Home

Leerplan aardrijkskunde eerste graad 2021

2 asteen palovamman hoito

Professionalisering - nascholin

MWE-03 Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde en Techniek: Voorstelling en toelichting van de nieuwe leerplannen eerste graad a-stroom Doelstellingen: Info en toelichting bij het nieuwe leerplan eerste graad Natuurwetenschappen Aardrijkskunde Techniek (ifv 1 september 2019 Binnen het leerplan aardrijkskunde eerste graad werden vijf belangrijke leerlijnen opgestart. Veldwerk. Werken met beeldmateriaal. Werken met kaarten. Werken met statistisch materiaal. Opbouw van kennis. Elk van die vijf leerlijnen zijn op hun beurt qua moeilijkheidsgraad op te splitsen in vier niveaus. waarnemen - kennen van feite COMPETENTIEGERICHT LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Aardrijkskunde Basisvorming Specifiek gedeelte TSO Toerisme Onderwijsvorm: ASO-TSO-KSO Graad : tweede graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: OO-2018-003 Dit leerplan is de overname van het goedgekeurde leerplan van GO! Binnen het leerplan aardrijkskunde eerste graad werden vijf belangrijke leerlijnen opgestart. - Veldwerk - Werken met beeldmateriaal - Werken met kaarten - Werken met statistisch materiaal - Opbouw van kennis Elk van die vijf leerlijnen zijn op hun beurt qua moeilijkheidsgraad op te splitsen in vier niveaus. 1 1ste graad A-stroom D2019/13.758/011 1 Algemene inleiding De start van de modernisering secundair onderwijs gaat gepaard met een nieuwe generatie leerplannen voor de eerste graad. Net zoals in het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn de nieuwe leerplanne

AARDRIJKSKUNDE DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN MET COMPONENT WETENSCHAPPEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2010/7841/073 september 2010 (vervangt leerplan D/2006/0279/037 met ingang van 1 september 2010 - zie opmerking i.v.m wijziging op p.2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brusse 1e graad; 2de graad (nieuwe structuur) Aardrijkskunde . Artistieke vorming, beeld en muziek . Gemeenschappelijk funderend leerplan . Gemeenschappelijk leerplan ICT . Geschiedenis . Lichamelijke opvoeding . Maatschappelijke vorming . Gemeenschappelijk leerplan ICT B . Lichamelijke opvoeding B In het schooljaar 2019-2020 gingen scholen in het 1ste leerjaar van de 1ste graad aan de slag met de nieuwe onderwijsdoelen, sinds schooljaar 2020-2021 zijn ze ook van toepassing in het 2de leerjaar van de 1ste graad. Het Vlaams Parlement keurde op 10 februari 2021 de nieuwe onderwijsdoelen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs goed

2de graad kso/tso 5 AV Aardrijkskunde D/2010/7841/072 Noot vooraf In dit leerplan zijn de leerplandoelen integraal gekopieerd van het leerplan D/2002/0279/040 - september 2002. Wat is er nieuw? De didactische wenken zijn geactualiseerd zodat de aanpak van de thema's beter kan aansluiten op de visie van de eerste graad Graad : eerste graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: OO-2019-002 Dit leerplan met inspectienummer 2019/5/6//V20 werd op 4 juli door de inspectie voorlopig goedgekeurd en gaat in vanaf 1 september 2019. Wijze van invoeren: progressief Leerplan gezamenlijk ingediend door GO!, POV en OVS aan de scholen: ook in aardrijkskunde spelen vaardigheden en attitudes een grote rol, maar de evaluatie ervan dient geïntegreerd te gebeuren. Net zoals in het leerplan van de eerste graad (2015/003), wordt opnieuw het onderscheid gemaakt tussen generieke en specifieke competenties en leerdoelen. Het is hierbij de bedoeling dat d leerplan alleen bedoeld zijn als herziening en actualisatie van het voorgaande leerplan. Deze herziening is een eerste stap naar de herwerking van de leerplannen aardrijkskunde over het volledige SO. Ook de leerplannen van de 2e en 3e graad, zowel ASO als TSO en KSO zullen dus worden herwerkt en geactualiseerd. ij de herwerking van de.

