Home

Sportkompas Dordrecht

Het Sportkompas is een ontwikkelplan, waarvan de uitwerking elk jaar kan verschillen. Het is richtinggevend voor de inzet en werkzaamheden van de gemeente Dordrecht binnen de Dordtse sport. Onder andere de gebieds- en vraaggerichte aanpak zijn kenmerkend voor de werkwijze. Bekijk hieronder de uitleganimatie: YouTube. dordtsportdordrecht document, het Dordtse Sportkompas. Het Sportkompas is richtinggevend voor de inzet en werkzaamheden van Sportbedrijf Dordrecht binnen de Dordtse sport. Passend bij de veranderende rol van de gemeente ten opzichte van de samenleving. Het Sportkompas vervangt de sportnota die u gewend bent eens in de vier jaar te ontvangen

Het Sportkompas is richtinggevend voor de inzet en werkzaamheden van Sportbedrijf Dordrecht binnen de Dordtse sport. Passend bij de veranderende rol van de gemeente ten opzichte van de samenleving. Dat Sportkompas geeft nog weinig concreet houvast maar sportend Dordrecht kan er wel uit opsnuiven wat het vanaf nu van de gemeente mag verwachten en vice versa en hoe de gemeente voortaan de meer concrete sportdossiers gaat aanpakken De huidige sportvisie is in 2017 tot stand gekomen in gesprek en in samenwerking met partners in de stad, de regio en het land en is omschreven in Het Dordtse Sportkompas (Gemeente Dordrecht, januari 2017). Het Sportkompas is een ontwikkelplan, waarvan de uitwerking elk jaar kan verschillen het college en het Sportbedrijf met sport en bewegen in Dordrecht, zoals blijkt uit dit Sportkompas. Ook voor de Sportraad bevat dit kompas veel uitdagingen om actief mee te denken. Voor dat doel verzoeken wij om tijdig informatie te blijven verkrijgen over de doorontwikkeling van dit Sportkompas. Met vriendelijke groet, Dordrecht, 9 december 2016

sport en bewegen in Dordrecht. In het thans uit te voeren Sportkompas van de gemeente is Sport van de stad. Omgekeerd zeggen wij dan Geef de stad aan de sport. De kansen daartoe zijn volop aanwezig. Het eiland van Dordt heeft de potentie om uit te groeien tot een waar sporteiland Sporthal Oranje Wit. Nieuwe Noordpolderweg 5, 3312 AD Dordrecht, Nederland Huurbaar Tarievenlijst Accommodaties 2020-2021. Aanvraagformulier Sportaccommodaties 2020-2021. Vragen? Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Gemeentelijke Sportaccommodaties via 078 770 4373 of binnensport@dordrecht.nl . Bezoekadres gemeentelijke sportaccommodaties. Halmaheiraplein 37. 3312 GH Dordrecht Ook in Dordrecht is de komende maanden toegewerkt naar een lokaal sportakkoord, voor en door de stad: het Dordtse Sportakkoord. Onder begeleiding van een onafhankelijke sportformateur maken lokale partijen (waaronder sportaanbieders, gemeente, zorg & welzijn, bedrijfsleven, onderwijs en burgers), als gelijkwaardig partners , samen afspraken over de sportieve ambities die zij willen bereiken in.

DORDRECHT - Dordtse Sportkompas vervangt Sportnota. Sport verandert en de gemeente kiest voor een nieuwe visie om recht te doen aan de veranderingen in de samenleving en sportwereld. Met het Dordtse Sportkompas krijgt de stad meer ruimte. Het is niet in beton gegoten en nieuwe kansen en s.. 4.5 Het Dordtse Sportkompas 28 4.6Normenevaluatie 29 5. Doelmatigheid 32 5.1 Observaties doelmatigheidsrapportering 32 5.2 Ontwikkeling sportbudget en incidentele uitgaven 33 De Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC Dordrecht) heeft na inventarisatie bij de fracties in de ge Advies Sportraad Sportkompas (pdf, 184 kB) Meer informatie en contact. Kijk voor meer informatie over sport in Dordrecht kijkt op dordtsport.nl. Tips, vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. Deze kunt u richten aan de secretaris van de sportraad: Angela Verkerk Sportraad Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Telefoon: 078 - 770 43 6 Provincialeweg 122 | 3329 KP Dordrecht . Delen. Waa Dit team bestaat uit 8 collega's. Samen staan jullie aan de lat voor het uitvoeren van belangrijke taken, geformuleerd in o.a. het Dordtse sportbeleid (Het Dordtse Sportkompas, 2017) en het beleidsprogramma Gezond en Levendig Dordrecht, onderdeel van het Coalitieakkoord 2018-2022

