Home

Uitdrukkingen met een vast voorzetsel

bedroefd over. satisfied with. tevreden over / met. separate from. verschillen van, losstaan van. serious about (leaving) serieus van plan zijn (weg te gaan) similar to. gelijksoortig, lijken op Voorzetsels kunnen een vaste combinatie vormen met een werkwoord of een werkwoordelijke uitdrukking. Dat laatste zijn uitdrukkingen die meestal een figuurlijke betekenis hebben, zoals de draak steken met. Het voorzetselvoorwerp lijkt qua functie in de zin op het lijdend voorwerp aflopen met; afnemen van; afrekenen met; afsnijden van; afspreken met; afstammen van; afstemmen op; afstand doen van; afvegen aan; afwachten tot; afwijken van; afzien van; akkoord gaan met; amuseren met; antwoorden aan; antwoorden op; antwoord geven op; arriveren bij; arriveren in; attent zijn op; B. babbelen over; baden in; bang zijn van; bang zijn voor; baseren op; beantwoorden aan; bedacht zijn op; bedekken met uitdrukkingen met vaste voorzetsels beginnend met een c - informatie over dit taalonderwerp in de Schrijfhulp Engels van The Language Lab Uitdrukkingen met een vast voorzetsel Flashcards | Quizlet. Start studying Uitdrukkingen met een vast voorzetsel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. HomeBrowse

uitdrukkingen met vaste voorzetsels beginnend met een -s

vaste voorzetsels om te leren: 1. aandacht besteden aan 2. aandacht hebben voor 3. aandacht vestigen op 4. aandringen op 5. in aanmerking komen voor 6. in aanraking komen met 7. (iemand) aanspreken op 8. afbreuk doen aan 9. afgaan op 10. afhangen van 11. een afkeer hebben van 12. zich afzetten tegen 13. afzien van 14. akkoord gaan met 15. baat hebben bi Voorzetseluitdrukkingen Sommige teksten bevatten veel uitdrukkingen als 'met betrekking tot', 'ten aanzien van' en dergelijke. Voor de schrijver is dat gemakkelijk: voorzetseluitdrukkingen kunnen bijna altijd. Je maakt de tekst voor de lezer echter duidelijker, als je de voorzetseluitdrukking door 1 voorzetsel vervangt Q. In de zin 'Op het advies van mijn tandarts drink ik nu minder cola.' staan een answer choices. werkwoord met vast voorzetsel. werkwoord met vast voorzetsel en zelfstandig naamwoord. werkwoord met vast voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord. voorzetseluitdrukking. <p>werkwoord met vast voorzetsel</p> 17 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `vast` aan zijn eindje vast houden (=zijn standpunt handhaven) alles wat los en vast is/zit (=alles) daar is wel wachten maar geen vast en naar (=dat zal niet gauw gebeuren Een aantal werkwoorden of werkwoordelijke uitdrukkingen wordt verbonden met een zogenaamd vast voorzetsel, bijvoorbeeld: belang hechten aan, grenzen aan, afrekenen met, snakken naar, wachten op, bestand zijn tegen

Vaste voorzetsels - Grammatica voor NT2-docente

Een aantal werkwoorden of werkwoordelijke uitdrukkingen worden verbonden met een zogenaamd vast voorzetsel, bijvoorbeeld: belang hechten aan, grenzen aan, afrekenen met, snakken naar, wachten op, bestand zijn tegen Stijl | vaste uitdrukkingen. Bepaalde uitdrukkingen bestaan uit vaste combinaties van bijvoorbeeld een werkwoord en een voorzetsel. Of een werkwoord bij een zelfstandig naamwoord. Hieronder vind je slechts een paar voorbeelden. aansluiten op (iets anders, bijv. een andere weg) aanstalten maken = zich voorbereiden om ergens aan te beginne