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: AV Muzikale opvoeding/KV Hedendaagse dans/KV Klassieke dans Specifiek gedeelte Studierichting: Ballet Studiegebied: Ballet Onderwijsvorm: KSO Graad: tweede graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: OO-2019-003 (vervangt In het nieuwe leerplan aardrijkskunde/ruimte van de eerste graad lezen we dat 'leerlingen gegevens kunnen verzamelen aan de hand van terreintechnieken', dat 'leerlingen op gepaste wijze hulpmiddelen gebruiken om een terreinstudie uit te voeren', dat 'leerlingen via een terreinstudie relaties onderzoeken' leerlingen moeten dus zelf aan de slag op het terrein leerplan een officieel statuut. Dit leerplan wordt gradueel ingevoerd bij de start van modernisering SO op 1 september 2019. Het leerplan werd ontwikkeld door leerplancommissies van het openbaar onderwijs (GO!/OVSG/POV). Het leerplan is voor de eerste graad (A-stroom) - basisvorming uitgeschreven en gebaseerd op het curriculumdossier D/2017/13.758/008 Aardrijkskunde 9 3de graad aso Sportwetenschappen Christelijk mensbeeld Ons onderwijs streeft de vorming van de totale persoon na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Het leerplan aardrijkskunde biedt kansen om in de verschillende studierichtingen waarden aan te reiken Leerplan Freinetpedagogie (eerste graad) Leerplan Opstroomoptie. Nieuwe leerplannen 2de graad secundair onderwijs. Leerplan basisvorming: doorstroom - 2021-2022. Leerplan basisvorming: dubbele finaliteit- 2021-2022. Leerplan basisvorming: arbeidsmarktgerichte finaliteit- 2021-2022. Leerplan specifiek gedeelte: doorstroom - 2021-2022

Graag ontmoet ik je op onze 'inspiratienamiddag leerplan eerste graad' op woensdag 22 mei in Mechelen. 1. Vakgerichte informatie. Toch nog even herhalen. De eindtermen 'ruimtelijk bewustzijn' komen in de eerste graad in 4 ontwerpleerplannen voor. In de A-stroom in het vak aardrijkskunde en het vak natuur, ruimte & techniek MWE-03 Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde en Techniek: Voorstelling en toelichting van de nieuwe leerplannen eerste graad a-stroom. MWE-04 Toelichting: Een keuze: Interdisciplinair leerplan wetenschappen - Techniek of aparte leerplannen aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek. MWI-02 Wiskunde A-stroom: voorstelling en toelichting van. Eerste graad A-stroom, tweede leerjaar Studiegebied:A-stroom Specifieke studierichting Agro- en biotechnieken Eerste graad A-stroom, tweede leerjaar Aantal lestijden: 26 Leerplannen Leerjaar: 1 2 3 Basisvorming 2A AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 AV Aardrijkskunde 1 2015/003 AV Engels 2 2010/001 AV Frans 3 2010/00 OVSG, AV Aardrijkskunde eerste graad A-stroom, leerplan secundair. 2.1.3 Voorstelling van het nieuwe leerplan natuur en ruimte voor de B stroom (herhaling 2019) Tijdens deze vorming geven we informatie over de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1° graad B-stroom voor de beginnende leraren en voor de leraren die les geven in het tweede jaar van de eerste graad en aan de leerplanvoorstelling van vorig schooljaar niet deelgenomen hebben PB949SO/1920 Terreinvaardigheden aardrijkskunde in de nieuwe leerplannen 1ste graad Doelstellingen: Je maakt kennis en oefent met terreintechnieken die haalbaar zijn voor leerlingen 1ste graad: waarneming van het landscha

voor de onderwij

 1. Na de pauze komt het leerplan natuurwetenschappen voor de A-stroom aan bod. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om tijdens de pauze de nascholing te verlaten indien ze geen uitleg wensen over het leerplan van de A-stroom. woensdag 13/02/2019, 13.15 - 16.45u Sint-Jan Berchmanscollege. Jakob Smitslaan 36, 2400 Mol
 2. maandbericht aardrijkskunde maart-april 2019. Fijn dat jullie talrijk aanwezig waren op onze eerste leerplanvoorstellingen over het ontwerpleerplan van de eerste graad. 20 maart komen de volgende sessies eraan (in Anderlecht), stuur me een mailtje indien je nog wil inschrijven! Ik wens je een fijne maand maart en april toe
 3. Voor het schooljaar 2019-2020 worden in het eerste leerjaar van de eerste graad geen unieke lessentabellen meer aangeboden. Deze wijziging zal progressief (nl. schooljaar per schooljaar) worden ingevoerd. De nieuwe leerplannen eerste graad kan je hieronder terugvinden en worden door een splinternieuwe tool, nl. de GO! Navigator ondersteund

Onderwijsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs

PDF document. Bijlage. PDF document. Correctievoorschrift. Omzettingstabel normering. 28 juni 2019. Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen aardrijkskunde havo 2019 . Kies aardrijkskunde in 2019 of havo in 2019 als u breder geïnformeerd wilt worden Naar aanleiding van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad is het leerplan aardrijkskunde drastisch veranderd. Naast de gewijzigde leerinhouden is ook nieuw dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen procedurele doelen en conceptuele doelen. De procedurele doelen omvatten alle vaardigheden, denk- en werkwijzen in aardrijkskunde Eerste graad: Augustijnenlaan 31 - 2200 Herentals - 014211688 Tweede en derde graad: Augustijnenlaan 32 - 2200 Herentals - 014211144 www.campusdevesten.be 1 Studierichtingen met bijhorende lessentabellen 1ste graad 2019 - 202

GO! Pro - Nieuwe leerplannen - GO! Pro - Kennisplatform

 1. Leerplan Aardrijkskunde -> doelstelling 1. Leerplan GFL -> doelstelling 1. Klassen -> 1MODB. Thema -> Onderzoeksvraag en data. Inhoud -> De leerlingen brengen hun verzamelde data mee. Ze bespreken dit met hun klasgenoten in groepen van drie. De oefening C gaat verder met het eindresultaat van oefening B. [klik op 'Vernieuwen' (Crt+R), indien nodig
 2. g in de kijker voor de eerste graad A-stroom en tweede graad - PEDI
 3. Federatie van R. Steinerscholen in Vlaanderen, VZW - Leerplan Aardrijkskunde IIde graad - febr. 2005 - blz. 4 1 Beginsituatie In de eerste graad hebben de leerlingen geleerd zich ruimtelijk te oriënteren op aarde en in de kos-mos. Zowel de bewegingen van de aarde als die van de zon en de maan werden bestudeerd en verklaard

imale didactische vereisten de verschillende leerplannen stellen. 1 VVKSO, Aardrijkskunde eerste graad A-stroom, leerplan secundair onderwijs - D/2008/7841/038, VVKSO, Brussel, September 2008, 52p ; Erkende Instantie, Leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs in Vlaanderen, Brussel: Licap, 1999 OVSG, AV Aardrijkskunde eerste graad A-stroom, leerplan secundair onderwijs - O/2/2005/063, Pedagogische begeleidingsdienst, Brussel, September 2005, 117p. OVSG, AV Aardrijkskunde tweede graad ASO-TSO-KSO, leerplan secundair onderwijs O/2/2002/083 1ste jaar: Vernieuwde lessentabel 2019-2020 (Infobrochure). TAAL. Aardrijkskunde (EX). Als je Latijn hebt gevolgd in de eerste graad is het logisch om te kiezen voor de richting Latijn in de tweede graad. PDF Microsoft Word - Aardrijkskunde-2008-038.doc 1ste graad AV Aardrijkskunde. 1 Algemeen. 1.1 Visie op het aardrijkskundeonderricht in het. Geen chaos in het onderwijs zonder eindtermen 1 april 2021 / in Actueel / door Lieselotte Mombaerts. Op donderdag 1 april 2021 berichtte de pers dat er chaos in het onderwijs zou ontstaan indien het Grondwettelijk Hof de in februari jl. goedgekeurde eindtermen niet meer vóór de zomervakantie, maar bijvoorbeeld pas in september zou kunnen schorsen. 1 september 2019 starten voor het eerst leerlingen in de hervormde eerste graad. Differentiëren doen we in de 27 uren algemene vorming, zegt directeur Filip Van den Wyngaert van het Sint-Norbertusinstituut in Duffel. Zo kunnen we met het keuzegedeelte 'ons goesting doen

Academiejaar 2019-2020. Alle opleidingen. English-language programmes of study; Programmes en français; Vanuit de vakinhoud van het vak aardrijkskunde moet het denken en handelen van de De student brengt de leerinhouden helder en gestructureerd over naar leeringen van de eerste en tweede graad secundair. Natuur, ruimte & techniek. De modernisering van het Vlaamse secundair onderwijs, die van start ging op 1 september 2019, laat ruimte voor vakoverschrijdend werken. De Vlaamse Overheid definiëert immers niet langer eindtermen per vak, maar wel per sleutelcompetentie. Dit geeft onderwijsverstrekkers de mogelijkheid om voortaan zelf te kiezen in. AV Aardrijkskunde 9 Eerste graad. D/1997/0279/024. 1ste en 2de leerjaar. aardrijkskundige begrippen zowel op het gebied van de fysische als van de menselijke. geografie. Dit betekent dat heel wat begrippen slechts een aanzet krijgen in de eerste graad en een. Magazine: O:\leerplan-2002\1ste graad A-stroom. Studierichting: 1ste graad A- en B-stroom. Leerplan: Katholiek Onderwijs - D/2019/13.758/026 . LEERPLANDOELSTELLINGEN. Uit leerplan OVSG/POV/GO! - 00-2018-014. Didactische wenk. Stel uitdagende opdrachten op, waarbij de leerinhouden uit het vak komen en ICT het ondersteunende leermiddel is

Flamigel® | Verzorging van oppervlakkige brandwonden

Onderwijsdoelen. Op de website onderwijsdoelen vind je alle doelen die de overheid vastlegt voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs 1 september 2019: eerste graad 1 september 2021: tweede graad 1 september 2023: derde graad. Naar een vernieuwde Aardrijkskunde 2 MENSWETENSCHAPPEN Geschiedenis 1 LEVENSBESCHOUWING Godsdienst 2 ARTISTIEKE VORMING Muziek 1 •gemeenschappelijk leerplan ICT: https:.

