Home

Komma s woorden namen

Komma tussen bijvoeglijke naamwoorden; Komma voor 'dat' Komma voor 'die' en 'dat' Komma voor 'en Huiswerkblad komma-s meervoud, chefwoord, tremawoord bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld de beste klas. stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zegt waarvan iets gemaakt is. Bijvoorbeeld de houten tafel. voorzetsel zegt iets over de precieze plaats, richting of tijd. Denk aan. de kast [. bijvoorbeel Soms wordt achter een naam een zwevende komma gezet + s. Soms alleen een zwevende komma en soms wordt de s gewoon aan de naam geplakt. Lastig. Valt mee, als je weet hoe het werkt. Hoofdregel is dat de s gewoon achter de naam wordt geplakt: Piets, Willems, Karels en Fiens. Dat ziet er simpel en gewoon uit. Bij sommige namen is dat echter lastiger. Namen die op een klinker eindigen worden vaak vreemd als je de s er meteen achter zou plakken: Annas, Leos bijvoorbeeld Apostrof + s. De apostrof is verplicht als de naam eindigt op: een lange klank die met één enkele a, i, o, u of y wordt geschreven: Anna's jas, Evi's moeder, Otto's jas, Adu's tas, Randy's moeder; op een enkele e die als 'ee' klinkt: Zoë's baan. Ook na een afgekorte naam of initiaal komt een apostrof: A.F.Th.'s boe

Je zet een komma voor woorden die twee zinnen aan elkaar verbinden bij samengestelde zinnen. Dit zijn woorden als: zodat, dat, omdat, doordat, daardoor, hierdoor, maar, want enzovoorts. Ik wil graag met je trouwen, omdat ik ongelofelijk veel van je hou. Sonja heeft haar voet gebroken, daardoor kan ze de komende wedstrijden niet spelen Komma's gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest. In sommige gevallen moet je altijd een komma gebruiken, en in andere gevallen juist niet Apostrof + s achter de naam. Als de naam eindigt op een klinker waarvan de klank zou veranderen als je er een s aan vastplakt, gebruik je een apostrof: het boek van Anja - Anja's boek. de vriend van Otto - Otto's vriend. het haar van Romy - Romy's haar Spellingles voor Staal categorie 14, het komma-s-woord. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021.

Dit zijn de leestekens: apostrof, komma, punt, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, koppelteken, haakje. Apostrof [ ' ] Volgens de Leidraad: géén apostrof bij tweedenaamvals-s in woorden die eindigen op een medeklinker of een stomme e (nu ook bij buitenlandse namen!) Als een woord in het meervoud een s krijgt, komt deze er meestal gewoon aan vast: actie - acties. amuse - amuses. asperge - asperges. bureau - bureaus. café - cafés. commissie - commissies. controle - controles. cowboy - cowboys Zet altijd een komma tussen twee persoonsvormen Wanneer twee werkwoorden of persoonsvormen in een zin op elkaar botsen (dus naast elkaar staan), plaats je altijd een komma. Als je me kust, geef ik je een klap. Terwijl we een liedje zingen, lopen we door de stiltecoupé

Tas / Sleutelhanger met naam / woord - Grijs Marble

Free UK Standard Delivery - Vintage Styl

Gebruik in het Nederlands in principe geen komma na een zogenaamd inleidend verbindingswoord. Inleidende verbindingswoorden helpen de lezer van de ene naar de andere zin te leiden. Veel gebruikte inleidende verbindingswoorden in het Nederlands zijn bijvoorbeeld maar, toch, daarnaast, hoewel, ondanks, niettemin en intussen In geval van twijfel of op een bepaalde plaats een komma moet staan of niet, is het vaak het beste om hem weg te laten. De plaatsen waar een komma wel kan of moet staan, zijn tussen: deelzinnen, zinsdelen, werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden (in opsommingen) Als er zonder de komma dubbelzinnigheid kan ontstaan: Hij maakt schilderijen, sculpturen van gaas en hout, en kleifiguren. Komma voor e.d., enz., etc. Voor de afkortingen e.d., enz. en 'etc. - die dienen om een opsomming af te sluiten - staat in het algemeen geen komma. Komma's na citate Votre covid pass sanitaire s'il vous plait! Corona ausweis bitte! Covid-documenti per favore