Bijgewerkt op 21 april 2021. Voorzetsels zijn woorden zoals op, onder, in, door, behalve, tussen en tegen. Ze geven de relatie (bijvoorbeeld tijd, plaats of reden) aan tussen het woord waar ze voor staan en de andere woorden in de zin: tijdens de vakantie, in de scriptie, vanwege het slechte weer. Een voorzetsel kun je makkelijk herkennen Ook voorzetseluitdrukkingen komen veel voor. Dit zijn vaste combinaties van woorden die samen de functie van voorzetsel hebben: aan de hand van, op het gebied van, voor wat betreft. Zulke voorzetseluitdrukkingen zie je vaak in formele teksten langskomen. Maar vaak zijn ze helemaal niet nodig. Met behulp van Met dit voorbeeld wordt dat al duidelijk Veel werkwoorden hebben een vast voorzetsel. Bijvoorbeeld: geloven in, vertrouwen op, behoren bij, beginnen aan, breken met, gokken op. Soms kun je bij een werkwoord toch een ander voorzetsel plaatsen. De betekenis van het werkwoord is dan ook anders Bedankt, Ela! Het is een plezier om met je kleine eenhoorn te werken, ze vrolijkt mijn dag altijd op :) Ze spreekt heel duidelijk en gebruikt haar tijd heel goed. Ze plant de lessen op basis van jouw interesses en maakt het erg leuk. Ze heeft heel goede energie en ik raad haar iedereen aan . Werkwoord+anderwoord (bn/zn)+vast voorzetsel= werkwoordelijke uitdrukking. Welke uitdrukkingen met vast voorzetsel herken je? Meneer Vrancken heeft last van lawaai in de klas. Meneer Vrancken heeft last van lawaai in de klas. Leerlingen hebben een hekel aan huiswerk! Leerlingen hebben een hekel aan huiswerk! Hij heeft medelijden met dat dier

vaste voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen Veel werkwoorden hebben een vast voorzetsel: vertrouwen op, beschikken over, zich schamen voor Italiaans: Gebruik en betekenis voorzetsels di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. en dat fra niet voor woorden met fr worden gebruikt Voorzetsels - le preposizioni Er zijn veel werkwoorden en uitdrukkingen die altijd in combinatie met hetzelfde voorzetsel voorkomen. Het zijn veelal figuurlijk gebruikte uitdrukkingen. Hier volgt een lijst van de meestvoorkomende met een voorbeeldzin. a aandacht vestigen op: Hiermee vestig ik uw aandacht op het volgende (in officiële brieven) Vrijwel dezelfde groep woorden is in gebruik bij werkwoordelijke uitdrukkingen met een vast voorzetsel, waardoor we in het nederlands een 'voorzetselvoorwerp' hebben. Op deze pagina is er een uitgeschreven lijst van de voornaamste uitdrukkingen te vinden. De woorden die hier als 'vast voorzetsel' naar voren treden zijn 1) Informatie. Een vast voorzetsel vormt een vaste combinatie met een ander woord in de zin. Het voorzetsel geeft een bepaalde betekenis aan dat woord. Verander je het voorzetsel, dan verander je de betekenis. Ik ben dol op jou. (Ik vind je erg aardig.) Ik word dol van jou. (Ik wordt gek van jou.) Ik geloof in jou kun je niet veranderen in Ik.

Een aantal werkwoorden of werkwoordelijke uitdrukkingen wordt verbonden met een zogenaamd vast voorzetsel, bijvoorbeeld: belang hechten aan, grenzen aan, afrekenen met, snakken naar, wachten op, bestand zijn tegen. Het zinsdeel dat begint met zo'n 'vast' voorzetsel heet een voorzetselvoorwerp Vaste voorzetsels bij werkwoorden: Houden van iemand. Verliefd zijn op iemand. Getrouwd zijn met iemand. Vaste voorzetsels bij uitdrukkingen: Aan de beurt zijn. Op deze manier. In je eigen tempo. Uitleg Voorzetsels: Uitleg - Valley Trail Filmpje Lijst met losse en vaste voorzetsels - Dik Verhaar Lijst met vaste voorzetsels - WikiWoordenboe

