Home

Gecompliceerde diverticulitis

Behandeling gecompliceerde diverticulitis - Richtlijn

Bij diverticulitis kan bloedverlies uit de anus voorkomen, soms zelfs in grote hoeveelheden. Deze bloeding ontstaat doordat een bloedvaatje in het divertikel scheurt. Dit kan ook gebeuren als een divertikel niet ontstoken is. Heel soms kan de darm op de plaats van de ontsteking openbarsten. Dit wordt een darmperforatie genoemd Diverticulitis van het colon betekent letterlijk: ontsteking van uitstulpingen van de dikke darm. Als de darm uitstulpingen (divertikels) heeft, noemt men dit diverticulose. Dit komt vaak voor en hoeft geen klachten te geven. Als zo'n uitstulping ontstoken raakt noemt men dit diverticulitis. Diverticulitis kan veel problemen en pijn geven Gecompliceerde diverticulitis: diverticulitis die gepaard gaat met complicaties, zoals peridiverticulitis, abcesvorming of perforatie. In de tweede lijn wordt de ernst van de diverticulitis gegradeerd volgens de classificatie van Hinchey. Daarnaast komen ook late complicaties van diverticulitis voor, zoals strictuur- of fistelvorming De oorzaak is microperforatie van het divertikel of obstructie van het lumen. De prevalentie neemt toe met de leeftijd. De ernst van een diverticulitis kan radiologisch geclassificeerd worden met behulp van de gemodificeerde Hinchey classificatie (zie tabel). Het beleid wordt echter grotendeels bepaald door klinische verschijnselen

Soms leidt diverticulitis tot ernstige complicaties zoals een (dreigende) perforatie of een buikvliesontsteking. Een operatie waarbij een stuk van de dikke darm wordt verwijderd is dan noodzakelijk. De uiteinden van de dikke darm worden vervolgens aan elkaar gehecht. In enkele gevallen krijgt u een tijdelijk stoma Wat is diverticulitis? Een divertikel is een uitgerekt stukje wand van de dikke darm. Het lijkt een soort zakje aan de dikke darm. Divertikels ontstaan zonder dat u het merkt Gecompliceerde diverticulitis Complicaties zijn zeldzaam, maar na meerdere aanvallen van diverticulitis kunnen bloedingen, perforaties en darmobstructie ontstaan. Bij een bloeding is er bloed in de ontlasting te zien. Dit ontstaat als een bloedvaatje bij een divertikel verzwakt raakt en vervolgens knapt Gecompliceerde diverticulitis. Diverticulitis die gepaard gaat met complicaties, zoals een perforatie van de darm, een abces of uitbreidende infectie wordt ook wel een gecompliceerde diveticulitis genoemd. In deze gevallen kan de infectie leiden tot ernstige ziekte en is een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk

PPT - Geperforeerde Diverticulitis PowerPoint Presentation

Samenvatting richtlijn diverticulitis van het colon

  1. Diverticulosis wordt gekenmerkt door een herniatie van mucosa en submucosa door de spiervezels van de binnenste circulaire musculatuur en is bedekt door de uitwendige longitudinale musculatuur. Diverticulose komt het meest frequent voor in het sigmoïd, maar kan in feite in het gehele colon voorkomen
  2. Bijvoorbeeld bij een gecompliceerde diverticulitis of wanneer er een fistel (kanaaltje) is ontstaan van de darm naar bijvoorbeeld de urineblaas. Ook kan een operatie geadviseerd worden bij aanhoudende klachten na een diverticulitis, of wanneer er een verdenking is op darmkanker. Een operatie heeft echter ook nadelen
  3. Percutane drainage: Indien een abces ontstaat bij een gecompliceerde diverticulitis, en antibiotica alléén niet volstaan, kan in sommige gevallen een urgente ingreep vermeden worden indien dit abces te draineren is. In combinatie met antibiotica is deze benadering succesvol in 81% van de gevallen

