Home

EPD betekenis

Elektronisch patiëntendossier - Wikipedi

 1. Elektronisch patiëntendossier. Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Een EPD is inhoudelijk breder dan een EMD ( elektronisch.
 2. Een EPD is een internationaal erkend document, waarin de duurzaamheidsgegevens van een product worden vermeld. Ze worden onafhankelijk geverifieerd en uitgegeven door derden als IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) of UL. EPD-certificaten zijn belangrijk omdat ze inzage geven in de de milieu-impact van een product gedurende de gehele levenscyclus
 3. Elektronisch patiëntendossier = Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgpro..
 4. EPD betekent Elektronisch Patiënten Dossier. Het (landelijk) EPD is een stuk software waarin medische gegevens van mensen in digitale vorm bewaard blijven en beschikbaar zijn. Het doel van het EPD is om het huidige en het toekomstige zorgproces beter te ondersteunen

Wat is een EPD? ASSA ABLOY Entrance System

 1. Of het om een ECD of EPD gaat heeft te maken met de zorgsector waarin het elektronisch dossier wordt gebruikt. Bij het ECD ligt de nadruk op het verzorgen van cliënten met relaties naar de Care gerelateerde zorgmarkt. Een zorgplan vormt vaak het hart van een Elektronisch Cliënten Dossier in zorginstellingen. Behandelen EPD
 2. EPD: Elektrische noodkrachtbron distributiesysteem: EPD: Elektrische stroomverdeling: EPD: Elektronisch Patientendossier: EPD: Elektronische foto documentatie: EPD: Elektronische persoonlijke dosismeters: EPD: Elektronische productdesign: EPD: Elektronische productdistributie: EPD: Elektronische publicatie divisie: EPD: Elite speler ontwikkeling: EPD: Elmira Police Department: EPD
 3. Een elektronisch patiëntendossier is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntgegevens in digitale vorm worden bewaard en beschikbaar worden gemaakt. Het doel hiervan is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. De afkorting is EPD

Soms wordt ook de term EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) gehanteerd, hoewel dit vaker gebruikt wordt in ziekenhuisomgevingen. Iedere zorginstelling heeft een eigen werkwijze. Zo zijn tussen twee zorgaanbieders vaak nog veel verschillen over wie wat vastlegt en op welke manier Er zijn nog maar weinig ziekenhuizen die geen epd van Chipsoft of Epic hebben of krijgen. Dat blijkt uit het nieuwste complete epd-overzicht 2018, dat voor Zorgvisie is opgesteld door adviesbureau M&I/Partners. ChipSoft heeft contracten afgesloten met 50 ziekenhuizen, schrijven Patrick van Eekeren en Gerard van Zuilen van M&I/Partners in het meest recente nummer van Zorgvisie ict magazine EPD kan verwijzen naar: Elektronisch patiëntendossier; Electronic Paper Display, zie elektronisch papier; Energy Performance Directive, een Europese energiebesparings-richtlijn; een onderdeel van het ABS-remsysteem, zie EPD (ABS Een elektronisch patiëntendossier (EPD) kan een bijdrage leveren aan de individuele zorgverlening en aan beleidsdoeleinden. Wil een EPD een draagvlak hebben bij arts en patiënt, dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, waaronder adequate conformering aan het recht van de patiënt op geheimhouding en privacy

BLOKplan » Lievestro » Anders Plannen

EPD - 3 definities - Encyclo - Betekenissen en definitie

 1. De betekenis van de afkorting EPD is: Elektronisch patiëntendossier Wat betekent de afkorting EPD? Nu weet u wat de afkorting EPD betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op Afkortingwoordenboek.nl
 2. Het EPD is in al die jaren geëvolueerd van aantekeningen van de huisarts, via informatiebron binnen een huis- artsenpraktijk tot informatiebron voor de hele huisartszorgvoorziening
 3. Hét elektronisch patiëntendossier van de toekomst is een EPD dat volledig geïntegreerd, gebruiksvriendelijk, flexibel, up-to-date én geschikt voor optimale gegevensuitwisseling is. Het dossier moet uw patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen ondersteunen, die binnen één werkstroom naadloos op elkaar aansluiten
 4. g met het EPD (pdf) 4 februari, 2013. final_adepd_2019_web.pdf