WikiWoordenboek:Lijst van vaste voorzetsels - Wiktionar

aan Bij in met naar onder op Ten ter tot uit van voor. zichzelf. 11.Hij was erg. aan Bij in met naar onder op Ten ter tot uit van voor. de indruk. aan Bij in met naar onder op Ten ter tot uit van voor. de goede sfeer in het team. 12.Hij kwam niet. aan Bij in met naar onder op Ten ter tot uit van voor In een zin als 'De minister onthield zich van commentaar' is van commentaar een voorzetselvoorwerp.. Een voorzetselvoorwerp is een voorwerp dat begint met een voorzetsel.Dat voorzetsel wordt als het ware 'opgeroepen' door het hoofdwerkwoord van de zin. Werkwoord en voorzetsel vormen daardoor een vast combinatie Check deze les en andere leuke lessen Nederlands op ons Youtube kanaal.Volg ons op Youtube en social media via Facebook, Instagram, en Linkedin

Dit zijn vaste voorzetselcombinaties die een heel eigen betekenis hebben. Hieronder vind je een aantal voorbeelden. to accuse of. beschuldigen van. to be ashamed of. zich schamen voor. to ask for. vragen om. to be angry with Voorzetsels | vaste combinaties . Net zoals in het Nederlands zijn er in het Spaans veel bijwoordelijke uitdrukkingen en werkwoorden met een vast voorzetsel. Hier volgt een selectie waarin het Spaans juist verschilt van het Nederlands qua voorzetsel of qua vorm. vaste combinaties met het voorzetsel 'a Ziehier een lijst met veelgebruikte werkwoorden met een vast voorzetsel en een voorbeeldzin. Onder de lijst: een oefening met vaste voorzetsels. Verbum met prepositie. Voorbeeldzin. zich aanpassen aan. Omar past zich gemakkelijk aan in de groep. behoefte hebben aan. Iedereen heeft behoefte aan vriendschap. deelnemen aan

uitdrukkingen met vaste voorzetsels beginnend met een c

 1. Werkwoorden met een vast voorzetsel: de . Een grote groep werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen staat met het voorzetsel de. Voorbeelden
 2. Voorzetseluitdrukkingen zijn vaste combinaties met een of meer voorzetsels die in hun geheel de functie van voorzetsel hebben. Voorbeelden zijn met betrekking tot, in het kader van, door middel van. Ze zijn vaak te vervangen door één ander voorzetsel. Voorzetsel of bijwoord. Sommige woorden kunnen zowel voorzetsel als bijwoord zijn
 3. Werkwoord+ander woord (meestal zn, met of zonder lw)+vast voorzetsel= werkwoordelijke uitdrukking. Welke werkwoordelijke uitdrukkingen herken je? Meneer Vrancken heeft last van lawaai in de klas. Meneer Vrancken heeft last van lawaai in de klas. Leerlingen hebben een hekel aan huiswerk! Leerlingen hebben een hekel aan huiswerk
 4. Start studying Enkele verba en uitdrukkingen met een vaste prepositie (betekenis). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Uitdrukkingen met een vast voorzetsel Flashcards Quizle

Uitdrukkingen met vaste voorzetsels. Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 Oefening 2 Oefening 3 Oefening 1) Informatie. Een vast voorzetsel vormt een vaste combinatie met een ander woord in de zin. Het voorzetsel geeft een bepaalde betekenis aan dat woord. Verander je het voorzetsel, dan verander je de betekenis. Ik ben dol op jou. (Ik vind je erg aardig.) Ik word dol van jou. (Ik wordt gek van jou.) Ik geloof in jou kun je niet veranderen in Ik. een hekel hebben aan: Veel jongens hebben een hekel aan lezen. Ook voorzetseluitdrukkingen zijn woordcombinaties met een vast voorzetsel. Voorbeelden: in verband met: In verband met de ongeregeldheden werd het bezoek afgelast. als gevolg van: Als gevolg van de wateroverlast is de winkel gesloten. met ingang van: Met ingang van 1 januari kom ik. Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer wordt gebruikt noemt men dat Bij een pleonasme wordt een deel van de betekenis van een woord nog eens door De bezoekers kregen van de organisatie allemaal een aandenken. Contaminatie Als twee woorden of uitdrukkingen ten onrechte worden vermengd, heet dat een contaminatie. Onjuist. Duur. 1. Vaste voorzetsels. Een vast voorzetsel vormt een vaste combinatie met een ander woord in de zin. Het voorzetsel geeft een bepaalde betekenis aan dat woord. Verander je het voorzetsel, dan verander je de betekenis. Ik ben dol op jou. (Ik vind je erg aardig.) Ik word dol van jou. (Ik wordt gek van jou.