Gecompliceerde diverticulitis coli: Er is sprake van een gecompliceerde diverticulitis wanneer de ontsteking leidt tot een 35 abces, perforatie of fistelvorming. Een perforatie kan ontstaan door perforatie van een divertikel of door ruptuur van een peridiverticulair ontstekingsproces. Recidiverend op acute diverticulitis, dan is echografie het onderzoek van eerste keuze. Bij een negatieve of inconclusieve echografie is een CT scan geïndiceerd. • Bij ernstig zieke patiënten en bij patiënten met de verdenking op een gecompliceerde diverticulitis is een CT scan het beeldvormend onderzoek van eerste keuze. 4 Diverticulitis (divertikels met ontstekingen) Als u ontstoken divertikels hebt, kunt u in principe normaal blijven eten. Het is daarbij wel van belang om zoveel mogelijk een volwaardige voeding met voldoende energie en eiwitten te gebruiken. Zo behoudt of bereikt u een goede voedingstoestand

diverticulitis die conservatief behandeld kan worden, terwijl er bij een gecompliceerde diverticulitis sneller chirurgisch ingegrepen moet worden, althans in de klas In beide groepen was het risico op terugkerende diverticulitis ongeveer 15% en de kans op gecompliceerde diverticulitis zo'n 4%. Als er naar bepaalde patiëntgroepen werd gekeken werd er wel gezien dat patiënten jonger dan 50 jaar en patiënten met een hoge pijnscore (VAS>8) een groter risico hadden op een terugkerende of gecompliceerde diverticulitis Ook voor Gastro-maatjes zoeken we ervaringen! Laika, 57 jaar vertelt over de oorzaak van zijn stoma, gecompliceerde diverticulitis (met darmperforatie en obstructie) De pijn rechts onderin mijn buik begon ongeveer 10 jaar geleden. De pijn verdween na ongeveer een week

Bij geperforeerde diverticulitis is het laatste deel van de dikke darm ontstoken, en is een gaatje in de darm ontstaan. Bij een nieuwe behandeling wordt de buik met een kijkbuis onderzocht en alleen schoongespoeld met water. Hilko Swank concludeert dat deze nieuwe aanpak veelbelovend is, maar niet voor alle patiënten geschikt lijkt Get clear explanation, tips and remedies on how to help diverticulitis. Learn More About How to Manage Your Diverticulitis Naturally

Divertikels en diverticulitis - Maag Lever Darm Stichtin

  1. g en obstructie. Valt onder gecompliceerde diverticulitis. 1. Pijn in de linker onderbuik bij lichamelijk onderzoek
  2. Behandelingen van gecompliceerde diverticulitis Een antibioticaschema's voor (on)gecompliceerde diverticulitis Behandeling van recidieven en persisterende klachten Voor wie is deze richtlijn bedoeld? Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met diverticulitis
  3. Gecompliceerde diverticulitis. Acute, hevige pijnklachten; Meestal in combinatie met hoge koorts. Aanvullend onderzoek. CRP-bepaling via laboratorium of CRP-sneltest . Behandeling De divertikels zelf worden in principe niet behandeld. Wel is het belangrijk dat de ontlasting soepel blijft
  4. Verwijs met spoed naar een chirurg bij kenmerken van gecompliceerde diverticulitis (défense, ileus, rectaal bloedverlies, lokaal palpabele weerstand, hypotensie) Patiënten met immune compromise komen eerder in aanmerking voor verwijzing. Denk aan gebruikers prednisolon, MTX of infliximab, of mensen met HIV. Ongecompliceerde diverticulitis