Dordrecht zich verhoudt tot andere referentiegemeenten, zoals de Drechtsteden. Er is gekozen voor 2008 1 als startpunt van het onderzoek, omdat in dat jaar een beleidskader is vastgesteld dat nog steeds van invloed is op de huidige beleidsdynamiek Dit Sportkompas is een voortgang op de toekomstvisie Sportparken uit 2015. De thema-avond Sport werd georganiseerd om de Raad te informeren over de stand van zaken. In de Toekomstvisie Sportparken wordt aangekondigd dat er een overschot aan voetbalvelden is in Dordrecht en een teveel aan Sportparken Zoveel mogelijk Dordtenaren doen mee aan sport, dat is waar Dordrecht voor gaat en op inzet. Sport gaat dan niet alleen om letterlijk meedoen, maar ook over beleven van en bijdragen aan sport. Het Dordtse Sportkompas is een ontwikkelplan waarvan de uitwerking elk jaar kan verschillen

Zoveel mogelijk Dordtenaren doen mee aan sport staat genoemd in het Dordtse Sportkompas (RIS 1861070). De fysieke sportinfrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol, met name de sportparken in de stad zijn belangrijk. In Dordrecht wordt ingezet op toegankelijke en multifunctionele sportparken waarop de kracht van sport maximaal wordt benut Compare prices and find the best hotel deal. Save time and money. Search hundreds of travel sites at once. Best price guaranteed

Bekijk hier het sportaanbod van Sportkompas. Ook vindt je hier meer informatie over contactpersonen, trainingstijden en andere media In het Dordtse Sportkompas wordt in januari 2017 de volgende ambitie uitgesproken: Voor iedereen in Dordrecht is het mogelijk om te sporten, zowel door mee te doen als het te beleven, samen of alleen, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband'. Naast het traditionele aanbod door sportverenigingen ontstaat er steeds meer vraag naa Voor iedereen in Dordrecht is het mogelijk om te sporten, zowel door mee te doen als het te beleven, samen of alleen, in georganiseerd of zelf-georganiseerd verband. (Sportkompas.) Beter voor Dordt wil, in samenspraak met het Sportbedrijf en de Sportraad, zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen Zwemmen bij Sportkompas. Locatie Rhienderoord in Brummen. Klik hier voor meer informatie Multifunctionele sportparken Fase 1 van de sportparkenvisie betreft vooral de verplaatsingsproblematiek van een aantal sportverenigingen. Wat ons betreft wordt bij de uitvoering van deze fase nog te weinig rekening gehouden met het overkoepelend doel, zoals dat beschreven staat in het Sportkompas (2017) en de Sportparkenvisie (2015), namelijk het breder en meer openbaar gebruik van de Dordtse.