komma: algemene regels Genootschap Onze Taal Onze Taa

  1. gen (er komt geen komma voor het woord 'en'). Je gebruikt ook een komma aan het einde van een aanhef (boven een e-mail of brief)
  2. g van de regels (zie ook: leestekens, de komma). Het hedendaags Nederlands gebruikt weinig komma's. Het Engels ook. Als u vindt dat uw tekst gebaat is bij een komma, gebruik er dan één. Een beperkende bijzin krijgt geen komma's: People who live in glass houses shouldn't throw stones
  3. Spelling controleren - spellingschecker spellingchecker van Nederlandse woorden. Controleer een tekst Typ (of plak) in het veld hieronder de tekst die u wilt controleren.Bij de controle wordt gezocht naar veelgemaakte grammaticale fouten en onbekende woorden
  4. Als je een Engelse zin opent met So, moet daar dan een komma achter? Het is maar anek­do­tisch bewi­js, maar er komen heel wat Engelse tek­sten langs mijn bureau, en ik maak me sterk dat ik daarin steeds vak­er een kom­ma na het woord so zie als dat aan het begin van de zin staat. Denk dan aan een zin als

extra: komma's 1. Bij deze oefening over interpunctie ga je oefenen met de komma's. Het is belangrijk om eerst de regels over de komma's te lezen. In deze oefening staan opsommingen. Een komma wordt gebruikt tussen de verschillende onderdelen van een opsomming. Let op: een komma komt niet voor het woordje 'en' Spellingles voor Staal categorie 16, komma-s meervou het komma-s-woord. Wijs de categorie aan op de categorie-kaart en vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij hoort: Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s. Vertel dat de 's voor het woord des staat. Vroeger schreef je 's morgens als twee aparte woorden: des morgens. Vertel ook dat tussen de 's en het woord een spatie staat naam: datum:-S p e l l i n g-e i n b e l d extra H Op verkenning Aan de slag Wat ga je doen? Je herhaalt regelwoorden met 's Schrijf woorden bij de plaatjes. Kies uit: 's ochtends - 's avonds - zebra's - lama's. In sommige woorden schrijf je 's (komma s). Meestal staat 's achteraan. Het meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o. Gebruik komma's om de onderdelen van elkaar te scheiden. Gebruik liever geen dubbele punt om de opsomming te introduceren. Type 1: Zinsdelen laten aansluiten op de inleidende zin. Een opsommingsonderdeel dat uit twee woorden bestaat, hoort bij de categorie woordgroep

Taal, Taalverzorging, Interpunctie, Komma. Let op! Na de komma komt altijd een spatie. Voor de komma juist niet. Behalve bij getallen: 12, 50, 13, 45, 18, 20. Cito groep 5 - Taal - Grammatica. Hoofdzin en bijzin. Zinsontleding. Woordbenoeming [1] Woordbenoeming [2 Het lange streepje. Het lange streepje, het gedachtestreepje of aandachtsstreepje kan worden gebruikt op 3 manieren: 1. Om een nieuwe gedachte in de zin te introduceren. 'Ik vind het leuk om te gamen - behalve als de zon schijnt'. 'Je kan buiten wel gaan rennen - maar dan zweet je zo'. 2

Hoe te Komma's toevoegen Na Woorden in Microsoft Word Met alle items bij te houden van in interpunctie houden - komma's, puntkomma's - items kunnen uiteindelijk vallen door de mazen . Als je woorden hebt gerealiseerd in je Microsoft Word- document ontbreken leestekens zoals komma's , het Woord Zoeken en vervangen optie laat u komma's na die woorden in slechts een paar klikken te voegen Een fles vol lieve woorden. Met zinnen zoals: Iedere dag met jou is een feestje. Het mooiste plekje op aarde is in jouw armen. Ik ben het gelukkigst wanneer ik bij jou ben. Een mooie grote fles in de vorm van een hart met opgerolde briefjes met 36 verschillende zinnen. Rol bijvoorbeeld elke dag eentje open voor een leuk berichtje 14. Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden . Een bezitsvorm of genitief * maken we doorgaans door een s toe te voegen aan een zelfstandig naamwoord. Dat kunnen we doen bij bepaalde soortnamen die naar personen verwijzen (mijn broers fiets) en bij eigennamen (Annie M.G. Schmidts verhalenbundel)