Voorzetseluitdrukkingen Stijl Talencentrum

 1. 142.1 Introductie. Een voorzetsel-uitdrukking (voorz.uitdr.) bestaat uit een vaste (geïdiomatiseerde) combinatie van enkele woorden, die samen als voorz. fungeren. Een voorz.uitdr. kan beschouwd worden als een soort perifrastisch voorz.. Vergelijk de echte voorz.s in a. met de voorz.uitdr.n in b.
 2. Een voorzetsel staat gewoonlijk voor het element waar het bij hoort (zie de voorbeelden (1) t/m (3)), maar het kan er soms ook achter staan (men spreekt dan wel van een achterzetsel), bijvoorbeeld: (4) Ze reden het tuinpad op. Een aantal werkwoorden of werkwoordelijke uitdrukkingen wordt verbonden met een zogenaamd vast voorzetsel, bijvoorbeeld: belang hechten aan, grenzen aan, afrekenen met
 3. 15-sep-2019 - taal, spelling, lezen, werkwoordspelling, nieuws, spreekwoorden taalspelletje
 4. Met een voorzetsel kun je een plaats aangeven: Hij staat voor het huis. Hij is in het huis. Hij zit achter het huis. Met een voorzetsel kun je een tijd aangeven: Ik ben hier sinds vorige week. Zij blijft hier tot morgen. Hij begint per vandaag. Met een voorzetsel kun je een relatie aangeven: Ik ga met mijn buurvrouw naar de markt
 5. Bij een onjuiste herhaling wordt een woord herhaald binnen een zin. Meestal gebeurt dit bij voorzetsels. Sommige werkwoorden gebruiken we in combinatie met een vast voorzetsel, zoals houden van, nadenken over en wachten op. Vooral in lange zinnen gebruiken beginnende schrijvers soms per ongeluk twee keer het vaste voorzetsel
 6. Soms heb je te maken met een scheidbaar werkwoord en niet met een voorzetsel! Het werkwoord bestaat uit twee delen. Scheidbare werkwoorden. Maartje blaast in haar eentje de ballonnen op. De meisjes kijken elkaar verbaasd aan. Het werkwoord is opblazen. Het werkwoord is aankijken

In deze les leer je de voorzetsels met een vaste naamval kennen. Het gaat om de voorzetsels met een 3e naamval en de voorzetsels met een 4e naamval Taal en woordenschat. Hier vindt u kant-en-klare lessen taal en woordenschat voor de onderbouw van het vmbo de havo en het vwo. over: uitdrukkingen, verschillende woordraadstrategieën, bargoens, leenwoorden, spreekwoorden en uitdrukkingen, tegenstellingen, synoniemen, homoniemen, woordvorming, letterlijk en figuurlijk taalgebruik en nog veel meer Duitse vaste uitdrukkingen. Vaste uitdrukkingen in het Nederlands en Duits lijken vaak op elkaar. Wanneer ze net iets van elkaar afwijken, wordt het lastig. Mij is opgevallen dat voorzetsels hier vaak een uitdaging vormen. Juist bij een Duits voorzetsel of bij de naamval daarna gaan veel Nederlandse sprekers Duits de mist in Naar aanleiding van een opmerking van een lezeres zullen we het vandaag hebben over het gebruik van voorzetsels in bepaalde idiomen en uitdrukkingen. Het voorbeeld dat de aanleiding gaf was 'uit de boot vallen'. Hoewel Vandale en andere naslagwerken aangeven dat dit wel degelijk de juiste vorm is, valt er wat te zeggen voor de En ook bij in geldt dat er een hele hoop vaste uitdrukkingen zijn: in the newspaper, in bed, in the hospital, in the sky, in the water ON. On wordt gebruikt om dagen van de week aan te geven en om een specifieke dag of datum aan te geven: I'm working on Saturday. On his birthday, Peter will fly to Toronto. We met on July 2nd, 2004