Tim Verbaas (26) is Dordt Sportcoach bij de gemeente Dordrecht. Tim ademt, leeft, ís sport en daarom vindt hij het werken met voornamelijk Dordtenaren zo leuk. Hij komt uit een echte korfbalfamilie. Die sport heeft hij vaarwel gezegd, maar Tim voetbalt nog steeds. De passie voor de sport probeert hij dag in dag uit over [ Benieuwd wanneer er een Zwem4daagse bij jouw in de buurt plaatsvindt? Kijk dan snel op deze pagina Binnen de gemeente Dordrecht, word ik regelmatig gevraagd en ingezet als facilitator van (creatieve) brainstormbijeenkomsten. Ik ben ook opgeleid als 'TIGER' (met Technieken Ideeen Genereren En Realiseren) om in groepssessies creativiteit en innovatie te stimuleren. daarmee wil ik bijdragen aan het delen van kennis en ideeën, het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen Gemeente Dordrecht Cluster Stad / team sport 24/1/2019 . Evaluatie VHP 2019 - Eindrapportage versie 24/1/2019 2 2.4 Ambities voor de toekomst: koers vanuit het Sportkompas 13 2.5 Sportbeleid in Nederland 15 2.6 Conclusies 16 3. Een plaatje per hal.

Het Dordtse sportbeleid (Het Dordtse Sportkompas, 2017) gelooft in de kracht van sport, doel is om zoveel mogelijk Dordtenaren mee te laten doen aan sport. De Sportraad Dordrecht adviseert een sportnorm te ontwikkelen die van toepassing is op alle officiële buiten- en binnensportvoorzieningen van Dordrecht Sportkompas is een ontwikkelplan waarvan de uitwerking elk jaar kan verschillen. Het is richtinggevend voor de inzet en werkzaamheden van de gemeente binnen de Dordtse sport. Bezoek de website FUNCTIE | MANAGER SPORT Voor het team sport van de gemeente Dordrecht zoekt K+V een interim manager sport. Het team bestaat uit circa 10 fte vast Als strategisch beleidsadviseur draag jij bij aan dat er in Dordrecht een kwalitatief goede en toekomstbestendige sportinfrastructuur aanwezig is. Je zorgt ervoor dat er sportaanbod is dat voorziet in de wensen en behoeften van Dordtenaren en dat sportverenigingen ondersteund worden zodat ze sterk, vitaal en toekomstbestendig zijn. Door jouw inzet kunnen sportverenigingen hun sportieve en. In Dordrecht wordt deze verandering in het sportklimaat benoemd, maar tegelijkertijd beschreven als jets vrij ongrijpbaars. Een citaat uit het Sportkompas: Ze/fgeorganiseerd en ongebonden sporten wandelen, fietsen, hard/open en fitness worden steeds populairder. De behoefte aan een vrije invu/ling en sporten zonde

Als strategisch beleidsadviseur draag jij bij aan dat er in Dordrecht een kwalit.. SpartaNova werd in 2010 opgericht als spin-off van UGent en Vrije Universiteit Brussel (VUB). Onze missie is de sportwetenschap in de praktijk brengen. Daarvoor gebruiken we de meest recente wetenschappelijke inzichten over preventie, revalidatie, monitoring en training voor sporters, en vertalen deze in een tool voor professionals en veldexperts dordtsport.nl Dordt Sport faciliteert, organiseert en verbindt sport in Dordrecht! Dordt Sport geeft ruimte aan beweging WNT-register. Het WNT-register bevat de namen van de instellingen die onder de WNT vallen en waarvan het toezicht op de naleving van de wet wordt uitgeoefend door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van BZK

Hotel Dordrecht from £85

 1. COLOFON Het HockeyJournaal is een uitgave van Z-Press Sport & Media > Postbus 1015 > 3300 BA Dordrecht > Tel Loek Ghering: Over maximaal drie jaar moet die onvermijdelijke fusie een feit zijn. Het 800ste lid is 6 jaar oud en deed mee aan het zogenaamde sportkompas
 2. Samen staan jullie aan de lat voor het uitvoeren van belangrijke taken, geformuleerd in o.a. het Dordtse sportbeleid (Het Dordtse Sportkompas, 2017) en het beleidsprogramma Gezond en Levendig Dordrecht, onderdeel van het Coalitieakkoord 2018-..
 3. Het gewaarmerkte document is direct te downloaden via je persoonlijke pagina of via de link in de e-mail die je ontvangt. Aanvragen per telefoon (€15,40): documenten die niet online beschikbaar zijn, kun je telefonisch aanvragen bij ons Service Center. Het aangevraagde document ontvang je per post of e-mail
 4. DORDRECHT - Sport verandert en de gemeente kiest voor een nieuwe visie om recht te doen aan de veranderingen in de samenleving en sportwereld. Met het Dordtse Sportkompas krijgt de stad meer ruimte. Het is niet in beton gegoten..
 5. Bij Uniek Sporten regio Stedendriehoek laten ze graag aan je zien hoe je zelfs met een ballon heel creatief kunt bewegen. Een ballon is eigenlijk perfect voor allerlei simpele beweegvormen. Misschien mag jij in huis wel niet ballen omdat je dan van alles kapot kunt maken, maar met een ballon heb je daar helemaal geen last van