Hoe moet je aanhalingstekens en apostrof gebruiken » De

  1. De komma De regels voor het gebruik van komma's zijn: 1. Tussen nevengeschikte hoofdzinnen zonder voegwoord komt een komma (zie deze zin), tussen hoofdzinnen met voegwoord komt alleen een komma als de hoofdzinnen erg lang zijn. Een hoofdzin in een andere hoofdzin staat, als voorbeeld geven wij er hier een, tussen komma's
  2. Komma's (16) Aanhalingstekens Elke nieuwe zin begint bijvoorbeeld met een hoofdletter, maar ook namen of titels schrijf je met hoofdletters. Dit ondersteunend materiaal geeft overzichten van de regels wanneer je woorden met een hoofdletter schrijft
  3. Komma-s woord: Eerst de komma, dan de s 's avonds 15. Centwoord: Ik hoor de s, maar ik schrijf de c cent, centimeter 16. Komma-s meervoud: Meervoud en lange klank aan het eind: komma s behalve bij ee kassa's 17. Politiewoord: Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie. politie 18. Colawoord: Ik hoor de k, maar ik schrijf de c cola 19
  4. Komma s - Apostrof. De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (De e moet klinken als /ee/.) opa's, azalea's, ave's, ski's, auto's, accu's, baby's. Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden dus geen apostrof: lentes (De e.

bezits-s (genitief-s): algemene regels Genootschap Onze

Interpunctie is het gebruik van leestekens in een tekst. Hieronder verstaan we o.a. komma's, punten en aanhalingstekens. Het woordenboek zegt het volgende over interpunctie: interpunctie [in·ter´punc·tie] [-sie] (< Lat) (de (v)) 1. plaatsing van de leestekens; 2. leer van de plaatsing van de leestekens; 3. de gezamenlijke leestekens 15 Komma-s woord: Eerst de komma, dan de s. 16 Centwoord: Ik hoor de s, maar ik schrijf de c. 17 Komma-s meervoud: Meervoud en lange klank aan het eind: komma s behalve bij ee. 18 Politiewoord: Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie. 19 Colawoord: Ik hoor de k, maar ik schrijf de c. 20 Tropisch woord: Ik hoor ies, maar ik schrijf isch Zo nu en dan kom ik het nog tegen: dat er een komma wordt geplaatst tussen twee dezelfde woorden. De belangrijkste gedachte hierachter is dat het niet lekker leest als je twee dezelfde woorden direct achter elkaar plaatst, en sommigen doen het omdat de spellingscontrole van Word een herhaling van woorden nu eenmaal niet goedkeurt

Spelling.nl » Hoofdletters en interpunctie. In het Nederlands gebruiken we hoofdletters en werken we met leestekens. Het gebruiken van leestekens noemen we ook weleens interpunctie. Hoe dat ook alweer zit, met die hoofdletters en leestekens, lees je op deze pagina Als een woord in het meervoud een s krijgt, komt deze er meestal gewoon aan vast. Er staat een apostrof ( ' ) voor de s als dat nodig is voor de klank van de laatste lettergreep. Zonder apostrof zouden de lange klanken aa, oo, ii en uu in deze woorden veranderen in korte klanken (schrijf dus niet: opas, pianos en pyjamas) zonder hoofdletters punten en komma's is een tekst wel heel lastig te lezen en te begrijpen je weet immers niet goed wanneer een nieuwe zin begint en wanneer je een pauze moet nemen in de zin om te voorkomen dat een tekst onleesbaar wordt maken we daarom gebruik van leestekens als punten en komma's Woorden van Papier. € 27,50. Chantal van Heeswijk. Ontwerp: Chantal van Heeswijk. Fotografie: Hester Blankestijn. Hardcover / Linnen omslag / Genaaid gebonden. Nederlands. 128 pagina's / 16,5 x 21,5 cm. ISBN 978-90-831035-8-7 / NUR 640