Wat betekent EPD? - Wat Betekent

ECD of EPD lees hier kort maar krachtig het verschi

Wat betekent EPD? -EPD definities Afkorting Finde

EPD's kunnen worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg voor onderzoeksactiviteiten met het uiteindelijke doel het verbeteren van de volksgezondheid. Dit kan gedaan worden door het gebruik van EPD's voor interventiestudies of om surveillance strategieën te ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het combineren van databases met medische informatie Epd: wat betekent het voor u? Zorgaanbieders willen op 1 januari van start met een nieuw digitaal systeem, waarin patiëntengegevens kunnen worden uitgewisseld. Eerder werd een dergelijk plan door. Een EPD is meer voor de cure sector, ofwel ziekenhuizen en huisartsen, en er op ingericht om voor heel veel patiënten informatie te vinden en met collega's te delen. Cliendo is een ECD voor de kleinschalige zorg. Je werk makkelijker maken met ons ECD. Je wilt je tijd het liefst spenderen aan mensen helpen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in de Belgische ziekenhuizen. Nederlands. EPD_ introductie _Informatiesessie ziekenhuizen PDF document - 175.56 KB De afkorting ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. Het is een elektronisch dossier waarin gegevens over uw gezondheid geordend worden opgeslagen en bekeken met als doel: de controle hebben over uw eigen gezondheid. Elektronisch omdat de gegevens worden opgeslagen met behulp van een geautomatiseerd systeem. Voorbeelden van gegevens die.

EPD staat voor Environmental Product Declaration (milieuproductverklaring). Een EPD is een document waarin informatie te vinden is over de milieu-impact van een bepaald bouwmateriaal. Deze informatie wordt op een gestandaardiseerde wijze weergegeven, om het vergelijken van verschillende materialen eenvoudiger te maken EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin onze medewerkers en zorgprofessionals medische gegevens van patiënten, zoals onderzoeksresultaten en behandelplannen opslaan en verwerken. Ook worden uw adresgegevens en correspondentie met uw huisarts en dergelijke in dit dossier bewaard EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. In het Elkerliek ziekenhuis houden we per patiënt één allesomvattend EPD bij. Met dit EPD kunnen alle medewerkers. Afkorting EPD | Betekenis EPD. De afkorting EPD heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting EPD is Elektronisch patiëntendossier Het EPD is er zodat de kans op medische fouten kleiner wordt. Door het EPD kan de behandelende zorgverlener de actuele gegevens inzien van patiënten en daar op inspelen. Aansluiting op het EPD is niet verplicht en gebeurde bij de invoering in 2010 dan ook op vrijwillige basis. Voordelen van het EPD

Elektronisch patiëntendossier EPD - Medical Groe

EPD staat voor elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. In het Elkerliek ziekenhuis houden we per patiënt één allesomvattend EPD bij 10 december 2020. Een landelijk elektronisch patiëntendossier (epd) is er nog steeds niet, terwijl de behoefte eraan steeds groter wordt. De oplossing: laat alle artsen met een actieve behandelrelatie het epd van de huisarts als database gebruiken. Daarvoor is zelfs geen expliciete toestemming van de patiënt nodig Dit heeft ook gevolgen voor de werkwijze in Ons® EPD. Lees meer . 13 april 2021. Het elektronisch patiëntendossier (EPD), wat is dat? Wat is een elektronisch patiënten dossier Starten met Ons® betekent dat je ook kiest voor één van onze implementatiepartners

LCA & EPD. Bij Ecomatters hebben we een lange geschiedenis op het gebied van Life Cycle Thinking (LCT) en het uitvoeren van assessments. We richten ons op het bepalen van de methodologieën die het beste bij uw behoeften passen en kunnen u helpen bij het opstellen van productclaims en environmental product sheets Een EPD ondersteunt het hele zorgproces. EPD-selecties en EPD-implementaties. EPD-trajecten hebben een grote impact op de primaire processen in uw zorgorganisatie. De selectie, implementatie én doorontwikkeling van een EPD-systeem betekent een omvangrijk, ingrijpend veranderingsproces met diverse betrokkenen EPD: misverstanden over privacy en toegang. Er bestaan veel misverstanden over de beoogde werking van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Zo hoorden we in de discussies in de media en tussen artsen dat alle hulpverleners straks alle gegevens van alle patiënten online zouden kunnen inzien. Er is inderdaad wel het nodige aan te. Onze EPD-consultants zijn uitstekend thuis in zowel de functionele als technische aspecten van HiX. Met plezier ondersteunen we u bijvoorbeeld bij de implementatie van toepassingen en de aansluiting ervan op uw ziekenhuisprocessen

