het verplichte gebruik van valbeveiligingsmiddelen Het werken op hoogte is dus een gevaarlijke bezigheid en daarom zijn er afspraken gemaakt om de risico's te verkleinen. Deze factsheet heeft met name betrekking op het eerste scenario: val van dak, vloer of bordes. Voor werken op ladders, trapjes en steigers zijn er andere factsheets beschikbaar

Werken op hoogte is het uitvoeren van werkzaamheden op een hoogte van 2,50 meter of meer. In de Arbowet is vastgelegd dat werkzaamheden die vanaf een hoogte van 2,50 op meer worden uitgevoerd werkzaamheden op hoogte zijn. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op daken vallen over het algemeen onder werk op hoogte. Men kan hierbij denken. Stichting Veilig Werken op Hoogte beheert en registreert tevens de mbo-diploma's en persoonscertificaten in het centraal diplomaregister SSVV. Zo kunnen werkgevers en opdrachtgevers nakijken of de medewerker de juiste registratie heeft om veilig te werken op hoogte Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Training Veilig werken op Hoogte bij R3B Binnen een organisatie is het niet altijd helder wie verantwoordelijk is voor veilig werken op hoogte. Eurosafe Solutions informeert u graag organisatiebreed over alle risico's en oplossingen die hiervoor zijn ontwikkeld. Eurosafe Solutions en R3B bieden diverse trainingen aan voor het werken op hoogte

Veilig werken op hoogte Vlaanderen

BE-Consult - Stellingbouw - veilig werken op hoogte modOpleiding hijswerktuigen | Sios

Werken op hoogte is een risicovolle activiteit. Vallen van hoogte verdient serieuze aandacht. Het kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Werkgevers en aannemers zijn verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en moeten een veiligheidssysteem implementeren, zoals een uitgebreide risico beoordeling, het verstrekken van veiligheidsinformatie, veiligheidstraining. Om veilig op onder andere kraanbanen, vrachtwagens, vliegtuigen, treinen en luifels te kunnen werken, biedt Eurosafe Solutions gebruiksvriendelijke bovenloopsystemen. Voor dit soort systemen gebruiken we kabel- en railsystemen die boven de werkplek op hoogte bevestigd zijn Werken op hoogte is de oorzaak van heel wat ongevallen op de werkplek. Deze film leert je hoe het veiliger kan.Meer weten? www.trainnow.b

Werken op hoogte rolsteiger Praxis Trainin

Werken op hoogte INFORMATIEFICHE 13 - 2/2 Hoogwerkers mogen alleen bediend worden door personen die: ouder zijn dan 18 jaar tenzij opgenomen in het leerplan die vertrouwd zijn met de bediening ervan die de voorschriften kennen Bedien nooit een hoogwerker als je daar niet voor opgeleid bent Vraag na je opleiding altijd naar een attest VEILIG WERKEN OP HOOGTE Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke verplichtingen op bij het gebruik van ladders en stellingen. Op basis van een risico-analyse is men verplicht om steeds gepaste arbeids- e Werken op hoogte geeft binnen de bouw het grootste risico op een arbeidsongeval. Dagelijks vallen in Nederland werknemers van ladders, trapjes, steigers, bou.. Onder werken op hoogte vallen alle werkzaamheden op platformen, werken op ladders en masten, platte en hellende daken etc., waarbij valgevaar op kan treden. Inhoud. Met de training 'Werken met valbeveiliging' leert u valbeveiliging op een veilige manier te gebruiken, waardoor u veilig op hoogtes kunt werken Werk in de hoogwerker aangelijnd. Gebruik hiervoor een valbeperkende gordel. Verlaat een werkbak niet op hoogte: in- en uitstappen op hoogte mag beslist niet! Werk op hoogte altijd met zijn tweeën: één op de grond en de ander op hoogte. Werk niet boven windkracht 6, tenzij het om een beschutte plek gaat