Het Brummense college van burgemeester en wethouders is dinsdag een nieuwe verdeling overeengekomen van de taken van de donderdag opgestapte wethouder Margriet Wartena. Niet alleen de drie. RaceRunning Dordrecht. Amateur Sports Team. Team Peugooke. Cars. Racerunning Utrecht. Sports Club. Damesdispuut Alacria. Sorority & Fraternity. Race Running Queensland. Sports. Sportclub WAAG. Sports Team. Team Sabotage en Team 76 Barrel Challenge 2021. Sportkompas # sportdoetietsmetje # NSW2020. See More Login for all Dyflexis users and administrators | Workforce Mangement Systeem | online scheduling and time tracking softwar

Walking Football begint te leven in Dordrecht - Dordt Sport

Resultaten 1 - 10 van 3931 resultaten. Resultaten. Filter op opties. Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Haar wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover... Hoog College van Staat. Lange Voorhout 8 Vacatures Sportbeleid in Nederland. Werk zoeken binnen 355.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Nederland. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Sportbeleid - is makkelijk Sportbedrijf Dordrecht nov. 2015 - jul. 2017 1 jaar 9 maanden. Dordrecht Marketing & Communicatie ToBe feb. 2014 - nov. 2015 1 jaar 10 maanden. Dordrecht Flex Employee Albert Schweitzer ziekenhuis jan. 2010 - jan. 2012 2 jaar 1 maand. Dordrecht. Het Sportbedrijf Rotterdam is onlangs gestart met het vervangen van negen kunstgrasvelden in de regio Maandelijkse uitgave van de Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules. Jaargang 67 - april 2013 Algemene beschouwing [Pagina 7-9] Afscheid als voorzitter [Pagina 10] Prijzen en Jubilarisse

Een eigentijdse website die geheel past bij de nieuwe visie op sport in Dordrecht (Het Dordtse Sportkompas, januari 2017). Dordrecht Sterrenburg P.A. de Kokplein 125 078 6171816 Sportkompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar, dus uit het derde en vierde leerjaar, helpt bij de keuze van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen kan elk kind (en de ouders) leren welke sport het best bij hem of haar past Janneke Reinders is on Facebook. Join Facebook to connect with Janneke Reinders and others you may know. Facebook gives people the power to share and.. André Hoetink is on Facebook. Join Facebook to connect with André Hoetink and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the.. IV 9e£éidaeSowïcMtt Het schaap met vijf poten' nieuwe tv-serie van Eli Asser Vanavond op televisie: antenne Orkest weigert dirigent Scapino op schoolreis KINDERBOEKENWEE K ME

Start VoetbalJournaal Academy Locatie Dordrecht

View the profiles of professionals named Jeroen Verhoeven on LinkedIn. There are 60+ professionals named Jeroen Verhoeven, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities SC Elshout heeft een minder goede start en gaat zondag in Dordrecht op bezoek bij SC Emma. Dit is op te vragen via telefoonnummer 06-30036503 of sportkompas@stichtingdeschroef.nl

