Home

Boek van Jona

Jona is een klein boek in het Oude Testament, genoemd naar de hoofdpersoon de profeet Jona, die leefde in de 1e helft van de 8e eeuw v. Chr. Het toont Gods genade jegens de heidense stad Ninevé. Het 'teken van Jona', het verblijf van de profeet in de buik van de grote vis, wijst heen naar de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus Het boek Jona is het vijfde boek van het Twaalfprofetenboek. Titel van het boek. Het boek Jona is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jona. Anders dan andere profetische boeken vertelt het boek Jona een verhaal óver een profeet. Thema. Het boek behandelt de relatie tussen God en mensen

4 Het boek van de profeet Jona INLEIDING Het boek Jona bevat eigenlijk geen profetie, of beter gezegd het bevat er maar één, die niet vervuld werd, doordat de inwoners van Nineve zich bekeerden. Honderd jaar later sprak een andere profeet, Nahum, opnieuw het uitgestelde oordeel uit over deze grote stad. Het werd pas na ongeveer een eeu Indeling van Jona. In het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1-2) horen we dat Jona niet luistert naar een opdracht van God. Hij moet een boodschap van God brengen aan de stad Nineve, maar neemt in plaats daarvan de boot naar Tarsis. Waar die plaats precies lag, is niet bekend. Het zou in het tegenwoordige Spanje gelegen kunnen hebben Auteur: Jona 1:1 benoemt de profeet Jona specifiek als de auteur van het boek Jona. Datering: Het boek Jona is waarschijnlijk geschreven tussen 793 en 758 voor Christus. Doelstelling: Ongehoorzaamheid en wedergeboorte zijn de belangrijkste thema's in dit boek.Jona's ervaring in de buik van de walvis verschaft hem een unieke mogelijkheid om een unieke verlossing te beleven, doordat hij tot.

Jona (boek) - Christipedi

Het boek Jona is een kort profetenverhaal in proza met daarin opgenomen een poëtisch gedeelte, een gebed in de vorm van een psalm. Het verhaal is goed gecomponeerd: het wordt eenvoudig en rechtlijnig verteld, maar het zit vol herhalingen en contrasten. De stijl is eenvoudig, met levendige dialogen; het taalgebruik in de psalm is wat verhevener Het verhaal van Jona wordt tegenwoordig door velen niet meer historisch serieus genomen. Men beschouwt het als een vrome legende. Toch is Jona een man die echt geleefd heeft en de Schrift geeft ons daarvoor twee duidelijke bewijzen in handen. Ten eerste komt zijn naam ook voor in een van de historische boeken van het Oude Testament, e Het verhaal van de profeet Jona wordt beschreven in de Bijbel in het boek Jona dat behoort tot het Oud Testament. De Bijbel is een verzameling van verschillende boeken (76 boeken), onderverdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament. Er zijn drie onderverdelingen te maken in het Oude Testament: de Wet, de profeten en de overige geschriften. Jona situeert zich bij de profetische boeken. Het verhaal is geschreven in de vierde of derde eeuw v.Chr Jona Oberski. Jona Oberski werd in 1938 in Amsterdam geboren en is auteur en ex-fysicus. Van zijn hand verschenen Kinderjaren (1978), De ongenode gast (1995) en De eigenaar van niemandsland (1997).Kinderjarengeeft een indringend beeld van de belevingswereld van een Joods jongetje tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode vlak erna Jona's roeping en vlucht. 1 Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: 2 Sta op, ga naar de. Gen. 10:11, 12; Jona 3:3. grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht. 3 Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE

Jona: bijbelboek - debijbel

Jona. Het Bijbelboek Jona, geschreven rond 400 v.Chr., is geen verzameling profetenwoorden, maar een novelle. Het is een fictief verhaal, rijk aan symboliek en met een diepzinnige boodschap: God is genadig en niemand kan Hem ontvluchten. Apart profetenboek. Jona wordt in het tweede boek der Koningen een profeet genoemd Dit bijbelboek is genoemd naar de profeet Jona. Jona wordt door de Heer geroepen om naar Ninevé te gaan. Hij moet in Ninevé aankondigen dat God de stad zal straffen, vanwege de slechtheid van de bewoners. Lees meer. Jona wil niet gaan. Niet omdat hij bang is, maar omdat Ninevé de hoofdstad is van Israëls vijand Assur Die boek Jona Skrywer: Jona 1:1 identifiseer spesifiek die profeet Jona as skrywer daarvan. Datum van Skrywe: Die Boek Jona is waarskynlik tussen 793 en 758 v C geskryf. Doel van Skrywe: Ongehoorsaamheid en herlewing is die sleuteltemas in hierdie Boek. Jona se ondervinding in die maag van die vis bied hom 'n unieke geleentheid om 'n unieke vrymaking te soek, terwyl hy gedurende hierdie. GESCHIEDENIS VAN DE UITLEG De meest productieve auteur over Jona is waarschijnlijk Uwe Steffen. In zijn vijfde boek gewijd aan de profeet beschrijft hij hoe het verhaal van Jona de eeuwen door is weergegeven, uitgelegd en toegepast binnen de drie mono-theïstische godsdiensten.1 Helder gerangschikt passeert daarbij van alles d Jona's gebed. 1 Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. 2 Hij zei: Ps. 120:1 Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE. en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. 3 Want U wierp mij de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij; al Uw Ps. 42:8 baren en Uw golve

'Kinderjaren' van Jona Oberski verscheen in 1993 als Bulkboek 210. In de 'top-100' van boeken die scholieren in 1997 op hun lijst zetten staat 'Kinderjaren' op nummer 15. Op 10% van de lijsten komt het boek voor! 'De eigenaar van niemandsland' verscheen in 1998 als Grote letterboek Xerxes in Griekenland (9789401916509, Jona Lendering) Xerxes in griekenland uitgeverij: omniboek isbn: 9789401916509 jona lendering vertelt in 'xerxes in griekenland' het verha. Nieuw Verzenden. € 13,75 Vandaag Topadvertentie. Bezoek website Vandaag. Boeklin.nl in het boek Jona heeft gedaan. De indeling in vier hoofdstukken laat zich niet al te moeilijk verdedigen. Jona 1 vertelt van Jona's roeping, zijn reactie daarop, de redding van de scheeps-lui en zijn ondergang in zee. Jona 2 bevat een dankgebed voor zijn redding door JHWH, Jona Het bijbelboek Jona hoort tot de zogenaamde groep van twaalf kleine profeten. Klein, omdat hun boeken een geringe omvang hebben. Jona telt slechts 48 verzen, verdeeld over vier hoofdstukjes en bevat geen verzameling profetische uitspraken zoals je zou verwachten in het boek van een profeet

Het boek Jona is een van de boeken uit de Bijbel. De naam Jona betekent duif in het Hebreeuws. De hoofdpersoon uit dit Bijbelboek die eveneens Jona heet, was een profeet en leefde in de achtste eeuw voor Christus. Ook in de Koran wordt de profeet genoemd, in het Arabisch is zijn naam Yoenoes (of Yunus). 1 Achtergrond 2 Inhoud en boodschap 3 Jona en het Nieuwe Testament 4 Oorsprong 5 Bronnen 6. Het boek gaat over een jongetje van Joodse afkomst. Met zijn vader en moeder woont hij in Amsterdam. Op een dag worden hij en z'n moeder per ongeluk naar Westerbork gestuurd. Na een week mogen ze weer naar huis het boek Jona. De psalm in hoofdstuk twee wordt niet bij het onderzoek genomen, omdat dit gedeelte over het algemeen als een apart (en later ingevoegd) deel van het boek Jona wordt gezien. 2 Het begrijpen van het gebruik van de verschillende godsnamen is van groot belang voor de Bijbelwetenschappen