Wat is een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

Er komt verandering in de ZIS/EPD-markt in de GGZ! Door Redactie ICT-Magazine · 14/12/2020. In 2014 schreef adviesbureau M&I/Partners dat de ZIS/EPD-markt in de GGZ op slot zat. Daar lijkt nu, ruim zes jaar later, eindelijk verandering in te komen. De leveranciers Nedap en Adapcare winnen terrein De betekenis van epd vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van epd gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Het UMCG werkt sinds kort met een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiermee wil het UMCG de kwaliteit en de veiligheid van de zorg verder verbeteren. Wat betekent dit? In het nieuwe EPD leggen zorgverleners de gegevens over de patiëntenzorg vast. Zo wordt informatie over uw diagnose en behandeling bij het UMCG eenduidig geregistreerd De Bepalingsmethode is aangepast: Wat de EN15804 + A2 voor jou betekent. De EN15804 is een van de belangrijkste duurzaamheidsnormen in de bouwsector in de Europese Unie. Maar nu is er een herziene versie- de EN15804 + A2. Vooral in Nederland zien we een toename van vraag naar het rapporteren op deze nieuwe norm Het Erasmus MC uit Rotterdam gebruikt het elektronisch patiëntendossier (epd) HiX van ChipSoft. Die Amsterdamse leverancier werd begin 2016 op basis van een Europese aanbesteding gekozen. De geraamde waarde van de opdracht ligt tussen de dertig en 55 miljoen euro. Het Erasmus MC maakte voorheen gebruik van de Siemens Suite

Het complete epd-overzicht: welk ziekenhuis heeft welke

Reading and writing patient records o Collegesheet Ravelli + aantekeningen hoorcollege EPD/ZIS - Leerdoel o Wat er verstaan wordt onder 'informatiesysteem' o Betekenis ZIS en HIS , wat verschillende componenten zijn uit ZIS - Stof o Collegesheet ter. Burg + aantekeningen hoorcollege Ziekenhuisinformatiesystemen ZIS EPD Classificaties - Leerdoel o Student kent functie en structuur van. Concreet betekent dit dat Nictiz met de betreffende beroepsgroepen nadere afspraken maakt op basis van welke gegevenssets, standaarden en protocollen via het landelijk EPD informatie-uitwisseling moet gaan plaatsvinden Onze EPD-consultants bieden ondersteuning bij het functioneel applicatiebeheer van Nexus in verschillende ziekenhuizen en hebben door hun jarenlange ervaring veel kennis opgebouwd. Daarnaast leveren zij expertise in projecten die gericht zijn op de implementatie van nieuwe modules en de optimalisatie van de inrichting en het gebruik van het EPD, zoals de autorisatie-inrichting Wat is de betekenis van verslaglegging? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord verslaglegging. Door experts geschreven E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) of cliëntendossier (ECD), of apps voor bijvoorbeeld verpleegkundig rekenen of dubbele medicatiecontrole. Ook domotica vallen hieronder. Lees meer