Het leerplan legt dat echter niet op, het leerplandoel voor de eerste graad beperkt zich bewust tot het louter herkennen. Nadenken over wat een historische vraag is, roept ook de vraag op wat geschiedenis is en wat het niet is, met andere woorden een definitie van de geschiedeniswetenschap Overslaan en naar de algemene inhoud gaan Skip to navigation. Katholiek Onderwijs Gemeenschappelijk funderend leerplan. Referentienummer: Cur-20201116-13 finaliteit na de eerste graad. Referentienummer: Cur-20210128-3. Leerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming. Referentienummer: Cur-20201116-15 Verschenen: 16/11 LLinkid. L eren en l even inK leuren & in d ialoog: verbinding in leren en leven, tussen en met medeleerlingen en het hele schoolteam, tussen vakken, leerinhouden en leerplannen. Identiteit vinden in dialoog: de identiteit van de jongere, maar ook de identiteit van de school als vrijplaats bij uitstek waar leerlingen in dialoog met de brede.

maandbericht aardrijkskunde mei 2019 Vicariaat Onderwijs

Brede eerste graad -ALGEMENE PRINCIPES 1. Betere aansluiting basis - secundair 2. Getuigschrift basisonderwijs 3. Breed - Algemene vorming versterken 4. Observerend en oriënterend 5. Geen voorafnames -geen blokkades 6. Verplicht remediëringsaanbod 7. Gelaagde onderwijsdoelen (vanaf september 2019 Thema -> We verliezen de weg niet meer. Inhoud -> De leerlingen zoeken samen naar herkenningspunten in het landschap. Ze zoeken beeldmateriaal op: - video'; - foto's. Oefening A start u vanuit een blanco vorderingsplan van de vakgroep. De oefening B gaat verder met het eindresultaat van oefening A. [klik op 'Vernieuwen' (Crt+R), indien nodig

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS - GO! Propro

FAQ regelgeving modernisering 1e graad so 1/6 . FAQ REGELGEVING MODERNISERING 1E GRAAD SO . De modernisering secundair onderwijs wordt sinds 2019 stapsgewijs uitgerold , te beginnen met het eerste jaar. We formuleren hier onder een aantal verwachtingen over de regelgeving voor de 1. e. graad van he Basisgeletterdheid maakt het mogelijk dat leerlingen op het einde van de eerste graad kunnen participeren aan de maatschappij. De nadruk ligt op het verwerven, verwerken en gericht gebruiken van informatie. Dat houdt in dat leerlingen kunnen omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens en daarbij gebruik kunnen maken van ICT Pienter A-stroom overzicht lesmateriaal Leerlingenmateriaal. Pienter 1 (editie 2019) Leerwerkschrift voor het eerste jaar wiskunde van de A-stroom (incl. diddit) - 978-90-306-9372-7 Pienter 1 (leerplan KathOndVla 2009 Het leerplan telt drieëndertig terreinen, gespreid over drie graden - het geactualiseerd leerplan betreft een graadleerplan, waarbij er per terrein er een opsplitsing is: in de eerste graad tussen de A- en de B-stroom en in de tweede en de derde graad op grond van de finaliteit, namelijk doorstroom- of arbeidsmarktgericht ICT EERSTE GRAAD - PELCKMANS PORTAAL - LICENTIE 12,00 q Lln ontvangen een licentiecode. (2 jaar geldig) AARDRIJKSKUNDE PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS (isbn:9789030148944) 30,50 q Wordt tot en met 6e jaar gebruikt. ZONE 1 LEERWERKBOEK INCL PP (isbn:9789028984349) 16,00 q Nieuw aan te kopen. ECONOMIE TALENTFORCHANGE 5,00

Dit leerplan bouwt verder op de leerplannen geschiedenis van de eerste graad A-stroom (2010/007) en de tweede graad ASO (2012/010). Wij geven daarom de raad ook deze leerplannen te lezen. Hierin hebben de leerlingen stelselmatig een historisch referentiekader opgebouwd aan de hand van de chronologische studie van de samenlevingen van de prehistorie tot 1815 BASISOPTIE A-stroom. De belangrijkste doelstellingen van de eerste graad SO zijn. het oriënteren van leerlingen. voorbereiden van leerlingen op een bewuste en gerichte studiekeuze in. de tweede graad. kansen bieden aan leerlingen om te ontdekken waar hun talenten en. interesses liggen en die verder ontplooien