Jona Waar gaat dit bijbelboek over? - EO

Duidelijk wordt hoe ver Jona's menselijke beleving af staat van Gods plan. En hoe weinig Jona begrijpt van Gods liefde en vergeving. Daarom valt er veel te leren uit dit Bijbelboek. Jona: profeet van God. Uit zichzelf kon hij het niet en begreep hij er niets van. Maar God deed toch door Jona zijn opdracht slagen Mode. Gratis levering vanaf 20 euro. Nederlandse klantenservice Productbeschrijving voor 'Het verhaal van Jona' van C.J. Leonard. 'Het verhaal van Jona' is een prachtig boek over het bekende Bijbelverhaal van Jona. God vraagt Jona om aan de mensen in Nineve een belangrijke boodschap te vertellen. Maar Jona heeft geen zin en vlucht met een schip de andere kant op. Hij wordt door een enorme walvis opgeslokt

Gelezen: De schaduwen van Radovar - Boekielezen

Het boek Jona - GotQuestions

  1. AANBIEDING VAN €9.99 VOOR €9.99 - Het verhaal van Jona van Giuseppe di Lernia voor €9.99 - 'Het verhaal van Jona' is een prachtig boek over het bekende Bijbelverhaal van Jona. God vraagt Jona om aan de mensen in Nineve een belangrijke boodschap te vertellen. Maar Jona heeft geen zin en vlucht..
  2. Dit boek is interessant, want niets gaat zoals het logisch gezien zou moeten gaan: Jona de profeet zou een man van God moeten zijn, maar luistert voor geen meter. De boze koning van de slechte stad Nineve, bekeert zich na een preek van vijf woorden en de woeste zeelui met Jona op het schip zijn eigenlijk best wel religieus en bijgelovig
  3. Het verhaal van Jona direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij kinderboek-kopen.nl. De online kinderboeken specialist
  4. Het boek Jona is een Hebreeuws profetisch boek en niet bedoeld als een historisch boek. Israel moet een duif zijn van Gods genade. Profetische geschiedschrijving! De inhoud van het boek Jona wordt vaak in de anekdotische hoek getrokken. Iedereen heeft wel eens gehoord van 'Jona in de walvis' Met een meewarige blik in de ogen vraagt men ons soms.

Het boek van Drewermann over Jona staat vol met resultaten van de historisch-kritische benadering. Ik denk dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Afstand nemen Het is zinvol te kijken hoe Drewermann bezig is en waar de raakvlakken liggen met andere benaderingen. In he Aantekeningen bij de Bijbel. Zie ook: Beeldbank, Jona (boek), Vissen, Walvis, Jona komt uit de bek van de walvis. Het wonder dat Jona door een grote walvis wordt opgeslokt is een van de bekende verhalen die al vroeg op de zondagsschool worden verteld. Meestal wordt de nadruk gelegd op allerlei smeuïge details die niet in de Bijbel worden genoemd De scholen blijven nog twee weken dicht. Een tegenvaller voor veel ouders, die hun baan moeten combineren met het geven van thuisonderwijs. Basisschooldocent Jona Baan schreef hierover een boek en.

Hoofdstuk 7 bevat een bespreking van een aantal teksten uit het Nieuwe Testament waarin de profeet Jona ter sprake komt. Het boek is helder geschreven, biedt veel materiaal voor de voorbereiding van de bijbelstudie, het maken van de inleiding en voor de bespreking in groepen. De schrijver gaat ervan uit dat de Bijbel Gods onfeilbaar woord is Het teken van Jona. 01-06-2021. De discipelen begrepen er waarschijnlijk weinig van. De langverwachte Bevrijder vastgespijkerd aan een kruis, de Levensvorst dood en begraven. Maar na Zijn opstanding kwam er weer nieuwe hoop. Het hing in de lucht: er gingen vast grote dingen gebeuren. Het Koninkrijk was ophanden Jona is een profeet van Jehovah. Kort na de dood van de profeet Elisa zegt Jehovah tegen Jona: 'Ga naar de grote stad Ninevé. De mensen daar zijn heel erg slecht en ik wil dat jij hun dat zegt.' Maar Jona wil niet naar Ninevé. Hij neemt daarom een boot die precies de andere kant opgaat. Het bevalt Jehovah niet dat Jona vlucht Jona (of Jonas) is de vijfde van de 12 zg. kleine profeten. Volgens de joodse traditie is het geschreven door de profeet Jona, die in de 8e eeuw v.C. gepredikt zou hebben. In het boek zelf wordt daar echter niets over gezegd. Opmerkelijk is ook dat het vooral een literair verhaal is, en geen bundeling van profetiën Jona. Lees de Bijbel gratis online. De Studiebijbel (NWT) bevat kruisverwijzingen, kaarten en een nauwkeurig Bijbels woordenboek