Startpagina - Acute diverticulitis - Richtlijn

NHG-Standaard Diverticulitis Huisarts & Wetenscha

Gecompliceerde diverticulitis kan leiden tot levensbedreigende complicaties. Chirurgie wordt vaak aanbevolen als behandeling. AdvertentieAdvertisement Dieet en diverticulitis. Hoe uw dieet diverticulitis beïnvloedt. Dieet speelt een rol bij uw spijsvertering, daar bestaat geen twijfel over Diverticulosis is primarily seen in the Western population with the prevalence increasing with age. At forty, approximately 10% of the Western population will have diverticulosis, while this number increases up to 70% in octogenarians. About 7% of people with diverticulosis will develop diverticulitis of which 25 Diverticulitis: symptomen, oorzaak en behandeling (dieet) Voeding bij diverticulitis moet bestaan uit vezelrijke voeding, soms eerst vloeibaar voedsel. Grofweg 1 op de 70 mensen De gevolgen van de griep Meer dan 800.000 mensen raken jaarlijks besmet door het griepvirus

Voor alle fistels geldt dat in het acute stadium drainage van abcessen plaatsvindt. De definitieve behandeling bestaat uit behandeling van de fistel en eventuele onderliggende pathologie (M. Crohn, gecompliceerde diverticulitis, gecompliceerde rectale chirurgie, etc.) Bij diverticulitis kunnen ook complicaties optreden: perforaties van de darmwand, leidend tot abcesvorming of peritonitis, fistelvorming en stenosen. Bij deze gecompliceerde vormen van diverticulitis zal veelal een operatie nodig zijn. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jul 2019 om 07:35. De tekst is beschikbaar. Diverticulitis = een infectie van die een of meerdere divertikels. Divertikels van de dikke darm komen zeer veel voor: 50% van de bevolking op een leeftijd van 60 jaar en bijna iedereen op een leeftijd van 80 jaar. Maar slechts een klein percentage van de mensen heeft hiervan last. OORZAAK. Bij diverticulitis is er sprake van (micro)perforatie met ontsteking en infectie. Blijft de aldus ontstane peridiverticulitis lokaal dan spreekt men van een ongecompliceerde diverticulitis. Als er sprake is van een perforatie van de darm naar de vrije buikholte of abcesvorming c.q. fisteling of ernstige obstructie is dit een gecompliceerde diverticulitis Diverticulitis is een aandoening die ontstaat wanneer een of meerdere divertikels ontstoken raken. 10-30% van de mensen met diverticulose ontwikkelen diverticulitis. De kans op een ontsteking van een divertikel is groter wanneer men rookt, weinig beweegt en weinig vezels eet, overgewicht heeft en NSAID'S gebruikt (pijnstillers die de darmwand kunnen irriteren, zoals ibuprofen, diclofenac en.

ik had er nog nooit van gehoord,tot ik 28 juni zelf met een acute gecompliceerde diverticulitis (MRI-scan) in het ziekenhuis terecht kwam. Anderhalve dag later zat er een abces van 7.5 x 5 x 5 in het kleine bekken ,(MRI-scan).CRP was van 188 naar 347 gestegen.Antibiotica via infuus,vocht,. Diverticulitis, in het bijzonder colon diverticulitis, is een gastro-intestinale ziekte die wordt gekenmerkt door een ontsteking van abnormale zakjes - divertikels - die zich in de wand van de dikke darm kunnen ontwikkelen . Symptomen zijn meestal pijn in de onderbuik die plotseling begint, maar het begin kan ook over een paar dagen optreden. Er kan ook misselijkheid zijn; en diarree of. spreken we van gecompliceerde diverticulitis. In dat geval wordt er een abces gevormd of treedt een buikvliesontsteking op. Een abces is een afgekapselde etter-collectie, terwijl een buikvliesontsteking een infectie is die zich over (een deel van) de buikholte verspreidt

