Home

DuPho licentie

De licentieovereenkomst - Dutch Photographer

Licenties voor gebruik op internet - Dutch Photographer

DuPho heeft een checklist ontwikkeld waarmee je makkelijk een licentie kan vaststellen. Hierin staat waar je allemaal rekening mee moet houden DuPho, beroepsorganisatie voor professionele fotografen, stopte midden december vorig jaar met de samenwerking met de NVJ. Daardoor konden DuPho-leden geen gebruik meer maken van de NVJ-advocaten. Wel eist DuPho dat haar leden aanspraak kunnen blijven maken op de NVJ/IFJ perskaart

E-zine 2019. Samen naar betere tarieven. Geen minimum tarieven, maar richtprijzen. Kleur en structuurversus puur en sober. Een interview met Jouk Oosterhof. Diverse kortingen. Een goede reden om lid te zijn. Een goede licentiemag niet ontbreken. Tien tips waar je op moet letten Wees ook scherp op hoe het gebruiksrecht is omschreven. Als je daarnaast nog een gebruiksrecht wil verstrekken aan andere opdrachtgevers, moet je geen exclusieve licentie verlenen. Lees ook goed na hoe de aansprakelijkheid is geregeld. Vraag advies aan DuPho als je er niet uitkomt

DuPho Legit, de app die jou en je klant helpt met allerhande informatie rondom auteursrecht, is uitgebreid met een handige beslisboom om je nog beter te kunnen helpen. De app kan als naslagwerk dienen, maar helpt ook om aan je klant duidelijk te maken wat een licentie inhoudt en geeft antwoord op vragen rondom portretrecht en straatfotografie 8. Licentie 8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur Voor wat betreft foto's zijn bij licentieverstrekking altijd de Algemene Voorwaarden van Dutch Photographers (DuPho) van toepassing. Inkoopvoorwaarden van licentie nemende partijen worden altijd, zonder enig voorbehoud van de hand gewezen. De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content

8. Licentie 8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur DuPho. Algemene voorwaarden van DuPho. 1. De˜nities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotogra˜sch werk: fotogra˜sche werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotogra˜sche werken op één lijnkunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in.

Door middel van een CC licentie kan een maker vooraf toestemming verlenen voor bepaald soort gebruik zoals CC BY-ND-NC. Bij het gebruiken of maken van een werk heb je vaak te maken met rechten van derden. Het auteursrecht kent bovendien uitzonderingen die niet in dit schema zijn opgenomen voor meer informatie DuPho.nl Wie heeft het beeld gemaakt 8. Licentie. 8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur Licentie / Algemene voorwaarden beeldbank. Afmetingen beeld • Klein 600px Dit beeld is geschikt voor social media • Middel 1000px Te gebruiken om klein af te drukken en voor digitaal gebruik • Groot 4500px Te gebruiken voor drukwerk tot maximaal A3, maar ook voor digitaal gebruik. Algemene voorwaarden van DuPho. 1. Definitie 8. Licentie: 8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur Een tijdje lang heeft die vergoeding meer tussen de 25% en 75% van de licentievergoeding gelegen. Als je van de licentie het werk niet had mogen aanpassen, zoals de verhoudingen wijzigen of er een tekst overheen plaatsen, dan is dat nog eens een inbreuk op auteursrecht. Ook daar zou een vergoeding tegenover moeten staan

DuPho 2019 - DuPho tips - Licentie

 1. g voor overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd
 2. g voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur
 3. g voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. ©DuPho. Augustus 2016
 4. g voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard e
 5. DuPho. Algemene voorwaarden van DuPho. 1. Definities . In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld

Recht op publicatie - Dutch Photographer

Overdracht van auteursrecht - Dutch Photographers - dupho

Algemene Voorwaarden van DuPho, Januari 2015 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld DuPho Algemene Voorwaarden DuPho/Dick Middendorp, locatiefotograaf. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen.