Kinderjaren van Jona Oberski bij Luisterboeken

Jona en de walvis - Jona de profeet

bol.com Jona Oberski Boeken kopen? Kijk snel

Boekverslag over het boek Kinderjaren van Jona Oberski. ( ) Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht: Druk op Enter om alle zoekresultaten te bekijken ( Ds. P. Blok: Jona de zoon van Amitthai. Jona werd geroepen om Ninevé het oordeel Gods te gaan verkondigen. Dat is een prediking die niet inspeelt op het natuurlijke gevoel van de mens, maar een ontdekkende en ontledigende prediking die van de mens niets heel laat. Pijnlijk en noodzakelijk, maar ook Goddelijk, omdat de Heere daardoor aan Zijn. Jona laat zich over boord gooien en de beroemde, grote vis slokt hem op. Eenmaal uitgespuwd op het strand moet Jona alsnog naar Nineve. Wat wil God ons met dit verhaal leren? Wij verzamelden 7 lessen van Jona uit het boek Komedie in vier bedrijven. 1. U mag uw woede tegen onrecht vertrouwen (tot op zekere hoogte)

HSV - Jona 1 - Het boek van de profeet Jon

Jona. Jona - (Hebr. duif), de naam van een Israëlietisch profeet, die blijkens II Kon. 14 : 25 leefde in de 8e eeuw v. Chr., maar van wien verder niets bekend is. Aan deze historische figuur knoopt het verhaal aan, dat vele eeuwen later ontstond en onder den naam van Boek van J. in het O. T. is opgenomen Het boek lijkt historisch door de naam van de profeet en de tamelijk gedetailleerde beschrijving van zijn leven. Dat er een wonder voor nodig was om Jona zolang in de vis te laten overleven, wordt niet ontkend

Jona KRO-NCR

Jona Oberski's Kinderjaren kwam vlak voor oudjaar 1977 uit, de meest onmogelijke tijd die je kunt voorstellen voor boeken, iedereen is met vakantie, de bijlagen zijn al lang van tevoren ingedeeld en staan vol feestelijke kerstverhalen, of ze slaan gewoon een week over Een moderne bewerking van een oud verhaal. Vierde titel in de reeks 'Bijbelverhalen aan kl verteld'. Kleuterleidsters zijn in de wolken met deze inleefbare bewerkingen. Vanaf 3 jaar. De mensen in de stad ruziën veel. Jona wil hen vertellen dat ze geen ruzie mogen maken. Maar hij durft niet. Hij vlucht weg van al die boze mensen en verstopt zich op een boot. Wanneer er een grote storm. Jona 'Jona is de profeet met het scheve gezicht. Jona heeft iets van een deurwaarder die graag komt ontruimen, maar er een bar slecht humeur van krijgt als de schuld op het nippertje toch nog. De schaduwen van Radovar is een bomvol verhaal. Waar de meeste auteurs minstens drie boeken nodig hebben om een verhaal in een dystopische wereld te beschrijven, weet Morshuis het allemaal in één boek te vertellen. En aangezien het niet een heel dik boek is, zorgt dat er zo nu en dan voor dat het verhaal wat snel gaat

Jona Lendering & Vincent Hunink over “Het visioen van

De schaduwen van Radovar. door. Marloes Morshuis. Jona woont met haar familie in Sterrenlicht: een van de enorme flats in Radovar. De inwoners van deze stad zijn in de greep van de 'familiescore'. Wie hard werkt, verdient veel punten en klimt snel op. Maar wie niet in het systeem past of protesteert, kan diep vallen en Ondergronder worden. Jona Oberski Kinderjaren. Gedrukt boek. Gevoelens en ervaringen van een joodse kleuter die met zijn ouders enkele jaren in een concentratiekamp doorbrengt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bevat ook: Spiegel van het menselijk gedrag / Jessica Voeten. Genre