Diverticulitis - Het Acute Boekj

Diverticulitis St. Antonius Ziekenhui

Diverticulitis treedt op wanneer kleine holtes in de dikke darm geïnfecteerd raken en pijn en andere symptomen veroorzaken. Het kan ernstig zijn en een operatie vereisen, wat risico's met zich meebrengt en niet altijd succesvol is. Lees in dit artikel over de soorten diverticulitis-operaties, wie het zou moeten krijgen en hoe lang het herstel kan duren Een gecompliceerde diverticulitis komt voor in 25% van de gevallen. - Een diverticulaire bloeding: als er een bloedvaatje bij een divertikel verzwakt en knapt, ontstaat er een bloeding waarbij bloed in de stoelgang te zien is. Heilig Hart. Diverticulitis treedt op wanneer zakjes in de wand van uw dikke darm geïnfecteerd of ontstoken raken. Onderzoekers zijn er niet helemaal zeker van waardoor u er risico op loopt, maar leeftijd is een sleutelfactor, net als voeding en genetica. Lees meer over voedingsmiddelen die kunnen helpen en over voedingsmiddelen die u moet vermijden Diverticulitis is een ontsteking van één of meerdere uitstulpingen (divertikels).Voeding die achterblijft in een divertikel kan een bloeding of ontsteking veroorzaken.. Er bestaan drie vormen van diverticulitis:. Graad 1: verdikking van de darmwand; Graad 2: gecompliceerde diverticulitis, samen met abcesvorming of een perforatie (gaatje of scheurtje) in het buikvlie diverticulitis. Klachten wijzen op diverticulitis verwijst de huisarts u Divertikels geven meestal geen klachten. Klachten die wel kunnen optreden zijn vage buikpijn, buikkrampen, obstipatie en/of diarree. De klachten ontstaan vaak pas wanneer de divertikels gaan ontsteken. Hoe het proces van diverticulitis zal verlopen

Ik heb diverticulitis Thuisarts

Om adequaat patiënten van deze systematische review is om risicote kunnen selecteren met een verhoogd rifactoren voor gecompliceerde diverticulitis te sico op gecompliceerde diverticulitis, dient. Patiënt presenteert zich nu met hoge inflammatieparameters en we denken aan een gecompliceerde diverticulitis.' 'Vreemd dat een huisarts met echo een diverticulitis diagnosticeert, maar gezien het klinische verhaal lijkt me dat een prima indicatie voor een CT.. voor recidiverende diverticulitis verlaten is omdat we nu weten dat meerdere episodes niet geassocieerd zijn met een hogere mortaliteit of een groter risico op gecompliceerde diverticulitis. Niettemin, de waarde van verschillende medische behandelingen die zijn ontwikkeld ter preventive van recidiverende diverticulitis is niet bekend Graad 2: Gecompliceerde diverticulitis Deze vorm gaat gepaard met abcesvorming of een duidelijke, afgelijnde ontsteking. Ook deze vorm wordt behandeld met an-tibiotica. Soms is een operatieve ingreep nodig, maar dit meestal pas in een later stadium. Verdere onderzoeken zullen di c. Gecompliceerde diverticulitis. Het gebruik van de Hartmann-procedure had aanvankelijk een sterftecijfer van 8,8%. Momenteel is het totale sterftecijfer lager, maar varieert sterk, afhankelijk van de indicatie voor een operatie

Bij vermoeden van een banale diverticulitis zal hij je nauwlettend opvolgen, omdat er een klein risico op complicaties bestaat. Meet daarom ook dagelijks de rectale temperatuur en noteer deze. Neem direct contact op met je huisarts bij braken, bloedverlies anaal, toename van de klachten of stijging van de temperatuur of gecompliceerde diverticulitis. Ook scheppen zij geen duidelijkheid over indicaties voor hospitalisatie en/of heelkunde. Deze studie toont wel dat een diverticulitis bij ouderen vaak een gunstig beloop kent en dus best op een conservatieve wijze aan-gepakt wordt Gecompliceerde Diverticulitis. UWI. Vrouw, 45j, Onderbuikspijn. Gastro-enteritis. Prikkelbare darm IBS. Cystitis. Inflammatoir darmlijden IBD. Extra-uteriene graviditeit. Ovariële cyste. Patients with diverticulosis have exaggerated segmentation contractions in which segment對al muscular contractions separate the lumen into chambers These 3 healthy foods make your colon sick. And you eat them almost every day. This food is the cause of diverticulitis & colon problems. More information her Diverticulitis: oorzaken. Veel patiënten met diverticulitis lijden aan constipatie, Er wordt aangenomen dat een vezelarm dieet de ontwikkeling van diverticula bevordert.Vezels komen vooral voor in fruit, groenten en volle granen - maar aanzienlijk minder in industrieel geproduceerde witte bloemproducten zoals brood en broodjes, pizza, frites en andere sterk bewerkte voedingsmiddelen