Nascholing.b

Studierichtingen eerste graad – Scheppersinstituut

Lokatie: Óscar Romerocollege - Eerste graad Noordlaan 51 9200 DENDERMONDE Leermiddelenlijst per klas 2019-2020 Legenda Lijstcodes leermiddelenlijst P: verplicht artikel in verplicht vak Aardrijkskunde 07.49.98 De Boeck atlas (ed. 2015, integraalband) 9789045556437 X. BASISOPTIE B-stroom. De belangrijkste doelstellingen van de eerste graad SO zijn. het oriënteren van leerlingen. voorbereiden van leerlingen op een bewuste en gerichte studiekeuze in. de tweede graad. kansen bieden aan leerlingen om te ontdekken waar hun talenten en. interesses liggen en die verder ontplooien Tweede graad Aardrijkskunde VVKSO LEERPLANDOELSTELLINGEN 4.3 Aantrekkelijke landschappen en toerisme In de eerste graad werd aandacht besteed aan de verschillende vormen van toerisme (kust-, wintersport-, natuur-, cultuur- en pretparktoerisme), de fysische en menselijke aantrekkingsfactore MikS, een doordacht didactisch concept by VAN IN - issuu. WOORD VOORAF. Het leerwerkboek 'MikS' is gebaseerd op het leerplan Mens & samenleving voor de eerste graad A-stroom. In het leerplan. IMPACT NU VADEMECUM 1STE GRAAD (isbn:9789030182825) 2,58 q Mens en samenleving DELTA NOVA 1B LEERWERKBOEK NIEUW LEERPLAN 2019 (isbn:9789030152989) 22,35 q DELTA NOVA 1A LEERWERKBOEK NIEUW LEERPLAN 2019 (isbn Mogelijkheid tot aankoop atlas aardrijkskunde editie 2017 via e-mail naar pieterjan.dartois@sfxbrugge.be (30,40 euro --> via.

maandbericht aardrijkskunde september 2019 Vicariaat

De 'assessmentcultuur' neemt een belangrijke plaats in met de onderwijsvernieuwing van 1 september 2019. Programma. Nederlands staat als taalvak niet alleen in de 1ste graad. Om in de 1ste graad te kunnen slagen moeten de leerlingen ook taalvaardig zijn voor Frans en Engels Het deeltijds kunstonderwijs (dko) is een Vlaamse vorm van onderwijs.Het dko is een 'aanvullend' onderwijs (buiten de leerplicht), dat zich richt tot gemotiveerde leerlingen, jongeren én volwassenen, die zich op vrijwillige basis inschrijven en hiervoor een inschrijvingsgeld betalen.In het dko onderscheidt men de domeinen beeldende en audiovisuele kunsten, dans, muziek en woordkunst-drama In onderstaande tabel vind je een overzicht van alle stageplaatsen bij de OVO-scholen en Saenstroom opdc. Je kunt je aanmelden voor een stageplaats door te klikken op de knop 'Aanmelden' onder de tabel. Vul het aanmeldformulier in en klik op 'Verzenden'. Binnen enkele dagen ontvang je een ontvangstbevestiging van je aanmelding 1ste leerjaar van de 1ste graad. Sinds 1 september 2019 wordt het secundair onderwijs leerjaar na leerjaar gemoderniseerd. In het schooljaar 2019-2020 startte de modernisering van het 1ste leerjaar van de 1ste graad. Het lessenrooster van het 1ste leerjaar (zowel A als B) bestaat uit: Minstens 27 uur basisvorming (de eindtermen