14 Komma-s-woord Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s. 15 Centwoord Centwoord. Ik hoor de /s/, maar ik schrijf de c. 16 Komma-s-meervoud Komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank aan het eind: komma-s, behalve bij ee. 17 Politiewoord Politiewoord. Ik hoor /tsie/, maar ik schrijf tie. 18 Colawoord Colawoord. Ik hoor de /k/, maar ik schrijf de c De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. 14 Komma-s-woord Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s. 15 Centwoord Centwoord. Ik hoor de /s/, maar ik schrijf de c

Resonance boek - Stoere Binken Design | geluidskunst

achternaam auteur komma, voorletter(s) punt, (voorvoegsel,) komma titel en ondertitel van het artikel (tussen enkele aanhalingstekens) punt het woord: In dubbele punt naam van het tijdschrift of de afkorting hiervan (cursief) komma jrg. (= jaargang) komma nr. (= nummer) komma (maand + jaar tussen haakjes) komma Als een naam een algemeen woord is geworden (ook wel 'soortnaam' genoemd), krijgt dat woord een kleine letter. Benjamin is een naam; in de Bijbel is het de jongste zoon van Jakob en Rachel. Maar de jongste zoon van zomaar een gezin is de benjamin.Meestal geldt dat voor zulke soortnamen een lidwoord kan staan: een adonis ('knappe man'; naar de mythologische figuur Adonis), een venus ('mooie. aanspreking, slotformule (komma) De briefnorm van het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) geeft als richtlijn om na de aanspreking en de slotgroet geen komma te plaatsen, maar vermeldt daarbij wel dat een komma mogelijk is. U kunt dus kiezen of u na de aanspreking en de slotformule in een brief of e-mail een komma schrijft of niet Betekenis: hielenlichter, bedrieger, beschermer, (God) beschermt. Jacobus. Een van de twaalf discipelen van Jezus. Zoon van Zebedeüs en Salomé, broer van de discipel Johannes. Zij werden door Jezus 'Boanerges' genoemd: zonen des donders. Jacobus werd in het jaar 44 door koning Agrippa ter dood gebracht

Uitleg komma's - jufmelis

opa's huis Antigone's broer Leo's auto baby's kleertjes. Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden dus geen apostrof: Sombermans probleem Annettes vraag Aimés antwoord Argentiniës economie Kinseys onderzoek. Regel 3: Als een naam eindigt op een sisklank, wordt de apostrof gebruikt in plaats van de tweedenaamvals-s Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Citaat met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord 'en' gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg. Migchelbrink (2006, p. 68) zegt hierover de eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse Nuttige informatie! (7 Franse schrijfregels die anders zijn). Een noot bij de omgekeerde Franse boektitels: de reden dat VK, NL en Scandinavië de titels anders anders drukken dan de rest van Europa zit hem hierin, dat de drukkers in die landen zo slim zijn dat ze snappen de de titels leesbaar moeten zijn als het boek met de cover naar boven op tafel ligt

Altijd de juiste komma's in je scriptie Uitleg & voorbeelde

Hoe zit het ook alweer met hoge komma's in het Engels? Oftewel: hoe zit het ook alweer met de apostrof, hoe de hoge komma ook wel genoemd wordt ( ' )? De apostrof is onbetwist één van de meest verkeerd gebruikte leestekens in de Engelse taal. En, to be honest, ook geboren en getogen Engelsen doen het regelmatig fout De betekenis van komma's vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van komma's gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Staal | Groep 5 | 14 Komma-s-woord. Staal | Groep 5 | 14 Komma-s-woord. Bestel spellingswerkbladen meesterklaas.nl Kies andere woorden of een andere oefening. Online leren met Meester Klaas. De meest complete website om spelling en taal te oefenen. Werkwoordspelling. Zinsontleding. Taal Namen van volkeren schrijf je met een hoofdletter: Arabier, Eskimo, Palestijn en Bosjesman. Van namen afgeleide woorden krijgen een kleine letter: luthers en victoriaans; Boven brieven en in adressen schrijf je een hoofdletter. Geachte redactie, Beste tante Truus, Geachte heer/mevrouw, De heer Mertens Jasmijnplantsoen 76 5453 DB Renku