Wat is diverticulitis? - Radboudum

Voor meer gecompliceerde diverticulitis, waarbij sprake is van ernstige symptomen of andere aandoeningen, kan behandeling in het ziekenhuis nodig zijn. Ziekenhuisbehandeling kan vasten omvatten (vaak niets via de mond of NPO genoemd), IV-vloeistoffen en antibiotica. De meeste patiënten verbeteren snel Diverticulosis met een gecompliceerde koers , , , , , , , Acute diverticulitis. Voor acute diverticulitis typische koorts en andere symptomen van ontsteking: buikpijn (meestal in de linker kwadrant van de buik, maar er kan de navelstreng en rechter iliacale regio - volgens de locatie van diverticula) tezamen met diarree of. Korte- en lange-termijn resultaten van de initieel non-operatieve behandeling van gecompliceerde diverticulitis met abcesvorming: een multicenter, retrospectieve cohort studie D.P.V. Lambrichts Voorzitter(s): dr. W.A. Draaisma, chirurg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den. Bij patiënten met diverticulitis kan CRP-POCT helpen bij het onderscheid maken tussen een ongecompliceerde en mogelijk gecompliceerde variant. En de verwachting is dat zorgverleners met CRP-POCT in de nabije toekomst ook andere infecties zullen uitsluiten, dan wel aantonen Diverticulitis pijn - hoe het te verlichten invoering Diverticulitis veroorzaakt zeer ernstige pijn in de linker onderbuik. In de Diverticulitis is het een Colon ziekte, voornamelijk het laatste deel van de dikke darm, de zogenaamde Sigmoids (Sigmoid colon).Met deze ziekte komt het aan Intestinale mucosale uitsteeksels (Diverticulum).Deze uitsteeksels tasten in de meeste gevallen niet alle.

Diverticulitis: Er is een ontstekingsaandoening in het weefsel rond de divertikels. Het achtervoegsel -it is in een medische term voor een inflammatoire aandoening. Diverticulitis is onderverdeeld in een acute ongecompliceerde en een gecompliceerde diverticulitis Zoals verwacht, vereist diverticulitis (vooral de gecompliceerde) totale vasten en een parenteraal dieet geassocieerd met antibiotica; alleen in sommige gevallen is een operatie noodzakelijk. Het dieet om diverticulitis te voorkomen, aan de andere kant, is een welbekende voedingstherapie en grijpt in met twee verschillende, maar complementaire mechanismen Diverticulose en diverticulitis • De aanwezigheid van divertikels in de dikke darm die geen klachten geven, wordt diverticulose genoemd. • Soms kunnen de divertikels ontsteken: dat heet dan diverticulitis. • Wanneer divertikels klachten geven door een ontsteking of een bloeding... spreekt men over een gecompliceerde diverticulose De korte termijn resultaten lieten geen verschil in tijd tot herstel, het optreden van gecompliceerde diverticulitis of de noodzaak tot chirurgie zien. Omdat in beide studies enkele uitkomsten, weliswaar niet significant, licht in het nadeel van de observationele behandeling waren,.

