Home

Geopunt Onroerend Erfgoed

Geoportaal Onroerend Erfgoed - Geopunt Vlaandere

Onroerend erfgoed, een nieuwe - Geopunt Vlaandere

 1. gen, beheersplannen, vaststellingen en wetenschappelijke inventarissen. Welk profiel moet ik kiezen? Bij het opstarten van het geoportaal zal eenmalig de vraag verschijnen om een profiel te kiezen. Je krijgt de keuze
 2. Portaalsite voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Bevat een overzicht van het geïnventariseerde, vastgestelde en beschermde onroerend erfgoed. Zowel bouwkundig erfgoed, landschappen, archeologisch erfgoed als varend erfgoed komen aan bod
 3. Werken aan varend erfgoed; Duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Energieprestatieregelgeving (EPB) De Vlaamse Wooncode; Gespecialiseerd advies; Energieaudit onroerend erfgoed; Noodgevallen of dringende werken aan beschermd erfgoed; Bouwhistorisch onderzoek; Een ontwerper of uitvoerder aanstellen; Het belang van vooroverleg; Dossiersamenstellin
 4. Geopunt - De centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie Menu. Zoeken in Geopunt. Zoekresultaten 6269 items Annex I - PS.ProtectedSite - Aanduidingsobjecten - Agentschap Onroerend Erfgoed: De aanduidingsobjecten laag van het Agentschap Onroerend Erfgoed is een verzamel laag van alle beschermde en vastgestelde erfgoed lagen
 5. Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. Virginie Lovelinggebouw. Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent. Routeplanner. (opent in nieuw venster) Telefoon. 09 276 24 40. E-mail. oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Beeldbank Onroerend Erfgoed Datasets - Geopun

 1. Zoek naar aanduidingsobjecten in de inventaris van onroerend erfgoed in Vlaanderen
 2. De beschreven noord- en westvleugel zijn bewaard achter een art-decogevel. De gebouwen werden herbestemd en verbouwd tot woongelegenheden, met behoud van de erfgoedelementen (de bouwsporen in de gevels, de moer- en kinderbalken en de resterende delen van de kapconstructie)
 3. Juridische gevolgen. is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Directeurswoning met fabriek. Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009. Algemeen. Beschrijving. Kenmerken. Provincie. West-Vlaanderen. Gemeente
 4. Geopunt - De centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie Kaart Catalogus Voor experts Actualiteit Over Geopunt
 5. Geopunt Vlaanderen, Luchtfoto Vlaanderen, winter 2019, Kortrijksesteenweg 1026-1028, Gent [online], https://www.geopunt.be (geraadpleegd op 2 september 2020)
 6. Atelier voor de vervaardiging van kerk-, huismeubelen en siervoorwerpen in neogotische stijl, verbonden aan de in 1880 door onder meer A. Verhaegen-Lammens opgerichte Sint-Lucasschool te Merelbeke. Rechthoekig bakstenen gebouw van één verdieping en zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat)
 7. Onroerend Erfgoed Antwerpen. Anna Bijnsgebouw. Lange Kievitstraat 111, 2018 Antwerpen, België. Routeplanner (opent in nieuw venster) Telefoon. 03 224 62 10. E-mail. antwerpen@onroerenderfgoed.be. Meer details

Beschrijving. Opgetrokken in 1912. Complex met uitgestrekte beboomde tuin en bakstenen omheiningsmuur, ten oosten begrensd door de Van Busleydenstraat, ten zuiden door de Jodenstraat, ten zuidwesten door de Kattenbleekstraat en ten noordwesten door het voormalig dominicanenklooster. Bakstenen hoofdvleugel op arduinen sokkel met keldergaten: twee. Vierkante, verankerde geschilderde bakstenen toren met twee bouwlagen en telkens twee traveeën per zijde, onder pannen tentdak. Begrenzende hoekpilasters en per zijde gekoppelde steekboogvormige openingen gevat in vlakke bepleisterde omlijsting onder waterlijst. Getoogde, deels gedichte openingen op de begane grond Erfpunt staat in voor archeologie, voor bouwkundig en landschappelijk erfgoed van het Waasland. Erfpunt verbindt en inspireert Mis geen nieuws over onroerend erfgoed. Schijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws vanuit ons agentschap. Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen op vlak van onroerenderfgoedbeleid en -wetgeving, interessante publicaties, geplande activiteiten en meer diepgaande blogs Figuur 30: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: Geopunt, 2021).. 30 Figuur 31: Weergave van de meldingen uit de Inventaris Onroerend Erfgoed rondom het projectgebied