Werken op hoogte Valgevaar situatie Bij werken op hoogte is er valgevaar. De meest voorkomende ongevalscenario's zijn hierbij vallen van daken, vloeren, ladders, trappen of steigers. Niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het aanwezige gevaar Na het positief afleggen van het theoretisch examen ontvangt de kandidaat een Furbo attest. Het attest is 5 jaar geldig. Praktische info. De opleiding werken op hoogte kan zowel doorgaan in ons opleidingscentrum te Antwerpen, Gent (Sint-Denijs-Westrem) als bedrijfsintern. De opleiding duurt 1 dag: 8u-16u. Tarief In een Furbocentrum (Antwerpen. Op dinsdag 25 augustus 2015 ondertekenden deze partners van de campagne een samenwerkingsovereenkomst met het oog op verdere promotie van de veiligheid en gezondheid bij werken op hoogte. Door deze overeenkomst te tekenen, engageerde elke organisatie zich om de acties in het kader van de campagne Veilig werken op hoogte te ondersteunen en te promoten bij hun leden Werken op hoogte is één van de meest risicovolle werkzaamheden. Het is dan ook van groot belang, en wettelijk verplicht, dat medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken. Bovendien dragen opgeleide medewerkers en veilige werkplekken bij aan het voorkomen van ernstige ongevallen en boetes

Tijdelijke werkzaamheden op hoogten - werk

Veilig werken op hoogte Veiligheid staat voorop bij het werken op hoogte. Het is belangrijk dat het risico op ongevallen zoveel mogelijk beperkt en liever nog, voorkomen wordt. Met de juiste kennis, vaardigheden en materialen kunnen medewerkers zo veilig mogelijk werken. We kunnen deze cursus aanbieden voor individuele werknemers, maar ook maatwerkprojecten en in-company cursussen [ Factuurverklaring PEM-landen, alternatief voor EUR.1-certificaat. Deze verklaring gebruik je bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit de verdragslanden vermeld in de kolom 'PEM-landen' op pagina's 3 en 4 van dit overzicht. PEM-landen zijn landen die deel uitmaken van de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst

In de pers horen we berichten dat sommige grensgemeenten controles willen doen om toeristen te weren. Personen mogen wel de grens oversteken om te werken in het andere land. Om aan te tonen dat men effectief naar België moet komen om te werken, of indien uw werknemer naar een (buur)land moet gaan om te werken, is het aangewezen om die werknemers een attest te bezorgen Werken op hoogte komt vaker voor dan we denken. Wil je werken op hoogte? Dan moet je je bewust zijn van de gevaren en risico's. En een goede kennis hebben van de arbeidsmiddelen en de regelgeving. Bij De Nestor kan je terecht voor een kwaliteitsvolle opleiding werken op hoogte en opleiding werken met hoogwerker

Een rijgeschiktheidsattest is verplicht voor alle bestuurders in groep 2.Om een attest te verkrijgen moeten die chauffeurs een medisch onderzoek ondergaan bij een erkende arts. Het onderzoek is immers gebonden aan strikte regels en mag enkel door welbepaalde artsen uitgevoerd worden WERKEN OP HOOGTE WAT IS 'OP HOOGTE'? Binnen de aangesloten bij HSElife UNIO aangesloten bedrijven gelden er verschillende grenzen betreffende werk op hoogte. 1.80, 2.00, 2,50, je komt ze allemaal tegen. STEL JEZELF OP DE HOOGTE VAN DE SPECIFIEKE GELDENDE REGELGEVING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAAR JE WERKT Wat is werken op hoogte? In de Arbowet staat beschreven wanneer er sprake is van werken op hoogte. Er wordt op hoogte gewerkt vanaf een stahoogte van 2,5 meter boven de vloer of als er gewerkt wordt met valgevaar boven een gevaarlijk punt. Denk bij dit laatste aan werken boven water of bij aanwezigheid van verkeer Over werken op hoogte zijn er verscheidene wettelijke bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex over welzijn op het werk, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5 Het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Doelstelling is onder andere om verschillende mogelijke technische oplossingen voor te stellen