Een naam mag niet gelijk zijn aan een gereserveerd woord. Deze gereserveerde woorden zijn woorden die binnen Visual Basic een speciale betekenis hebben. Als je zo'n gereserveerd woord gebruikt als de naam van een variabele, weet de compiler niet meer wat de bedoeling is Re: tellen hoeveel maal een woord voorkomt. Aantal als kijkt naar de totale inhoud van de cellen, en dus zal je de namen moeten opsplitsen naar aparte cellen (wat zeker zo duidelijk is als met komma's te werken). Daarna kan je met een matrix werken, in dit geval B2:H38 NL: Er ontbreken punten en komma ' s. EN: It 's missing some periods and comma s. NL: Ik heb die komma gezien. EN: I see a decimal point. NL: Dat is nul komma nul logisch. EN: That makes zero sense. NL: De Kracht van nul komma Drie. EN: The power of point three. NL: Met twee vraagtekens en een komma

Ieptoets-oefenen voor groep 8. Taal, taalverzorging, groep 8, spelling, leestekens, interpunctie, hoofdletters, komma, komma's, Achter welk onderstreept woord hoort. Taal - Grammatica - Interpunctie - Komma. Achter welk onderstreept woord moet een komma staan? [1]. Leren zoals op school met Junior Einstei Notities: Telkens wanneer u wilt weten welke opdrachten u kunt gebruiken, zegt u 'Wat kan ik zeggen?'. Spraakherkenning is alleen beschikbaar voor de volgende talen: Engels (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, India en Australië), Frans, Duits, Japans, Mandarijn (Chinees vereenvoudigd en traditioneel Chinees) en Spaans Haal sneller hogere cijfers voor je volgende toets met WRTS. Haal sneller hogere cijfers voor je volgende toets. WRTS helpt met het leren voor toetsen. Je kunt op WRTS woordjes leren, samenvattingen lezen, oefentoetsen maken, uitlegvideo's bekijken en chatten met onze bijlesdocenten. Start met oefenen Alle woorden die beginnen met d zijn verzameld op deze pagina. De woordenlijst, beginnend met d, is alfabetisch gerangschikt volgens beginletters. Ideaal voor spelletjes als Scrabble en Wordfeud! Huidige pagina: 4

Een geheel getal is een positief of negatief getal zonder cijfers achter de komma. lijn. Een lijn is een verzameling punten op één rij. kwadraat. Een kwadraat van een getal is de uitkomst van dat getal vermenigvuldigd met zichzelf. 7 kwadraat - ook wel 7 tot de tweede macht genoemd - is dus 7 x 7 = 49. • 10 2 = 10 x 10 = 100 mach Dat zijn geen komma's maar apostroffen. Je vermeldt er niet bij om welk systeem het gaat. Maar je zou het met de combinatie van de toetsen Alt, Ctrl en het cijfer nul kunnen proberen. ' Toegevoegd na 2 minuten: Met shift apostrof krijg je de dubbele aanhalingstekens. Als je een apostrof wilt moet je de shift niet gebruiken

Alle woorden die beginnen met een S Hieronder vind je een lijst met alle woorden die beginnen met de letter S. Tussen haakjes staat de scrabble score (wordfeud score) van het woord vermeld. Deze lijst kun je gebruiken om S woorden voor Wordfeud of Scrabble woorden die beginnen met een S te zoeken Hieronder vul je eerst een naam van de woordzoeker die je gaat maken in, en vervolgens kies je zelf woorden, dit kan van alles zijn, kies een onderwerp dat jij zelf leuk vindt. Je mag alle tekens gebruiken inclusief cijfers en speciale karakters. Zorg dat er altijd een spatie, komma of enter tussen de woorden staat Briefindeling Engelse brief. With reference to your letter dated July 12, 2021 , I am sending you this format as an example of a formal letter, with enclosed a further explanation of the different parts of the letter. A letter must be divided into paragraphs. There is an introductory paragraph, if necessary a second and third paragraph and a. Hoofdlettergebruik. Hoofdletter aan het begin van de zin. Aan het begin van een zin schrijven we een hoofdletter: Vandaag gaan we naar buiten. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, omdat het eerste teken van de zin geen letter is: 's Morgens drinken we veel koffie. De 's aan het begin van de zin is afkomstig van het oude des morgens Combineer geen woorden om een unieke naam te creëren. Een andere fout die website-eigenaren meestal maken, is het maken van slechte woordcombinaties wanneer ze ontdekken dat hun idee voor een bedrijfsnaam al in gebruik is. John wil zijn website bijvoorbeeld Online Wallet noemen en ontdekt dat deze al in gebruik is