Zoek naar erfgoedobjecten in de inventaris van onroerend erfgoed in Vlaanderen Juridische gevolgen. is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Lombaardstein. Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019. Algemeen. Beschrijving. Kenmerken Achterin gelegen woonhuis met 20ste-eeuws voorkomen met klokkentorentje. Rechts tot woning verbouwde voormalige stallen. Bron : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent. Auteurs : Bogaert, Chris

erfgoed (bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2016)..... 32 Figuur 26: Weergave van de locaties met gekend bouwkundig erfgoed (Inventaris Onroerend Erfgoed, 2016).. 3 Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onroerend erfgoed is zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed: bereidt het beleid voor om het onroerend erfgoed in Vlaanderen te behouden en te beheren, het voer Beschermd onroerend erfgoed vraagt om aangepaste zorg en onderhoud. Vlaanderen beloont de inspanningen en extra zorgen voor een beschermd eigendom met premies en belastingvoordelen om zo de kwaliteit van het erfgoed voor de toekomst te vrijwaren.. Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed kunt u ook een.

Applicaties Catalogus Geopunt Vlaandere

Onroerend erfgoed omvat zowel archeologisch erfgoed, als bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Het agentschap is daarnaast bevoegd voor varend erfgoed. Het statuut van het erfgoed bepaalt welke rechten en plichten je hebt als eigenaar, beheerder of lokaal bestuur, maar ook welke financiële ondersteuning je kan aanvragen voor onderhoud, restauratie of herbestemming van het erfgoed In deze databank kan je goedgekeurde beheersplannen en onroerenderfgoedrichtplannen raadplegen. Elk plan omvat een langetermijnvisie op maat van het onroerend erfgoed. Een beheersplan heeft betrekking op beschermd onroerend erfgoed of een erfgoedlandschap; een onroerenderfgoedrichtplan heeft betrekking op het onroerend erfgoed binnen een. Financieringsoplossingen voor onroerend erfgoed De complexe financieringsvraagstukken van historische sites vragen om innovatieve financieringsoplossingen. Daarom werkt PMV voor haar erfgoedactiviteiten naast kapitaalparticipaties en achtergestelde leningen ook met de verstrekking van erfpachten als financieringstechniek, en werkte ze een erfgoedlening uit Alles over premies en financiële steun, vergunningen en toelatingen voor eigenaars, beheerders en ontwikkelaars van onroerend en varend erfgoed is erfgoed Admin. EN NL FR Een thesaurus is een, meestal hiërarchische, woordenlijst die wordt gebruikt om terminologie te standaardiseren. Onze thesauri worden gebruikt om informatie te helpen indexeren en terugvinden in onze databanken. Zo kun je in de.

Nieuwe datalaag van Onroerend Erfgoed - Geopunt Vlaandere

Meer info Download. Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of toevallige vondsten met betrekking tot onroerend erfgoed. Het gaat bijvoorbeeld om de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), die een verzameling is van gekende archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. Dit bestand bevat de volgende laag Onroerend erfgoed. Binnen de stad Landen is er veel waardevol patrimonium, al dan niet beschermd. Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het. Je hoeft hiervoor geen eigenaar of gebruiker van het onroerend goed te zijn. Alle opmerkingen en bezwaren worden verder meegenomen in de procedure. De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed beslist op basis van het dossier, de opmerkingen en bezwaren, en het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) over een definitieve bescherming of vaststelling

Zoeken in Geopunt Geopunt Vlaandere

Meestal gaan we na de melding van een toevalsvondst op pad om muurresten, waterputten, vloeren, kuilen, sporen van allerhande soort, loopgraven uit WO I, bunkers,.. te onderzoeken (documenteren, registreren of opgraven). Ergens onder- , in- of opkruipen zijn de archeologen van ons agentschap wel gewend. Het is uitzonderlijk dat ze niet aan de archeologische restanten geraken die men meldt Welkom op de besluitendatabank. Het agentschap Onroerend Erfgoed beschermt en registreert het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Je kan hier alle wettelijk rechtsgeldige beschermingsbesluiten raadplegen Lijst van erfgoedobjecten in de inventaris van onroerend erfgoed in Vlaanderen Onroerend erfgoed. Onze gemeente heeft een schat aan pareltjes van gebouwen, dorpszichten en natuurelementen. Een deel werd beschermd als monument door het Vlaamse Gewest. Schoten beschikt sinds 2010 ook over een gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed. Het is een nuttige aanvulling op de officieel erkende monumenten in onze gemeente