Na donderdag 4 juli 2019 worden er geen boekenlijsten meer aanvaard en moeten de boeken in een boekhandel worden besteld. Boekenverkoop op woensdag 28 augustus 2019: 2de jaar en 2de graad (9u-12u) - 3de graad (13u30-16u30). Tijdens de Zstap-in [ voor het 1ste jaar om 17u Dat kan je doen, maar dat doel valt buiten het leerplan. De beeldkwaliteit van tijdlijnen en kaarten is cruciaal. Vaak worden kleuren of afbeeldingen gebruikt die bij een slechte presentatie hun informatieve waarde verliezen. Soms gebruiken leraren Engelstalige kaarten die gevonden zijn op het internet. Dat is nog niet evident in de eerste graad Vanaf september 2019 start de hervorming van de eerste graad in de praktijk. De overheid legde nieuwe eindtermen vast. Er zijn er veel minder, maar ze zijn ambitieus en duidelijker. De 9 eindtermen ruimtelijk bewustzijn laten heel wat vrijheid toe om diverse regio's te onderzoeken. Voor het vak Aardrijkskunde zitten de pedagogisch begeleiders. Leerplan chemie tweede graad ASO GO. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV CHEMIE Basisvorming 1/1 lt/w Studierichtingen: Economie, Grieks, Grieks-Latijn, Humane we- tenschappen, Latijn Studiegebied: Algemeen secundair onderwijs Onderwijsvorm: ASO Graad: Tweede graad Leerjaar: Eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: 2012/006 (vervangt 2004/007 Graad Leerplan Toepassingsgebied; 2: 2015/029. 1ste graad A-stroom D2019/13.758/007 1 Algemene inleiding De start van de modernisering secundair onderwijs gaat gepaard met een nieuwe generatie leerplannen voor de eerste graad. Net zoals in het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn de nieuwe leerplanne

Eerste graad A-stroom, tweede leerjaar Studiegebied:A-stroom Specifieke studierichting Agro- en biotechnieken Eerste graad A-stroom, tweede leerjaar Aantal lestijden: 26 Leerplannen Leerjaar: 1 2 3 Basisvorming 2A AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 AV Aardrijkskunde 1 2015/003 AV Engels 2 2010/001 AV Frans 3 2010/00 Wiskunde - Eerste graad. Beste leerling Sinds het schooljaar 2019-2020 werd een nieuw leerplan ingevoerd voor het eerste jaar secundair. Sinds het schooljaar 2020-2021 volgde het tweede jaar secundair op zijn beurt. Op deze pagina vinden jullie alle onderdelen van de eerste graad van het secundair onderwijs terug Begeleidende documenten hierbij zijn:. Raamtekst observerende en oriënterende eerste graad; Visietekst vakgericht en interdisciplinair werken in de eerste graad; Visietekst leerplan Natuur, ruimte & techniek; Presentatieslides leerplan Natuur, ruimte & techniek; De samenhang tussen de doelen in het nieuwe leerplan Natuur, ruimte & techniek met de doelen in de 'oude' vakgerichte leerplannen. In het nieuwe leerplan van het Gemeenschapsonderwijs voor de eerste graad aardrijkskunde (leerplan ging in vanaf september 2015) streeft men meer naar het gebruik van websites en apps in de lessen aardrijkskunde. Ik zou graag onderzoeken of we de leerstof van aardrijkskunde met onder andere apps en websites levendiger zouden kunnen maken

maandbericht aardrijkskunde maart-april 2019 Vicariaat

 1. Werk- en handboeken schooljaar 2019-2020: 6 H Werkboeken: Leervak Werkboek ISBN Uitgeverij Aardrijkskunde Zenit 5/6 TSO verwerkingsboek Editie 2017 (enkel indien nog niet aangekocht) 978-90-289-8990- Pelckmans Bedrijfs-economie De handel en wij 3de graad: (incl. Scoodle) E Bedrijfsbeleid F Handel BOB - ERP 978-90-301-5131-9 978-90-301-5132-
 2. - Leerplan Se²cundair Onderwijs, Griek - Latijn, Derde graad ASO, september 2015, VVKSO, Brussel, D/2015/7841/002 (elektronisch). 8 Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (Leerplannen modernisering secundair onderwijs vanaf 2019): - Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Basisoptie Klassieke Talen, 1ste graad a-stroom, Brussel, D/2019/13.758/028 (digitaal)
 3. ICT en media eerste graad graadcoördinator team eerste graad STEM cluster ansvers lteam leer-competenties socia l-relationee AV Aardrijkskunde POV-2019-AB-T-V Vakgebonden POV-lijsten Evaluatie gebeurt door vakleerkrach
 4. recente SLO-publicaties. Handreiking overgangsjaar voor versnelde leerlingen 22 april 2021. Gesprekken voeren en spreken 15 maart 2021. Schrijfonderwijs op peil 4 maart 2021. Evaluatie pilot Technologie & toepassing vmbo-tl en vmbo-gl 15 februari 2021. Rekenen-wiskunde in het basisonderwijs 2020 8 februari 2021. publicatie-overzicht