Jona 1 - BasisBijbe

Kinderjaren boek - Jona Oberski .pdf Hi the visitors of the website welcome to our website !!! In our website there are various books Kinderjaren PDF Download tablets for you, which you can do for free Kinderjaren PDF Kindle Het boek Nahum (Hebreeuws: נַחוּם, Naḥūm: Troost, of Trooster) is het 34e boek van de Hebreeuwse Bijbel en het zevende in de serie Kleine profeten.Het bevat een profetie over de ondergang van Nineve, de hoofdstad van het Assyrische Rijk.. Auteur en ontstaan. Volgens de inleiding (1:1) bevat het boek profetieën en visioenen van de profeet Nahum Jona Haar & Huid in Amersfoort: zie 618 reviews van Jona Haar & Huid en boek online, de beoordeling is 4,8 van de 5 op Treatwel In 'Het visioen van Constantijn' vertellen Jona Lendering en Vincent Hunink het ware verhaal over de eerste christelijke keizer. In het Romeinse Rijk werden christenen vervolgd en ter dood veroordeeld. Volgens de verhalen kreeg keizer Constantijn in 312 een visioen, bekeerde hij zich tot het christendom, versloeg hij zijn vijanden en begon hij de kerk te begunstigen. Dit was het moment. Lendering, Jona. (1964) reisde uitgebreid door het Midden-Oosten, is als historicus werkzaam bij Livius Onderwijs en is redacteur van Ancient History Magazine. Hij is de auteur van verschillende boeken

Die boek Jona - GotQuestions

Bedrieglijk echt biedt een fascinerende inkijk in de wereld van de oudheidkunde, met hele mooie en ook hele lelijke dingen. Ook voor elke leek een heerlijk boek om te lezen. Volgens Lendering loopt het aantal gepubliceerde antieke teksten in de tienduizenden. Bij opgravingen duiken nog steeds nieuwe papyrusrollen op, ook onvervalste Haarsalon Jona ligt in het dorpscentrum van Varsenare. Jullie worden verwelkomd in een gezellige kapperszaak waar er altijd een huiselijke sfeer hangt. Bij Haarsalon Jona wordt er naar jullie wensen geluisterd en gaan we samen op zoek naar kleur, snit aangepast aan jullie gelaat en haartype. Dit zowel voor heren, dames en kinderen Het boek 'De schone was van vrijheid en vrede' is vanaf vrijdag (18 september) onder meer te koop bij Boekhandel Lovink, bij Het Stadshuus, in de Bibliotheek en in de kerken. Omdat er financiële bijdragen kwamen van de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen, de gemeente Lochem en een anonieme sponsor is de verkoopprijs bescheiden: Vijf euro

HSV - Jona 2 - Het boek van de profeet Jon

Lange tijd zag het er naar uit dat Jona Oberski (1938) de schrijver zou zijn van één boek. In 1978 verscheen zijn Kinderjaren, een novelle die hem in korte tijd tot één van de meest gelezen en. Boeken over Karthago. On juni 12, 2021. juli 7, 2021. door Jona Lendering in Geschiedenis, Klassieken, Oudheid, Romeinse Rijk. Oké mensen, ik heb jullie hulp even nodig. In januari verschijnt mijn boekje Hannibal in de Alpen. Zie boven Jona Oberski Kinderjaren. E-book | voor telefoon of tablet e-reader pc of laptop. Gevoelens en ervaringen van een klein joods jongetje (ik-persoon), dat tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders enkele jaren in een concentratiekamp doorbrengt. Vanaf ca. 13 jaar. Je kunt dit boek lenen als je lid bent van de Bibliotheek Ze zijn gewoonlijk te vinden na de grotere bijbelboeken Ezechiël en Daniël, maar voor het Evangelie van Mattheüs. (In de meeste bijbels staan de twaalf boeken in deze volgorde: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi.) Jezus verwees bijvoorbeeld naar het boek Jona toen hij zei: Een goddeloos en overspelig geslacht blijft een teken.