Vaste voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen (2vwo) - Quiziz

 1. Bij een werkwoord zonder vast voorzetsel is naast wél bruikbaar als synoniem van behalve. Bijvoorbeeld: 'Naast gezond eten is voldoende nachtrust belangrijk'; 'Naast koeien houdt ze (ook) kippen.' Ook komt naast vaak voor in zinnen als deze: 'Naast zij
 2. 'Partir pour' komt veel voor, maar ook à, vers, en, dans en sur kunnen in combinatie met partir gebruikt worden, bijvoorbeeld 'on part sur la Côte d'Azur' of 'il part en Chine'. Werkwoordsvormen waarop een infinitief volgt, krijgen soms het voorzetsel 'à', soms 'de', en soms geen voorzetsel
 3. Een voorzetsel wordt ook wel prepositie genoemd. Lees de uitgebreide uitleg over voorzetsels. Als deze oefening te moeilijk is, kun je ook makkelijke oefeningen maken over voorzetsels, of je kunt opdrachten maken om voorzetsels snel te leren herkennen. Klik op de voorzetsels, in elke zin staat één voorzetsel
 4. In dit hoofdstuk worden de Engelse bijvoeglijke naamwoorden met vaste voorzetsels besproken. Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een vast voorzetsel nodig om de Engelse zin grammaticaal te laten kloppen. Waarom worden sommige voorzetsels gebruikt met bepaalde bijvoeglijke naamwoorden in het Engels?: Sommige Engelse bijvoeglijke naamwoorden worden gevolgd door een bepaald voorzetsel
 5. De regels stap voor stap . 1. Er / hier / daar / waar aan een voorzetsel vast. De bijwoorden er, daar, hier en waar schrijf je meestal vast aan het voorzetsel dat erachter staat (zie punt 3 voor uitzonderingen). Die combinatie van er + voorzetsel verwijst dan naar iets in de zin of de context. 'Er/daar/hier/waar + voorzetsel' betekent iets als 'voorzetsel + dat/dit/wat'
 6. Meestal komt dat lichaamsdeel of kledingstuk voor in een voorzetselconstructie: in de ogen, in de hand, voor de voeten, van zijn jas, enz. Het bezittend voorwerp komt bovendien bijna altijd voor in combinatie met vaste uitdrukkingen. Vóór het bezittend voorwerp kun je vaak het voorzetsel bij denken

vast Nederlands spreekwoordenboe

Bij het leren van Engelse voorzetsels moet je erop letten dat één Engels voorzetsel meerdere Nederlandse vertalingen kan hebben en in verschillende situaties kan worden gebruikt. Boven, onder I feel best when I am among friends. Ik voel met het fijnst wanneer ik onder vrienden ben. We don't sell cigarettes to persons under the age of 16 Vaste combinaties van werkwoorden en voorzetsels : Nogal wat werkwoorden worden gecombineerd met een vast voorzetsel en daar zijn weinig regels voor te geven. In feite moet je die gewoon uit je hoofd leren. Bijvoorbeeld voor 'spelen' zijn er in het Frans meerdere mogelijkheden, afhankelijk van wat er verder bij staat Een voorzetsel staat gewoonlijk voor het element waar het bij hoort (zie de voorbeelden (1) t/m (3)), maar het kan er soms ook achter staan (men spreekt dan wel van een achterzetsel), bijvoorbeeld: (4) Ze reden het tuinpad op. Een aantal werkwoorden of werkwoordelijke uitdrukkingen wordt verbonden met een zogenaamd vast voorzetsel, bijvoorbeeld: belang hechten aan, grenzen aan, afrekenen met. De voorzetselvoorwerpen komen vooral voor bij: - werkwoorden met een vast voorzetsel (bv. Verlangen naar) - werkwoordelijke uitdrukkingen met voorzetsel (bv. Hekel hebben aan) - bijvoeglijke naamwoorden met een vast voorzetsel 7. Bijwoordelijke bepaling Wanneer de zinsdelen geen andere functie hebben zin het bijna altijd bijwoordelijke bepalingen Voorzetsel a Naar, geeft richting aan: Voy a Madrid / Ik ga naar Madrrid Gaan + infinitief / Ir + a + verbo: Voy a estudiar / Ik ga studeren Voor een persoon in een lijdend of meewerkend voorwerp: Escucho a la profesora Doy las llaves a María Met kloktijden: a las cinco de l