Diverticulose & diverticulitis (divertikelziekte; diverticles

Diverticulosis van het colon. Diverticulair lijden omvat het hele scala van de presentatie van divertikels in het colon; van asymptomatische diverticulosis tot gecompliceerde diverticulitis. Divertikels in het colon zijn herniaties van de darmmucosa door de spierlagen van het colon. Het zijn valse divertikels, in tegenstelling tot ware. Ten aanzien van de secundaire eindpunten heropname, gecompliceerde, recidiverende en persisterende diverticulitis, sigmoid resecties, totale morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van leven waren de groepen niet significant verschillend

Samenvatting - alle samenvattingskaarten van de nhg

Patiënte met hevige buikpijnen wordt op verschillende momenten gezien door twee waarnemend huisartsen. Zij denken aan een gecompliceerde urineweginfectie. Na bezoek SEH op eigen initiatief werd een geperforeerde diverticulitis vastgesteld Divertikels ontstaan ongemerkt en vooral in het laatste bochtige deel van de dikke darm. Bij sommige mensen ontstaan ze in het begin- en middengedeelte van de dikke darm. Ze ontstaan meestal alleen bij mensen die ouder zijn dan 40 jaar. Ongeveer 1 op de 70 personen heeft divertikels Diverticulitis. Synoniem: ontsteking van darmuitstulpingen. Hieronder leest u in het kort wat de aandoening inhoudt. Wij geven u tips om een behandelaar en behandeling te kiezen die het beste bij u passen. Daarnaast vindt u informatie waar u als patiënt iets aan kunt hebben Ongecompliceerde diverticulitis. Binnen enkele dagen ontstane aanhoudende scherpe, stekende pijn, links onder in de buik ; Én ; druk en/of loslaatpijn alleen li-onder ; Én ; Afwezigheid alarmsymptomen ; 19 Gecompliceerde diverticulitis. Peritoneale prikkeling ; Ileus ; Rectaal bloedverlies (divertikel bloeding) Lokaal palpabele weerstand (abces

Diverticular Disease. 2019; Dit artikel is voor Medische professionals. Professionele referentieartikelen zijn bedoeld voor gebruik door gezondheidswerkers. Ze zijn geschreven door Britse artsen en gebaseerd op onderzoeksgegevens, Britse en Europese richtlijnen ongecompliceerde diverticulitis een verhoogde kans hebben op darmkanker. Dat blijkt niet zo te zijn. Alleen patiënten met een gecompliceerde vorm van diverticulitis hebben dit verhoogde risico. Daarnaast laat ik zien dat een gedekte perforatie of een klein abces vaak geen voorbode hoeft te zijn voor complicaties e Hoe acute diverticulitis en mogelijke complicaties te identificeren en te behandelen. Acute diverticuliti i de ontteking en infectie van de diverticula, dit zijn kleine plooien of zakje die onttaan in de darmwand, vooral in het laatte deel van de dikke darm.Deze diverticula, komen m Diverticulitis is een ontsteking van één of meerdere divertikels van het colon. Gecompliceerde diverticulitis is een ontsteking van één of meerdere divertikels van het colon in combinatie met complicaties

CRP-POCT in de huisartsenpraktijk - PoCT

Gecompliceerde diverticulitis: diverticulitis die gepaard gaat met complicaties, zoals peridiverticulitis, abcesvorming of perforatie Diverticulitis is gedefinieerd als een ontsteking van een of meer divertikels. Faeces en onverteerd voedseldeeltjes kunnen zich in een diverticulum verzamelen Gecompliceerde diverticulitis Diverticulitis die gepaard gaat met complicaties, zoals een perforatie van de darm, een abces of uitbreidende infectie wordt ook wel een gecompliceerde diveticulitis genoemd. In deze gevallen kan de infectie leiden tot ernstige ziekte en is een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk Bij ernstige zieke patiënten en bij patiënten met verdenking op een gecompliceerde diverticulitis is een CT scan het beeldvormend onderzoek naar eerste keuze. () 3. De klacht Klager verwijt beklaagde, zakelijk weergegeven, dat zij nadat klagers vader voor de. Bij de gecompliceerde diverticulitis-vormen is een abces het enige wat nog met antibiotica kan behandeld worden, indien het niet al te groot is tenminste. Indien het groter is, dient het een aangeprikt en leeggezogen te worden ('drainage'). Dat kan soms door een radioloog gebeuren, tijdens een echografie of CT-scan