Chipsoft implementeert zijn elektronisch patiëntendossier (epd) bij vier ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op Zuid. Die zelfstandig opererende ziekenhuizen uit Zuid-Holland maken gezamenlijk gebruik van het epd. Dit betekent dat ze met één database en één beheerorganisatie werken. Het epd is sinds 6 oktober dit jaar live Specifiek reglement voor EPD 1 en Schemalezen (tweewieler - motorfiets) Dit toetsspecifieke reglement d.d. 21-07-2008 treedt in werking op 21-07-2008. Artikel 1 Specifiek deel. Dit toetsspecifieke reglement vormt een aanvulling op het Algemene deel van het Reglement voor het afnemen van toetsen in het kader van de branchekwalificatiestructuur. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de grenzen van de regio. Patiënten reizen tenslotte door het hele land voor hun zorg. De Federatie pleit daarom voor verregaande maatregelen om de huidige epd-problematiek op te lossen en een goede gegevensuitwisseling te realiseren Altrecht heeft op 14 juni jl. de overstap gemaakt naar een nieuw elektronisch patiëntendossier: Ons van Nedap. Ons is gebruiksvriendelijk en makkelijk benaderbaar. Alle cliëntendossiers worden vanaf 14 juni in Ons geregistreerd en beheerd. Naast het EPD Ons is ook de cliëntomgeving Caren van Nedap in bedrijf genomen. Hierin kan [

voordelen en 5 nadelen van EPD . 5 voordelen:-Hulpverleners kunnen meteen zien hoe de situatie is met de gezondheid van de patiënt. Maar ook waar de patiënt allergisch voor is en welke medicijnen er worden gebruikt.-als er een verwijzing is naar een andere arts dan zijn alle gegevens direct beschikbaar.-De kansen op verkeerde medicijnen of medische fouten kunnen worden verkleind hierdoor. EPS viewer. Onder een EPS viewer wordt eigenlijk niets anders verstaan dan een programma waarmee je .eps bestanden zichtbaar kunt maken. In dit geval staat zichtbaar maken in vrijwel alle gevallen gelijk aan dit bestand openen. Kun je dit bestand immers niet openen, dan kun je deze ook niet zien Wat betekent werken met een EPD voor mijn dossiervoering? Het zorglandschap is continu in ontwikkeling. Hierbij is digitalisering een hot topic, Wat moet ik doen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken? ook binnen de vrijgevestigde ggz -sector Dit betekent dat jij als zorgverlener, geen PGO kiest voor je patiënten. Het is wel van belang dat de informatie, die je over je patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat je de ICT-leverancier van je zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, vraagt MedMij-deelnemer te worden Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom

Als één van de weinige EPD software leveranciers in ons land wordt ons managementsysteem voor informatiebeveiliging jaarlijks gecertificeerd volgens ISO 27001 en NEN 7510. Dit betekent dat we de hoogste prioriteit geven aan de beveiliging van onze online EPD software. We maken gebruik van het cloud-based platform van Philips Vital Health Het EPD dat voor ú werkt. MedicalPortal 2.0 ondersteunt uw zorgproces. Toekomstbestendig en flexibel. alles bent u goed voorbereid op een toekomst waarin de betrokkenheid en het eigen initiatief van de patiënt verder aan betekenis zullen toenemen. Dit EPD werkt soepel. Alles in 1 oogopslag, lekker overzichtelijk Werkend EPD. Het EPD laten werken voor de zorgprofessionals en niet andersom. Vanuit het gebruikersperspectief signaleren wij knelpunten binnen de gebieden 'mens', 'proces' en 'systeem' en voeren wij verbeteringen door. Hierdoor neemt het werkplezier toe Onze Organisatie EPD & ECD Consultancy is een jonge, ondernemende organisatie met een enthousiast team van professionals. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen in de cure- en caresector bij het succesvol opzetten en implementeren van digitale informatiesystemen zoals EPD's en ECD's De zorgsector verandert en een goed informatiesysteem wordt steeds meer een.

Verpleegkundigen en verzorgenden staan positief tegenover het elektronische patiëntendossier (EPD). Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder het panel V&V. 60 procent van de ondervraagde verpleegkundigen in het panel verwacht dat de kwaliteit van zorg beter wordt bij de invoering van het EPD. 56% denkt dat de zorg er veiliger van wordt Na afblazen landelijk epd wordt aan vervanger gewerkt waarbij patiënt bepaalt welke informatie gedeeld wordt Zes jaar na het afblazen van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier wordt in betrekkelijke stilte toch gewerkt aan een systeem voor digitale uitwisseling van medische data Inloggen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Via de computer, laptop of tablet. De patiënt kan op twee manieren inloggen: met zijn of haar DigiD en sms-controle of met het ZD-nummer, dat in het verwijsbericht van de huisarts staat. Het patiëntenportaal MijnIsala is direct gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Isala