Voorzetsel - Taaladvies

WikiWoordenboek:Vaste voorzetsels - WikiWoordenboe

Een voorzetsel (vz) geeft vaak plaats, tijd of reden/oorzaak aan. Voorbeelden: plaats - op de stoel. plaats - tussen laken en servet. tijd - na de wedstrijd. tijd - tijdens de les. reden - vanwege de hevige sneeuwval. reden - door dat ongeluk. Sommige werkwoorden hebben een vast voorzetsel Een voorzetselvoorwerp begint altijd met een vast voorzetsel. Een voorzetselvoorwerp komt voor bij werkwoorden met een vast voorzetsel. Het voorzetsel verbindt het voorzetselvoorwerp met het gezegde Om goede en mooie zinnen te kunnen maken, Sommige teksten bevatten veel uitdrukkingen als 'met betrekking tot', 'ten aanzien van' en dergelijke Nederlands: ·iets dat iets anders bevat: binnen Het servies staat in de kast. Ik woon al twintig jaar in Utrecht.· gedurende, tijdens gedurende een gehele periode, of gewoonlijk tijdens een periode: In de zomer dragen veel mensen een zonnebril. In het weekend zijn we op de camping. op enig moment binnen een periode: Hij werd geboren in 1985. binnen. Voorzetsels hebben in het Esperanto over het algemeen een nauwer gedefinieerde betekenis dan in natuurlijke talen, zoals het Nederlands, bovendien zijn het er minder. Maar ook in het Esperanto bestaan er soms meerdere manieren om hetzelfde te zeggen en bestaan er vaste uitdrukkingen die niet helemaal stroken met de eigenlijke definitie VOORZETSEL. A) Vul in met een voorzetsel aan in met naast. WikiWoordenboek:Lijst van vaste voorzetsels. Uit WikiWoordenboek. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 nov 2020 om 18:33. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zij