Bij DuPho, de Nederlandse beroepsorganisatie voor professionele fotografen komen met regelmaat vragen en klachten binnen van fotografen over de vermelding van hun naam bij hun werk. Overeenkomst en licentie. In vrijwel alle gevallen is het natuurlijk het beste om de naamsvermelding te bedingen in een contract. De andere partij. Dupho. Tamara Hoornweg Photography maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur. - Het is niet toegestaan foto's in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf DuPho. Algemene voorwaarden van DuPho. 1. behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Definities licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur DuPho. Dutch Professional Photographers Piet Heinkade 181 -K 1019 HC Amsterdam @DuPho.Augustus 2016 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/ 2016 8. 8.1 Licentie Toestemming voor gebruik van een Fotografisch Werk door de Wederparti

De tarieven die ik hanteer voor het in licentie leveren van (archief)foto's voor publicatiedoeleinden zijn gebaseerd op de Tarievenlijst van de Stichting FotoAnoniem. Daarbij hanteer ik een minimumtarief van € 175 voor luchtfoto's en € 75 voor andere foto's. Vanwege de geactualiseerde Tarievenlijst 2019 per 5 augustus 2019 hanteer ik tot. DuPho. Algemene voorwaarden van DuPho. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld

DuPho - DuPho tips

Licentie PhotoNmagazine

Op alle rechtsbetrekkingen van Ellen's Fotogalerijen (voor afscheidsfotografie handelend onder de naam Een Liefdevolle Herinnering) zijn de Algemene Voorwaarden van de Dutch Professioal Photographers (=DuPho) van toepassing. De tekst van deze voorwaarden staat hieronder. Tevens zijn deze voorwaarden als PDF-document bijgevoegd zodat je deze makkelijk kunt downloaden/afdrukken Het boetebeding bij auteursrecht-claims. Gisteren verscheen in De Nieuwe Reporter 'Bloggers moeten niet zeuren over blafbrieven', een mooi overzichtsartikel over de recente perikelen rond bloggers en claims van journalisten en anderen wier werk onterecht zou zijn overgenomen. Ik werd geïnterviewd als advocaat van de blogger-community. Algemene voorwaarden . DuPho. Definities; In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld

Algemene voorwaarden van DuPho. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de [ DuPho. Algemene voorwaarden van DuPho. 1. behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Licentie 8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederparti 8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, tenbehoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld Journalisten en fotografen twitteren tegen licentie-beleid Persgroep. Op de site van Dupho lezen we: Van den Doel is op dit moment nog directeur van Spaarnestad Photo. () DuPho krijgt met Peter van Meer lezen. Categorieën nieuwsarchief 2008-2017 Tags DuPho, Peter van den Doel Toelichting algemene voorwaarden 6.3 DuPho door Trouwfoto.nl. Een veelgestelde vraag van onze klanten is hoe Trouwfoto.nl precies omgaat met een annulering van een opdracht.. De algemene voorwaarden van DuPho zegt hier onder 6.3 wel wat over, maar laat een aantal zaken, die wel belangrijk zijn in ons specifieke vakgebied (bruidsfotografie & film), in het midden

DuPho 2019 - Ezine 201

Toelichting algemene voorwaarden 6.3 DuPho door Trouwfoto.nl. annulering van de opdracht - Bij annulering van de opdracht wordt het aanbetaalde bedrag niet gerestitutioneerd. Onafhankelijk van het moment dat de annulering wordt doorgegeven. 7. Auteursrecht. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. 8. Licentie De vakorganisaties NVJ, DuPho en de FLA hebben gedreigd De Persgroep voor de rechter te dagen wanneer De Persgroep geen overleg wil voeren over haar nieuwe inkoopvoorwaarden voor freelancers. Tot dusver heeft De Persgroep geen enkele interesse de op 1 juni aangepaste voorwaarden te bespreken met deze organisaties die namens hun achterban overleg willen DuPho, beroepsorganisatie voor professionele fotografen, stopte midden december vorig jaar met de samenwerking met de NVJ. Daardoor konden DuPho-leden geen gebruik meer maken van de NVJ-advocaten. Wel eist DuPho dat haar leden aanspraak kunnen blijven maken op de NVJ/IFJ perskaart. Licentie » Nederlandse.

DuPho tips - Contracten - DuPho 202

 1. Algemene voorwaarden van DuPho. 1 . Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het.
 2. ChaBri Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho zoals hieronder beschreven. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn [
 3. Terms & Conditions Bram Belloni Photography, Film and Content Bram Belloni works under the general terms and conditions of DuPho. - Dutch Professional Photographers association. Downloads: > Algemene Voorwaarden - dutch > Terms and Conditions - englis
 4. g voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijwper mail en voorafgaand verleend in de vorm van een DuPho. Dutch Professional Photographers Piet Heinkade 181-K 1019 HC Amsterdam DuPho. Augustus 201
 5. g ver
 6. g kopieert of ergens publiceert, lijd je meestal schade. Immers, als iemand aan jou had gevraagd of hij de foto mocht publiceren, had je waarschijnlijk een licentievergoeding gevraagd. Die loop je nu mis