Functioneel Applicatiebeheerder EPD. Wilhelmina Ziekenhuis Assen · Standplaats: Assen · 12 juni 2021. Vind de baan die past bij jouw talent en ambitie. Voor een ziekenhuis is het elektronisch. Het Amphia Ziekenhuis in Breda is het eerste ziekenhuis dat een koppeling heeft gemaakt tussen het elektronisch patiënten dossier (EPD) van Epic en de informatiesystemen van openbare apotheken Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'. --- Maatregel in verband met coronacrisis, zi Dit betekent dat je via je EPD eenvoudig in het ROM-portaal kunt komen; - De gegevens van je cliënt in je EPD kunnen met één druk op de knop in je ROM-database worden opgeslagen. De investering voor deze koppeling is € 75,- (excl. BTW) per jaar

Dat betekent dat er geen verder inhoudelijk onderzoek nodig is om tot het oordeel te komen dat de klacht moet worden afgewezen. Klaagster schrijft dat zij bezwaar heeft gemaakt tegen het uitwisselen van gegevens via EPD of LSP. Dat betekent echter niet dat beklaagde het eigen dossier van klaagster niet mag raadplegen Het EPD-systeem is vervangen door de software van Nexus. Dit betekent dat er veel getest moest worden. Ik heb aangegeven dat ik het testproces graag wilde neerzetten binnen dit programma. Zo deed ik bijvoorbeeld het project PDMS-workspace voor de IC en staat nu de Workspace OK op de planning Dit betekent echter niet dat het EPD verboden is. Ongeveer de helft van de bevolking is namelijk al bij het EPD aangemeld, zonder daarvoor toestemming te hebben gegeven. Echter komt daar weer verandering in wanneer de bevolking voortaan expliciet toestemming moet geven Het nieuwe EPD past bij onze ambitie als het gaat om zorginnovatie. Het verlaagt de registratie- en beheerlast en dat betekent voor onze zorgverleners meer tijd voor u als patiënt. Zorg beter voor elkaar. In veel ziekenhuizen wordt.

Een goed epd is onmisbaar bij de juiste afhandeling van declaraties. Zeker als op 1 januari 2022 het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd; dan kunt u niet meer zonder! Webinars over wat VIPP voor u betekent. Om u te informeren over VIPP worden de komende periode voor u onder andere verschillende webinars georganiseerd 11 december 2015 - Categorie: ZorgvisieICT. Zo'n tien jaar geleden stonden Bart Groothuis, M&I/Partners, en Liesbeth van den Heuvel aan de wieg van de implementatie van het EPD bij Altrecht. Ze blikken terug én vooruit op de grote omslag die een EPD voor een GGZ-instelling betekent. Binnen het uit vele fusies gevormde Altrecht bestond 10. Vanaf 29 november werkt Deventer Ziekenhuis in een EPD dat gestandaardiseerde inhoud bevat voor iedere zorgprofessional. Bas Schouten: Dit betekent onder meer: specifieke verslagleggingsmogelijkheden voor ieder specialisme en ingebouwde order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om aanleveringen te. Het Centrale Patiëntendossier Uw dossier in het ziekenhuis Uw dossier in het ziekenhuis moet zo volledig mogelijk zijn. De medische geschiedenis moet hierin staan en al de actuele gegevens. Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht om een dossier voor elke patiënt te maken en dit dan 30 jaar te bewaren. Omdat een dossier veel gevoelige informatie bevat [ Dit betekent dat de cVitals-app patiënten 'opdrachten' geeft wanneer zij metingen moeten doen of bijvoorbeeld klinische vragen moeten beantwoorden. Omdat het thuismeetprogramma persoonlijk is ingesteld, slaat de app automatisch alarm wanneer er een verhoogd gezondheidsrisico is en krijgt de zorgverlener direct bericht in het EPD als actie nodig is