Beter spellen - vaste uitdrukkinge

Zo vind je het juiste voorzetsel - Scribb

 1. Lijst met veelvoorkomende combinaties van werkwoorden en voorzetsels. Gepubliceerd op 17 november 2018 door Annemarie Piersma. Bijgewerkt op 5 maart 2021. Veel Nederlandse werkwoorden worden gebruikt met een vast voorzetsel, of worden simpelweg vaak in dezelfde combinatie gebruikt. Hiermee worden erg veel fouten gemaakt
 2. een voorzetselvoorwerp begint altijd met een voorzetsel dat je niet weg kan halen uit de zin. een voorzetselvoorwerp komt voor bij werkwoorden met een vast voorzetsel (luisteren naar, abonneren op, delen door, geven om, kijken naar, etc.).wanneer een zinsdeel begint met een voorzetsel is het altijd een voorzetselvoorwerp, tenzij dat zinsdeel een plaats aangeeft, dan is het een bijwoordelijke.
 3. Om een voorzetselvoorwerp te kunnen herkennen moet je weten wat een voorzetsel is. Het voorzetselvoorwerp begint met een voorzetsel en wordt vaak gevolgd door een voorwerp, bijvoorbeeld: Ik hou van pindakaas. voorzetselvoorwerp: van pindakaas; In een zin met een voorzetselvoorwerp 'eist' het werkwoord eigenlijk een bepaald vast voorzetsel. Zoals
 4. Er is neutraal, hier is een er 'dichtbij', daar is een er 'verweg', waar is een er 'in vraagvorm'. Het voorzetsel schrijf je vast aan het woord: Hierbij, daarmee, erover, ervan. Tip. Bedenk hoe je iets zou opzoeken in een woordenboek. In bovenstaand voorbeeld zoek je dan niet op gaan, maar op uitgaan
 5. Een BW BEP is een zinsdeel dat met een voorzetsel begint, of dat je daarmee kunt omschrijven. Dat voorzetsel is geen vast voorzetsel: je kunt het vaak door een ander voorzetsel vervangen. Dat leidt overigens wel tot betekenis verschil. Kijk maar naar de volgende voorbeelden. Waarin de bijwoordelijke bepalingen onderstreept zijn. Ik sta voor de.
 6. Helaas heeft ook dit voorzetsel meerdere betekenissen en moet je goed onthouden wanneer je het kunt gebruiken. Hoewel er ook een aantal vaste uitdrukkingen bestaan met 'su', onderscheiden we vandaag alleen de drie meest voorkomende situaties waarin je dit voorzetsel kunt gebruiken in het Italiaans: Su: Op. Su: Aan

Een werkwoord met een vast of noodzakelijk voorzetsel herken je door de betekenis van het betreffende werkwoord MET voorzetsel te vergelijken met de betekenis van het werkwoord ZONDER dat voorzetsel. Als die twee betekenissen van elkaar verschillen, betekent dat dus dat het voorzetsel wel erg belangrijk is voor de betekenis van het werkwoord Voorzetsels zijn woorden die aangeven wat de aard van de relatie is tussen verschillende elementen in de zin. Bijvoorbeeld dat iets aan iets vast zit, of dat iets ergens tussen ligt of dat iets na iets gebeurt.; Een voorzetsel is bijna altijd onderdeel van een woordengroep waarin een zelfstandig naamwoord staat (naar de bus, op de tafel, achter de koelkast) Een voorzetsel dat bij een werkwoord hoort, wordt eraan vast geschreven. Voorbeelden. 1. De auto is goed ingereden (werkwoord: inrijden) 2. Hij is sterk afgevallen (werkwoord: afvallen) 3. Ik hoop dat hij overgaat (werkwoord: overgaan) 4. Mijn spullen hadden er gemakkelijk bij gekund (een werkwoord bijkunnen bestaat niet Vaste voorzetsels Er zijn ook voorzetsels die bij een werkwoord horen, dat zijn vaste combinatie: vaste voorzetsels. trouwen met Josje trouwt met Hans. zich verbazen over Hafid verbaast zich over het weer. verliefd zijn op; Linda is verliefd op Lana. Deze combinaties van werkwoorden met vaste voorzetsels zijn vaak lastig te onthouden Formuleren. Als een vast voorzetsel ten onrechte twee keer wordt gebruikt, is dat een onjuiste herhaling. Als hetzelfde twee keer wordt gezegd met verschillende woorden van dezelfde woordsoort (synoniemen) heet dat tautologie. Bij een pleonasme wordt een deel van de betekenis van een woord of een woordgroep, nog eens door een ander woord.