Als de naam van een start-up de aandacht van een klant trekt, zal hij die naam onthouden. Beschikbaarheid: Tot slot moet je controleren of je bedrijfsnaam nog niet bezet is. Als een ander bedrijf dezelfde naam (of een vergelijkbare naam) heeft, brengt dat niet alleen juridische risico's met zich mee, maar kan dat verwarrend zijn voor je klanten en bovendien schadelijk voor je online reputatie Een bedrijfsnaam verzinnen is nooit makkelijk. Zorg dat de naam die je voor je bedrijf kiest, je merk goed weergeeft. Bekijk onze lijst van 18 inspirerende ideeën om je creativiteit aan te wakkeren en je te helpen een naam voor je bedrijf te kiezen Babynamen, Statistieken, Populariteit... Artikelen met de tag `Babynamen` - 6 maanden . De 40 mooiste lange namen voor je baby 133870 Typ woorden die betrekking hebben op uw bedrijf, product of service in onze AI-bedrijfsnaamgenerator en we genereren honderden ideeën voor bedrijfsnamen die zo op uw shortlist kunnen. TIP: Gebruik woorden die een waarde, gevoel, emotie, kracht of uniekheid van uw bedrijf overbrengen. Shortlist jouw beste ideëen

komma (voor en, voor of) Meestal komt er geen komma voor de nevenschikkende voegwoorden en en of. Hij eet graag cornflakes, havermoutpap, boterhammen en spiegeleieren. Agna is op kamp en Osip logeert bij vrienden. Ryad komt morgen of overmorgen. Je komt op tijd of je komt niet Er zijn een aantal woorden waar de komma niet meer per se noodzakelijk is en dus overbodig. Zo'n woordje is EN, maar ook MAAR is niet meer nodig. Uiteraard ben je hier toch vrij in. Vroeger moest het, nu niet meer per se. Corsa66 17 July 2013 10:11 Dit is een woordenlijst van alle latijnse namen en vertalingen naar het nederlands die je moet kennen voor het vak anatomie namen botten os bot cranium schede

Beter spellen - Henks, Anja's, Kees

Lijst zegt men van eene reeks namen, onder elkander opgeteekend; verder van namen en woorden in geregelde volgorde geboekt. Worden verschillende zulke lijsten tot een geheel vereenigd dan vormen zij een register. De registers van den burgerlijken stand. De lijsten en staten der schutterplichtigen De regels van de spelling zijn beschreven in de Leidraad. De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje

Zakelijke brieven en e-mails bestaan grotendeels uit dezelfde basiselementen: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens. Brieven zijn vaak wat langer en gedetailleerder dan e-mails. Voor de opmaak van brieven zijn in België verschillende normen van het Bureau van Normalisatie. Schrijf het woord als kommagetal. Woorden kun je als kommagetallen schrijven. Schrijf drieënzeventig-honderdste als kommagetal. Je kunt gebruik maken van het positionele stelsel om een woord als kommagetal te schrijven. Lees het getal goed en vul de cijfers in op de juiste plaats van het stelsel Als je misschien zin hebt in iets meer avontuurlijks, kun je met onze generator eenvoudig en snel zelf een leuke of interessante woordzoeker maken. Je kunt hieronder meteen beginnen met het invullen van woordjes. Heel veel puzzelplezier! Vul hier zelf woorden in (Scheiden met een komma, spatie of één woord per regel) SPEL INSTELLINGEN De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. de VOC en links naar andere interessante.