Jona Oberski - Bi(bli)ografie - Schrijversinf

8 januari 2021. De bekering van Constantijn volgens Peter Paul Rubens. Oktober 2019 verschijnt Het visioen van Constantijn, een boek over de eerste christelijke keizer. Historicus Jona Lendering en classicus Vincent Hunink presenteren een bekende oudheidkundige puzzel: hoe kon een heidens visioen veranderen in een christelijke legende 1 1 1:1 2 Kon. 14:25 Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 'Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.' 3 1:3 Ps. 139:7 En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER.Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis Het boek Jona (naar het Grieks ook Jonas, Hebreeuws: יוֹנָה, Yônā, duif) is het 32e boek uit de Hebreeuwse Bijbel en het vijfde in de serie Kleine profeten.Het boek is genoemd naar de hoofdpersoon Jona.Het verhaal komt ook in de Koran voor (Arabisch: يونس, Yūnus of يونان, Yūnān).. Het boek is een uitzondering onder de kleine profete 'Het verhaal van Jona' is een prachtig boek over het bekende Bijbelverhaal van Jona. God vraagt Jona om aan de mensen in Nineve een belangrijke boodschap te vertellen. Maar Jona heeft geen zin en vlucht met een schip de andere kant op. Hij wordt door een enorme walvis opgeslokt Na 'Het verhaal van Noach' verschijnt nu 'Het verhaal van Jona' van dezelfde auteur. Het bekende Bijbelverhaal van Noach, aangevuld met gespreksvragen om door te praten

Gods glimlach om Jona | Jong Protestant

≥ Vind jona in Boeken op Marktplaat

Het boek Jona vertelt het verhaal van de vlucht van deze profeet en hoe God hem tegenhield en deed omkeren. Maar het is veel meer dan een verhaal over een man en een grote vis: Jona's verhaal is een duidelijke illustratie van Gods genade en goedheid. Niemand verdiende Gods gunst minder dan het volk van Nineve, hoofdstad van Assyrië. Jona. De geschiedenis van Jona is meer dan een vertelling. Er is een geweldige samenhang te vinden met de dood en de opstanding van Jezus Christus. Ga op reis in de wereld van de Bijbelse profetie en ontdek dat het boek Jona een ook een profetie is met betrekking tot het herstel van Israël Jona en de vis . Dit speels gevormde, zachte foamboekje met groene pagina-randen is heel geschikt voor jonge p. De tekst van dit spannende verhaal over Jona is kort en krachtig. Gill Guile maakte zeer kleurrijke illustraties die de doelgroep zullen aanspreke

Mijn straat: een wereld van verschil | BoekenzoekerBob Popcorn verschijnt eind augstus - MARANKE RINCKDeze geboren vreemdeling | Anja Meulenbelt

Fleudemeu, optimistisch boek over het leven van een basisschoolleraar. In zijn nieuwe boek Fleudemeu vertelt Jona Baan (35) op humoristische wijze over hoe het er op een basisschool aan toe gaat. Maar hij is ook niet bang om de vinger op de zere plek te leggen Schrijver Jona Baan debuteerde eerder dit jaar met zijn verhalenbundel De tsaar van Lombardijen en andere Rotterdamse voetbalverhalen. Het succes van het boek heeft hem geïnspireerd om aan de. Voor onderwijsmensen die toe zijn aan een dag met 0% flauwekul. Jarenlang heb ik mijn ergernis geuit over de studiedagen vol fleudemeu die ik zelf als leerkracht voorgeschoteld kreeg. ( Ik schreef er zelfs dit boek over.) Dat moest dus anders! Ik voegde daad bij woord en ontwikkelde de Nul-Fleudemeu-Studiedag Het boek Jona is een door veel theologen nog nauwelijks geopend boek, en dit terwijl het boek een hele belangrijke boodschap bevat. Met deze bespreking hoop ik dan ook deze boodschap duidelijk te kunnen maken en het belang van dit boek te onderstrepen. Jona was een profeet, wellicht uit een profetenschool, die ten tijde van de regering van.