De visie op onroerend erfgoed evolueert en het Vlaamse patrimonium is onderhevig aan veranderingen zoals verbouwingen, sloop en adreswijzigingen. Daarom worden de inventarisgegevens jaarlijks geactualiseerd. Meer info over de Inventaris en toegang tot de Inventarisdatabank ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van onroerend erfgoed Vind wat je zoekt voor de beste prijs: koopwoningen. We hebben 298 koopwoningen voor je zoekopdracht onroerend erfgoed, met prijzen vanaf € 128.00

Onroerend erfgoed omvat archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. In 2017 werd de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst De Merode, IOED de Merode, opgericht tussen de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. IOED de Merode is het lokale aanspreekpunt voor publieke en priva.. Onroerend erfgoed kan een of meerdere erfgoedwaarden in zijn DNA dragen. Het getuigt bijvoorbeeld van de stedenbouwkundige inzichten van een tijdperk, van de artistieke opvattingen, de wetenschappelijke mogelijkheden, de sociale, culturele, volkskundige of industrieel-archeologische tendensen van di Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Het agentschap is bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. De folder bevat informatie over de werking van het agentschap

Geopunt-kaarttoepassing | Applicaties | Catalogus

Over het archief. OAR is het Open Archief van publicaties van het agentschap Onroerend Erfgoed en zijn voorgangers. Het agentschap is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid die onderzoek verricht naar onroerend erfgoed en onroerenderfgoedzorg De bevoegdheid onroerend erfgoed gaat over het beleid rond bescherming van monumenten, waardevolle gebouwen, archeologische vindplaatsen, landschappen of varende monumenten.Waardevol onroerend erfgoed wordt, na grondig onderzoek, beschermd: er wordt rekening gehouden met de erfgoedwaarde van landschappen. Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid is daartoe bevoegd De afdeling Onroerend Erfgoed bestaat uit twee delen. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) werkt rond expertisedeling, ontsluiting, participatie, educatie en ondersteuning van het onroerend erfgoed in Limburg. Het PCCE initieert zelf projecten en ondersteunt initiatieven van anderen via subsidies Tel. 016 27 25 61 | onroerend.erfgoed@leuven.be | Stadskantoor Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuve IOED Meetjesland, samen zorgen voor onroerend erfgoed. De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Meetjesland wordt aangeboden in samenwerking met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). 8 Meetjeslandse gemeenten maken deel uit van de IOED: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke

Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed Datasets

Het agentschap Onroerend Erfgoed ontving op 30 april 2018 de definitieve versie van een beheersplan voor het onroerend erfgoed in rubriek vermeld. Uw beheersplan wordt goedgekeurd met toepassing van artikel 8.16,§2 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 omdat het voldoet aan de regelgeving ter zake Onroerend Erfgoed Alle informatie voor eigenaars en beheerders, overheden en professionelen; OAR Het Open Publicatie Archief; Inventaris Onroerend Erfgoed Het onroerend erfgoed in één databank; Beeldbank Het online fotoarchief van het agentscha Welkom bij de Onderzoeksbalans Onroerend erfgoed Vlaanderen. Wat is de Onderzoeksbalans? Je kunt de Onderzoeksbalans Onroerend erfgoed vergelijken met een boek, al bestaat hij enkel in een digitale versie. In dit digitale boek vind je een overzicht van de kennis, de hiaten en de actuele onderzoeksvragen over het onroerend erfgoed in Vlaanderen

Erfgoed. Ons erfgoedbeleid zet in op advies, begeleiding en samenwerking om het onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant te waarderen, behouden, onderzoeken en publiek te maken. De focus ligt op preventieve erfgoedzorg, samenwerking met regionale partners en het versterken van de bekendheid van het Vlaams-Brabants erfgoed Om uw ervaring op onze website te optimaliseren, willen we naast functionele cookies ook optionele cookies gebruiken waarvoor we uw toestemming vragen Nederlands: Een onroerend erfgoed in Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van een eigen minister en omvat alles wat te maken heeft met archeologie, monumenten en landschappen, aangevuld met varend erfgoed, en een kleinere bevoegdheid: heraldiek Media in category Onroerend erfgoed in Ghent. The following 200 files are in this category, out of 14,169 total. (previous page) ( next page) Eigen Heerd - woonhuis architect Valentin Vaerwyck.jpg 2,448 × 3,264; 1.79 MB. 19025 Burgstraat 33.jpg 2,529 × 3,945; 6.56 MB

Onroerend Erfgoe

Erfgoedlandschappen | Datasets | Catalogus | GeopuntSINT-DENIJS-WESTREM, Sint-Dionysiusstraat 53 - Te koopUnesco werelderfgoed - kernen | Datasets | CatalogusMoerbekebos, Raspaillebos, Karkoolbos en omgeving9 beste afbeeldingen van Genealogy - Genealogie