Staal categorie 14: komma-s-woord - YouTub

Regel 6: Namen van talen en dialecten krijgen een hoofdletter. Brabants Engels Indogermaans Swahili. Regel 7: Namen van feestdagen en historische gebeurtenissen krijgen een hoofdletter, tenzij de naam onderdeel uitmaakt van een samenstelling of afleiding. Koninginnedag Pasen (maar paasnacht) Hemelvaart (maar hemelvaartsdag Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.. Selecteer Nieuw.. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de aangepaste woordenlijst.. Selecteer Opslaan.. Als u de nieuwe woordenlijst wilt gebruiken voor een andere taal, selecteert u, terwijl de nieuwe. Woordenlijst - Geografische namen. Grote Eiland Pehu. eiland van de eilandengroep Pescadores ten westen van Formosa (Taiwan), nu Penghu Tao. Deshima. Kunstmatig eiland in de Baai van Nagasaki waar de VOC haar handelspost had. Tainan. plaats in Taiwan. Nederzetting op het vasteland tegenover Kasteel Zeelandia op het grondgebied van Sincan.

Nederlands » Leestekengebruik (interpunctie

Bijbels woordenboek - Dr. L.A. Snijders - 1984. De namen in de bijbel - Betekenis & Concordantie - Everread Uitgevers - 2001. Josephus: The Complete Works - Josephus, Flavius. Hitchcock's Bible Names Dictionary - Hitchcock, Roswell Dwight - 1887. The International Standard Bible Encyclopaedia - James Orr - 1915 Rekenmachine Woorden . 318537= lesbie. 7083170= oliebol. 1515= sisi. 1414= hihi. 707= lol. 040404= hohoho. 31837735= selebie. 07734= hello. 104= hoi. 51= is. 3170= oli Puzzelwoordenboek Doorgestuurd van `bijbelse figuur` naar `Bijbelse naam`. Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letter En nu vinden we ze doodgewoon. Ik treuzel niet langer. Dit zijn (in mijn bescheiden optiek) de 25 mooiste woorden ter wereld: 1. Liefde — want liefde overwint alles. In het Nederlands overigens veel mooier dan in het Engels ( love ligt te licht op de lippen) of het Duits ( Liebe is te hard). 2

Bijvoorbeeld woorden die eindigen met een E of woorden die beginnen met een S. Daarnaast kan je ook invoeren hoe lang de woorden moeten zijn. Zo weet je precies welke woorden geschikt zijn om neer te leggen tijdens het spelen van Wordfeud of Scrabble. Wordfeud woorden zijn namelijk ook geen probleem voor deze handige woorden generator Deze woorden drukken een algemeen begrip of soort uit. Daarom krijgen ze een kleine letter. Juist is daarom: We eten vanavond chinees. We drinken een glaasje bordeaux. In Amsterdam staan veel amsterdammertjes. 4. Namen van talen en dialecten Namen van talen en dialecten schrijf je ook met een hoofdletter. Ook hier geldt hetzelfde voor. Betekenis 'naam' Je hebt gezocht op het woord: naam. naam ( de ; m ; meervoud: namen ; verkleinwoord: naampje ) 1 woord , gebruikt ter aanduiding van een bep. persoon of zaak : ( Nederland ) het mag geen naam hebben is het vermelden niet waard ; een wedstrijd op zijn naam brengen winnen ; met naam en toenaam met alle persoonlijke gegevens 2 roep , faam : hij heeft een slechte naam ; iem De namen van grote getallen. Van macht naar getal in woorden. We kunnen een getal zoals 10 100 natuurlijk in de tabellen opzoeken, maar het is ook mogelijk om het volgnummer in kwestie vrij simpel te berekenen. Wel moeten we daarvoor de div (gehele deling) en mod (rest na deling) functies gebruiken Punten, komma's, dubbele punt, vraagteken, uitroepteken. Het is belangrijk om de regels wat betreft het gebruik van leestekens goed te kunnen gebruiken. Op deze manier worden teksten namelijk beter te lezen en beter te begrijpen. Punten. Punten zet je aan het einde van de zin om aan te geven dat de zin eindigt