A-stroom 2010/16/1//D

ondernemingszin deel uit van de nieuwe eindtermen die vanaf het schooljaar 2019 - 2020 uitgerold worden vanaf de eerste graad. In dit didactisch cahier reiken we mogelijkheden aan om rond ondernemingszin en ondernemerschap een leerlijn uit te werken, los van het getuigschrift bedrijfsbeheer en het strakke kader van de omzendbrief SO 2008/01 Leerplan Nederlands Taal IV voor het voortgezet onderwijs (Dutch Syllabus LIV de eerste graad van het secundair onderwijs, aardrijkskunde). Alle leerlingen leren een derde taal (LIII) vanaf het tweede tot en met het vijfd Het geactualiseerde leerplan is verplicht vanaf schooljaar 2019-2020 in alle graden van het secundair onderwijs, met een 'ingroeiperiode' van twee schooljaren. We ondersteunen je volop, zodat je progressief vertrouwd kunt geraken met het vernieuwde leerplan. In september 2021 is de 'ingroeiperiode' afgelopen

2019-2020 . Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde . CROHO-nummer 35201 . Instemming opleidingscommissie: 29 mei 2019 . Instemming deelraad: 29 mei 2019 . Vaststelling decaan: 11 juni 2019 Bijlage 12: Modernisering OV4 1A: start 1 september 2019. 1 september 2019 startte de modernisering van de eerste graad van het secundair onderwijs opleidingsvorm 4. Deze vernieuwing wordt jaar per jaar verder ingevoerd. De algemene vorming is in elke school in Vlaanderen hetzelfde. De differentiatiepakketten verschillen per school 59 leermiddelen gevonden over leerplan, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen

PPT - Actualisering leerplan Eerste Graad PowerPoint

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AARDRIJKSKUNDE

aardrijkskunde Belangstelling voor de aangeboden leerstof groeit naarmate ze aansluit bij de actualiteit (Leerplan aardrijkskunde, derde graad ASO/KSO/TSO p. 10 ). Het valt op hoe dikwijls er in de leerplannen naar de actualiteit wordt verwezen In het katholiek onderwijs vind je de transversale eindtermen terug in de vakleerplannen, het gemeenschappelijk leerplan ICT voor de 1ste graad A- en B-stroom en het gemeenschappelijk funderend. 2018-2019 Bacheloropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad graad in Aardrijkskunde staan vermeld in de studiegids. 6 tentamen(s) bij eerste en tweede gelegenheid; d. de week of het blok waarin de (deel)tentamen(s) worden aangeboden, zowel de eerste als de tweede gelegen ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaar Studiegebied:algemeen secundair onderwijs Het leerplan 2016/003 kreeg een nieuw nummer nl. OO-2018-003. Inhoudelijk werd er (t.a.v. het leerplan 2016/003) Schooljaar 2019-2020 2. Studiegebied:algemeen secundair onderwijs Grieks ASO 2e graad,. De leerwerkboeken krijgen een update waarin alle leerplandoelen en ingrediënten uit het geactualiseerde leerplan zijn opgenomen. Om tegemoet te komen aan de diversiteit binnen de ­eerste graad A-stroom biedt Animo heel wat differentiatie­mogelijkheden zowel in de keuze van impulsen als werkvormen. Animo plus 2019. Anim

aardrijkskunde havo 2019 - Examenbla

Onderzoek naar het gebruik van creatieve instappen in de eerste graad A-stroom dat resulteerde in het creëren van een website vol leuke inleidingen. (2019). Leerplan secundair onderwijs: wiskunde eerste graad A-stroom. Geraadpleegd op 27 december 2019, van https:. Modernisering SO eerste graad Dinsdag 12 maart 2019. Bedoeling van deze avond • Voorstellen van de vernieuwde brede observerende en oriënterende eerste graad in de katholieke secundaire scholen van Geraardsbergen • Inleiding Funderend leerplan ICT

Home [wdm.be

22/05/2021. Hier zie je wat sfeerbeelden en -opnames van onze sportdag van de eerste graad in mei 2021. Met dank aan leerkrachten Kim Kerremans en Florens Roggeman voor het beeldmateriaal. Muziek credits: www.bensound.com. YouTube Bijna 200 leraren en studenten volgden de afgelopen weken de infosessies voor het nieuwe leerplan geschiedenis in Leuven, Mechelen en Brussel. Daarmee zit de eerste fase van leerplanimplementatie.