Voor attesten 2020 die nog uitgereikt moeten worden, mag je zelf het bedrag en leeftijd aanpassen (of de ouders op de hoogte stellen dat ze meer mogen ingeven dan wat op het attest vermeld staat). Voor attesten 2021, zal het departement jullie zo spoedig mogelijk het nieuw model van vak 1 doorsturen Een attest van Kinderbijslag en Groeipakket kan je online aanvragen via My KidsLife, het online klantenportaal van KidsLife Kinderbijslagfonds. Bekijk hier hoe je jouw attest makkelijk en snel kan downloaden. YouTube. Kidslife Group Om te kunnen solliciteren voor een job waarvoor je niet het vereiste diploma hebt, moet je eerst deelnemen aan een instapkaartproef.Met zo'n proef wordt er nagegaan of je op een bepaald niveau kan functioneren. Slaag je in die proef, dan krijg je een attest: 'de instapkaart'

Peltse leerlingen leren veilig werken op hoogte. Als voorbereiding op een boeiende job in de bouw namen de leerlingen van de bouwopleidingen van campus Vox Pelt en Shift Pelt op maandag 14 juni. Een medisch attest op basis van dergelijk onderzoek kan geen uitspraak doen over de afwezigheid van infectieuze kiemen over een periode van 3 jaar. De experten oordeelden bovendien dat personen die drager zijn van ziekmakende kiemen, maar die niet de symptomen van de ziekte vertonen niet altijd opgemerkt worden bij medisch onderzoek , omdat het doorgaans niet gepaard gaat met microbiologische.

Documentatie bij je aanvraag. Kijk in dit overzicht na welke attesten en/of documenten je bij je aanvraag voor individuele aanpassingen moet voorzien.. Algemene opmerkingen: Voor studenten met een functiebeperking dient een aanvraag voor individuele aanpassingen steeds vergezeld te zijn van een specifiek attest. Dat kan ofwel een document zijn dat is afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor. Attest tijdelijke werkloosheid voor je belastingaangifte. Wie het voorbije jaar door de verplichte sluitingen van de coronacrisis tijdelijke werkloos was , zal daarvoor een fiscale fiche ontvangen voor zijn of haar belastingaangifte. Blijf op de hoogte van veranderingen, acties en nieuwtjes Werken in meerdere lidstaten voor provinciale en plaatselijke besturen Provinciale en plaatselijke besturen kunnen geen gebruik maken van de onlinedienst . Zij kunnen hun aanvragen voor het bepalen van de toepasselijke wetgeving (A1-attest) doen per mail ( contactrszmigr@rsz.fgov.be ) of op papier op het volgende adres Vergunningen, plannen en attesten. De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma vraagt voor je een brandveiligheidsattest aan bij de brandweer, als je zaak groter of gelijk is aan 100m². Een medewerker van de brandweer zal je hierover contacteren. Voldoet je dossier aan alle voorwaarden, dan ontvang je je horeca-attest. De Stad Gent houdt je verder op de hoogte

5 stappen bij arbeidsongeschiktheid | CM Leef

Wat zegt de wet over werken op hoogte? - Arboportaa

Verbod van discriminatie. Verwittiging van de werkgever. Ontslagbescherming. Verbod op overwerk en nachtarbeid. Veiligheid en gezondheid. Moederschapsverlof. Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk. De regelgeving over moederschapsbescherming is vastgelegd in titel 5 van boek X van de codex over het welzijn op het werk Op deze manier heb je een eenvoudig bewijs dat je werkgever op de hoogte is van je zwangerschap. Vanaf dat moment ben je immers door een aantal maatre-gelen beschermd. BESCHERMENDE MAATREGELEN Risico's op de werkvloer Vrouwen werken vaak verder als ze zwanger worden. Maar in een aantal beroe