decimaal. een decimaal is een cijfer achter de komma. en een voorbeeld 4,5 en dan is de 5 een decimaal. en het wordt vooral gebruikt bij wiskunde. het is een wiskundig woord voor cijfer achter de komma. als je dit goede info vindt dan moet je hem even liken voor mij Ik heb een lijst met namen en voornamen in 1 cel. Nu wil ik voornaam en naam wisselen. Zou ik kunnen doen met tekst naar kolommen en opnieuw samenstellen. Google vond enkele formules die het zouden moeten oplossen, maar die geven bij mij steeds een error: =TRIM(MID(b2,SEARCH( ,b2)+1,250))& &LEFT(b2,SEARCH( ,b2)-1) o Wordfeud woorden met een X. De letter X biedt meer mogelijkheden dan je eigenlijk zou denken. Ex, Max, Mix en Wax worden door iedereen gelegd, maar ken jij ook Xi (Naam Chinese president en de veertiende letter van het Griekse alfabet), Dux (hertog), Cox (appelsoort), Flox (sierplantengeslacht), Roux (verbinden van sauzen), Calx (hiel). Een woord die we dan wel weer kennen is Solex (brommer)

Beter spellen - opa's, acties, café

Een woord, waarmede men een persoon of voorwerp noemt. Eene algemeen gevestigde uitdrukking, waaronder iemand of iets bekend staat, is de naam ervan.Benaming daarentegen heeft de bijgedachte van niet zoo vaststaande, niet zoo algemeen bekende naam.Ten opzichte van eigennamen, d. i. namen welke niet aan alle voorwerpen van dezelfde soort eigen zijn, zooals Willem, Amsterdam, de Rijn, de Denen. Naam/woord lichtjes . € 15,50 Aantal . Aantal . In winkelwagen. Zijn de lichtjes niet op voorraad? Dan heb ik al teveel bestellingen. De lichtjes komen elke zondagavond om 20.00 uur op voorraad ik laat dit altijd weten in mijn instastories. Levertijd ongeveer 14 werkdagen. Deze lichtjes kosten EUR 5,50 per letter én.

Wanneer gebruik je een komma? Een stoomcursus in 5 min

Komma-s woord: Eerst de komma, dan de s. Centwoord: Ik hoor de s, maar ik schrijf de c. Komma-s meervoud: Meervoud en lange klank aan het eind: komma s behalve bij ee. Politiewoord: Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie. Colawoord: Ik hoor de k, maar ik schrijf de c. Tropisch woord: Ik hoor ies, maar ik schrijf isch. Taxiwoord: Ik hoor ks, maar ik. Flits een woord! Voeg eigen woorden in [gescheiden door een komma]. Het programma kiest steeds een woord om te flitsen. Schrijf het woord, zeg het woord, oefen het woord. Prima om in de klas of thuis te gebruiken

Speenkoord met naam Roest Bruin Haver - Kleine UkkieSpeenkoord met naam - Hazelnoot Haver Grijs - Kleine Ukkieplint-posters-deel2 - KostroDe parelduiker

Jouw naam of woord gelaserd uit blank hout. Staat of hangt mooi in de kinderkamer, bij doopsuiker, voor lentefeest of communie, Laat ons weten in welk lettertype jij jouw naam/woord graag in hout ontvangt (bezorg ons via mail het .otf of .ttf bestand als het geen standaard lettertype is) en we creëren samen een mooie naam of woord!We gebruiken multiplex 4mm zodat je een stevig naamwoord hebt Samenvatting. In Zij namen het woord schetst Margot Dijkgraaf de portretten van uitzonderlijke, schrijvende Franse vrouwen uit de 17e tot de 21e eeuw. Ze schrijven, ze spreken, ze gaan de barricaden op, ze doorbreken taboes, ze verleggen grenzen. En ze bieden inspiratie - door hun boeken, hun denkbeelden, hun daden of hun karakter Nederlands: ·(vrouwelijke naam) meisjesnaam Anne is moeder geworden!!!··(vrouwelijke naam) een Duitse meisjesnaam «Anne Hathaway (* 1982) ist eine US-amerikanische Schauspielerin.» Anne Hathaway (* 1982) is een Amerikaanse actrice