EPD - Wikipedi

3. Overige eisen aan het EPD/EVS 3.1 Voor de authenticatie van de toegang tot een download of portaal wordt gebruik gemaakt van een inlogmiddel dat voldoet aan het eIDAS niveau substantieel. X X 3.2 Het EPD moet de mogelijkheid bieden om een vrijgavetermijn van gegevens in te stellen van maximaal 7 werkdagen Patiëntgegevens in EPD. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven haar medewerking aan het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de verwerking van patiëntgegevens af te bouwen. Dit besluit is een gevolg van het verwerpen van het wetsvoorstel inzake het landelijk elektronisch patiëntendossier door de Eerste Kamer Declarations (EPD's)) op productniveau. In deze herziening is tevens de draft EN 15804-A21 beschouwd om structurele afwijkingen zoveel mogelijk te voorkomen. De specifieke afspraken voor het opstellen en het gebruik van EPD's ten behoeve van de materiaalgebonden beoordeling op gebouw- en GWW

Méést efficiënte en intelligente Fysio-EPD. FysioOne Kwaliteit Jaarplan, verbetercyclus en kwartaalrapport. 100% Cloud Uw e-mail en documenten in de cloud. Log-in waar en wanneer u maar wilt. Op elk apparaat. Wat betekent All-In-One voor u? Alles in één hand. Met SpotOnMedics FysioOne uw hele praktijkadministratie op één online platform De naam Opella betekent kleine dienst [. 1.900 werknemers en 750 vrijwilligers. Binnen de ouderenzorg wordt de complete keten geboden: van thuiszorg tot en met revalidatie en herstel (GRZ) en services op het gebied van zorg, welzijn en wonen Het EPD is gemeengoed in ziekenhuizen, maar toch wordt daarnaast ook papier nog gebruikt. Natuurlijk betekent dit niet dat alles perfect is en dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. ICT is een onderwerp dat zich sterk, snel ontwikkeld, zowel in begripsbepaling al EPD-leverancier NEXUS Nederland is onderdeel van de Europese NEXUS-groep. NEXUS ontwikkelt- en levert innovatieve software-oplossingen voor de gezondheidszorg, ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Met de EPD-suite van NEXUS kun je vanuit één systeem alle zorg- en zorg ondersteunende processen ondersteunen

In augustus 2016 publiceerden de koepelorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland en ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) een 2e druk van het convenant getiteld 'Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg'.Deze 2e druk volgde op een 1e versie, die in 2011 was opgesteld en aan de minister van VWS was aangeboden.Doel van deze 2e druk is een betere. Digitale zorg heeft voordelen, zowel voor de patiënt als voor de arts. Als patiënt kun je je beter informeren en actiever deelnemen in het zorgproces. Maar er zijn ook risico's op bijvoorbeeld gebied van privacy. De digitalisering van de zorg vraagt om digitale vaardigheden en mediawijsheid. van de patiënt en zorgverlener Je kunt hier EPD-3 producten bestellen door op een productcategorie onderaan deze pagina te klikken. Klik op het winkelmand-icoontje van het product. Het vinkje betekent dat het product is toegevoegd aan je winkelmand. Zo kun je meerdere producten achter elkaar bestellen. Voor informatie over het product klik je op de foto Identificatie betekent in deze context het identificeren van een zorgconsument aan de hand van een uniek kenmerk, zoals een identificerend uniek nummer. waar de EPD-toegang tenslotte gerealiseerd kan worden. Beide authenticatiemiddelen werken op basis van het BSN als uniek identificatiemiddel en d

Stand van zaken MedMij-label. EPD PinkRoccade GGZ is gekwalificeerd met zowel de DVZA van Enovation als Code 24 voor de Basisgegevens GGZ. Zeker zeven grote ggz-instellingen die deelnemen aan de regeling zullen een van de twee combinaties gaan gebruiken. FarMedvisie is als EVS gekwalificeerd met het LSP+ voor de medicatiegegevens. De politiek moet eindelijk eens besluiten dat er een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) komt. Hiervoor pleit Jenneke van Veen, bestuurslid van beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Een EPD betekent veiligere zorg en minder debatten over incidenten in de Tweede Kamer

Gezamenlijk EPD. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Willen we (letterlijk en figuurlijk) eigenlijk wel echt samenwerken? Het gaat toch meestal goed? Hoe dicht willen we tot elkaar komen? Wanneer wordt het bemoeienis? Wat is ieders belang? Integraal betekent elkaar niet beconcurreren maar echt samenwerken EPDM Folie. Met EPDM dakbedekking zorgt u voor een zorgeloos verblijf in uw eigen huis.?EPDM is een rubber die te gebruiken is voor verschillende toepassingen. Deze EPDM is speciaal gemaakt als dakbedekking. Het materiaal is eenvoudig en velig te plaatsen en heeft een lange levensduur Eindeloos dolen in het elektronische patiëntendossier. Psychiaters trekken er zelden over aan de bel, maar bij langdurige behandelingen blijkt het elektronisch patiëntendossier een obstakel voor.