Opleiding & vorming – www

BE-Consult - Stellingbouw - veilig werken op hoogte mod

Werkbaar werk: bouwstenen voor werkgeluk. Doel en verantwoording. Mensen maken organisaties. Ze vormen dan ook het hoogste goed van elk bedrijf. En toch blijken andere prioritieten vaak ongemerkt en ongewild de bovenhand te nemen, met een negatieve impact op betrokkenheid ('employee engagement'), samenwerking, productiviteit, absenteïsme, Op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) maak je de keuze om een rolsteiger in te zetten voor tijdelijk werk op hoogte. Door de risico's te herkennen en te beheersen kun je veilig werken, ook met een rolsteiger Een patronaal attest is een verklaring van de werkgever waarom de chauffeur geen registratie heeft van zijn rij- en rusttijden. Dit kan zijn door vakantie, ziekte, overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld kantoor- of magazijnwerkzaamheden, of als de chauffeur niet op een voertuig of voertuigcombinatie boven 3500 kg totaalgewicht heeft gereden

Periodiek Glas en Gevelonderhoud - Ronald Gerressen B

Wij verzorgen al uw rope access werkzaamheden. Veilig werken op hoogte. Flexibel en snel inzetbaar. IRATA gecertificeerd. Specialist in werken op hoogte Alle rechten voorbehouden. Niets van de documenten van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Veilig Werken op Hoogte Werken op hoogte. 134 product(en) gevonden. Bekijk: Sorteren op: hoogwerker elektrisch 8,00 mtr kolom. Art nr. 21070000. elektrisch nee 8,00 meter 6,20 mtr 0,92 mtr. De training werken op hoogte 'Advanced' is ontwikkeld voor operationeel leidinggevenden. Met deze cursus leer je de basiskennis omtrent veilig werken op hoogte, maar ook waar op te letten als leidinggevende. Naast wet- en regelgeving, materialen en technieken komen het maken van risico inventarisatie en een reddingsplan aan bod Training, uitrusting, lunch, koffie/thee. Deze cursus 'Basis Werken op Hoogte' is onder andere geschikt voor het werken op platte daken, werken op ladders (ladderbesluit) en werken in een hoogwerker. Inschrijven. Desgewenst kunt u zich direct online inschrijven voor deze training via het opleidingsportaal van Ascent Safety.

IW148 | Faay Wanden en PlafondsOp kamp in Diksmuide - Stad Diksmuide

Wanneer werk op hoogte moet worden uitgevoerd en deze werkplekken niet door beschermende voorzieningen zoals borstweringen of hekwerken (collectieve valbescherming) tegen valgevaar afgeschermd kunnen worden (zie werken op hoogte, keuze arbeidsmiddelen) blijft als laatste optie het werken met persoonlijke valbescherming Werken op hoogte is een van de werkzaamheden waarbij het risico van vallen op de loer ligt. De gevolgen van ongevallen, die als oorzaak een van van hoogte hebben, zijn meestal groot. Het is dan ook belangrijk om de juiste middelen te gebruiken wanneer men op hoogte aan het werk gaat De huisarts levert een medisch getuigschrift van quarantaine af aan medewerkers die wel arbeidsgeschikt zijn, maar zich toch niet naar hun vertrouwde werkplek mogen begeven. Dat kan als de medewerker: mogelijk besmet is met COVID-19 (bv. na contact met een besmet persoon); door zijn of haar medische situatie tot een risicogroep behoort Webinar Veilig werken op hoogte. Bekijk ons webinar op 21 juni waarin Roland van Arragon van Inspectie SZW vertelt waar uw bedrijf aan moet voldoen en waar de inspectie op let. Stephanie Persoon, veiligheidskundige bij KVGM vertaalt de regels van de Arbowet naar de praktijk