Diverticulitis Diverticulitis - Isal

conclusief is of verdacht voor gecompliceerde diverticulitis wordt een CT-scan geadviseerd. Classificatie van de ernst van de ziekte op basis van de Hinchey classificatie blijkt een diagnostische accuraatheid tussen de 71 en 92% te hebben. Daarom adviseren wij een nieuw gradatie systeem om richting te geven aan de behandeling van diverticulitis Ernstig ontstoken delen van de darm, zoals appendicitis of diverticulitis, worden ook verwijderd als onderdeel van een dergelijke operatie. Het kan ook nodig zijn om tijdelijk een kunstmatige anus aan te maken. Dit is echter waarschijnlijker het geval bij zeer gecompliceerde cursussen Diverticulitis: ontsteking van één of meer divertikels van het colon.; Gecompliceerde diverticulitis: diverticulitis die gepaard gaat met complicaties, zoals peridiverticulitis, abcesvorming of. Divertikels en diverticulitis - Maag Lever Darm Stichtin . De arts heeft bij u een uitstulping (divertikel) van de slokdarm vastgesteld

Ik werd eind 2016 opgenomen in Ikazia voor een acute gecompliceerde diverticulitis (met abces). Twee weken in het ziekenhuis gelegen. Veel pijn. Maar de standaardbehandeling was 'niets doen', gaat. Gecompliceerde appendicitis • Gangreen - perforatie - Peritonitis - Abces • Appendiculaire massa - Afkoelen veiliger (Friedell ML, et al., Am Surg 2000) - Interval appendectomy niet in routine • Primair sluiten van de huid bij perforatie (Rucinski J, et al., Surgery 2000 Gecompliceerde diverticulitis kan intraveneuze antibiotica vereisen en zelden een operatie. Complicaties van diverticulitis kunnen zijn: abces, darmobstructie, darmruptuur of fistel (een abnormale doorgang tussen een orgaan en lichaamsoppervlak of tussen twee organen. Een fistel is meestal het resultaat van een oplossend abces gecompliceerde diverticulitis (6,0%). Van deze patiënten had 77,8%chirurgisch duidelijkeperitonitis. Er was een beperktaantal patiënten met ernstige onderliggende aandoeningen zoals immunogecompromitteerde patiënten, patiënten met APACHE-II-scores> 15 (3,3%), of me

Award darwin - bestel vandaag nog jouw darwin

- Hinchey I: ongecompliceerde diverticulitis met klein abces (meest voorkomend) - Hinchey II: gecompliceerde diverticulitis met abcesvorming IIa: <2.5 cm, IIb: >2,5 cm (beoordeel op CT) - Hinchey III: gecompliceerde diverticulitis met pussige peritonitis - Hinchey IV: gecompliceerde diverticulitis met perforatie → fecale peritoniti Niet de standaard Hartmann-procedure, maar primaire anastomose zou de voorkeur moeten genieten bij patiënten met gecompliceerde diverticulitis met purulente (Hinchey-klasse III) of fecale (Hinchey-klasse IV) peritonitis. Dat is de conclusie van de LADIES-studie, waarin beide ingrepen werden vergeleken. Lees verde Acute diverticulitis heeft meestal een gunstig natuurlijk beloop en kan vaak conservatief behandeld worden. Indien er geen tekenen zijn van een gecompliceerde diverticulitis (peritoneale prikkeling, ileus of aanhoudende koorts) kan de behandeling in de eerste lijn plaatsvinde