Elektronisch patiëntendossier, beroepsgeheim en

Het EPD betekent een grote verbetering voor de toekomst. Alle informatiestromen rondom de patiënt komen voortaan samen in één digitale omgeving. Dit gaat ons helpen bij het realiseren van grotere patiëntveiligheid, nog betere kwaliteit, een goede registratie en een soepele bedrijfsvoering Golfparaplu kopen bij Decathlon Golfparaplu's vanaf €10,99 UV bestendig gebruiksvriendelijk Advies van echte sporters Onverslaanbaar in prijs-kwalitei Digital Solutions Digitale oplossingen om de zorg veiliger, efficiënter en kostenefficiënt in te richten, zijn niet meer weg te denken uit ons zorglandschap. Wij bieden oplossingen om het zorgproces binnen en buiten het ziekenhuis te optimaliseren. B. Braun heeft jaren ervaring met systeemintegratie van haar producten in verschillende zorgprocessen en biedt hierbij intensieve project.

Overzicht - Gerimedica. Ysis is het multidisciplinair elektronisch patiëntendossier (EPD) van Gerimedica voor behandelaars in de chronische zorg. Het is ontworpen en uitgetest door tientallen artsen, psychologen en paramedici uit de sectoren V&V en VG. Met Ysis krijgt u niet alleen een digitaal dossier, maar ook een expertsysteem in huis. Op vandaag gebruiken er reeds +30 instellingen het EPD, hebben we meer dan 67.000 gebruikers actief in onze software en zijn er +7.7 miljoen patiënten gekend in onze platformen. Om onze blijvende groei te ondersteunen willen we ons team uitbreiden met EPD Consultants met OK kennis het gebruik van het nieuw EPD. Toegang voor patiënten in hun eigen dossierinformatie via mijnUMCG is daar een goed voorbeeld van. Het bleek in 2018 nog lastig om de rapportages, onder andere belangrijk voor kwaliteits- en veiligheidsdoeleinden, te verkrijgen uit het nieuw EPD. UMCG breed wordt hier in geïnvesteerd om dit te optimaliseren

Wat betekent de afkorting EPD? Afkortingwoordenboek

Het onderliggende platform is gebaseerd op standaarden zoals OpenEHR en FHIR, HL7 etc. wat garant staat voor optimale gegevens opslag en uitwisseling met EPD's, portalen en andere bronsystemen. Dit betekent voor zorgverleners dat Heart for Health naadloos geïntegreerd kan worden in het zorgproces met als doel deze te vereenvoudigen en efficiënter te maken Het lsp. Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen - 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd StoneCycling is een bedrijf met als missie om zoveel mogelijk afval te 'upcyclen' en om te vormen naar unieke en mooie bouwmaterialen. Een van hun producten zijn de WasteBasedBricks, gemaakt van bakstenen uit verschillende afvalstromen. Voor Stonecycling hebben wij een Environmental Product Declaration (EPD) uitgevoerd. Een EPD communiceert de informatie uit een eerder gemaakte Life [ Bekijk de EPD's van onze tapijttegels GUT Label Tapijttegels van Forbo Flooring hebben het GUT-label gekregen. Dit betekent dat alle series van Tessera geslaagd zijn voor de nieuwste en strenge testen op het gebied van chemicaliën en emissies om zo de veiligheid van de consument te waarborgen. Meer over het GUT label hier Voor nexuzhealth zoeken we Junior EPD consultants in 2 regio's: westelijke regio van Vlaanderen (Oost-en West-Vlaanderen, deel Antwerpen en Vlaams-Brabant) of de oostelijke regio van Vlaanderen (Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). e staat in voor de implementatie en het correct gebruik van het KWS van nexuzhealth bij de klant