Irma Huynh-Dielen is on Facebook. Join Facebook to connect with Irma Huynh-Dielen and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected 1 Wij als Rozenmaondagcomité en dan bedoelen wij natuurlijk ook onze voorgangers in deze taak, zijn u allen hier hééél erg dankbaar voor, het geeft ons altijd een goed gevoel als wij aan het einde van de Rozenmaondag links en rechts horen, dat het weer een mooie en gezellige Rozenmaondagoptocht is geweest. En voor onze voorgangers weer even het gevoel: kijk daar hebben wij toen ook ons. Gratis nieuws en advertentieblad voor Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk. Weekblad Vlijmen verschijnt wekelijks op woensdag in een totale oplage van 7.500 exemplaren WEEKBLAD WAALWIJK / DRUNEN - WOENSDAG 29 APRIL 2015. PAGINA 2 Geldig in week 18 (zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei 2015) Uitnodiging Ladies Night Donderdagavond 7 mei Van 19.30 tot 22.00 uur U.

Gratis jeugdclinics IJssport in Dordt (jan) - Dordt Sport

Het Dordtse Sportkompas - Dordt Spor

Wantijbad Borstcrawlles - Dordt Sport

Binnensportaccommodaties - Dordt Spor

 1. Dordts Sportakkoord - hoe staan we ervoor? - Dordt Spor
 2. Dordrecht gelooft in de kracht van sport Dordrecht
 3. Sportraad - Dordrech
 4. Dorp de Hoop - Dordt Spor

Gemeente Dordrecht zoekt een Strategisch Beleidsadviseur

DeetosSnel kunstgrasvelden - Dordt Sport

Gemeente Dordrecht zoekt een Strategisch Beleidsadviseur Spor

 1. 18-2297 - Manager Sport - Gemeente Dordrecht - K+
 2. Price Comparison · Flight + Hotel Offers · Holiday Deal
 3. Types: Hotels, Motels, Rentals, Resorts, Inns, Bed & Breakfas
 4. Sportkompas Uniek Sporten Sporten met een beperkin
 5. 3. Een werkende, zorgzame en gezonde stad. Beter voor Dord
 6. Zwemmen bij Sportkompas Rhienderoord Uniek Sporte
 7. Multifunctionele sportparken - Sportraad Dordrech

Tim Verbaas: 'Ik kan kinderen blij - indebuurt Dordrech

Autisme Experience @ Sport - Dordt SportSchoolsport Klimmen = GEANNULEERD - Dordt SportGiathlon 2019 - Dordt SportDansstudio Joy2Dance - Dordt Sport
 • Pokémon Indigo League Seizoen 2.
 • Bubbleator zakken.
 • 14 juli feestdag Frankrijk verkeer.
 • Ovaal fotolijstje verzilverd.
 • Slinky Vertaling.
 • Italiaans kerstgebak.
 • Ladegeleiders softclose montage.
 • Huilende hond geluid.
 • Windmolenpark Wijk aan Zee.
 • Supermarket Flowers lyrics.
 • Free Xbox gift card codes.
 • Samsung S4 leegmaken voor verkoop.
 • Hoeveel verdient Messi per seconde.
 • Siberische kat scheren.
 • Bus Simulator.
 • Ncaa tournament champions.
 • Facebook video slechte kwaliteit.
 • Sleutelbeen steekt uit.
 • Landelijk tuinhuis met overkapping.
 • Frans Hals Museum medewerkers.
 • Delhaize Viennetta.
 • Best A3 photo printer.
 • Wok met scampi en sojascheuten.
 • Marokkaanse winkel Den Haag.
 • Huis strippen waar beginnen.
 • Agaal.
 • Huis te koop Zuid Frankrijk Var.
 • Hugo babynaam.
 • Manfield.
 • Nicotiana mutabilis.
 • Fruitvliegjes spray Kruidvat.
 • IPhone SE 2 Tweakers.
 • Coca cola zero slecht.
 • Stage ss Rotterdam.
 • Jonkvrouw jurk.
 • Racechrono pro manual.
 • Xbox 360 Controller USB.
 • The addams family musical samenvatting.
 • Continuüm betekenis.
 • OneDrive sync shared folder.
 • Chicago Stags.