Oefening C / Vorderingsplan / Oefenreeks 1 > / 1° graad

Ontdekken en. observeren in onze eerste graad. Talentenateliers en talen, sport, wetenschappen. en cultuur: we hebben het voor je. Wie start op DBZ, begint in onze eerstegraadsschool. In de eerste graad zijn er geen onderwijsvormen: geen aso, tso, kso, bso. We bieden een breed aanbod aan en laten je proeven van verschillende interessepolen ICT EERSTE GRAAD - PELCKMANS PORTAAL - LICENTIE 12,00 q Lln ontvangen een licentiecode. (2 jaar geldig) AARDRIJKSKUNDE PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS (isbn:9789030148944) 30,50 q Wordt tot en met 6e jaar gebruikt. ZONE 1 LEERWERKBOEK INCL PP (isbn:9789028984349) 16,00 q Nieuw aan te kopen. ENGEL 3 de graad. Duur: 2 uur 15 of 2 uur 30 (afhankelijk van de gekozen cursus; pauze inbegrepen) Deze cursussen sluiten aan bij het leerplan aardrijkskunde van de derde graad secundair. Meerdere vakgerichte en vakoverschrijdende eindtermen zijn er in verwerkt. Een voorstelling in het planetarium doet de leerlingen het 'heelal' beleven

Nieuwsbrief Oost-Vlaanderen so - september 201

Kom Leraar Aardrijkskunde Bachelor deeltijd studeren bij NHL Stenden Hogeschool. B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde, Bachelor, deeltijd Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2021, 2020, 2019 en 2018 4 sp. NE Vakinhoud 1.1: Literatuur (B-UCLL-QL012G) 4 studiepunten Nederlands Werkvorm: College Eerste semester. Driessen Nele. POC PBA Secundair onderwijs (Limburg) Inhoud. Studiemateriaal. Toelichting werkvorm. Inhoud. - literatuurgeschiedenis

weblog KA Mortsel: Eerste graad sluit examenperiode af metVerzorging by 123842

Met het diploma leraar aardrijkskunde kom je in aanmerking om het vak aardrijkskunde te onderwijzen in de eerste graad secundair onderwijs (A- en B-stroom), de tweede graad secundair onderwijs (ASO, TSO en KSO) en in het volwassenenonderwijs. Daarnaast heb je lesbevoegdheid voor Aardrijkskunde eerste jaar De leerlingen van het eerste jaar determineren gesteenten. Wendy Geerts 16 maart 2018 30 april 2018 algemeen , lessen Geen reacties Verder leze 1 Eindtermen eerste graad als startpunt voor modernisering eindtermen Dit voorontwerp van decreet bepaalt de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. De eindtermen geven invulling aan de modernisering van de eerste graad van het secundair onderwijs die ingaat op 1 september 2019. De koppeling tussen de eindtermen en d Leerstof wiskunde eerste graad : Samenvatting. Overzicht van belangrijke leerstof uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Dit document kan gebruikt worden bij de start van het derde jaar. De volgende leerstofdelen komen aan bod: vergelijkingen Lessentabel eerste jaar. Het eerste jaar staat in het teken van de algemene vorming (29 uren). Daarnaast kies je voor een optie en wordt je interesse aangescherpt via een keuzevak. Leerlingen die vanuit het basisonderwijs het advies krijgen om 1A met verdieping of extra uitdaging te volgen, kunnen in het college starten in het eerste jaar Keuze uit twee methodes In Animo en Animo Plus komen alle leerplandoelen en ingrediënten van het geactualiseerde leerplan aan bod. De uitwerking ervan in Animo is eerder geschikt voor tso en aso, in Animo Plus voor aso. Binnen de vakwerkgroep kan de keuze gemaakt worden. In de tweede graad zijn er twee leerwerk­-boeken per jaar, in de derde graad is Animo een leerwerkboek, Animo Plus wordt.

 • Voorbereidend lezen.
 • Safety stock definition.
 • Mini uil.
 • Kruidvat Calvin Klein Euphoria.
 • Bloomon actie Rituals.
 • Syndesmose test.
 • Gemiddeld dataverbruik vast internet.
 • MKV codec Windows 10.
 • Camping De Pomp.
 • Webcam Roermond Oolderhuuske.
 • Sanex Shampoo Kruidvat.
 • Google account voor kind.
 • Histamine hooikoorts.
 • Kangaroo Sneakers.
 • KitchenAid foodprocessor 2.1 L.
 • Msi bios installer.
 • Desktop PC refurbished.
 • Roggel geplande evenementen.
 • Paint online.
 • Snowboard winkel Limburg.
 • Financieel onafhankelijk berekenen.
 • Pb element.
 • Sad Quotes Short.
 • Boterboontjes koken.
 • Oral B verschillen.
 • Konijn plast over me heen.
 • Pinlock 30.
 • Doxycycline kat bestellen.
 • Emma Kussen retour.
 • Mysteryland plattegrond.
 • Wolkenradar IJsland.
 • Motor bijeenkomst 31 oktober.
 • Slijmerige ontlasting stress.
 • Vliegverkeer boven Nederland.
 • Tekst uit film verwijderen.
 • Stedentrip Parijs trein.
 • Families Engels.
 • Droogrek Kwantum.
 • Metro Valencia tijden.
 • Lou Landré leeftijd.
 • Poepen op werk.