Duidelijk schrijven #3: Vervang voorzetseluitdrukkingen

Woorden ned3blo

Gezegden, zegswijzen spreekwoorden en uitdrukkingen Op Woorden.org gebruiken we gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen door elkaar. Voor ons gemak noemen we het meestal spreekwoorden, maar dat is niet helemaal correct. Wat is het verschil? spreekwoord: korte en krachtige vaste uitdrukking met een algemene waarheid of wijshei In een aantal vaste combinaties is die oude naamvalsvorm gehandhaafd. Enkele voorbeelden met den: aan den lijve (ondervinden), in den beginne, in den lande, in den vreemde, om den brode, uit den boze. Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden kregen na een voorzetsel der als bepaald lidwoord. Die vorm is ook gehandhaafd in enkele vaste uitdrukkingen vaste combinaties . Net zoals in het Nederlands zijn er in het Spaans veel bijwoordelijke uitdrukkingen en werkwoorden met een vast voorzetsel. Hier volgt een selectie waarin het Spaans juist verschilt van het Nederlands qua voorzetsel of qua vorm FOUTIEVE WEGLATINGEN (FW). Soms laat men ten onrechte woorden of woordgroepen weg. Dat komt voor bij: 1 het voornaamwoordelijk bijwoord. Sommige werkwoorden hebben een vast voorzetsel bij zich. Dat betekent dat zo'n voorzetsel niet-weglaat­baar en niet-ver­vang­baar is

Engelse werkwoorden met vaste voorzetsels coLanguag

Vaste voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen over

Berts Brein - Bert Oosterhou

Voorzetsel. en. in «Croire en Dieu.» In God geloven. «Mettre en œuvre.» In het werk stellen. «Bon en mathématiques.» Goed in wiskunde. met een gemechaniseerd vervoermiddel. «Je suis allé en Corse en avion, mais je suis revenu en bateau.» Ik ben met het vliegtuig naar Corsica gegaan, maar met de boot teruggekomen. Voor een gérondif. Passen vast voorzetsel. passen bij passen op plezier hebben in plezier hebben van pochen op (een) poging doen om (een) poging doen tot prat gaan nop profiteren van praten over R raden naar reageren op Lijst van werkwoorden met een vast voorzetsel Created Date: 11/16/2016 5:35:06 PM Voorzetselvoorwerp. Een voorzetselvoorwerp is een zinsdeel dat begint met een voorzetsel. Dit voorzetsel vormt een vaste combinatie met een werkwoord. Je kunt dit niet weglaten. Het is belangrijk om te weten welk voorzetsel je moet gebruiken in combinatie met een bepaald werkwoord en werkwoorden met een vast voorzetsel. In tegenstelling tot bij het samengestelde werkwoord, vormt bij het werkwoord met vast voorzetsel maar één deel, het werkwoord, de persoonsvorm. Voorbeeld - Zij lijkt ontzettend veel op haar moeder. PV = lijkt (lijken op) - Ik neem altijd de telefoon op. PV = neem, op (opnemen Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan - als dat niet in de zin staat, kan het er meestal bij gedacht worden.... indirect object. het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel - (bron: Genootschap Onze Taal

Voorzetsels - Ik schrijf beter

Foute uitdrukkingen. * De emmer die de druppel deed overlopen. * Je hebt de koe horen loeien, maar weet niet waar de uier hangt. * Hij stond vierkant voor zijn zaak. * Dat is er met de paplepel ingeslagen. * Dat is niet tegen dobermannsoren gezegd. * Ik ben er helemaal infuus van. * Hij kreeg een staande ovulatie Aan - voorzetsel, op: er zit een vlek aan de japon, hij is aan wal; - in de nabijheid van: hij woont aan de haven, de koe loopt aan de sloot; - naar: zij roeiden aan land; in: zij staat aan de deur; tot, in: aan stukken trekken; tegen: hij stoot aan de tafel, Overijsel grenst aan Gelderland; - ten gevolge van: hij is aan de tering gestorven; enz Een portret bij een interview, profiel of in de rubriek Postuum. Bij een- of tweekolomsportretten volstaat de achternaam met voornaam. De sfeerfoto, abstracte foto, tijdloze foto. Bijvoorbeeld: de besmeurde hand van een automonteur bij een artikel over zwartwerken, een omgevallen kinderfietsje bij een artikel over incest Een fraseologisme, fraseem, fraseologische eenheid of vaste verbinding is in de fraseologie, een tak van taalkunde, een vaste combinatie van twee of meer afzonderlijke woorden met een specifieke betekenis binnen het grotere geheel van de zin.Een dergelijke vaste verbinding vormt in het algemeen een syntactische eenheid en bestaat uit drie tot vijf à zes woorden