DuPho. Algemene voorwaarden van DuPho. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld Een licentie is duurder dan overdracht? - €34 miljoen. Verder baseert eiseres zich op de algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie (nu DuPho) waarin staat dat voor iedere schending een licentievergoeding van drie maal de gebruikelijke licentievergoeding betaald moet worden DuPho-auteursrecht DuPho Aanvullende Een licentie heeft altijd een scope: in de licentie wordt bepaald hoe de foto wel en niet gebruikt mag worden. Ze bepaalt oplage, afmetingen, plaats, medium, wie, etc. Gebruik buiten die licentie is niet toegestaan. Kunnen we de foto's ook rechtenvrij krijgen Beeldmateriaal licentie Dutch Creator - Photographic & Creative Design verleent 3 soorten licenties: persoonlijk gebruik (standaard bij een portretfoto), editoriaal en commercieel gebruik. Op aanvraag kan informatie hierover toegezonden worden. Beeldmateriaal gebruik Wanneer mag je een foto wel of niet gebruiken en hoe zit auteursrecht in elkaar Tenzij anders wordt overeengekomen worden mijn foto's - conform de door mij gehanteerde Algemene Voorwaarden van DuPho (Dutch Photographers, voorheen de FotografenFederatie) - op basis van een betaalde licentie beschikbaar gesteld voor publicatiedoeleinden

DuPho 2019 - Voorwoor

DuPho zet zich in voor jou, met individueel en juridisch advies, ledenkorting, inspirerende. De tarieven die ik hanteer voor het in licentie leveren van (archief)foto's voor publicatiedoeleinden zijn gebaseerd op de Tarievenlijst van de Stichting FotoAnoniem Gederfde licentie-inkomsten vastgesteld € 4000,-: € 10 per atlas, 400 atlassen verspreid. Geen verhoging schadevergoeding met 400%: algemene voorwaarden DuPho zijn niet van toepassing en punitieve schadevergoeding past niet in het Nederlandse schadevergoedingsrecht,verhoging niet onderbouwd Wil je dit niet, dan is er de mogelijkheid voor een licentie-upgrade. Wel belangrijk op dat voor de fotoshoot te laten weten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. * Op alle rechtsbetrekkingen van Annelien Nijland Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kan je hier bij deze link. Auteursrecht smoesjes: Te goeder trouw gehandeld. 29 juni 2017 door Charlotte Meindersma. Heel vaak gaat het bij auteursrechtsmoesjes om mensen of bedrijven die gewoon te veel risico hebben genomen, die het niet zo nauw nemen met de regels of die gewoon vinden dat ze teksten en afbeeldingen van het internet mogen plukken

Voor Makers. Makers van beeld. Kunstenaars, Fotografen, Ontwerpers, Illustratoren, Architecte - De auteur verklaart hierbij en staat er jegens de uitgever voor in dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de in deze overeenkomst genoemde bevoegdheden met betrekking tot het werk te verlenen, dat hij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van auteursrecht heeft gedaan en dat derden op het werk geen rechten in de zin van de. Voor bedrijven gelden aanvullende licentie voorwaarden van Dupho, tenzij anders is overeengekomen. Op oneigenlijk gebruik van het beeldmateriaal wat eigendom is van M5fotografie of onder licentie door M5fotografie is uitgegeven, zal altijd worden vervolgd met een Inbreukbrief Auteursrechten fotografen. 11 Algemeen De voorwaarden voor fotolicentie is gebaseerd op de algemene voorwaarden opgesteld door DuPho. U ontvangt een licentiedocument met de voorwaarden die overeengekomen zijn. Mocht je een foto voor puur persoonlijke doeleinden gebruiken dan kan je de foto onder bepaalde voorwaarden met vastgestelde referentie overnemen

Opening business seminars door DuPho - Suzanne Henning, directeur DuPho Is jouw website future proof? - Moon Tummers, la rotonde du monde Optimaal presenteren voor potentiële klanten - Roy Kahmann Effectief presenteren: De pitch - Kuno Terwindt Hoe stel ik een licentie op? - Mira Herens, NVJ Academ Algemene Voorwaarden van DuPho d.d. augustus 2016 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden [ Dupho. Kien tekst en foto maakt voor fotografie gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho. Deze voorwaarden kunt u hier eenvoudig bekijken en downloaden. De klant heeft een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik

Licentieovereenkomst!voorhet!gebruikvanfotomateriaal!! Afname'van'fotobestanden//afdrukkeninwelke'vorm'ook,'voor'opname'intijdschriften,'boeken,'DVD. DuPho Business Seminars De razend snelle ontwikkelingen in de markt en de technologie vragen veel van fotografen. Niet alleen creatief gezien maar ook op het gebied van ondernemen. Hoe kun je je als fotograaf blijven onderscheiden en houd je binnen deze markt je hoofd boven water. Hoe ga je om met bedreigingen en hoe grijp je nieuwe kansen Licentie-Tarieven en Voorwaarden voor PUBLICATIES of OPENBAARMAKINGEN van ARCHIEFOPNAMEN (Licentie-Tarieven en Voorwaarden versie LTV8) Fotograaf Tiemen Brouwer - Brummen houdt zich alleen nog bezig met de aanlevering van digitale fotobestanden waarvan de auteursrechten bij hem berusten voor gebruik in boeken, tijdschriften, folders en elektronische medi voor de verleende licentie. Het hiermee verkregen recht is niet overdraagbaar, éénmalig en is niet van toepassing op eventuele herdrukken. Naamsvermelding Foto Brouwer - Brummen of Aerofoto Brouwer - Brummen waar het een luchtfoto betreft dient plaats te vinden vrijstaand onder de foto, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. d Op alle rechtsbetrekkingen van ROOS KLIJN fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld

Lightroom | VDV Fotografie

Terms and conditions | Algemene voorwaarden van J. den Hollander, fotograaf en eigenaar van Studio JDH.. Op elke opdracht, overeenkomst en deelname aan een fotosessie zijn onderstaande condities en de Algemene Voorwaarden van DuPho (de beroepsorganisatie voor professionele fotografen) van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant/wederpartij wordt daarbij. Model- en voorbeeldcontracten. Op de website van de Auteursbond: In de Auteursrechtgids wordt verwezen naar modelcontracten van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), dat is nu de Mediafederatie. Deze zijn via de website toegankelijk voor leden van de Mediafederatie

Journalisten en fotografen twitteren tegen licentie-beleid Persgroep 1 juni 2015 door PhotoQ Vanaf 12 uur vandaag zijn zelfstandige journalisten en andere creatieve makers een social media-actie begonnen om op te komen voor een billijke vergoeding voor verdere exploitatiebevoegdheid van het auteursrecht (Licentie-Tarieven en Voorwaarden versie LTV7) 1) Onderstaande licentietarieven gelden voor gedrukte media per drukgang en voor elektronische media zoals bijvoorbeeld Internet voor de duur van 12 maanden (minimale afnametermijn) 2) Een licentie verleend voor een gedrukt medium geldt nooit tevens voor een elektronische versie van die uitgav DuPho presenteert haar nieuwste app PicaPro! Deze applicatie is een licentiemodel ontwikkelt met Blockchain technologie. Via deze app kan de beeldmaker zijn/haar werk verkopen aan de klant zonder tussenpersonen. De licentie communiceert heel helder het gebruik voor een bepaalde periode, via een bepaald medium (social media, websites, print, etc.)

Gebruiksrechten opdracht fotografie. Gebruiksrechten van opdracht fotografie komen de fotograaf (Wilmar Dik) en opdrachtgever samen overeen. Het auteursrecht van foto's die gemaakt zijn door een freelance fotograaf in opdracht berust automatisch bij de freelance fotograaf Algemene Voorwaarden van DuPho. gelden voor al het beeldmateriaal dat is gepubliceerd op deze website.. Het is toegestaan de beelden te downloaden voor privégebruik. Het is de sportverenigingen toegestaan het beeldmateriaal over te nemen in eigen media met naam- of bronvermelding alsmede notificatie binnen 14 dagen na publicatie Overzicht van prijzen en tarieven voor licentievergoedingen en fotograferen in opdracht

Fotograaf - Dutch Photographers - Mary-Ann Struijk Struijk

Dupho raadt zijn leden aan niet akkoord te gaan met de voorwaarden en onder protest de beelden aan te leveren. Dit kunnen de fotografen doen door bij het eerst contact een brief mee te sturen waarin ze de algemene voorwaarden van de Persgroep verwerpen Algemene voorwaarden Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing Lees verde Dupho. Fotografie Nancy Tjong maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (Dutch Photographers) welke je hier kunt bekijken of kunt downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. tenzij hiervoor een licentie is afgegeven

Trace 1974 Haarlem Rick van der Linden - Popstockphoto